neděle 2. dubna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 3. do 9.4. 2023

Milí přátelé,

vstupujeme do měsíce dubna a spolu s ním také do svátků Velikonoc, které jsou symbolem nového života a nových začátků. Zároveň zde máme příhodný čas pro jarní úklid a propuštění všeho nepotřebného, co tak může uvolnit místo nové energii. Vše, co nám jen zbytečně zabírá místo v naší mysli, v srdci, v domově nebo co zanáší naše fyzické tělo, máme nyní ideální příležitost propustit. Pokud se nám nedaří se od něčeho oprostit nebo překonat nějaký škodlivý návyk, požádejme své anděly o podporu a vedení. Rádi nás přivedou k prostředkům a k pomoci, které budou ty pravé pro nás a naši situaci. Je ovšem důležité, abychom byli opravdu upřímně ochotni se těchto věcí zbavit. Pokud to ve skutečnosti nechceme a raději lpíme na tom, co máme zažito, je to naše svobodné rozhodnutí, které Nebesa respektují. 
6. dubna nás čeká také úplněk ve znamení Vah. Zatímco sluneční znamení Berana, v němž se nyní nacházíme, nás vede k rozhodné akci a postupu kupředu, měsíční znamení Vah, jež je spojeno s Venuší, planetou lásky, nás žádá, abychom při těchto rozhodnutích a jednání byli soucitní ke všem, kterých se to týká. Kdo má tendenci přehlížet ostatní a jednat ve všem na vlastní pěst, je tímto vybídnut k větší ohleduplnosti a vnímavosti vůči těm, kterých se jeho jednání dotýká. Kdo má naopak sklon přehlížet sám sebe a ve všem se přizpůsobovat ostatním, má začít věnovat stejnou úctu svým vlastním přáním a uvědomit si, že jeho vlastní život a přání nejsou o nic méně důležité než životy a přání jiných. Hlavním tématem tohoto úplňkového období bude rovnováha a její obnova - což je opět příhodné v souvislosti s velikonočními oslavami nových začátků. Nemějme strach začít dělat věci jinak - nynější energie nám v tom pomůže :) 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělské karty (Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Osmička Činu. Ta vypovídá o velkém vytížení, nicméně v pozitivním smyslu. Říká nám, že nás čeká mnoho činností, které ale budeme dělat rádi a kterým se budeme věnovat s upřímným zájmem. Tato karta také předvídá pozitivní zprávy a novinky. Představuje příliv nové energie, který je na cestě k nám a který nás v našich snahách podpoří. Pomůže nám probudit se ze zimního útlumu a rozhýbat to, co doposud stagnovalo. 
Celkově je toto znamení velkého pohybu kupředu, což může znamenat i doslova nějaké cestování. 

Z Andělských karet nám vyšla karta Hojnost, která je příslibem nové spokojenosti. Ta přitom nezávisí na tom, co všechno máme a vlastníme, nebo zda je všechno tak, jak bychom chtěli. Někteří lidé čekají s pocitem spokojenosti a vděčnosti na chvíli, AŽ se stane něco, co si přejí. Ve skutečnosti to funguje naopak - čím vděčnější a spokojenější se cítíme bez ohledu na to, jak vypadá naše současná situace, tím snáze si do života přitáhneme to, co si přejeme, protože naše spokojené a vděčné vyzařování k nám přitahuje ještě více téhož. (Obdobně to funguje i v opačném případě - čím jsme nespokojenější a čím více si stěžujeme, tím více důvodů ke stěžování k sobě přitahujeme.) 
Tato karta nás vede k obratu v naší energii. Máme se naladit na energii lásky, vděčnosti a radosti, byť možná ne všechno v našem života odpovídá našim přáním a představám. Změníme-li své naladění na tyto vysoké energie a projevíme-li také svou ochotu k pozitivním změnám tím, že budeme propouštět to, co nám neslouží, Nebesa nás ráda podpoří a pomohou nám kýžené změny uskutečnit.

Z karet Květové terapie jsme dostali kartu hledíku s názvem Propusťte všechen hněv. Ta mluví sama za sebe - máme se očistit od nahromaděné zloby, kterou v nás vyvolali druzí lidé nebo různé události a zážitky... nebo náš vlastní způsob vnímání a souzení toho, co vidíme v okolí (či v sobě samých).
Hněv je emoce, která nám dočasně propůjčuje sílu vykonat kroky, které bychom se jinak neodvážili udělat. Nenecháme-li se jím ovládnout, můžeme ho vědomě využít jako pozitivní hnací sílu, která stojí za námi a pomáhá nám uhájit si své hranice, je-li to třeba. Hněv je však jako oheň - dobrý sluha, ale zlý pán. V našem životě má své místo a svůj smysl, avšak nikdy bychom mu neměli podléhat a chovat se jako býci běžící proti červenému šátku, kteří po cestě zadupou všechno a všechny, co se jim připletou pod nohy. Naši andělé vědí, že natlakovaná zloba, kterou jsme doposud nemohli nebo nechtěli vypustit ze sebe ven, může vybouchnout v nešťastný okamžik, a chtějí nám pomoci tomu předejít. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom si našli bezpečný způsob, jak ze sebe dostat všechno, co nás štve nebo co nás naštvalo v minulosti. Hněv, který není vypuštěn, ale je přechováván v našem nitru, se chová jako jed a začíná otravovat naši mysl i srdce, v některých případech také tělo. I závislost na návykových látkách nebo některých potravinách může být ve skutečnosti skrytá snaha potlačovat v sobě nevyjádřený hněv a jiné silné emoce. Namísto toho si můžeme např. zacvičit a silné emoce ze sebe "vysportovat". Můžeme si vše, co nás nahněvalo či stále hněvá, sepsat na papír, a ten rituálně spálit. Můžeme to ze sebe dostat tím, že se vypovídáme dobrému příteli či svým andělům. Výbornou pomůckou je také deník, do kterého můžeme napsat úplně cokoli, bez jakékoli cenzury, a který to nebude nijak posuzovat ani hodnotit. (Přitom lze použít jak papírový deník, tak i elektronický, který se dá zaheslovat - např. stránka Penzu, která existuje i ve formě mobilní aplikace a její základní funkce jsou zdarma.) Dovolíme-li svému hněvu, aby volně odcházel ven, brzy zjistíme, že se nám uvolnila spousta místa pro novou lásku a radost. 
V případě, že v nás hněv přetrvává i přesto, že ho pravidelně propouštíme, může se ve skutečnosti jednat o skrytý žal, který je pod hněvem schovaný. Hněv je jednou z fází truchlení a pokud jsme prožili něco bolestného a traumatického, je pak přirozené prožívat hněv - někdy zdánlivě i bezdůvodný. Tato fáze hněvu může trvat u každého člověka jinak dlouho a je třeba mít se sebou i s celým průběhem soucit. Pokud nám však tento proces příliš komplikuje život, vyčerpává nás nebo trvá déle, než cítíme, že je zdrávo, neváhejme vyhledat pomoc u terapeuta. Nemusíme být na všechno sami. Naši andělé nám rádi pomohou najít tu nejlepší možnou cestu, která nám pomůže k uzdravení. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme jasný úkol - nahradit svou zlobu a negativní naladění novými energiemi lásky a vděčnosti. Tento krok se nemusí každému podařit v rámci jednoho týdne, zvláště pokud se jedná o hlouběji zakořeněné myšlenkové a emoční návyky. Není však důležité, kdy se nám tato proměna podaří. Podstatné je, že se pro ni rozhodneme a že ji nakonec uskutečníme. 
Otevírají se nám nyní mnohé příležitosti projevovat a upevňovat svou vděčnost za požehnání, jichž se nám v životě dostává, i za ty, jichž se nám ještě dostane. Pokud jsme byli doposud spíše pesimističtí kvůli svým negativním zkušenostem a pocitu strádání, nabízí se nám příležitost změnit toto naladění a úhel pohledu, který nám ve skutečnosti ubližuje. Tato změna však přirozeně potřebuje čas a také naše upřímné odhodlání, které záleží pouze na nás. 
Nechť nám tento týden přinese tolik potřebnou úlevu, uzdravení i všechno ostatní, co si od srdce přejeme. Krásné Velikonoce! 

* * * Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥


* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.