neděle 7. listopadu 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.11. 2021

Milí přátelé,

první listopadový týden zjevně nenechal nikoho z nás na pochybách, že se nyní nacházíme v poměrně náročném energetickém období. Mnozí lidé jsou podráždění, dokonce i bezohlední, jako by jim najednou přestalo na všem a na všech záležet. Energie je všeobecně těžká a my se můžeme cítit unavení až vyčerpaní z toho všeho, co musíme snášet a co se na nás nadále valí ze všech stran.
O to důležitější pro nás je, abychom se o sebe dobře starali a byli k sobě laskaví. Čím hůře se cítíme, tím více lásky a péče si potřebujeme dopřávat. Mějme tedy tuto péči a láskyplnost k sobě samým jako prioritu.
Toto období je také zvláštní v tom, že je sice plné tíhy a bolesti, ale současně je také naplněno zázraky a nadějí. Jako by ke každému neštěstí, které se v poslední době odehrálo, vždy přišlo také požehnání, podpora, pomoc a povzbuzení v nejrůznějších formách. Pokud se tedy cítíme nešťastní, zranění či unavení, buďme otevřeni těmto zázrakům, které o sobě dávají vědět a které nám přicházejí do cesty, aby nám pomohly vytrvat a nevzdávat se. Naši andělé vědí, že je toho na nás moc a že vnější podmínky nám v našem vnitřním míru příliš nepomáhají. My jsme sem však přišli právě proto, že svět potřebuje povzbudit a uzdravit; odlehčit jeho tíhu. Přijměme tedy toto období jako příležitost konat své poslání a napomoci rozpustit tyto těžké, bolestné i zraňující energie vlastní láskou a světlem. Byť se nám to nemusí dařit tak, jak bychom chtěli, každá snaha a krůček kupředu se počítají!
Seberme své síly a pokračujme dál, přestože se nám možná vůbec nechce a možná nevidíme ani důvod. Toto náročné období je pouze dočasné a i po těch nejdelších a nejtemnějších nocích nastává vždy nový úsvit.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)
  • Orákulum mořských panen (Oracle of the Mermaids; Lucy Cavendish)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden Desítku Činu. Je to karta, která symbolizuje naše přetížení, únavu, vyčerpání a příliš mnoho břemen, která neseme na svých bedrech. Andělé nás jejím prostřednictvím vedou k tomu, abychom z toho všeho, co nyní řešíme, alespoň něco vypustili. Co z toho nyní nemusíme nutně řešit? Co z toho nemusíme řešit nutně my? Ve které záležitosti bychom si mohli nechat pomoci od někoho dalšího? Nemusíme být na všechno sami. Všude se najdou dobré duše, které nám rády pomohou, tak jako my rádi pomáháme ostatním.
Ať už se jedná o cokoli, naši andělé nám připomínají, že potřebovat někdy pomoc je zcela přirozené a není to známka slabosti nebo neschopnosti. Neponižujme se, pokud se nám nedaří něco zvládat tak, jak bychom chtěli. Co nyní nemusíme řešit/dělat, to zatím vypusťme, a to, co je neodkladné, se pokusme vyřešit s pomocí někoho, kdo se v dané oblasti vyzná a kdo nás rád podpoří. Pokud je tu něco, co leží opravdu výhradně na nás, požádejme své anděly o vedení a prostředky, které nám pomohou danou záležitost vyřídit tím nejlepším možným způsobem.
Mějme na paměti, že stres, který kvůli některým záležitostem cítíme, nám škodí mnohem víc, než dané záležitosti samotné. Naučme se ho tedy zdravým způsobem uvolňovat a co nejvíce si zachovávat svůj vnitřní klid. To, že se stresujeme, v ničem nepomůže ani nám, ani tomu, co se snažíme vyřešit. Jen ničí naše tělo. Ochota ho propustit a nestresovat se je tedy nanejvýš prospěšná a v žádném případě to neznamená, že je nám něco lhostejné. Znamená to zodpovědný přístup ke svému zdraví. Bez zdravého těla a duše jen těžko budeme vyřizovat všechno to ostatní.

Z Magických poselství víl nám pro tento týden vyšla karta Děti. Ta může mít doslovný význam pro ty z nás, kteří děti mají nebo se jim věnují v rámci svého povolání. V těchto případech je pro nás vedením, abychom se na děti více zaměřili, více se jim věnovali a zamezili tomu, abychom na ně přenášeli svůj stres. Je jasné, že někdy se neubráníme tomu, abychom si nevylili svůj stres na dětech nebo jiných blízkých lidech. Když už se tak ovšem stane, je důležité to také vysvětlit, vyjasnit a omluvit se. Děti často chápou naše špatné naladění jako následek něčeho, co udělaly, a tak je důležité jim to vysvětlit. Pokud si někdo přeje mít dítě, může být tato karta také pozitivním znamením, že existuje duše, která je připravená přijít na tento svět - a že je nám nyní přáno v otázkách početí či adopce.
Pro většinu význam této karty spočívá v našem vlastním vnitřním dítěti - schopnosti se uvolnit a hrát si, být bezstarostní a nadšení ze všeho pěkného a zajímavého. V dospělosti nám tuto naši stránku často ušlapou všechny ty povinnosti, starosti a strachy (viz. předchozí karta) a tak nás touto kartou vedou naši andělé k rovnováze - abychom všechen ten stres a tíhu vyrovnali upřímnou zábavou, smíchem, radostí a okouzlením. Vědomě si ve svých dnech dělejme chvíle pro radost a potěšení. I pět minut věnovaných něčemu pěknému a radostnému bude velkou vzpruhou pro naši duši. Naše vnitřní dítě si potřebuje hrát a potřebuje cítit, že o něm víme a že mu věnujeme svou pozornost alespoň čas od času. Dopřejeme-li prostor této své části sebe samých, brzy si uvědomíme, o kolik více máme energie a o kolik lépe se cítíme.
Děti jsou pro nás v tomto ohledu skvělými učiteli, a tak, pokud máme možnost, věnujme jim v tomto týdnu čas - bude to přínosné nejen pro ně, ale i pro nás.

Z Karet skryté moudrosti nám vylétla karta Diamantový snivec, která se přitom obrátila vzhůru nohama - což má v této sadě svůj význam. Nechala jsem ji proto převrácenou i na snímku.
Diamantový snivec vypovídá o hojnosti a vděčnosti za všechno dobré, co v životě máme. Představuje naši schopnost užívat si všeho dobrého, co život nabízí, a také dělat vše pro to, abychom si naplnili svá přání.
V převrácené pozici nás tato karta vyzývá k sebereflexi a přehodnocení našeho vnímání materiální roviny. Hlavním jejím poselstvím pro nás v tomto období je to, abychom kvůli svému přetížení a stresu z toho všeho, co se děje kolem nás i v našem životě, nezapomínali na vyšší, duchovní roviny. Abychom kvůli svému soustředění na fyzickou rovinu a její dění nezapomněli na to, že existuje také duchovní svět plný andělů i jiných láskyplných bytostí, a že hmotná realita, kterou prožíváme (a která nás tolik tíží), není jediná. Jsme vedeni k tomu, abychom si pravidelně dělali čas na meditaci, četbu i jiné aktivity, které nás povznesou nad materiální rovinu a pomohou naší mysli si odpočinout. Ta nám pak bude díky tomu i lépe sloužit a napomůže nám k novým nápadům a řešením.
Rovněž nám touto cestou vzkazuje, že i když nás mnohdy mrzí, že něco není tak, jak jsme chtěli, nebo se nám nesplnilo nějaké přání, je na cestě k nám něco lepšího a za lepších okolností. Je důležité, abychom kvůli svým zklamáním nezahořkli a nevzdávali se své víry v dobré jen proto, že nepřišlo tehdy, kdy jsme to chtěli, a v podobě, jakou jsme si představovali. Zůstaňme otevření požehnáním ve všech formách, ne pouze v těch, na které jsme se upnuli. Všechno, co potřebujeme, dostaneme v pravý čas.

Z Orákula poslů světla jsme dostali kartu Vesmírné srdce, na níž je vyobrazen Ježíš, coby zosobnění bezpodmínečné lásky a čisté nebeské energie. Připomíná nám, že i my sami jsme schopni v sobě tuto energii probudit, navzdory všemu zlému a negativnímu, co se kolem nás či v našem nitru odehrává. Připomíná nám, že každý člověk je v jednotě s Božstvím a stejně jako on, i my máme svou fyzickou i nebeskou stránku. Pokud jsme v poslední době byli hodně zaměřeni na hmotné záležitosti, máme se nyní soustředit na ty duchovní. Opět je to poselství o rovnováze. Obdobně jako předchozí karty, i tato nás vede k vyrovnání naší tíhy odlehčením, práci zábavou, aktivitu odpočinkem.... a zlobu či strach láskou. Celkově nás tento výklad vede k uvědomění, že na světě nejsou jen problémy, že nic není jenom špatné a že my sami máme velký vliv na to, zda se necháme zahltit nebo ne. Nejsme žádné oběti - stále máme většinu věcí ve svých rukou a mnohé můžeme ovlivnit už tím, jak o nich přemýšlíme a jak se rozhodneme je vnímat. Zvolme si tedy lásku a zdravý nadhled - a věci se začnou samy měnit přímo před našima očima.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k vybalancování všeho, co se dostalo do nerovnováhy. Pokud nám něco chybí, doplňme si to; pokud naopak něčeho máme/děláme až příliš, máme si určit hranice. Udělejme něco pro to, abychom na svých bedrech nenesli všechno sami a abychom nenesli břemena, která nést nemusíme. Pokud nám může někdo pomoci, řekněme si o to a přijměme tuto pomoc s vděčností.
Dělejme si vědomě čas na hraní, uvolnění, zábavu a radost. I kdyby to bylo jen pár mínut denně, naše duše to potřebuje. Máme-li děti nebo s nimi pracujeme, nechme je, ať nás obohatí o svou dětskou moudrost - dovolme si být s nimi také bezstarostní, vidět svět jako krásný a těšit se na změny, místo abychom se jich báli.
Odpoutejme se od hmotné roviny a od všeho dění, které se nyní odehrává kolem nás i ve světě. Dovolme si povznést svou mysl i srdce nad všechnu tuto tíhu. Neznamená to, že budeme přehlížet či popírat problémy, ale že si dovolíme pohlédnout na ně z jiné perspektivy, která nám pomůže jak cítit se lépe, tak i najít nová řešení, která nás ve víru stresu nenapadnou.
Mějme za prioritu lásku, mír a zdraví - a všechny své kroky tomu přizpůsobme. Nenechme se ovládnout zoufalstvím, zlobou a negativitou - té už je ve světě i tak dost. Přišli jsme sem, abychom světu pomohli, a to svým vlastním prostřednictvím. My sami jsme jediní, nad kým máme moc a o kom můžeme rozhodovat. Nechť se tedy staneme zářivým příkladem toho, jak lze i v nepříjemných a tíživých časech zůstat láskyplní, ohleduplní a uctiví k sobě i k druhým.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.