pondělí 30. listopadu 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.11. do 6.12. 2020

Milí přátelé,

tento týden nám začíná úplňkem ve znamení Blíženců a současně také měsíčním zatměním. V tomto období můžeme být velmi citliví, podráždění, unavení a zranitelní, a tak je důležité chovat k sobě i k druhým laskavý přístup, protože každý má nějaké bolístky, které mu nyní vyplouvají na povrch a se kterými se musí potýkat. Hlavním tématem tohoto týdne je tedy soucit vůči sobě i druhým a láskyplné sebeovládání v případě zdivočelých emocí či myšlenek. V tomto týdnu nevěřme žádnému z oněch vyhrocených scénářů, které se nám možná honí hlavou, a soustřeďme se na své vlastní léčení a uvolňování svých silných emocí zdravým a konstruktivním způsobem. Sami jistě poznáme, co nám v našem zklidnění nejlépe pomůže.  

- Magda


Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Andělé Atlantidy (Angels of Atlantis; Robert Reeves)


Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici  

 * * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Vnitřní síla. Kromě toho, že nám připomíná naši vnitřní sílu a skutečnost, že všechno zvládneme, je pro nás také jemným varováním před unáhleným a impulzivním jednáním, ke kterému můžeme mít sklon - i v důsledku nyní zesílených emocí a (znovu) otevřených ran, které mají být vyléčeny. Protože náš úsudek i pohled na věc mohou být silně zkreslené a neobjektivní, radí nám naši andělé, abychom raději posečkali, až se naše nitro uklidní a stabilizuje, než začneme činit rozhodnutí nebo se odhodláme k nějakým významným krokům.
Tato karta nám říká, abychom nyní láskyplně zkrotili své zdivočelé pocity a myšlenky, abychom na jejich základě nejednali a abychom nejprve vyřešili sami sebe, než budeme řešit něco nebo někoho jiného. Tím, že si dopřejeme dostatek času na sebeovládnutí a zpracování svých pocitů a myšlenek, napomůžeme k co nejlepšímu vývoji našich záležitostí, které pak s čistější a jasnější hlavou a odlehčeným srdcem snáze vyřešíme.

Z Orákula moudrosti Země nám vyšla karta Úleva. Ta krásně navazuje na kartu předchozí a říká nám, že toto intenzivní období brzy zase pomine a my uvidíme, že věci nejsou zdaleka tak špatné nebo vážné, jak se nám mohlo zdát pod vlivem zesílených emocí a myšlenek.
Tato karta vypovídá o tom, že jsme se cítili v poslední (nebo i delší) době přetížení, ať již skutečnými břemeny, která na nás byla uvalena, nebo vlastním myšlením a způsobem vnímání. Říká, že jsme přepříliš vážní, a že naše přehnaná vážnost není adekvátní vážnosti situace. A že nastal čas, abychom si odlehčili. Způsobujeme si tíhu v některé oblasti my sami? Přemýšlíme o věcech negativně, představujeme si jen ty nejhorší scénáře, děláme si neustále starosti a týráme sami sebe stresem? Toto můžeme změnit. Jsou to druhy zátěže, které můžeme do velké míry odlehčit, a to tím, že se rozhodneme změnit svůj úhel pohledu, způsob vnímání dané situace nebo zvolit jiný přístup.
Pokud trpíme tíhou, kterou ovlivnit nemůžeme, radí nám touto kartou naši andělé, abychom vyhledali pomoc a oporu milovaných osob. Nikdo z nás nezvládne všechno sám. Každému se někdy podlomí kolena, nese-li na svých bedrech příliš těžké břemeno.
V každém případě je tato karta znamením brzké úlevy a odlehčení jakékoli naší tíhy - a my sami k tomu můžeme přispět.

Z karet Andělů Atlantidy jsme dostali kartu Síla vůle. Obdobně jako první karta nám připomíná naši sílu a také moc naší vlastní vůle a našich záměrů. Připomíná nám, že přejeme-li si něco z hloubi srdce, je naše přání požehnáno a neslevíme-li ze své víry a vytrvalosti, pak si toto přání naplníme.
Na kartě je ocas velryby, nádherné mořské bytosti, která nám připomíná naši vlastní velikost a sílu spočívající v jemnosti a lásce. Pokud nyní svou sílu necítíme, máme požádat o pomoc své anděly a také archanděla Haniela, který nám pomůže otevřít své srdce skrze jemnost a něžnost. Pomůže nám obnovit naše vnímání krásy - krásy nás samých, krásy druhých i krásy života. Díky této nové energii zvýšíme také energii našich přání a všeho, co činíme pro jejich splnění. Přání se nejlépe plní, jsme-li naladěni na lásku a hojnost, namísto strádání a zoufání. V tomto smyslu nám andělé doporučují pozvednout svou energii, mysl i emoce pomocí síly naší vůle. Dokážeme to, pokud budeme opravdu chtít.
Jsme-li dlouhodobě nešťastní a vůle nám schází, vyhledejme pomoc a přijměme ji ve jménu lásky a úcty k sobě a svému životu. Ať už sami nebo s něčí pomocí, tato karta nám říká, že pokud si něco přejeme, dosáhneme toho. Přitom je ale dobré na nic netlačit a nespěchat - vše se rozvine zcela přirozeně a v pravý čas.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je třeba dát si pozor na impulzivní jednání a rozhodování. Nenechme se unést svými emocemi nebo myšlenkami, které nám mohou realitu velmi zkreslovat. To, co si myslíme nebo co cítíme, nemusí být adekvátní skutečnosti. Dopřejme si dostatek času pro své vnitřní zklidnění a obnovu harmonie ve svém nitru. Pak budeme moci vše posoudit s čistou a jasnou myslí a klidným srdcem. Díky svému zklidnění se také lépe napojíme na svou intuici, která nás vždy vede tím nejlepším možným směrem a která nám opět ráda řekne, co dělat či nedělat, jakmile dostane prostor a nebude ji překřikovat hluk v naší mysli a divoké emoce v našem srdci.
Jsme vedeni k jakési vnitřní detoxikaci, než se pustíme do něčeho dalšího. Pokud v našem životě nejsou žádné problémy, a přece se cítíme zatíženi, je velmi pravděpodobné, že nyní vnímáme zesílené emoce druhých. Jako laskaví a vnímaví lidé s otevřeným srdcem a rozvinutou empatií můžeme nevědomě přebírat energii druhých a prožívat ji jako svou vlastní. I v tomto případě uděláme nejlépe, když se nejprve očistíme od těchto energií - vyplakáním se, vypsáním se, vypovídáním se dobrému příteli, uvolněním prostřednictvím fyzického cvičení, energetickou očistou prostřednictvím koupele (ideálně s mořskou solí) nebo také čistících bylinkových čajů. Nošení krystalů (zejména křišťálu) nám také pomůže, a to jak s očistou, tak i s harmonizací našich emocí a myšlenek a zároveň s ochranou proti narušení této harmonie. Obdobně působí také modlitba.
Výklad pro tento týden hezky navazuje na ten předchozí, který byl o pevném uzemnění se a soustředění se do vlastního centra, abychom si nenechali svůj mír rozházet okolním děním. V nynějším výkladu je znatelný vliv tohoto dění kolem nás (nebo i v nás) a dostáváme doporučení, jak s tímto vlivem naložit. Především se jím nenechat ovládnout a naopak se chopit jemné vlády nad ním. Zastavme se, v klidu dýchejme, a nechme zatím vše být, dokud si neuděláme pořádek sami v sobě. Naši andělé nám rádi pomohou, požádáme-li je o jejich pomoc a budeme-li ochotni jejich pomoc přijmout a jednat podle jejich vedení.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.