neděle 19. února 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.2. 2023

Milí přátelé, 

tento týden nám zahajuje novoluní ve znamení Ryb, které nastane v noci z 19. na 20. února. Znamení Ryb představuje velkou hloubku, fantazii, vize a zejména emocionalitu, sílu intuice a empatii. Všechny tyto aspekty budou v tomto období velmi posíleny, což nám může být velmi nápomocné, budeme-li chtít učinit nějaké rozhodnutí - budeme vše vnímat více do hloubky, snáze vycítíme, co je nebo naopak není to pravé, a dostane se nám nových vizí toho, co všechno může být možné. Můžeme mít v tomto období silné a živé sny, ve kterých se nám zaprvé vyčistí podvědomí od nejrůznějších starých bloků (pokud se nám tedy bude zdát sen o něčem z minulosti nebo o něčem, čeho se bojíme, můžeme si být jisti, že se jedná pouze o čištění podvědomí, tak aby nás tyto věcí již neblokovaly), zadruhé nám některé tyto sny mohou otevřít oči vůči možnostem, které se nám možná celou dobu nabízejí, ale kterým jsme záměrně či nezáměrně nevěnovali pozornost. Možná jsme si odmítali dovolit chtít něco víc, možná jsme uvěřili, že normální je trpět a strádat, nebo že naše zažitá omezení jsou maximum toho, čeho je možné dosáhnout. Toto novoluní nám přišlo připomenout naše nejhlubší přání vycházející z naší samotné duše, i fakt, že je možné tato přání naplnit, pokud si to dovolíme a pokud tomu v první řadě uvěříme. Dejme si tedy svolení otevřít se novým možnostem a vítat s otevřenou náručí každou příležitost k rozkvětu, která se nám nabídne. Novoluní je vždy časem nových začátků, nechť jsou tedy ty naše plné radosti, odhodlání a víry. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)
  • Orákulum posvátné Země (Sacred Earth Oracle; Toni Carmine Salerno)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *


Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Zhmotněte si své sny. Ta nám říká, že jsme připraveni vydat se kupředu a že doba čekání skončila. Máme se pustit do práce na něčem, co jsme si možná už dlouho přáli, a to plni důvěry, že máme k dispozici všechno, co k tomu potřebujeme. Jakmile projevíme svou ochotu pracovat na svých snech tím, že vykonáme alespoň první malé krůčky směrem k nim, začne se před námi sama objevovat cesta, která k nim vede, a navede nás k dalším krokům. 
Touto kartou nám Nebesa připomínají, že na tom, jak náš život vypadá, se sami velkou měrou podílíme a že právě nyní nastává období, kdy se máme chopit otěží a nasměrovat sebe i svůj život tam, kam si přejeme, aby pokračoval. Jsme to my, kdo musí toto rozhodnutí učinit a kdo má nyní moc dát oné energii, kterou jsme doposud shromažďovali, konkrétní podobu, která bude odpovídat nejupřímnějším přáním našeho srdce. 

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Cykly. Ta nám připomíná, že všechno prochází svými cykly a jejich fázemi. Ať už je to Měsíc a jeho fáze (nynější novoluní krásně ladí s tématem nových začátků v tomto výkladu), střídání ročních období, fáze našeho vlastního života od zrození až po odchod z tohoto světa, nebo i fáze našich vztahů, osobního rozvoje a dalších aspektů. Touto kartou nám Nebesa říkají, že je v pořádku, pokud již něco naplnilo svůj úděl a odchází to z našeho života pryč. Stejně tak je v pořádku, že se v našem životě rodí nové věci, přicházejí noví lidé, nová místa, nové příležitosti. Je v pořádku prožívat období velké aktivity a produktivity, stejně jako období útlumu, spánku a čerpání sil. Nebesa nám připomínají, že snažit se bojovat proti těmto přirozeným cyklům je plýtvání energií. Všechno má svůj čas i svůj přirozený rytmus. Pokud se právě cítíme unavení a potřebujeme odpočívat, pak následujme toto své vlastní vnitřní vedení. O to efektivněji pak budeme moci využít novou energii, která k nám nyní přichází. Není kam spěchat. Přestože v našem každodenním životě čelíme nejrůznějším časovým limitům, andělé nás žádají, abychom se uvolnili. Nic nám neuteče a není třeba o nic nebo proti něčemu bojovat. Máme se zklidnit a sladit se s přírodními cykly. Toto je období, kdy zima stále trvá, ale pod povrchem už propuká jaro. I my, přestože se můžeme cítit unavení a otrávení, se ve skutečnosti připravujeme na úžasný nový rozkvět, i když o tom možná ještě nevíme. Důvěřujme těmto přirozeným cyklům a nechme se jimi vést. Všechno bude přesně tak, jak má být. 

Z Orákula posvátné Země nám vyšla karta Perspektiva, která může mít mnoho významů - dejme tedy na svou vlastní intuici, který z nich s námi právě souzní. Perspektiva představuje úhel pohledu - tedy způsob, jakým na věci pohlížíme. To, jak se na věci díváme (a jak je sami posuzujeme), v nás následně vyvolává určité emoce a reakce. V tomto smyslu sami určujeme, jak na nás co působí - a jakou to nad námi má nebo nemá moc. Nebesa nás proto nyní vedou k zamyšlení nad tím, jak nad věcmi přemýšlíme, do jaké míry je soudíme a do jaké míry dovolujeme vlastním názorům na věci a události v našem životě rozhodovat o naší realitě. Jak psal autor John St. Noah v Knize aformací: "Nejde o to, co se nám v životě stalo, ale o to, jaký názor máme na to, co se nám stalo." Jinými slovy, i když nezměníme fakta, která se udála, můžeme změnit svůj pohled na tato fakta a tím změnit také emoce a reakce, které v nás vyvolávají. Nemusíme být otroky toho, co se nám kdy stalo, ani toho, co se nám třeba v lidech nebo ve světě nelíbí. To, jak na toto všechno sami pohlížíme, jak to posuzujeme, jak se rozhodujeme na to dívat, určuje to, do jaké míry a jakým způsobem nás to ovlivní. V tomto smyslu jsme sami svými pány.
Ano, někdo nám možná zlomil srdce, možná nás i bodl do zad nebo nás zneužíval, to je zkrátka fakt, který je takový, jaký je - ovšem, místo přesvědčení "to je tragédie, už nikdy nebudu nikomu věřit ani nikoho milovat" můžeme změnit svůj postoj na "je to hrozné, ale aspoň teď vím, jakým typům lidí se vyhýbat a budu si sám/sama sebe více vážit, abych takové chování vůči sobě už nikdy nedovolil/a". Ano, možná prožíváme obtížné finanční období a strádání, to je aktuální daný fakt, ale místo bědování nad tím, jak je to hrozné, a hledání toho, kdo za tento problém může, uplatníme lépe svou energii tím, že začneme hledat řešení a cesty, jak bychom mohli přitáhnout do svého života více hojnosti.
Je jasné, že nás v životě mohou potkat skutečné tragédie, které nás hluboce zasáhnou a žádné sebeanalyzování na tom nic nezmění. Mnohé věci však tímto způsobem ovlivnit opravdu můžeme, a na ty se máme zaměřit. Právě zde, v našich vědomých či nevědomých soudech a názorech leží mnoho bloků, které nám doposud bránily v postupu vpřed

Mezi další významy této karty patří také perspektiva, ve které se nacházíme my sami. Kým vlastně opravdu jsme, když právě nejsme s nikým jiným? Když si nenasazujeme žádné masky podle toho, s kým právě mluvíme a co se od nás očekává? Věnujme si čas na toto zamyšlení a dopřávejme této pravé, ryzí osobě více prostoru. Zejména pokud patříme mezi ty, kdo se neustále snaží vyhovovat a přizpůsobovat všem ostatním a sebe upozaďovat.
Tato karta nás také vyzývá, abychom se dívali více do hloubky a nenechali se zmást zdánlivým "zlatem, co se třpytí". Ne všechno je tak dokonalé, jak se může na první pohled zdát; a naopak, ne všechno je tak zlé, jak se může na první pohled zdát. Zklidněme svou mysl i emoce (můžeme jim ulevit např. do deníku) a nalaďme se na svou intuici, která nám jasně napoví, kudy se vydat a kudy naopak ne. Zároveň, co se týká osob v našem životě, pokud chceme vědět, jaký někdo opravdu je, pozorujme jeho dlouhodobé chování, a to nejen vůči nám, ale i jiným. I ta nejhonosnější gesta se stávají nicotnými, jestliže se člověk, který je prokazuje, dlouhodobě chová v rozporu s tím, co se snaží předvádět. 
Nakonec, chceme-li si o čemkoliv udělat jasnou představu, máme si vytvořit určitý odstup, zklidnit rozvířené emoce a myšlenky, utišit své nitro, a jen vše "z dálky" pozorovat. Pravda se ukáže sama, budeme-li ochotni ji vidět takovou, jaká je. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy se máme sladit s přirozenými cykly v našem životě, přestat se jim bránit a uvítat je jako příležitost pohnout se v životě dál. Máme velkou šanci převzít moc nad svým životem, pokud jsme se jí vědomě či nevědomě doposud vzdávali nebo ji přenechávali nad sebou jiným lidem. Můžeme vykonat mnoho dobra už jen tím, že budeme sami sebou a budeme jednat v souladu se svými nejupřímnějšími hodnotami.
Máme se na události a okolnosti v našem životě umět podívat jinak, z nového úhlu pohledu, a zamyslet se nad tím, zda nám některé naše vnitřní odsudky nezablokovaly cestu kupředu a nepostavily nás do pozice bezmocných obětí přešlapujících na místě. Mnohdy stačí pohlédnout na danou věc jen trochu jinak, a hned na nás začne také jinak působit - nebo její působení úplně pomine. O tom, jak přemýšlíme, rozhodujeme my sami. Je to tedy první věc, na kterou se můžeme zaměřit a kterou můžeme začít obracet k lepšímu, přejeme-li si zkvalitnit svůj život i životy těch, které potkáváme. 
Jsme připraveni probudit se ze zimního spánku a nechat v sobě rozproudit novou životní sílu. Nebesa i vesmírná energie okolo novoluní nás v tom rády podpoří. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.