neděle 24. dubna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25.4. do 1.5. 2022

Milí přátelé,

blíží se nám konec dubna a spolu s ním také keltský svátek Beltane zasvěcený oslavě hojnosti, plodnosti a vášně. Spadá na noc ze 30. dubna na 1. května a v tomto roce je zároveň spojen s novoluním ve znamení Býka a s částečným slunečním zatměním, což mu dodává extra porci vášně navíc. Vesmírný soulad Venuše a Jupitera v tomto období je příznivým znamením pro lásku a peníze. Býk je velmi smyslné a požitkářské znamení a nebeské konstelace planet a hvězd jsou s ním nyní v krásné souhře. Můžeme tedy očekávat příliv nové energie a také milostné vášně. Tyto energie nás povzbudí k uskutečnění pozitivních a nadšených změn. Novoluní je zároveň ideálním časem pro nové začátky a nové projekty. Až bude poté měsíc dorůstat, naše záměry budou růst a naplňovat se spolu s ním. Nechť se nám tedy daří!

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Kouzelní delfíny a mořské víly (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Čtyřku Hojnosti. Tato karta má dva navzájem opačné významy - vyberte si tedy ten, který cítíte, že se vás týká.
První význam spočívá v ochraně své energie a zodpovědném hospodaření s penězi a majetkem - například abychom spořili, zbytečně neutráceli, apod. V citové oblasti nám radí, abychom si dávali pozor, komu se otevíráme, abychom si do své blízkosti vybírali osoby výhradně srdcem a nastavili si jasné a zdravé hranice. Máme-li problém s přílišnou otevřeností, důvěřivostí a sklonem rozdávat svou energii a pomoc každému na potkání, radí nám Nebesa, abychom přibrzdili a nechali si část energie také pro sebe. Rovněž pokud máme vztahy s lidmi, kteří nás jen využívají nebo nám dokonce ubližují, nemáme se bát být asertivní a ukázat jim meze - případně ukončit kontakt.
Druhý význam této karty se týká situací, kdy naše opatrnost a pečlivost přeroste až do extrému. Někdy se této kartě říká Lakomec, protože může vypovídat o hromadění majetku a strachu z jeho ztráty. To se přitom nemusí týkat pouze peněz a hmotných věcí, ale třeba i citů. Mnozí lidé zadržují lásku k druhým ze strachu, že jim bude ublíženo, když se otevřou, a mezitím tato potlačovaná láska vytváří bloky a problémy v jejich vlastním nitru. Pocity jsou energie a energie potřebuje proudit, stejně tak jako peníze a všechny ostatní formy energie. Tak jako se střídavě nadechujeme a vydechujeme, potřebujeme i střídavě přijímat a vydávat. Máme-li tedy dojem, že jsme se z nějakého důvodu příliš uzavřeli a stali se zahořklými, nedůvěřivými, lakomými nebo že na něčem nezdravě lpíme, je toto pro nás vedení, abychom pustili vše ze svého sevření a dovolili si obnovit svou důvěru v přirozený proud Života.
Je to také vedení, abychom nelpěli na své minulosti, na tom, aby věci zůstávaly takové, jaké vždy byly, neboť život je o změnách a žádný okamžik se už neopakuje. Snaha zajistit si, že všechno zůstane vždy stejné, nám působí jen utrpení a změně stejně nezabrání - často právě ta změna, které se tolik bojíme, může být tím, co do nás vdechne nový život a místo ztráty něčeho nám toho hodně dá.
Lpění na starých nefunkčních myšlenkách nám také neslouží - je třeba začít se dívat na věci nově a neposuzovat je podle někdejších měřítek. Každý den se stáváme novými a moudřejšími lidmi a naše myšlení se obohacuje a přirozeně mění. Je v pořádku změnit názor nebo postoj.
Lpění na starých citových vazbách nám stojí v cestě ve vytváření nových. Mnohdy nejvíce lpíme na těch, které nám nejvíce škodí. Je-li to tedy náš případ, máme nyní ideální období pro přehodnocení svých citových pout a rozhodnutí, která si ponechat a která nikoli.

Z Moudrosti orákula jsme dostali kartu s názvem Nedokončená symfonie. Říká nám, že máme v životě něco, co stále čeká na své dokončení. Mohou to být doposud nedokončené úkoly, které jsou považovány za formu nepořádku, a ten nás obírá o energii, protože máme pocit "dluhu". (Téma dluhů v jakékoli formě jsme tu měli už v minulém výkladu.) Pokud tedy víme o konkrétních věcech, které bychom měli dokončit, pusťme se do toho. Jejich odkládání (a hledání výmluv, proč je odkládáme) nás stojí mnohem více sil než kdybychom prostě šli a udělali je. Jakmile opravíme ten zámek, ozveme se tomu kamarádovi, zašijeme to děravé tričko, vrátíme tu půjčenou knížku, apod., jasně ucítíme, kolik energie se nám tím vrátilo, když jí neplýtváme na pocity viny a dluhu.
Tato karta může také vypovídat o nedokončených záležitostech mezi námi a druhými lidmi. Možná mezi námi došlo k nedorozumění, které jsme si nevyjasnili. Možná nás někdo beze slova opustil a nám chybí pocit uzavření, smyslu a dokončení. Možná nám někdo zemřel a v nás zůstaly pocity, které jsme mu nestihli vyjádřit. Ať se jedná o jakýkoli vztah, pokud máme vůči někomu pocity, které jsme ještě nevyjádřili (a které už druhému vyjádřit možná nemůžeme), udělejme to alespoň pro sebe. Můžeme napsat fiktivní dopis, kde se ze všeho vypíšeme, nebo se svěřit deníku. Můžeme to svěřit dobrému příteli nebo svým andělům. Můžeme se vyplakat, vyvztekat nebo bezpečně fyzicky vybít (např. sportem).
Možná nerozumíme tomu, proč někdo odešel, nebo proč se něco stalo, ale to není podmínkou toho, abychom mohli danou záležitost uzavřít. Podstatné je, co je TEĎ. A pokud nechceme, aby nám přítomnost a budoucnost kazila bolest z naší minulosti, je třeba jí dát prostor, který jí právem náleží. Není třeba mít strach z pocitů, které se v nás probudí - i kdyby byly třeba desetiletí staré! Tyto pocity nezávisí na čase a jsou stále naživu a stále v nás, protože jsme je plně nepropustili. Třebaže mohou být bolestivé, nebudou v nás navěky. Právě tím, že dáme své bolesti prostor, umožníme, aby odešla.
V případě, že patříme k těm, kdo někomu bolest způsobili, je tato karta vedením, abychom udělali maximum pro nápravu, je-li to možné (opět se nám zde opakuje téma citových dluhů), projevili upřímnou lítost a už svou chybu znovu neopakovali. Tak se naplní její účel, my zmoudříme a můžeme se posunout dále.
Tato karta může také vypovídat o případech, kdy nám naše staré negativní zkušenosti brání uvěřit v něco nového a dobrého. Kdy jsme si pořádně nezpracovali své zážitky a mylně si je vyložili. Například jsme uvěřili, že "není možné nikomu věřit", "muži/ženy jsou takoví/é", "nikdy není ničeho dost", "nemám žádnou hodnotu, když..." V souladu s tímto naladěním a přesvědčeními si pak přitahujeme odpovídající zkušenosti i nadále - a ještě více se ve svém přesvědčení utvrzujeme. Tyto případy poznáme nejčastěji podle toho, že se nám stále dokola opakují. Pokud nám něco chodí opakovaně přímo "pod nos", jedná se o potřebu změny a také o nějakou nedokončenou nebo nepochopenou záležitost a lekci, kterou si z toho máme vzít. Jakmile si však uděláme čas na toto pochopení a vnitřní změny, tyto opakující se situace a zkušenosti zmizí, protože splní svůj účel.

Z karet Delfínů a mořských víl jsme dostali nádherné poselství: Požehnaná změna. Podporuje nás ve výše uvedeném úsilí o obnovení pořádku v našem životě, protřídění našich vztahů a jejich očištění, v otevření se Životu a důvěře v něj, v pozvání lásky do našeho srdce a jejím sdílení se stejně milujícími lidmi, i ve všem ostatním, co potřebujeme změnit k lepšímu. Říká nám, že ať už potřebujeme učinit jakékoli změny, máme k nim nyní skvělé podmínky a dostane se nám také všeho, co budeme potřebovat k jejich uskutečnění. Nemáme si dělat starosti s tím, JAK se to stane, jen buďme ke změně ochotni. Kdykoli něco pozveme do svého života, samo si to najde tu nejlepší cestu k nám. Důležité je, abychom si ve změnách sami nebránili svým strachem. Pokud si něco přejeme, ale přitom se bojíme to připustit, v podstatě šlapeme současně na brzdu i plyn a nemůžeme se divit, že se nehneme z místa. Pomůže nám tedy si nejprve ujasnit, zda změnu opravdu chceme, a pevně se pro ni rozhodnout. Dáme-li najevo svou ochotu změnu umožnit, cesta se nám sama ukáže.

* * *

SHRNUTÍ

Toto je týden, který nám přeje v oblasti jakýchkoli pozitivních změn, ale můžeme se přitom potýkat s vlastní nejistotou, nedůvěrou v Život nebo s nejrůznějšími jinými bloky. Změny, které budeme provádět, by měly začínat uvnitř nás - tedy v našem myšlení, vnímání, prožívání, vyjadřování, jednání i v naší energii. Změníme-li sami sebe, přirozeně se začne měnit i to, co přitahujeme. Cokoli, co uděláme pro to, abychom se uzdravili ze svých zranění (ať už čerstvých či dávných) a očistili se od všeho, co není láskou, nám velmi prospěje nyní i do budoucna. Jakmile si vyřešíme své vlastní vnitřní záležitosti, bude pro nás jednodušší se rozhodovat ve změnách vnějších - v našich vztazích s druhými lidmi, v naší kariéře, financích, apod. Přirozeně to také pomůže našemu zdraví, neboť nebudeme zatíženi stresem z nerozhodnosti a váhou našich starých neuzavřených záležitostí.
Cokoli, co v našem životě čeká na své dokončení a uzavření, nás stojí energii. Dokončením byť jen maličkostí napomůžeme našemu vědomí zbavit se části takovýchto "dluhů". Cokoli dlužíme sami sobě nebo někomu jinému, cokoli čeká na své vyřízení, opravu nebo dokončení, se rozhodněme v rámci svých možností co nejdříve splnit. Energie, kterou tím ušetříme, nám pak poslouží k uskutečňování změn, které si přejeme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.