neděle 10. ledna 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.1. 2021

Milí přátelé,

nový týden nám začíná magickým datem 11.1. 2021. Jedničky v sobě nesou velkou iniciační energii a dávají zrod novým věcem, a tak v tomto období věnujme zvýšenou pozornost svému myšlení, vnímání, vyjadřování a jednání, a dbejme, aby toto všechno vycházelo z té nejvyšší možné energie - z lásky, vděčnosti a víry.
13.1. nastane také novoluní ve znamení Kozoroha. I novoluní - tzv. nový měsíc - je zasvěceno novým začátkům a podpoří nás v rozhodnutí začít žít v nové, vyšší a příjemnější energii (bez ohledu na nepříznivé okolnosti). Toto novoluní bude zřejmě intenzivní, neboť budou kulminovat energie naší dlouhodobé frustrace a omezení. Tím se nám však otevírá příležitost k tomu, abychom učinili důležité a potřebné změny (jimž jsme se dost možná dlouhodobě vyhýbali) a abychom opět povyrostli a osvojili si novou moudrost. Novoluní i energie tohoto týdne nás vybízí k tomu, abychom vyzkoušeli nový přístup. Vztekání se, nadávání, stěžování si, pesimistické vyhlídky a další podobné věci nás nikdy nikam neposunuly a není tedy důvod v těchto návycích pokračovat. Dejme si jako jeden z novoročních záměrů proměnit tyto nikam nevedoucí návyky v nějaké konstruktivní. Optimismus a klidný, pozitivní přístup není o tom, že popíráme problémy, ale že se k nim stavíme nezatížení vlastním vztekem, s pohledem nezkresleným vlastními zdivočelými emocemi (byť jsou pochopitelné) a s jasnou myslí, která je přístupná k přijímání nových nápadů a řešení.
V osobní i globální rovině se nyní děje mnoho věcí, které mají pomoci ke zrodu nových a funkčnějších systémů. Tyto změny jsou POZITIVNÍ! Sami dobře víme, co všechno u nás či ve světě nefunguje a co už takto nemůže dál pokračovat. Dovolme tedy nynější energii, aby zasáhla všude tam, kde je třeba, a nalaďme se na její vlnu. Buďme v kontaktu se svou intuicí, která nám jasně řekne, co kdy udělat (nebo naopak nedělat). Přijměme současné dění jako hybnou sílu k důležitým změnám, které pro nás samotné i pro svět budou přínosem a ke kterým my sami můžeme přispět, když se rozhodneme pro nový a efektivnější přístup.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty kouzelné mapy (Colette Baron-Reid)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Sedmička Činu. Je to poměrně bojovná karta, ale v pozitivním smyslu slova. Vypovídá o nynějším naladění společnosti, která je dlouhodobě frustrovaná a omezovaná a která se cítí být ohrožována či utlačována vládou nebo jakýmkoli jiným zásadním vlivem. Ať už v souvislosti s koronavirovou situací nebo třeba s nedostačujícími zákony na ochranu životního prostředí. Může se to týkat čehokoliv, co nás jako společnost dlouhodobě frustruje. Můžeme tedy očekávat nové protestní akce, petice a různé další projevy "sebeobrany" (nebo obrany těch, kdo se sami bránit nemohou - např. zvířata, příroda, děti..). Je to pochopitelné a je to dobrá známka toho, že nám určitá témata nejsou lhostejná a že jsme odhodláni na nich zapracovat. Je však důležité, aby naše jednání vycházelo z pozice lásky, pravdy, upřímnosti a rovné úcty k sobě i druhým.
V osobní rovině nás tato karta obdobně vede k tomu, abychom se nebáli stát si za svým, když víme, že jsme v právu, a nebáli se hájit a chránit to, co je nám drahé. I zde je nám doporučován asertivní přístup - nezapomínat ve svém zápalu také na druhé a úctu k nim. Stát si za svým lze i láskyplně a ohleduplně.
V některých případech tato karta znamená, že se cítíme být někým nebo něčím ohroženi, i když tomu tak není. Zamysleme se tedy, zda konflikty, které si přehráváme ve své mysli, nevycházejí pouze z našich domněnek či přehnaných představ. Je-li tomu tak, buďme ochotni se těchto zbytečných konfliktů nezaložených na realitě vzdát. Jen nám vysávají energii.

Z Karet kouzelné mapy nám vyšla krásná karta Povzbuzení. Pokud uvažujeme o něčem novém, ať už se jedná o nový projekt, realizaci nového nápadu, nebo právě výše zmíněná změna našeho přístupu a naladění, stylu myšlení, aj., jsme v těchto změnách hojně podporováni. Touto kartou nám Nebesa vzkazují, že nejsme sami a že jsou nám neustále k dispozici. Připomínají nám, že nic není ztraceno a že zdaleka nejsme tak bezmocní, jak nám může připadat. Už tím, že změníme své myšlení a vyzařování, můžeme mnoho věcí pozitivně ovlivnit. My a náš život tvoříme zlomek společnosti, a čím více z nás se promění v majáky světla, tím lépe to bude na světě vypadat - i když to tak možná nevypadá, protože v médiích se řeší hlavně to negativní. Udělali jsme za svůj život spoustu skvělé práce, pomohli spoustě lidí i přírodě a napomohli tak k mnoha dobrým změnám. Také jsme mohli zabránit některým potenciálním problémům, aniž bychom to vůbec tušili. Nepodceňujme tedy dobro, které konáme, jen proto, že se nikde nemluví o jeho výsledcích. Všechno to dobré, co děláme, má smysl - a tato karta nám to připomíná a povzbuzuje nás, abychom v tom pokračovali.

Z karet Květové terapie jsme dostali kartu Znamení z nebes. Ta bývá zprávou od našich zesnulých blízkých, kteří nám posílají svou lásku a podporují nás v období našeho truchlení. Pokud jsme tedy utrpěli nějakou ztrátu (a nejen kvůli úmrtí, ale třeba i kvůli rozchodu, aj.), dopřejme si dostatek času i péče na to, abychom tímto obdobím prošli tak, jak to potřebujeme. Vyjadřujme svým drahým blízkým svou lásku i všechny jiné pocity - napišme jim třeba dopis, který nepošleme. Vypovídejme se svým andělům nebo dobrému příteli. Dopřejme si spoustu spánku. Pečujme o sebe tak, jak to potřebujeme. Jen my sami víme, co právě potřebujeme, jsme-li smutní. Nenechme si to nikým vymlouvat. A dovolme si přijmout pomoc od těch, kdo jsou tu pro nás.
Truchlením můžeme procházet i v jiných oblastech než je ztráta milovaného blízkého. K truchlení patří také různá zklamání, nenaplněná přání - a ano, i frustrace. Mnohdy se smutek a žal skrývají např. za hněv, apatii nebo jiné pocity. Nemusíme vůbec vědět, že to, co prožíváme, je forma truchlení. Můžeme začít prostě více jíst nebo utíkat k televizi, aniž bychom znali nějaký konkrétní důvod pro tuto tendenci. Můžeme mít sklon neustále vyhledávat něčí společnost, nebo naopak mít zvýšenou potřebu být sami. Můžeme být dlouhodobě abnormálně unavení.
Truchlit můžeme i tehdy, kdy se nestalo nic nám samým, ale kdy vnímáme bolest druhých. Jako citlivé a empatické duše přirozeně vnímáme energii druhých lidí i našeho světa. Při kulminaci těchto energií - jakou prožíváme v této době - je to pro nás ještě těžší. Pokud jsme si tedy všimli, že jsme propadli nějakému nezdravému návyku, že máme sklon utíkat od svých pocitů nebo zaznamenáme nějakou podobnou změnu v našem chování, přizvěme si na pomoc své anděly a požádejme je, aby nám pomohli vypustit a uzdravit náš žal. Velmi rádi nám v tom pomohou. I archanděl Azrael je mocnou bytostí, která nám v tomto ohledu může pomoci. Proces truchlení není jen o bolesti, ale hlavně o lásce, kterou chováme hluboko v našem srdci a která nám také pomůže se uzdravit. Dovolme si truchlit, ať už se jedná o nějakou konkrétní záležitost v našem životě, sdílení žalu někoho druhého nebo truchlení světa, které vnímáme jako své vlastní. Žal očišťuje naše srdce ode všech nánosů a otevírá ho čisté, ničím nepodmíněné lásce. A ta má pro nás i pro svět nevyčíslitelnou hodnotu.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je podobně jako ten předchozí o nové energii, ale tentokrát v praktičtějším duchu. Minulý týden jsme byli vyzýváni k lásce, k očištění a otevření našeho srdce a osvojení si energie lásky coby svého základního naladění a vyzařování. V tomto týdnu jsme vybízeni k akci - která vychází z lásky. Ne z hněvu, ne ze strachu, ne z touhy po pomstě či zadostiučinění, ne z agrese, ale z lásky a upřímné touhy po změnách. Jsme voláni do akce, při které budeme vyjadřovat sami sebe a své potřeby, ale současně také ctít druhé a jejich potřeby. Jsme podporováni v asertivním přístupu, kdy si nenecháme líbit nepřijatelné, ale kdy zároveň jednáme slušným, uctivým a ohleduplným způsobem. A to jak v osobní rovině, tak i v té globální. Tento týden v sobě nese energii nových začátků, kterým klasicky zasvěcujeme první měsíc nového roku. Novoluní ve znamení Kozoroha - zemitého, praktického znamení - nás v reálných aktivních krocích podporuje rovněž. Ve všech případech je však důležité mít na paměti lásku a úctu - k sobě i k druhým. Právě to nyní svět potřebuje: lidi, kteří si váží sami sebe i druhých a kteří se snaží najít tu nejlepší možnou cestu pro blaho všech. Čím lépe si tuto schopnost osvojíme ve svém vlastním osobním životě, tím více lidí svým novým přístupem inspirujeme a tím lépe nám ve světě bude. Nenechme se odradit tím, že se dovídáme samé negativní zprávy, neboť těch dobrých je také mnoho - možná mnohem více! -, jen se o nich nemluví a nepíše. (Když už jsme u toho, co kdybychom sami začali sdílet dobré zprávy? Napsání malého pěkného příspěvku nic nestojí a ve světě zamořeném negativitou může mnoho lidí velmi potěšit!)
Nechme se svézt na vlně této nové transformativní energie a pusťme se do toho, k čemu se cítíme být vedeni. Vycházíme-li z lásky, pravdy a vzájemné úcty, bude naše konání vždy dobré.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.