neděle 24. července 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.7. 2022

Milí přátelé,

máme tady poslední týden července - měsíce, který byl pro mnohé z nás poměrně náročný. Naši andělé nás opakovaně vedou k poctivé péči o naše zdraví, a to jak fyzické, tak i duševní - obojí je navzájem provázané. Letní období je vysoce zátěžové zejména pro vysoce citlivé osoby, pro které je obzvlášť obtížné snášet extrémy jakéhokoli druhu. Vysoké teploty, znepokojivé události, nerovnováha v přírodě, aj. - to všechno na nás působí a s tím vším se musíme vyrovnávat, což nás stojí mnoho energie. Je tedy o to důležitější dopřávat si dostatek odpočinku, času pro sebe, času na uvolnění a zábavu a na cokoli, co nám pomáhá energii načerpávat a doplňovat. Téma rovnováhy a jejího velkého významu pro nás i náš život se nám zde opakuje průběžně pořád. Pokud se tedy potýkáme s jakoukoli nerovnováhou, soustřeďme se nyní na to, abychom ji zdravě vyvážili. Cokoli, co pro tuto vlastní obnovu a regeneraci uděláme, se nám bohatě vyplatí, a to nejen nyní, ale i v budoucnu.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *
Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Desítka Činu, která představuje naši zátěž, břemena a pocity přetížení. Ať už se jedná o fyzicky náročné letní počasí, zdravotní komplikace, nahromaděné problémy, přemíru žádostí a nároků ze strany druhých lidí, nedokončené úkoly, nedoléčená citová zranění nebo cokoli jiného, co nás duševně či fyzicky zatěžuje, v tomto období si máme dát pozor, aby nás to všechno "nepřeválcovalo". Pokud existuje byť jen maličkost, se kterou nám může pomoci někdo další, neváhejme o tuto pomoc požádat a přijmout ji, když se nám nabízí. Nikdo z nás není dělaný na to, aby zvládal úplně všechno sám. Zejména v obdobích, kdy se necítíme právě nejlépe, je jen přirozené nechat si pomoci těmi, kdo mají sil dostatek - stejně tak jako jindy my pomáháme jim.
Tato karta s sebou také nese poselství, abychom se nesnažili za každou cenu zavděčovat všem okolo. Bez ohledu na to, co všechno pro druhé děláme a jak dobře to děláme, vždy se může najít někdo, komu to nebude dost dobré (nebo komu my sami nebudeme dost dobří). Máme zkrátka udělat vše, co můžeme, nejlépe, jak umíme, v souladu se svým vlastním čistým svědomím, a co na to kdo druhý řekne, už nebude naše starost. Je to pro nás poselství, abychom nezrazovali sami sebe kvůli jiným - a tím sami sobě neubližovali a nekladli na sebe břemena, která ve skutečnosti nejsou a nikdy nebyla naše.

Z Karet energie nám vyšla karta Klam, která vypovídá o tom, že jsme vystaveni nějaké formě manipulace či neupřímnosti, která nám působí trápení. Zeptejme se sami sebe, zda nemáme ve svém okolí osoby, které nás vysávají, které jsou povrchní, falešné a zlomyslné, i když o tom třeba nemáme žádný "důkaz", ale "jen pocit". Naše intuice nás vždy spolehlivě varuje, jsme-li v kontaktu s někým, komu není radno se otevírat a věřit mu. Následujme tedy tento pocit bez ohledu na to, zda pro něj máme logické vysvětlení či podložení. Nenechme se vlákat do pasti argumenty druhých a jejich psychologickými hrami. Necítíme-li se s někým opravdu dobře a máme-li uvnitř pocit, že něco nehraje, důvěřujme tomuto vedení a s danou osobou kontakt neudržujme (je-li nutné se s ní stýkat, vymezme si jasné hranice a omezme kontakt na nezbytné minimum).
Zároveň je tato karta vedením, abychom byli upřímní a pravdiví i my sami, a to vůči sobě i vůči druhým. Žijeme-li v souladu se svými morálními hodnotami a jednáme upřímně k sobě i k ostatním, jednáme vždy správně, bez ohledu na to, jakých se nám může někdy dostat reakcí. Rovněž vyžadujme upřímnost a pravdu od druhých a buďme ochotni ji přijmout, ať je jakákoliv. Přestože nás může bolet slyšet pravdu, nikdy nezpůsobí tolik utrpení jako lži, když se jednoho dne tak jako tak rozplynou. Pravda si vždy najde cestu na světlo.
Opět se nám zde také opakuje téma zavděčování se druhým a naše přetvařování - snaha přizpůsobit se druhým tak, abychom se jim líbili, byť to nejsme doopravdy my, koho jim prezentujeme. Nosíme-li před druhými lidmi masku, jen aby nás neopustili nebo nám něco nevyčítali, stejně nejsme milováni. Přestože si mohou oblíbit ono falešné já, které jim ukazujeme a kterým se před nimi snažíme být, naše skutečné já se cítí opuštěné, zanedbané, přehlížené a méněcenné. Bez ohledu na to, jak moc se druhým zavděčujeme, se pak cítíme právě takto - opuštění, zanedbaní, přehlížení, méněcenní - protože se tak chováme sami k sobě. Kvůli přízni druhých sami sebe opouštíme, zanedbáváme, přehlížíme a shazujeme hodnotu svého pravého Já. Je-li to náš případ, jsme nyní vedeni k důrazné změně tohoto přístupu, k ochotě vzdát se povrchních a falešných přátelství založených na přetvářce a předstírání kvůli snaze zapadnout, a k odhodlání žít v souladu s tím, co opravdu cítíme jako správné, co odpovídá našim upřímným zájmům a k navázání nových vztahů, které budou založeny na upřímnosti a v nichž budeme milováni opravdu MY, takoví, jací jsme v celé své ryzosti.

Ze sady Magická poselství víl nám vyšla karta Těhotenství. Ta může mít pro některé z nás doslovný význam - může zvěstovat početí či narození dítěte, nebo úspěšnou adopci. Kdo je právě v očekávání, dostává tímto poselství o Božské ochraně během tohoto období.
Pro ty, jichž se toto téma momentálně netýká, nese karta poselství o trpělivosti a o potřebě dopřát našim záležitostem čas k jejich zdravému vývoji. Některé věci nelze uspěchat a je to tak dobře. Tak jako ovoce potřebuje čas, aby dozrálo - utrhneme-li ho ze stromu příliš brzy, bude nezralé a kyselé a stejně nám nebude chutnat. Nebesa nám tímto vzkazují, abychom nespěchali, ať se jedná o jakoukoli záležitost. Abychom ponechali všemu potřebný čas a prostor a důvěřovali v přírozený běh Života, který se o vše postará. Bude-li třeba, abychom sami něco udělali, dostaneme k tomu v pravý čas jasné vedení.
Tato karta může také znamenat zrození nějakého nového projektu, myšlenky, nápadu, něčeho tvůrčího.
Rovněž může představovat naše vlastní znovuzrození
; přeměnu v nového člověka, v novou osobnost, nebo právě (viz. předchozí karta) návrat k tomu, kým jsme doopravdy. Každá taková proměna vyžaduje svůj čas, a tak buďme trpěliví a mějme se rádi bez ohledu na cokoli. Dopřávejme si veškerou potřebnou péči a Život nám dá v pravou chvíli vědět, bude-li třeba, abychom se pustili do akce.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává vedení k tomu, abychom zvolnili, odlehčili si od zbytečných břemen a dali si za hlavní cíl obnovu naší vnitřní rovnováhy. Vydáváme spoustu energie a je nutné, abychom ji zdravým způsobem doplňovali. Je důležité, abychom o sebe dobře pečovali - a do této péče spadá i pročištění a protřídění našich vztahů, z nichž některé mohou být právě jedním z břemen, která na svých bedrech neseme. Vztahy, které nejsou upřímné a ve kterých se musíme druhým neustále zavděčovat, stejně nikdy nevydrží. I když se nám možná daří je udržovat, nikdy nás nenaplní, protože jim obětujeme to nejcennější, co máme - své pravé Já. Co je nám platné, že někdo miluje naši falešnou masku, když nemiluje NÁS? Dopřejme si v tomto týdnu čas na upřímné přehodnocení našich vztahů a buďme ochotni propustit ty, které nejsou založeny na lásce, upřímnosti a vzájemné úctě. Nenechme si svá rozhodnutí vymlouvat argumenty druhých nebo našeho vlastního ega, které nám vyhrožuje, že budeme "špatní lidé" nebo že skončíme opuštění, když neuděláme to či ono a když se nezavděčíme tomu či onomu člověku. Nenechme se vydírat. Vztahy by měly respektovat pravé Já a osobní svobodu obou lidí.
Vypustíme-li ze svého nitra i ze svého života vše, co nám působilo jen utrpení a zbytečnou zátěž, uvolní se tak místo pro nové osoby, nové vztahy, nové pocity, nové nápady a novou energii. Mohou dokonce zmizet i některé naše zdravotní problémy, které se zrodily z neustálého stresu, úzkosti a strachu. Mějme se dostatečně rádi na to, abychom tyto pozitivní změny vykonali a dopřáli si čas na jejich zpracování a přirozený další vývoj. Nemusíme na nic spěchat, ale měli bychom si udělat v sobě jasno a na základě tohoto vyjasnění pak učinit vědomé a rozhodné změny. Požádejme své anděly o pomoc, ochranu a jasné vedení, a oni zajistí, že vše proběhne přesně tak, jak to bude nejlepší pro nás i pro všechny ostatní.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.