neděle 23. května 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24. do 30.5. 2021

Milí přátelé,

blíží se nám úplněk ve znamení Střelce a spolu s ním také úplné měsíční zatmění. Konstelace tohoto úplňku, který nastane ve středu 26.5., není právě příznivá pro citlivější povahy, a tak nám naši andělé pro tento týden obzvláště doporučují důkladně se o sebe starat, pravidelně se očišťovat od myšlenek, emocí a jiných forem energií, které do sebe jako empatické bytosti pohlcujeme, a měli tuto láskyplnou péči na prvním místě.
V tomto období se mohou zesílit projevy lidských temných stránek, a to jak u nás samých, tak i u druhých.
Čím lépe známe sami sebe a čím více jsme ochotni se poznávat, tím snáze poznáme, na co si dát pozor a na čem můžeme v tomto období zapracovat. Pro ty, kdo berou těžší období jako výzvy a příležitosti k sebezlepšení, může mít tento úplněk velký přínos. Také proto, že úplněk jako takový je tradičně časem pro propouštění toho, co již naplnilo svůj účel a co již nepotřebujeme - například některých našich vlastností nebo návyků, negativních myšlenek, starých pocitů a pout, aj. Přestože ne všechno lze "odstranit", můžeme propustit alespoň své pocity frustrace, strachu či pochybností, které kvůli těmto věcem pociťujeme a které nás mohou brzdit. Světlo úplňku má za cíl posvítit do temných koutů naší mysli, našeho srdce a naší duše, abychom je mohli důkladně vyklidit a uvolnit v nich prostor pro něco nového a dobrého. Ne každý je však ochoten či připraven tuto příležitost využít a je možné, že někteří lidé klesnou ještě hlouběji do své temnoty. Naši andělé nám proto připomínají, že si nemáme brát chování těchto lidí osobně a nemáme se nechat strhnout do jejich energií - do strachu, pocitů bezmoci či zoufalství. Naopak, o to více je důležité naše světlo a láska, které jsme sem přišli vnést a posílit, coby součást našeho životního poslání.
Vedle úplňku nás také čeká začátek retrográdní fáze Merkuru, která s sebou obvykle přináší komplikace v oblasti komunikace, ať již mluvené, psané nebo ve smyslu dopravy. Můžeme se setkat se zvýšeným množstvím poruch elektroniky a různých zpoždění. Některé záležitosti, které doposud stagnovaly, se však mohou naopak rozhýbat. Komu se doposud příliš nedařilo, může zjistit, že se mu v období retrográdního putování planety Merkur dařit začíná. Přestože nás nebeské energie všechny ovlivňují, stále je na každém z nás, jak se k tomuto působení postavíme a zda ho dokážeme využít k něčemu konstruktivnímu.
Měsíční zatmění i retrográdní fáze Merkuru mohou vynést na povrch mnoho lží, podvodů a iluzí, a proto je pro nás důležité zůstávat ve spojení se svou vlastní intuicí a poslouchat především své vlastní vnitřní vedení místo vyhledávání vedení zvenčí. Pokud si nejsme jisti, zda opravdu nasloucháme své intuici a nebo hlasu ega, požádejme své anděly o potvrzení a případně také o pomoc s prohloubením své schopnosti vnímat svou intuici. Rádi nám pomohou se vším, co budeme potřebovat.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Pozitivní zjištění. Je to karta optimismu a nadhledu, kterou nám naši andělé připomínají, že navzdory některým nepříznivým okolnostem můžeme být stále pozitivně naladění a přistupovat k věcem s lehkostí. Tento přístup nám pomůže nejen cítit se lépe, ale také napomůže co nejlepšímu vývoji našich záležitostí. Energie optimismu dané situaci vždy pomůže nesrovnatelně více než těžká energie strachu a úzkosti. Pokud se nám nedaří ze svého negativního naladění vystoupit, opět nám naši andělé připomínají, že jsou tady pro nás a že nám s tím velmi rádi pomohou, budeme-li ochotni se své negativity vzdát.
Tato karta může také znamenat uznání a ocenění ze strany druhých a sladké ovoce naší dlouhodobé snahy. Možná sami uvidíme na vlastní oči, k čemu všemu nám dobře poslouží naše dosavadní zkušenosti (mnohdy draze zaplacené) a o kolik silnější nyní jsme. I my sami si můžeme dát své uznání a upřímně se pochválit za všechno, co jsme dokázali.
V neposlední řadě je tato karta poselstvím o tom, že ať už se nám současné okolnosti zdají být jakékoliv, nakonec bude zase dobře.

Z karet Magická poselství víl nám vyšel Nový domov. To může znamenat doslova změnu místa bydliště či pracoviště ve smyslu stěhování, nebo třeba reorganizaci současného místa našeho pobytu (přemístění nábytku, výměna, rekonstrukce, apod.) Také je to karta, která poukazuje na vliv našeho domova a všeho, co obsahuje, na nás samé a na naši energii. Může nám pomoci metoda feng-shui, která je založena na vzájemném vztahu naší osoby a předmětů, jimiž se obklopujeme. Je třeba zbavit se nepořádku, který může blokovat proudění energie v nás i kolem nás. Máme-li kolem sebe věci, ze kterých nemáme dobrý pocit a které nepotřebujeme, můžeme je někomu darovat, prodat nebo je vyhodit. Pokud sdílíme svůj domov s dalšími lidmi, je třeba samozřejmě respektovat i jejich prostor a jejich svobodnou volbu ohledně věcí, které si přeji mít doma. Máme-li však nějaký vlastní koutek, neváhejme ho vyplnit tím, co v nás bude probouzet lásku, vděčnost a pocity hojnosti.
Dále nám touto kartou Nebesa radí, abychom svůj domov pravidelně očišťovali, stejně jako své vlastní tělo ve fyzické i duševní rovině (tělo je rovněž naším domovem). Obojí je třeba očišťovat a dobře se o ně starat. Očistu prostoru můžeme provést vykuřovadly, vonnými svícemi či tyčinkami, rozmístěním krystalů či pouštěním relaxační hudby, jejíž vibrace mají také pozitivní účinek.
Nakonec je tato karta symbolickým poselstvím domova coby místa, kde se cítíme v bezpečí, milovaní a přijatí. Náš fyzický domov někdy nemusí tyto vlastnosti mít, a je-li to náš případ, ať již trvale nebo dočasně, jsme tímto vyzýváni, abychom si vytvořili domov nový - v sobě samých, ve svém vnitřním chrámu, kde si sami dáme lásku a uznání, jež nám náleží, a také s našimi přáteli a jinými lidmi, kteří pro nás mohou být tou pravou rodinou i bez krevní příslušnosti.
Domov není jen místo, ale i pocit - a právě ten si v sobě máme vybudovat. Pomůže nám tak lépe přestát méně stabilní období, kdy budeme potřebovat něco pevného, čeho se budeme moci přidržet.

Z karet Moudrost orákula jsme dostali dvě karty, které se vzájemně doplňují. První z nich je Čas odejít, druhou kartou je Regenerace.
Karta Čas odejít mluví sama za sebe - je třeba nechat za sebou něco, co nefunguje, ať už je to vztah, zaměstnání, životní styl nebo myšlenkové, pocitové a fyzické návyky. Možná je načase vymanit se z cyklu opakujících se negativních zkušeností a podstoupit terapii, která nám pomůže uzdravit prvotní příčinu těchto zkušeností, a tím změnit ty budoucí. Možná je načase přestat se litovat, přestat myslet pesimisticky, přestat si hrát na oběť, stěžovat si nebo se vzdát jakéhokoli jiného návyku, který nám nic nepřináší a jen nám ubližuje. Nebo přišel čas konečně propustit svou závislost na návykových látkách, na jídle, nakupování, na vztazích nebo na čemkoliv jiném. Je to karta, která nás vyzývá k osvobození a dosažení úlevy od břemen, která jsme doposud nesli.
Karta Regenerace pak mluví o novém životě, o nové energii a také o nových šancích (což může znamenat i "druhé šance", pokud se nám napoprvé něco nevyvedlo). Je to karta léčení a uzdravování, která zobrazuje symbolický strom, jenž se po ničivém požáru začíná opět zelenat. Stejně jako tyto stromy, i my máme přístup k této hojivé, zázračné, regenerující energii Života. Jediné, co se od nás žádá, je uznat, že existuje, že je tady pro nás, a otevřít jí svou náruč. Přitom je však třeba, abychom jí ve svém nitru uvolnili místo a vypustili z něj všechno, co jí bránilo vstoupit. Přejeme-li si žít v lásce a zdraví, musíme logicky propustit nejprve to, co láskyplné a zdravé není.

Tyto dvě karty nám společně říkají, že pokud cítíme potřebu nechat něco odejít, je to v pořádku, neboť je na cestě k nám něco nového, co potřebuje, abychom tomu uvolnili místo. A že také nikdy nic neztratíme, aniž by k nám zároveň nepřišlo uzdravení, láska a nová požehnání.


* * *

SHRNUTÍ
Celý tento týden je o očistě a léčení našeho nitra a současně také domova, ve kterém žijeme - včetně našeho fyzického těla. Celkově tento výklad vypovídá o tom, že budeme budovat svou stabilitu, a to jak v sobě samých, tak i ve svém domově nebo v jiném místě, kde pobýváme a kde budeme moci nalézat oporu ve chvílích, kdy ji budeme potřebovat.
Máme si dát uznání za všechno, co jsme dokázali, i za tu sílu a vytrvalost, kterou i nadále prokazujeme. Zasloužíme si toto uznání a také patřičnou odměnu. Udržujme si svou energii co nejvyšší, abychom pomohli sobě i druhým přestát možná náročnější období. Čím temnější se zdá nějaké období, tím více světla potřebujeme vyzařovat. Nenechme se tedy stahovat nikým a ničím dolů - naopak se odrazme ještě výše.
Nechme ze svého života odejít všechno, co už nám neslouží a co tak uvolní místo novým požehnáním, která nám klepou na dveře. Středeční úplněk nás v tomto procesu podpoří a pomůže nám odhalit vše, co je třeba propustit či proměnit. Nemějme strach podívat se pravdě a sobě samým do očí.
Poselstvím tohoto výkladu je rovnováha, víra v dostatek a hojnost, a také skutečnost, že žádná ztráta nezůstane bez náhrady a žádné zranění nezůstane bez léku. Bez ohledu na to, jak zlé a nespravedlivé se nám občas věci zdají být, je všechno vždy podřízeno zákonu rovnováhy. Na nás je, abychom se dobře postarali o sebe a svůj život, abychom sami byli ztělesněním toho, co si přejeme ve světě vidět, a abychom tak k sobě přitahovali další, kdo s naší energií souzní - a kdo nám možná přispějí k našemu uzdravení. Společně dokážeme mnohé, a tak se nevzdávejme. Ještě je zde spousta dobrého, co můžeme a potřebujeme vykonat.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.