neděle 23. dubna 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24. do 30.4. 2023

Milí přátelé, 

minulý týden započala první retrográdní fáze Merkuru tohoto roku. O tomto období se často mluví, neboť vliv Merkuru bývá spojován se zvýšeným výskytem nedorozumění mezi lidmi, větší podrážděnosti a frustraci, zpoždění, poruch elektronických zařízení a mnohých dalších nepříznivých jevů. Současně je to však období, během kterého máme možnost pohlédnout nazpět do minulosti a dořešit záležitosti, které jsme doposud neuzavřeli - ať už je dořešíme společně s dalšími osobami, jichž se to týká, a nebo záležitosti uzavřeme alespoň sami v sobě. Novoluní v kombinaci se slunečním zatměním, které nastalo 20. dubna, jako by představovalo úvodní bránu k tomuto niternému výletu do vlastní minulosti a vybídlo nás k tomu, abychom si sami v sobě (a tím i ve svém životě) udělali pořádek. 
Protože nynější energie jsou velmi silné a můžeme vnímat velký tlak a spěch, můžeme být více unavení a také podráždění. Totéž platí i pro ostatní. Naši andělé nás proto žádají, abychom byli ohleduplní a tolerantní k sobě i k druhým v případě, že dojde k nějakým nedorozuměním nebo k tomu, že něčí frustrace vzkypí na povrch. Samozřejmě to neznamená nechat si líbit zlé zacházení, ale neměli bychom ho oplácet svou reakcí a zpětně tak negativitu druhého člověka ještě podnítit. Praktikujme v tomto období odpouštění sobě i druhým. Neznamená to říct, že se nic nestalo nebo že bylo chování druhého v pořádku, když nebylo - znamená to nechat situaci za sebou a už se k ní nevracet. Nepřejímat negativitu od druhých lidí a když už se tak stane (což v případě, že jsme vysoce citliví a empatičtí může nastat velmi snadno), je třeba dopřát si co nejdříve pocitovou očistu a všechno, co jsme vstřebali, ze sebe zase dostat ven, například psaním deníku. Budeme-li si udržovat svou vlastní energii čistou a plnou lásky a míru, napomůžeme tak rozpouštět těžké energie ve svém okolí... což je mimo jiné také součást našeho poslání zde na Zemi. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělské karty (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro konec dubna vyšel Pomocník Citu. Je to karta, která představuje buď nějakou osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, která pro nás bude v tomto týdnu důležitá a nápomocná, pak je to někdo velmi laskavý, schopný urovnávat konflikty a dosahovat smíření. Je velmi pravděpodobné, že je to vedení pro nás samé - abychom v sobě my sami tyto vlastnosti posílili a využili je v tomto období k dobru svému i všech ostatních. Dále také vypovídá o tom, že nám velmi pomůže obklopit se lidmi, s nimiž tyto vlastnosti sdílíme - lidmi laskavými, citlivými a ohleduplnými. Pokud někdo takový není, je zcela v pořádku zvolit si jinou společnost. 
Pokud se jedná o situaci, pak je pro nás tato karta znamením toho, že mír je možný a dosažitelný. Představuje smíření, odpuštění a lásku v jakékoli formě. V některých případech v sobě nese poselství o možné romantické nabídce a zamilování. Čím více lásky budeme chovat sami v sobě, tím snáze k sobě budeme přitahovat osoby, které mají stejnou energii. I to pro nás může být motivace k tomu, abychom si svou energii nenechali srážet těmi, kdo jsou naladěni negativně, pesimisticky nebo dokonce agresivně. Naším úkolem je udržovat svou vlastní energii co nejvyšší a nejpříjemnější, abychom nepřispívali k tomu, co si nepřejeme, ale posilovali to žádoucí. Mějme tedy lásku jako prioritu - zejména v tomto týdnu. 

Ze sady Andělských karet nám vyšly společně dvě karty, které se navzájem doplňují. Jsou to karty Zhmotněná přání a Zázraky.
Karta Zhmotněná přání nám dává na vědomí, že naše přání se plní a že věci, které se nyní dějí (včetně těch, které se nám nelíbí), jsou odpovědí na naše modlitby a napomáhají nám k tomu, aby se splnila naše přání. Přestože se někdy přání plní jinou cestou, než bychom si představovali, máme mít důvěru v nebeskou moudrost a následovat kroky, k nimž jsme vedeni, přestože možná zatím nevidíme, kam přesně dojdeme. 
Karta Zázraky nám pak připomíná, že nemusíme všechno řídit sami. Když si něco přejeme, je důležité vytvořit si od daného přání zdravý odstup, aby mělo možnost růst a vzkvétat ve vlastním tempu a svou vlastní cestou. Tak jako když zasadíme semínko, tak zaléváme zeminu a trpělivě čekáme - nerozhrabujeme každou chvíli zeminu, abychom zkontrolovali, jestli semínko opravdu klíčí, jestli opravdu roste. Prostě máme víru v přirozený proces života a napomáháme mu tím, že se o něj staráme, že ho chráníme a dopřáváme mu to, co k životu potřebuje. Vyšleme-li do Nebes srdečné přání, je třeba mít úplně stejný druh víry - takový, kdy nepotřebujeme dohlížet na to, zda se opravdu plní to, co chceme; zda se opravdu všechno vyvíjí v náš prospěch. Prostě to víme, necháváme tomu čas, který to potřebuje, a mezitím následujeme kroky, k nimž jsme vedeni.
Když důvěru nemáme a neustále do procesu zasahujeme snahou o kontrolu a řízení, celý proces se tím komplikuje a prodlužuje. Náš rozum nemá stejný rozhled jako univerzální moudrost, která ví i o cestách a řešeních, jež jsou rychlejší, snazší a prospěšnější, ale které jsou zatím našemu vědomí skryty. Musíme si uvědomit, že to, že o nějakém řešení nevíme, ještě neznamená, že neexistuje. A že zatímco my všechno analyzujeme a posuzujeme na základě toho mála, co ve své hlavě víme a známe, Nebesa vidí mnohem dál a dovedou nás nasměrovat tam, kam si přejeme jít, krok za krokem. Na nás je, abychom tomuto vedení věřili a následovali ho. Dostaneme-li pobídku k tomu, abychom šli na nějaké setkání, na nějaké místo, kontaktovali někoho nebo se naopak úplně uvolnili a nedělali (zdánlivě) nic, následujme toto vedení. Přestože nevidíme žádnou souvislost s výsledkem a s naším přáním jako takovým, všechno souvisí se vším a každý náš krok hraje svou roli. Mějme tedy důvěru v Nebesa i jejich moudrost, nechme si od nich poradit a bude-li třeba, abychom něco udělali my sami, dostaneme k tomu jasný pokyn. Nejsme-li však vedeni k ničemu konkrétnímu, pak nám Nebesa vzkazují, abychom se uvolnili, odevzdali jim své přání do rukou a věřili, že v pravý čas dosáhne svého naplnění. 

Ze sady Moudrost orákula jsme dostali kartu Nekonečný příběh. Ta nám vyšla už před pár týdny a vypovídala o příbězích, které vyprávíme sami o sobě a svém životě - často bohužel negativně, když si stále dokola na něco stěžujeme, zoufáme si a celou situaci si sami děláme stále horší, čímž se dostáváme do negativního zacyklení. 
V tomto výkladu karta vypadla vzhůru nohama, což její význam soustřeďuje na jiný aspekt těchto příběhů - abychom se chránili před negativitou druhých lidí a nenechali se jimi stahovat dolů. Ať už se jedná o protivného partnera, pesimistickou kamarádku, neustále si stěžující kolegy/ně nebo i negativní a dramatizované zprávy či diskuze v televizi či na internetu - máme si v tomto týdnu dopřát detoxikaci a je-li to možné, ideálně omezit kontakt s těmito osobami či médii. Nemáme povinnost poslouchat nekonečné nářky lidí, kteří ve skutečnosti nechtějí nic řešit a chtějí si jen stěžovat, nebo se účastnit diskuzí, kde se všichni zúčastnění jen pošpiňují a zraňují, aniž by se cokoli skutečně vyřešilo.
Ruku v ruce s tím jde také posílení naší vlastní vyrovnanosti a klidu. Čím vyrovnanější jsme my sami, tím odolnější jsme vůči výkyvům druhých lidí. Důkladná a pravidelná psychohygiena je pro nás tedy zejména v tomto období nutností. Berme na sebe stejný ohled, který tak samozřejmě bereme na všechny ostatní. Zasloužíme si ho. Máme-li být druhým nápomocní, musíme se nejprve dobře starat sami o sebe a své duševní i fyzické zdraví. Mějme na paměti, že vytvoření si odstupu a vymezení si zdravých hranic děláme nejen pro sebe, ale i pro ty ostatní. Čím lépe se sami budeme cítit, tím méně těžké energie bude v našem okolí, a pokud budou někteří lidé kolem nás tomu otevřeni, sami dostanou takto šanci povznést svou energii výše. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, který máme zasvětit rovnováze mezi energií, kterou věnujeme druhým, a tou, kterou věnujeme sobě. Toto téma se nám opakuje, nicméně v tomto týdnu se můžeme ve zvýšené míře setkávat s podrážděností a negativitou druhých lidí, která nás coby citlivé osoby může stahovat dolů. To nesmíme připustit. Přišli jsme světu od tíhy pomoct, ne k ní přispívat svou vlastní. Pravidelně se věnujme meditacím, poslechu povznášející hudby, psaní deníku nebo jakékoli jiné aktivitě, která nám pomůže udržovat si vnitřní klid a mír - a tím i naši odolnost vůči energiím zvenčí. Nabízí se také různé ochranné prostředky jako např. krystaly. 
Když už se stane, že nějakou negativitu vstřebáme do sebe, věnujme si co nejdříve alespoň chvíli času na to, abychom ji ze sebe uvolnili. Můžeme se vyplakat, vypovídat, vypsat, vysportovat nebo najít nějaký další zdravý způsob, jak všechny absorbované energie dostat ven. Pokud tuto vnitřní hygienu zanedbáme, budou se vstřebané energie hromadit a přitahovat podobných energií stále více. 
Potřebujeme pamatovat na to, že tou největší silou je láska, a to nejen romantická, ale v jakékoliv formě. Můžeme se potěšit pohledem na roztomilé zvířátko nebo krásné květiny, a už se naše srdce plní láskou. Zaměřujme svou pozornost v tomto týdnu na věci, které budou posilovat lásku v našem nitru, a vše ostatní nechávejme za sebou. Vymezme si zdravé hranice a nepřipouštějme si k tělu ani duši nic, co by jim ublížilo. Říkejme Ne, když to tak budeme cítit. Mějme se rádi a napomáhejme k tomu, aby se naučili mít se rádi i druzí. Buďme jim tím nejlepším příkladem, neboť tím jsme sem přišli být. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥


* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.