úterý 21. června 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.6. 2022

Milí přátelé,

v novém letním týdnu nás čeká letní slunovrat, nejdelší den a nejkratší noc v roce. Přestože je léto tradičně velmi energickým obdobím plným aktivit, může být pro mnohé z nás poměrně náročným, a proto nám naši andělé připomínají, abychom se o sebe nezapomínali dobře starat. Máme sice mnoho povinností a neodkladných záležitostí, nikdy bychom však neměli stavět své zdraví na poslední místo. Mnohé věci, které pokládáme za samozřejmost, žádnou samozřejmostí nejsou a měli bychom si to uvědomit. V tomto týdnu budeme vedeni k tomu, abychom svůj život žili v souladu s tím, co cítíme jako správné, přestali na sebe vyvíjet nátlak (a nedovolili to ani druhým) a učinili své srdce prioritou. Žijeme-li totiž v souladu se svým srdcem, s hodnotami, které jsou pro nás důležité, s pravdou, která je nám vlastní a s úctou k sobě i k druhým, konáme tak své poslání, kterým činíme svět lepším. Naši andělé nás rádi podporují ve všem, co nám pomáhá dostat se zpět na svou unikátní, nenapodobitelnou cestu, a pokračovat po ní dále. Pokud cokoli potřebujeme změnit či uzdravit, jsou tady pro nás - neváhejme si říci o pomoc a vedení. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Poselství bohyní (Doreen Virtue)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů nám pro první letní týden vyšla karta Šťastná změna. V tradičním tarotu je to Kolo štěstí, které naznačuje nějaký šťastný zvrat, obrat k lepšímu, nečekané požehnání a uzavření nějakého cyklu. Pokud jsme bojovali s nějakým nezdravým návykem, dysfunkčním vztahem, nenaplňujícím zaměstnáním, zdravotními problémy, závislostí apod., může být tato karta znamením, že se nám podaří dosavadní problematický cyklus prolomit.
Tato karta představuje také osud – tedy jakousi předznačenou životní cestu, kterou si naše duše sama vybrala před příchodem na tento svět a na které se setkáváme se zkušenostmi, které potřebujeme pro svůj růst – a kterým se nemůžeme vyhnout. Zkoušíme-li se vyhýbat osudu, vždy si najde cestu zpátky k nám. Nepomůže nám tedy utíkat před zkouškami a výzvami, které jsme sem přišli zdolat, a lekcemi, které jsme se přišli naučit. Pokud se nám něco opakovaně vrací do života, byť v různých, ale velmi podobných formách, bývá to nejčastěji známka toho, že jsme si dosud neuvědomili důležitou lekci skrytou v této zkušenosti. Tato karta nám tedy připomíná, že se máme postavit svému osudu čelem a přijmout lekce a výzvy, které si naše duše vybrala.
Osud neznamená, že máme svůj život zcela předurčen a vytesán do kamene, ale že existují určité životní body, kterými si potřebujeme projít. Sami však rozhodujeme o tom, jak se k tomu postavíme, jak se s životními výzvami vypořádáme a do jaké míry budeme svůj osud sami utvářet.

Poselství bohyní nám vyšla karta bohyně Maat s názvem Férovost. Stejně jako karta Šťastná změna vypovídá o rovnováze života, o spravedlnosti, o dokončování cyklů, ale i o Zákonu karmy (rovnováhy) a o tom, že co zaséváme, to později sklízíme. Žijeme-li v souladu se svým srdcem a ryzími hodnotami, které jsou pro nás důležité, odráží se tato integrita také v našich vztazích, které jsou díky tomu kvalitní a hluboké, v našem vyjadřování a komunikaci, která je upřímná a čistá, a samozřejmě i na našem zdraví, neboť v sobě nenosíme pocity viny, dluhu nebo potlačovaných nevyjádřených slov. Nebesa nás touto kartou podporují v tom, abychom jednali vůči sobě i druhým lidem na rovinu, s patřičnou úctou, otevřeně a upřímně, a přitom ohleduplně.
V průběhu našeho života se bohužel velmi často setkáváme s nespravedlností, s neupřímností, falší, lhaním, podváděním a zradami. Mnohdy očekáváme, že druzí sdílí naše hodnoty a záleží jim na nich stejně tolik jako nám. Ne každý člověk je však stejně daleko na cestě životem a mnozí z nás se mají ještě hodně co učit. Ne každý člověk již objevil tu velikou moc, kterou v sobě nese pravda a láska. Přišli jsme sem na tento svět, s hlubokým citem pro tyto hodnoty, právě proto, aby ze světa nevymizely, tváří v tvář temnotě a strachu. Právě takoví, jací jsme, máme být. Někteří mohou někdy pochybovat, zda má vůbec smysl věřit v lásku a pravdu, když na nich tolika lidem vůbec nezáleží. O to více je však důležité, abychom si tuto víru udrželi! Přejeme-li si, aby bylo ve světě více upřímnosti a férovosti, musíme sami takoví být a tyto hodnoty si udržet – a předávat je dál, ať už prostřednictvím výchovy dětí nebo tím, že budeme příkladem pro ty, s nimiž se každý den setkáváme.
Touto kartou nám Nebesa vzkazují, že spravedlnost existuje a že každý si dojde svého, v pravý čas. V tomto smyslu podporuje poselství předchozí karty, neboť obě dvě nám říkají, že kdo co zasévá, to později sklízí, ať v dobrém či ve zlém – v osobní i v globální rovině.
 

Z Orákula jednorožců jsme dostali kartu Uvědomělost, která nás vybízí k tomu, abychom si byli více vědomi toho, co nosíme ve svých myšlenkách, ve svém srdci, ve svých slovech a činech. Opět je to volání k zodpovědnosti za to, co vysíláme do světa, neboť totéž se k nám posléze navrací, přestože forma této energie může přijít v různých podobách. Zeptejme se sami sebe:
Co převážně nosíme ve svých myšlenkách? Zabýváme se ve svých myšlenkách chováním někoho druhého místo svého vlastního? Oživujeme stále dokola vzpomínku na utrpěnou nespravedlnost? Strach z budoucnosti? Neustálé analyzování toho, co v našem životě nefunguje a co je špatně? Je naše myšlení převážně negativní? Je-li tomu tak, zastavme se a začněme to co nejdříve měnit - pro své vlastní dobro.
Co převážně nosíme ve svém srdci? Je to radost a láska? Nebo smutek? Stesk po minulosti? Osamělost? Nebo vášeň a nadšení? Všechny emoce mají v našem lidském životě své místo. Pokud však ve svém srdci trvale přechováváme pocity bolestné a svazující, má to velmi nepříznivý vliv na naše duševní i fyzické zdraví. Pro mnohé pocity se přitom sami rozhodujeme, i když si to většinou neuvědomujeme. Právě proto jsme nyní vedeni k uvědomělosti - máme si uvědomovat, co právě cítíme a zda to opravdu chceme či potřebujeme cítit. Pokud jsme prožili nějakou ztrátu, je přirozené a prospěšné truchlit tak dlouho, jak jen potřebujeme - neměli bychom však ve svém smutku uváznout a vždy bychom měli vedle něj ponechat prostor také ostatním pocitům. Je zcela možné cítit smutek a současně vděčnost nebo radost (například když nám někdo v našem těžkém období pomůže a my k němu pocítíme upřímnou vděčnost a lásku, přestože stále truchlíme pro svou ztrátu). Pocity, na které zůstáváme TRVALE naladěni, utvářejí z velké většiny naši energii, naše vyzařování, a tedy určují, co k sobě přitahujeme. Jsme-li naladění pozitivně a láskyplně, jsou i naše zkušenosti pozitivní, naše tělo netrpí zbytečným stresem a vše funguje nejlépe, jak je to možné - a v případě, že něco úplně nefunguje, snadno nacházíme řešení. Pokud zůstáváme trvale naladěni na negativitu, přitahujeme k sobě negativní zkušenosti, negativně naladěné osoby a sami sobě tím jen ubližujeme. 

Někteří lidé se odmítají vzdát své negativity v domnění, že "by si lhali", kdyby si měli přestat opakovat a potvrzovat, co všechno nefunguje. Nejde však o "popírání reality" - jde jen o to, že svou pozornost začneme věnovat rovným dílem i tomu, co funguje dobře, a ne jen tomu, co je špatně. Přestat si opakovat, jak je to či ono hrozné, jak nemáme toho či tamtoho dost, je jako přestat lít olej do ohně. Čím více energie totiž vkládáme do svých zanícených stížností, tím více si přivoláváme další důvody ke stížnostem. Obdobně čím více energie věnujeme vděčnosti za to dobré (i za to, co teprve přijde), tím více posilujeme svou přitažlivost vůči tomu, co se pro nás žádoucí. 
Co přechováváme ve svém těle? Jsme neustále v napětí? Vyvoláváme ve svém těle permanentní stres svým ustrašeným myšlením nebo potlačovanými emocemi? Živíme ho dobrou stravou nebo ho zaplácáme prvním rychlým jídlem, které se právě naskytne? Dopřáváme mu dostatek pohybu a odpočinku, nebo ho nutíme fungovat až za hranice sebezneužívání? Cítí se naše tělo milováno, ctěno a vyslyšeno, nebo naopak zanedbáváno, přehlíženo a stavěno na poslední místo? Je naše tělo naplňováno uctivými, láskyplnými slovy, a nebo ho plníme urážkami, ponižováním a nenávistí? 
Naše tělo je jedinou schránkou pro naši duši v tomto životě. A my jsme jediní, kdo je zodpovědný za to, že dostane vše, co potřebuje. Přestože se někdy můžeme ocitnout v komplikovaných životních okolnostech, nebo ve výjimečných situacích (např. přírodní katastrofy, vážná nemoc), kdy můžeme být odkázáni na péči a pomoc někoho jiného, jsme to z naprosté většiny my sami, na koho naše tělo spoléhá, že se o něj postará. S výjimkou dětí nebo vážně nemocných a nemohoucích osob je každý z nás plně odpovědný za to, že bude mít naše tělo dobrou výživu, dostatek pohybu, který je mu příjemný, dostatečný odpočinek a patřičnou úctu z naší strany i ze strany jiných lidí (tzn. nenechat se nikým urážet). 
Buďme si v tomto týdnu co nejvíce vědomi toho, jak myslíme, jak vnímáme, jak se vyjadřujeme, jak jednáme, i co vyzařujeme - a přitahujeme. Pokud si uvědomíme něco, co bychom rádi změnili, pusťme se do toho. Nemějme strach si přiznat, že něco děláme špatně - je to normální a patří to k našemu růstu. Přiznat si problém je prvním krokem k jeho vyřešení. Schopnost sebereflexe, umět se na sebe podívat objektivně, nezaujatě, z pohledu vnějšího pozorovatele, je pro nás a náš růst velmi důležitá. Je přirozené se mýlit, je přirozené se v průběhu času měnit (i měnit své názory, postoje a osobnost) a stávat se každý den novými lidmi. Staňme se tedy takovými, jakými opravdu chceme od srdce být, buďme k sobě upřímní a jednejme v souladu se svým srdcem. 


* * * 

SHRNUTÍ
Toto je týden velké upřímnosti - upřímnosti k sobě samým i vůči druhým lidem. Máme si přiznat, co bychom opravdu chtěli a co se nám naopak nelíbí, a začít s tím něco dělat. Stejně tak bychom se měli na rovinu vyjadřovat vůči druhým lidem. Umět říct Ne, když to tak cítíme, odmítnout jejich požadavky, nesnažit se každému vždy vyhovět, vymezit si asertivně zdravé hranice. Vždy se můžeme vyjádřit s láskou a úctou k druhému člověku, i když mu říkáme věci, které nám nebo jemu nejsou příjemné. Naše integrita by však měla být prioritou - abychom jednali v souladu s tím, co opravdu cítíme jako správné. 
Jsme-li sami féroví, můžeme totéž požadovat i od druhých a vybírat si takové vztahy, kde je vzájemná důvěra a férovost základním kamenem. 
Téma pravdy a upřímnosti nám zde pokračuje i z minulého týdne. 
Pokud jsme utrpěli nějaké bezpráví, dostane se nám kompenzace, pomoci a příležitostí k léčení.
Pokud někdo někomu bezpráví způsobil, v pravý čas se mu dostane potřebných lekcí - o to se postará Zákon rovnováhy. Na nás je, abychom se postarali sami o sebe. 
Stejně jako Zákon rovnováhy nám zde tento týden významně figuruje Zákon přitažlivosti, který říká, že "podobné přitahuje podobné" a že změnou své vlastní energie (tj. změnou svého myšlení, vnímání, vyjadřování a činů) můžeme sami ovlivnit do velké míry to, co k sobě přitahujeme a co zažíváme. 
Máme příležitost projít velkou osobnostní proměnou, a tak se jí neváhejme postavit čelem a pustit se všeho, co již nepotřebujeme, co již neodpovídá tomu, kým jsme dnes, a přijmout vše, co je a co bude ve skutečném souladu s cestou naší duše. 


* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.