neděle 4. června 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.6. 2023

Milí přátelé, 

intenzivní úplněk ve znamení Střelce v mnohých z nás rozproudil krev, ať již v příznivém nebo méně příznivém smyslu. Úplněk vynáší na světlo všechny myšlenky, pocity a energie, které v sobě nosíme, ale které z jakéhokoli důvodu nechceme vnímat, nechceme se jimi zabývat a zatláčíme je hluboko do temných koutů našeho nitra. Avšak přestože na ně postupem času zapomínáme, ony tam zůstávají a upozorňují na sebe. Ovlivňují naše myšlení, vnímání i jednání, aniž bychom si toho byli vědomi. A protože Nebesa vědí, že si nic takového ve skutečnosti nepřejeme, pomáhají nám to dostat ven na světlo. Jakmile si uvědomíme, odkud "vítr vane", budeme také schopni se s těmito nedořešenými a nevyjádřenými záležitostmi vypořádat, vyrovnat a zabránit jim tak v dalším negativním ovlivňování nás samých i našeho života. Nejsme-li totiž schopni či ochotni do sebe pohlédnout a postavit se jim, začnou na sebe upozorňovat například tím, že k nám budou přitahovat osoby či situace, které nám všechno to potlačené připomenou - věci, které mají podobnou energii. Pokud jsme v sobě potlačovali staré zranění a bolest, často k sobě přitáhneme zranění nové na obdobné bázi, které nás má upozornit na to, co nosíme ve svém nitru. Obvykle nám však tato souvislost uniká a místo abychom se obrátili dovnitř a vyřešili to, co se z našeho nitra ozývá, začneme urputně řešit situaci novou a ta původní zůstává nadále nedořešená - a nadále na sebe proto bude upozorňovat dalšími, opakujícími se podobnými situacemi. 
Ať už se v nás probudilo během úplňku cokoli, postavme se tomu čelem. Silné emoce, zběsilé myšlenky nebo i fyzické vjemy, to všechno se nyní má dostat konečně ven. Věnujme se tedy v tomto týdnu meditacím a sebereflexi v jakékoli formě - psaní deníku, kreativním činnostem, relaxačnímu cvičení aj. Práce, kterou nyní vykonáme na očistě svého nitra, se nám v budoucích dnech bohatě vyplatí a odmění. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Kouzelní delfíni a mořské víly (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Léčitel Hojnosti. Tato karta může představovat konkrétní osobu či osobnostní vlastnosti, které budou v tomto týdnu hlavním tématem, ale vypovídá také o situacích a energiích, které nás nyní obklopují. 
Pokud se jedná o osobu, je to někdo zdravě vyrovnaný, stabilní, duševně i fyzicky zajištěný, kdo stojí nohama pevně na zemi. Protože je sám stabilní, rád pomáhá ke stejné stabilitě také ostatním. Může to být člověk, který představuje jakousi "stálici", stabilní, pevný pilíř, o který se můžeme opřít a který nám přitom poskytne vydatnou výživu a péči. Jsme-li v tomto období vyrovnaní a prožíváme období stability a spokojenosti, jsme vedeni k tomu, abychom podpořili druhé, kteří mohou být nyní zmítáni nejrůznějšími zvraty. 
Pokud jde o situaci, je to pro nás vedení k tomu, abychom ke své stabilitě a zajištění sami přispěli. Máme následovat své srdce a nebát se být kreativní. Tak jako pečujeme o druhé, máme pečovat i o sebe a o věci, které jsou pro nás osobně důležité. Když budeme vytrvale věnovat svůj čas a energii svým prioritám, budeme se cítit vnitřně naplněni a velmi pravděpodobně se tato vnitřní hojnost odrazí také v té vnější, ať již v jakékoli formě. 

Z Karet energie nám vyšlo Zlomené srdce. To vypovídá o nejrůznějších zklamáních a ranách, které jsme v průběhu života utržili a které možná doposud někde v našem srdci přebývají - čekající na doléčení a smíření. Zejména v souvislosti s úplňkovým obdobím se v našem srdci mohly začít probouzet silné emoce, které si hledají cestu ven, a nebo které nás mají dovést k důležitým uvědoměním a rozhodnutím.
Pokud jsme utrpěli nějakou hlubokou ztrátu, ať již v jakékoli podobě, nastal čas dát svému žalu průchod. Je v pořádku truchlit a dopřát si na to prostor podle své potřeby. Nenechme si do svého procesu truchlení nikým mluvit. Každý z nás je jiný a na každého z nás dopadají ztráty jiným způsobem. Každý z nás má také odlišný způsob, jak se se ztrátou vyrovnává, stejně tak jako odlišný čas, který na to potřebuje. Dovolme si uvolnit ze svého srdce všechen smutek, který se v něm zrodil, ať již čerstvě a nebo i dávno. S propouštěným žalem z našeho srdce může odejít i mnoho dalšího, včetně některých zdravotních problémů, které vznikly v důsledku doposud nevyjádřených pocitů. 
Kromě léčení zlomeného srdce je tato karta také vedením k procitnutí - abychom se nebáli začít znovu cítit. Mnozí lidé, kteří prožili zklamání a rány, své srdce obestavěli tvrdou zdí, aby se k nim už žádné další zranění nedostalo. Nicméně se k nim takto nedostane ani láska a štěstí, které by si přáli. Všechno to krásné, co můžeme v životě prožívat a cítit, s sebou vždy nese i riziko zranění. Není to však důvod pro to, abychom se všemu vyhýbali. Život ve strachu nám štěstí nikdy nepřinese. Dovolme si být zranitelní. Naučme se se svými zraněními pracovat a získat tak důvěru v to, že se vždy dokážeme znovu postavit na nohy a není tedy důvod uhýbat. Dovolme si znovu milovat, a tentokrát s čistým srdcem, nezatíženým starou bolestí. Jak řekl David Kessler: "Zlomené srdce je zároveň otevřené srdce." Srdce otevřené léčení a lásce.

Ze sady Kouzelní delfíni a mořské víly nám vyšel Nový úsvit. To je poselství o nové energii, která je na cestě k nám a kterou dost možná už teď cítíme ve svých životech. Je to stejná energie, která na jaře dává vzrůst zeleným lístkům v korunách stromů, stejně jako jim pomáhá vytlačovat z větví suché listí, které nestihl odnést zimní vítr. Vpustíme-li do svého srdce lásku, začne z něj přirozeně vytlačovat všechno, co láskou není. Všechnu tu bolest, zlost, hořkost i strach. Pokud z nás tyto pocity vyplouvají na povrch, můžeme si být jisti tím, že jsme zahrnuti mocnou vlnou lásky, která to z nás všechno pomáhá vytáhnout. Když z našeho života nebo z našeho nitra něco odchází, můžeme si být jisti, že je na cestě k nám něco nového a krásného. 
Také je to poselství pro ty, kdo utrpěli bolestnou ztrátu, že nejsou sami a že na obzoru je nyní postupné uzdravování a vnitřní smíření. Smíření přitom neznamená, že nám naše ztráta přestane vadit - znamená to, že se naučíme s ní v míru žít. Přestaneme bojovat, přestaneme se zmítat, přestaneme se vyčerpávat. Najdeme v sobě mír a naučíme se jít dál. Naučíme se mít srdce plné lásky i navzdory všemu, co nás zranilo. 
Až zase jednou uvidíme na nebi duhu, vzpomeňme si, že toto překrásné spektrum barev je viditelné pouze tehdy, když zároveň prší i svítí slunce. Obojí k životu patří a obojí mu dává jeho hloubku. A tak je to v pořádku. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni do svého vlastního nitra, ve kterém stále přebývají určité záležitosti k dořešení. Sami jistě tušíme, o které se jedná. Mohou to být i dlouho zapomenuté události či okolnosti, které nás poznamenaly a které jsme možná ve snaze o sebezáchovu kdysi vytěsnili a odstrčili. Od všech těchto potlačených, nevyjádřených a nedořešených věcí se máme nyní osvobodit. Pokud v nás v tomto období někteří lidé, situace či myšlenky vyvolají silné emoce, je velmi pravděpodobné, že nám přišly pomoci, abychom ze sebe dostali něco staršího, co mělo podobný základ. Dovolíme-li si procítit vše, co se snaží odejít z našeho srdce pryč, dosáhneme tak vnitřního očištění a uvolnění místa pro novou lásku a nové štěstí. Také je to významná pomoc pro naše duševní i fyzické zdraví - mnohé neduhy na duši i těle bývají způsobeny právě potlačenou emoční energií, která neví, kudy si najít cestu ven, a tak si ji najde skrze nemoc, protože nějak se vyjádřit potřebuje. 
Ať už nyní patříme mezi ty, kdo se potýkají s nějakým vnitřním břemenem, a nebo ty, kdo se cítí vyrovnaně a mohou díky tomu podpořit ty druhé, nám všem se nyní otevírají nové možnosti a nové začátky. Mějme se proto dostatečně rádi, abychom si tyto dary dovolili přijmout a posunuli se dál po cestě za štěstím, které si přejeme. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.