neděle 21. listopadu 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.11.2021

Milí přátelé,

máme za sebou silný úplněk, který vynesl na povrch mnoho problémů a konfliktů. Mnohé z nich zde byly již dlouho a nyní pouze vyvrcholily. Nicméně právě díky tomu, že jsme jim byli nekompromisně postaveni tváří v tvář, jsme na nich mohli začít pracovat - a začít v první řadě u sebe samých a našich vlastních konfliktů (ať už těch vnitřních, které máme sami se sebou, a nebo těch, které máme mezi sebou a našimi blízkými). Jak dobře víme, tak z našich nenápadných "malých" konfliktů mohou vyrůstat větší, které se pak šíří mezi lidmi dále a mohou vyústit až v konflikty ohromných rozměrů a dopadů. Je tedy v našem osobním i kolektivním zájmu začít sami u sebe a zajistit, abychom my sami byli příkladem míru, pochopení a úcty, které si přejeme vidět u druhých a ve světě.
Nyní, když měsíc na obloze ubývá, by mělo ubývat také napětí a rozjitřené emoce. Přestože nás i nadále  budou provázet mnohé nepříjemnosti, nemělo by to být tak vyhrocené jako v předešlých týdnech. Sami se můžeme zaměřit na to, aby společně s měsícem ubývalo i všechno to, co si nepřejeme mít sami v sobě nebo ve svém životě (např. nezdravé návyky, negativita, hněv, nadbytečná váha, hádky s ostatními, aj.) I ta nejmenší změna, kterou zvládneme udělat, nás může popostrčit o velký kus dále.

- Magda

Pro tento týden jsem použila karetní sadu: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Pro tento týden nám vyšly všechny tři karty z Velké Arkány - z té části tarotu, která se týká velkých a důležitých témat. Nabízí se nám tedy v tomto období příležitost učinit velké změny.

První z nich je karta s názvem Pryč se starým, sem s novým, která vypovídá o rozbourání starých nefunkčních základů a vystavění nových. Připomíná nám, že otřesy, které někdy prožíváme, mohou posloužit k důležitým přehodnocením a přebudováním. Uplynulé intenzivní období a s ním související problémy, které ve velkém vyvstaly, byly jen důsledkem dlouhodobě potlačovaných a neřešených příčin, jež se nyní přihlásily o pozornost. Byli jsme v podstatě donuceni začít se zabývat tím, co jsme odmítali vidět, co jsme popírali, co jsme ignorovali a čemu jsme se snažili vyhýbat, ať už v osobní nebo kolektivní rovině. Naskýtá se nám příležitost uvědomit si, co jsme dělali špatně a co nefungovalo, a rozhodnout se to změnit, začít myslet, vnímat či jednat jinak. Chaos vždy napomáhá vzniknout novému, efektivnějšímu řádu. Využijme tedy tento týden k tomu, abychom přehodnotili, co nám v našem životě nefunguje a co bychom mohli začít dělat jinak. I sebemenší změna k lepšímu může odstartovat úžasné nové výsledky!

Druhá karta se jmenuje Férová rozhodnutí, která nás vede k férovému jednání, k ochotě odpustit i uznat chybu, k upřímné komunikaci a rovnoprávnosti. Tato karta se týká tématu spravedlnosti ve všech aspektech - od soudních jednání přes férovost k druhým až ke schopnosti podívat se do tváře sami sobě. Její hlavní poselství je jednota. Připomíná nám, že my všichni jsme cenní, všichni máme stejnou hodnotu a nikdo se nemá stavět výš nebo níž.
Vypovídá také o rovnováze. Pokud jsme utrpěli nějaké ztráty, dostane se nám kompenzace a pomoci. Pokud jsme někomu ublížili, budeme vedeni k nápravě a pokoře.
Tato karta nás také vyzývá, abychom se místo snahy dokazovat něco ostatním a nebo je přesvědčovat o své pravdě soustředili sami na sebe a na to, abychom prostě my sami jednali v souladu se svým svědomím a vedením srdce. Naše srdce nás vždy vede klidně a stabilně - prudké emoce nemají s vnitřním vedením nic společného. Pokud zažíváme prudké emoce, je to naše popíchnuté ego a nějaké jeho staré zranění, které se znovu otevřelo vlivem nějakého nového podnětu. Budeme-li tedy stát před nějakým rozhodováním, vždy se nejprve ujistěme, že nasloucháme skutečnému klidnému vedení našeho srdce namísto zběsilého ega plného strachu. Rozhodnutí učiněná z lásky a míru nám vždy přinesou ještě více lásky a míru; rozhodnutí učiněná ze strachu nám přinesou naopak ještě více strachu.

Třetí karta se jmenuje Obejměte své blízké. Připomíná nám, co je skutečně důležité - a že to zdaleka není naše ego a jeho "pravda". Můžeme se sice upřímně vyjádřit (viz. předchozí karta) a dát najevo, jak se cítíme a co jak vnímáme, ale nikdy bychom neměli tyto své postoje prosazovat na úkor jiných. Stejně jako předchozí karta, i tato nám připomíná naši jednotu a její důležitost. Naše vzájemná láska a mír jsou mnohem důležitější než to, jestli máme pravdu. Ať už v osobní nebo kolektivní rovině, v obou bychom měli dávat vždy nejvyšší prioritu lásce a míru. I vyjadřovat své názory a postoje můžeme s láskou a mírem v srdci. Pokud jsme vzteklí nebo vyděšení, nepřinesou naše slova nikomu nic dobrého, ať už nám připadají sebevíc oprávněná. Zjednodušeně nám touto kartou andělé připomínají, jak důležité je naše "slušné chování". Můžeme být asertivní a pravdiví, a přesto být slušní, klidní a laskaví. To je cesta, která je uctivá ke všem zúčastněným a která na rozdíl od nekonečných a nicneřešících hádek opravdu nabízí řešení a způsob, jak spolu vyjít navzdory našim odlišným osobnostem, názorům či postojům. Mějme tedy svou laskavost a úctu jako prioritu před vším ostatním a naučme se ukáznit své ego, které je nyní možná vybuzené na maximum, když vidí rozjařená ega jiných lidí. Bez ohledu na cokoli se k sobě vždy můžeme chovat slušně a s úctou.
Nakonec, když někoho blízkého ztratíme, je úplně jedno, co měl za názory - chybí nám a to hlavní, co cítíme, je láska k němu... protože právě láska je jádrem každého z nás i každého našeho vztahu, bez ohledu na to, jak se jeví navenek. Mějme tuto skutečnost na paměti, až budeme znovu stát před rozhodnutím, zda se vztekat a hádat kvůli "pravdě" a nebo zda obejmout člověka, kterého milujeme.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, během kterého máme "uklízet nepořádek", který jsme po sobě zanechali. Pokud jsme měli nějaké osobní neshody nebo jsme něco pokazili, je toto čas, během kterého máme vše vrátit do pořádku (alespoň v rámci možností). Tento týden může být mnohem klidnější, ale musíme se na tom všichni podílet. Tak jako po nejrůznějších oslavách a divokých akcích zůstávají všude možně odpadky, zbytky z ohňostrojů, kelímky od nápojů aj., které je nutné uklidit, i nyní máme po sobě co uklízet. Někdo toho má více, někdo méně - podle toho, jak se nám dařilo upřednostňovat mír před konflikty. Byla to velká výzva k sebeovládání a pokud se nám to příliš nevydařilo, alespoň nyní víme, na čem zapracovat, a zachovat se příště lépe.
V tomto týdnu jsme jako zedníci, kteří přišli znovu vybudovat válkou zničené město. Každý může něčím přispět k obnově a vystavět něco nového, ještě lepšího, pevnějšího a krásnějšího. Jak v kolektivní, tak i v naší osobní rovině máme nyní příležitost změnit sami sebe, své chování, a tím pozitivně ovlivnit také naše vztahy. Máme mít na paměti, že my všichni jsme jedno, navzájem se potřebujeme a každý z nás má podíl na tom, co vysílá do světa.
Máme se navrátit ke skutečným životním hodnotám a dávat přednost lásce a míru před vším ostatním. Neznamená to "nic neřešit", když se objeví problém, ale začít to "řešit jinak". Ať se rozhodneme jakkoli, máme se chovat hezky a uctivě, tak jak bychom si to přáli u jiných i ve světě. Opět je to něco, čím naplňujeme své životní poslání - máme být sami příkladem toho, co si přejeme vidět ve svém okolí.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.