neděle 9. července 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 10. do 16.7. 2023

Milí přátelé,

minulý týden jsme byli vedeni k introspekci a meditacím, k prohloubení vztahu se sebou samými a k důkladné péči o své vlastní duševní i fyzické potřeby. Měli jsme dočerpávat síly, odpočívat a regenerovat se, tak abychom byli připraveni na nová aktivní období. Pokud jsme si potřebnou péči opravdu dopřáli, jistě jsme pocítili, že kromě úlevy a dalších pozitivních účinků se začalo měnit také naše vnímání. Cítíme-li se dobře, pak nám i věci v našem životě připadají lepší, než když jsme vystresovaní a vidíme všechno negativně a dramaticky. Jestliže jsme neměli tu možnost minulý týden, dopřejme si potřebnou péči, jakmile to půjde - je to důležité jak pro nás, tak i pro naše zdraví, pro naše vztahy a všechny ostatní životní oblasti. Místo abychom rozebírali to, co se děje kolem nás a co nás tak rozčiluje, soustřeďme se na nalezení svého vnitřního klidu a péči o sebe. Problémy kolem nás ztratí na své naléhavosti a dramatičnosti a navíc snáze nalezneme řešení, budeme-li uvolněnější a klidnější. Naše mysl je nástroj, který má sloužit nám; ne my jemu.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Karty sebelásky (Self-Care Cards; Cheryl Richardson)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Úspěšné zakončení. Tu jsme zde měli už před pár týdny. Je to výzva k tomu, abychom se těšili ze svých výsledků i ze samotné snahy, kterou jsme vynaložili k jejich dosažení. Vypovídá o období, které máme věnovat oslavám, potěšení a odměnám. Často zvěstuje splnění některých našich přání a čas, kdy se z nich máme radovat.
Pokud zatím nemáme pocit, že bychom měli co slavit, zapracujme na svém praktikování vděčnosti. Stěžovat si umíme všichni, ale to nám k úspěchu ani štěstí nikdy nepomůže. Čím více si na něco stěžujeme, tím více se utvrzujeme v tom, že je něco špatně, cítíme se čím dál hůř a noříme se hlouběji do role obětí. Je-li to náš případ, jsme nyní vedeni k tomu, abychom obrátili svou energii vzhůru a začali děkovat za to dobré - byť nám toho dobrého může ze začátku připadat málo. Na co zaměřujeme svou pozornost, to roste - ať to pozitivní nebo to negativní. Rozhodněme se tedy posilovat to, co nám přináší opravdové štěstí a mír. Čím krásnější bude naše vlastní energie, tím krásnější zážitky budeme k sobě přitahovat.

Z Karet energie nám vyšla Šťastná rodina. Ta v některých z nás vyvolá úsměv na tváři, neboť podporuje štěstí v našich rodinných a jiných blízkých vztazích, kterého si ceníme a o které s láskou pečujeme. Pro jiné může být tato karta bolestnou připomínkou toho, že jim samým se přání o šťastné rodině nesplnilo. V kombinaci s předchozí kartou je to však pro ně poselství, že šťastnou rodinu lze vytvořit, ať to vypadá sebevíc beznadějně - byť se její podoba nemusí dokonale shodovat s našimi představami.
Prvním poselstvím této karty je, abychom se těšili ze svých nejbližších vztahů. To samozřejmě zahrnuje naše rodiny, ale stejně tak to může znamenat i blízké vztahy s přáteli, kteří jsou rovněž naší rodinou. Rodina neznamená jen manželský pár a děti. Rodina v širším pojetí znamená okruh lidí, kteří nás přijímají a milují takové, jací jsme, s nimiž máme skutečný pocit domova, s nimiž můžeme sdílet dobré i zlé bez jakýchkoli obav a se kterými máme zdravě vyrovnané vztahy založené na lásce, důvěře, upřímnosti a oboustranné úctě, v nichž vládne zdravá rovnováha mezi dáváním a přijímáním na obou stranách. Rodina není jen o pokrevní spřízněnosti - důležitá je spřízněnost duší, a ta nikdy není závislá na genetice nebo na konkrétní formě vztahu. Spřízněnou duší pro nás může být kdokoli, dokonce i zvířátko. Věnujme tedy v tomto týdnu čas těmto našim vztahům a dejme svým nejbližším najevo, jak moc je máme rádi a jak moc jsme vděční, že je v životě máme. Pokud nám někdo takový zcela chybí, pomůže nám předem vyjadřovaná vděčnost a otevřenost vůči novým lidem takové přátele - a duševní rodinu - najít.
Druhým poselstvím této karty je, stejně jako u té předchozí, radost a oslavy. Vyzývá nás k tomu, abychom se nebáli oddat zábavným aktivitám a máme-li tu možnost, abychom je také sdíleli s lidmi, s nimiž se cítíme dobře. Tato uvolněná energie radosti nám nejen posílí naše vztahy, ale zároveň pozvedne energii i v těch našich životních oblastech, které byly doposud problematické.

Z Karet sebelásky nám vyšla Víra. Jsme povzbuzeni k tomu, abychom věřili, že vše bude nakonec v pořádku, přestože zatím nemáme žádnou záruku ani důkaz, že tomu tak bude.
Schopnost víry mohou mít mnozí z nás nabouranou kvůli minulým zklamáním, kdy něčemu věřili, a pak se to nesplnilo. Když se však podíváme nazpět, často najdeme dobré důvody, proč tomu tak bylo a proč to možná bylo takto lepší. V některých případech mohlo hrát roli také nevhodné načasování. Ne vždy budeme moci vidět a chápat důvody, proč se některé věci neplní tak, jak bychom si přáli. Můžeme si však být jisti tím, že pokud si něco opravdu přejeme z hloubi duše, pak se cesta najde, bez ohledu na konkrétní čas nebo konkrétní podobu, v jaké se naše přání splní. Zejména pokud naše přání zahrnuje jiné osoby, musí být brán ohled i na jejich svobodnou vůli, protože ne vždy se přání obou stran shodují. Neměli bychom se proto poutat ke konkrétní podobě splněného přání, ale soustředit se na podstatu tohoto přání - např. nepřát si "vztah s tím a tím člověkem", ale prostě si přát "šťastný a oboustranně naplňující vztah" a nechat Vesmír, ať nám přivede do cesty takového člověka, s nímž budeme moci takový vztah vytvořit. Vždy existuje více než jedna jediná cesta k našemu cíli - nechme se tedy s vírou v srdci vést po té, která bude tou nejlepší, přestože možná nevíme, kudy přesně povede.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se máme těšit ze všeho dobrého, co v životě máme, oslavovat své úspěchy a radovat se ze splněných přání. Pokud zatím důvody k radosti nevidíme, můžeme si být jisti, že se brzy objeví. Musíme však být ochotni radost do svého srdce pustit - jsme-li výhradně soustředěni na to, co je špatně a co nám chybí, pak ani sebevětší množství požehnání nezmění nic na naší volbě. Chceme-li mít v životě štěstí a dobro, musíme být ochotni věřit, že je to možné.
Věnujme svůj čas lidem, s nimiž jsme opravdu šťastní a s nimiž se nemusíme obávat být sami sebou - tak jako oni mohou být sami sebou v naší přítomnosti. Vyživujme tyto své vztahy a neodsouvejme je stranou kvůli zdánlivě "důležitějším" věcem. Čím šťastnější a milovanější se budeme cítit, tím lépe se nám bude dařit i ve všech ostatních oblastech a tím snáze najdeme řešení na problematické záležitosti.
Vedeme si dobře a nyní je čas to oslavit a dopřát si zaslouženou odměnu!

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.