pondělí 5. září 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.9. 2022

Milí přátelé,

pozvolna se k nám blíží podzimní období a spolu s ním také sklizeň úrody, ať již té přírodní, a nebo ve smyslu plodů naší vytrvalé práce, snahy a vroucných přání. Podzim je pro nás připomínkou, že chceme-li sklidit sladké ovoce, je třeba mít trpělivost, být vytrvalí a dobře vyživovat semínka toho, co jsme dříve zasadili. V tomto čase se máme upřímně těšit z dobrých věcí, dopřát si trochu uznání za všechno, co jsme dokázali, přestáli a vydrželi, podělili se o svou hojnost a dobrou náladu s blízkými lidmi, a pokud nám samotným tento pocit spokojenosti a vřelosti chybí, neváhejme se otevřít novým lidem a novým zkušenostem, které nás z naší skleslosti vyvedou a pomohou nám uvěřit v zázraky.
V tomto týdnu nás čeká úplněk ve znamení Ryb, který nastane 10. září. Ryby jsou velmi intuitivní a můžeme proto vnímat zesílení našich psychických schopností, zároveň však může být zesílena i naše emocionalita a měli bychom proto být opatrní, abychom nejednali zbrkle a impulzivně pod vlivem některých našich silných pocitů. Velmi nám v tomto ohledu pomohou meditace a jiné zklidňující činnosti.
Zároveň nám 9. září začíná poslední retrográdní fáze Merkuru v tomto roce. V této fázi může docházet ve zvýšené míře k problémům s komunikací všeho druhu - od mluvené a psané komunikaci mezilidské až ke komunikaci ve smyslu dopravy nebo elektronických spojů. Toto období potrvá do 2. října. Merkur bude v tomto období v opozici s Jupiterem a zároveň v trigonu s Marsem. Lidé mohou mít v tomto období tendenci hodně se ke všemu vyjadřovat, možná až příliš průbojně a odhodlaně (např. různé protesty, prosazování názorů, hádky o pravdu...) Chceme-li toto období přestát ve zdraví, bude pro nás ideální raději pomlčet, než se hned pouštět do argumentů, a když už se chceme opravdu k něčemu vyjádřit, raději si to nejprve dobře rozmysleme, než něco vypustíme z úst. Můžeme říct něco, čeho budeme litovat a co už nebudeme moci vzít zpátky - nebo to druzí lidé mohou špatně pochopit a překroutit. Nepouštějme se do žádných zanícených diskuzí, pokud to není nezbytně nutné nebo pokud se k tomu necítíme vyloženě vedeni. Zachování si svého vnitřního klidu a míru napomůže udržet mír také v naší společnosti - a nikdo z nás nemůže popřít, že to velmi potřebuje. Je to součást našeho poslání, a tak ho konejme nejlépe, jak umíme :)

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon Oracle; Colette Baron-Reid)
  • Posvátná Země (Sacred Earth Oracle; Toni Carmine Salerno)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu s názvem Pryč se starým, sem s novým. Tou jsme vyzýváni k důležitému průlomu, kterým rozbouráme staré nefunkční základy, abychom mohli vystavět nové, pevnější a lepší. Může se to týkat jakékoli oblasti v našem životě - nějakého vztahu, kariéry, životního stylu, našich osobnostních rysů a návyků, způsobu myšlení, vnímání či chování... Co vás napadne jako první? Následujte toto vedení. Pokud si nejsme jisti tím, zda opravdu vnímáme hlas své intuice, která nás vede, kam je třeba, požádejme své anděly o vyjasnění a ujištění. Rádi nám se vším pomohou!
Pokud jsme v poslední době prožili nějaký hluboký otřes, dostává se nám touto kartou poselství o Boží ochraně i o tom, že přese všechno utrpení, které možná nyní prožíváme, míříme dobrým směrem a nakonec nalezneme nová požehnání a uzdravení.

Ze sady Moudrost Avalonu zde máme kartu Pohyb. Ta nás vybízí, abychom se nebáli plout přirozeně s proudem Života, ať už se jedná o klidný pomyslný potůček nebo o rozbouřenou řeku. Život ví, kam nás unáší a proč. I když máme rádi kontrolu nad děním a tato kontrola má svůj účel i místo, někdy nám spíše prospěje odevzdat se s důvěrou celému procesu a dovolili mu odnést nás tam, kam se potřebujeme dostat.
V souvislosti s předchozí kartou nám říká, že nyní dochází k rozpohybování některých ustrnulých záležitostí a nebo konečnému rozřešení některých donekonečna se opakujících situací. Cítíme-li, že jsme to my sami, kdo má uvést věci do pohybu a napomoci tak uskutečnit potřebný průlom, je toto pro nás dvojité potvrzení, že se nacházíme na správné cestě. Je normální, že máme obavy - jednáme-li však z pozice lásky a úcty ke všem zúčastněným a v souladu se svou vnitřní pravdou, je to vždy správně a je to také to nejlepší pro nás i pro druhé, i když nám to tak v danou chvíli nemusí připadat.

Karta Alchymie ze sady Posvátná Země nám říká, že jsme tvůrci a že my sami tvoříme svůj Život. My sami z velké části určujeme, co jak bude vypadat. Přestože jsou určité věci, nad kterými moc nemáme a o kterých nemůžeme rozhodovat (zejména pokud se dané situace účastní více lidí a je nutné brát ohled na jejich svobodnou vůli a jejich právo volby), stále máme moc nad tím, jak se my sami k těmto věcem postavíme, jak o nich budeme smýšlet a do jaké míry na nás budou (či nebudou) mít dopad.
Některé okolnosti a životní zkoušky si ještě před naším příchodem na svět vybrala naše duše. Těmto se nelze vyhnout a je třeba jimi projít, abychom mohli pokračovat dál. To ostatní je však v našich rukou. Máme si uvědomit, že nejsme žádné oběti a že máme možnost rozhodovat o mnoha věcech - včetně rozhodnutí přenechat moc nad námi jiným lidem, vztahům, místům, aj.
V každém okamžiku se nám nabízí nová možnost volby. Kdykoli můžeme znovu začít, a to s čistým štítem. Odpusťme si, pokud jsme doposud vytvářeli a přitahovali něco, co jsme nechtěli. Odpusťme si, pokud jsme jednali způsobem, který nám nebo někomu jinému ublížil. Propusťme tato břemena z minulosti a dovolme Lásce, aby se rozzářila z našeho srdce do celé naší bytosti, rozproudila se naším tělem a začala prosakovat také do našich vztahů i ostatních aspektů našeho života, které tak začne přirozeně uzdravovat. To, čím jsme; to, jaké energie v sobě nosíme, to všechno určuje, co budeme vytvářet. Nechť tedy vytváříme jen samé krásné věci.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu nám Nebesa připomínají náš díl odpovědnosti a moci, kterou máme nad svými životy. Na jednu stranu nám připomínají, že někdy je důležité umět se odevzdat a plynout s proudem, na druhou stranu nám však zůstává velká moc nad tím, jak bude náš život vypadat a jak ho budeme vnímat a prožívat. Máme vyrovnat svou schopnost uvolnit se, zbavit se potřeby mít všechno pod neustálým dohledem, nesnažit se všechno kontrolovat... ale ani se nestavět do pozice oběti, o které nahodile rozhodují jiní lidé nebo okolnosti. Opět se nám zde opakuje téma rovnováhy.
Nebesa nám připomínají, že jsme velcí tvůrci a že náš život je umělecké dílo, které můžeme utvářet do velké míry podle toho, co bychom sami chtěli - navzdory některým věcem, které možná podle našich představ nejsou a s nimiž se musíme vyrovnat.
Máme přijmout nejrůznější zvraty a změny, k nimž v tomto období dochází, jako skrytá požehnání, byť si je možná nepřejeme. Všechno nás to má posunout kupředu a Nebesa jsou tu pro nás, aby nám pomohla a ochránila nás během celého procesu. Jsme vedeni k převzetí odpovědnosti za svůj život, za to, jak vypadá, i za to, jak bude vypadat dále. A skrze sebe a svůj vlastní život zároveň ovlivňujeme také to, kolik lásky, míru a světla se bude šířit do světa, kterému jsme přišli pomoci. Místo schovávání se před nepříjemnostmi mějme odvahu postavit se jim čelem a staňme se těmi silnými pilíři, kterými zde máme být. Konáme-li své poslání, všechno ostatní v našem životě přirozeně zapadne na své místo.

* * *
 


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.