neděle 10. prosince 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.12. 2023

Milí přátelé, 

adventní čas je obdobím, ve kterém se často očekává, že se z něj budeme těšit a že poslední týdny tohoto roku strávíme v radosti a domácí pohodě. Nicméně ne vždy tomu tak je a naši andělé nám připomínají, že vše je tak, jak má být, i když se úplně v pohodě necítíme. Závěr roku bývá hektický a stresující, ať už kvůli nejrůznějším pracovním povinnostem, z finančního hlediska a nebo proto, že možná nemáme takový rodinný život, jaký bychom si přáli a ze kterého se příliš těšit nemůžeme.
Tento rok je obzvláště nekompromisní a vede nás k propouštění všeho, co neslouží našemu pravému Já, co nám brání konat své životní poslání a co nám v životě pouze zabírá místo nebo dokonce škodí. Čím více se potřebným změnám bráníme, tím větší síla je vyvíjena k tomu, aby nás k nim dovedla. Přitom však toto "nucení" je v naprostém souladu s přáními naší vlastní duše. Naše ego se bojí a chce nechávat všechno při starém. Naše duše však vidí dál než za ono navyklé "bezpečí" nebo "jistotu" a popohání nás kupředu. Vnitřní rozpor mezi touhou jít dál a zachovat všechno při starém v nás může vyvolávat mnoho tlaku, emocí, podrážděnosti a také únavu.
V úterý 12.12. nás čeká novoluní ve znamení Střelce. Novoluní je tradičně čas nových začátků, avšak abychom mohli nově začít, potřebujeme si napřed rozmyslet, co necháme za sebou. Toto novoluní podporuje otevřenou mysl, nové nápady a schopnost podívat se na věci z nové perspektivy. Dovolme si tedy dát prostor své představivosti a skrze své vize se podívejme dále, za hranice svého doposud známého osobního světa. Nechme se inspirovat... a co uděláme dále, to už bude na nás.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)
  • Karty sebelásky (Self-Care Cards; Cheryl Richardson)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšel Posel Hojnosti. Může představovat osobu nebo situaci. Pokud se jedná o osobu, je to někdo mladý (i třeba v duševním smyslu ;) a otevřený výzvám, kdo se nebojí se rozvíjet, učit a zdokonalovat, je optimistický a možná i v některém směru nadaný. I my sami můžeme být vedeni k využití a rozvíjení těchto vlastností sami v sobě.
Máme se otevřít novým výzvám a poznáním. Tato karta nás vede k obnovení schopnosti být zvídaví, ochotni růst a mít otevřenou mysl. V kontextu výkladu nás nabádá k novému pohledu na svou současnou situaci (případně také k ochotě podívat se na ni očima někoho jiného, koho se situace týká), a zejména k ochotě otevřít se změnám a růstu. Všechno se přirozeně mění a je to tak v pořádku. Je v pořádku nechat něco za sebou a otevřít se něčemu novému.
Toto může být také poselství o nové pracovní příležitosti, o novém studiu, nových poznáních a uvědoměních, která nás posunou dál a pomohou nám lépe se rozhodnout, pokud stojíme před nějakým rozhodnutím.
Dovolíme-li si otevřít se těmto výzvám a příležitostem, přirozeně dostaneme také všechno, co budeme v průběhu procesu potřebovat.
Svou ochotou k těmto pozitivním změnám projevujeme sami sobě i Vesmíru své vědomí vlastní hodnoty, která se následně začne odrážet také v podobě hodnotných vztahů, finanční hodnoty i mnohých dalších.

Z Orákula poslů světla nám vyšla krásná karta s názvem Důvěřujte plánu. Tímto plánem je myšlen vyšší, Božský plán, který dalece přesahuje náš omezený lidský rozhled. Nebesa nám touto kartou vzkazují, že i když teď možná procházíme chaotickým a nepříjemným obdobím, všechno to má svůj účel a přesně to zapadá do plánu, který máme spolu s Nebesy vytvořený a sestavený tak, aby nám pomohl vrátit se zpátky na naši pravou cestu (pokud jsme z ní někam zabloudili) a setrvali na ní. Abychom se osvobodili od všeho, co nám brání být naším pravým Já a přinášet světu to, co mu můžeme dát jedině my. Každý z nás je unikátní a každý z nás má unikátní energii a dary, kterými může světu pomoci. Jsme-li však svázáni ubíjejícím zaměstnáním, toxickým vztahem, finančním strádáním, zdravotními problémy nebo čímkoli jiným, co na sebe váže veškerou naši pozornost a energii, nemůžeme své poslání konat - a pokud jsme tedy nyní frustrováni a tlačeni ke změnám, je to Boží plán, který nás má dovést k řešení a potřebným změnám. Přestože se můžeme cítit nepříjemně a můžeme být plni hněvu a jiných emocí, máme důvěřovat tomu, že toto období je dočasné a že pokud naplní svůj účel (dovést nás k pozitivním změnám), pak přirozeně zase pomine a zůstane nám v rukou dar, který nám přišlo předat, byť to možná momentálně nevidíme.
Tato karta nám také říká, že když některé věci v našem životě končí, je to v pořádku a nemáme se trápit pocity viny, pokud se ke změně rozhodneme my sami a dotýká se dalších osob. Vycházíme-li ze svého srdce, je naše volba vždy tou nejlepší jak pro nás, tak i pro ně. Není to sobectví, opuštění ani zrada - jak nám možná našeptává naše ego. Na tento svět jsme nepřišli trpět, ale pomáhat mu se z utrpení léčit. A máme-li toto své poslání opravdu konat, potřebujeme k tomu mít ve svém vlastním osobním životě zdravou rovnováhu. Na tu máme přirozené právo, stejně tak jako ho respektujeme u druhých. Nenechme se tedy brzdit vydíráním a strašením, že budeme "špatní", když se rozhodneme tak, jak si hluboko uvnitř opravdu přejeme. Máme-li přece jen obavy, požádejme archanděla Michaela (nebo jiné duchovně spřízněné ochránce) o ochranu a vedení v průběhu celého procesu, tak abychom při svém jednání vždy vycházeli z lásky a pravdy, nikoli ze strachu a manipulace.

Z Karet sebelásky nám vyšla karta Vášeň, která nás povzbuzuje k nově probuzeným zájmům a seberozvoji. Možná jsme doposud odkládali všechno, čemu bychom se rádi věnovali, jen abychom vyhovovali někomu jinému nebo abychom dostáli všem svým povinnostem a závazkům. Touto kartou nás Nebesa vedou k tomu, abychom si vědomě vytvořili ve svém rozvrhu čas na věci, které nás přirozeně zajímají, naplňují a probouzejí v nás novou energii.
I tím, že si dovolíme upřednostnit své zájmy a koníčky před tím, čemu obvykle dáváme 100% své energie a pozornosti, projevíme sami sobě úctu a oceníme tak sami sebe. Posílíme v sobě pocit, že si zasloužíme dělat to, co máme rádi, a že dostávat svým povinnostem nemusí nutně znamenat obětovat jim úplně všechno. Dovolme si nechat nějakou energii a čas sami sobě a tomu, co máme rádi, co nás naplňuje a co nám pomáhá k lepšímu zdraví.
Pokud máme pocit, že nám v životě vášeň chybí a že nás ve skutečnosti ani nic moc nezajímá, je tato karta znamením, že změna je na cestě a že se objeví něco, co v nás nový zájem a nadšení probudí. Máme tedy zůstat otevření (viz. první karta) a nebát se tuto výzvu přijmout. Obnovený tok životní energie nám pomůže k lepšímu zdraví, k lepšímu pocitu ze sebe samých, a tím také k lepším energiím, které k sobě začneme nově přitahovat v nejrůznějších podobách. 

* * *

SHRNUTÍ
Karty v tomto výkladu se úžasně doplňují a v podstatě nám všechny říkají to samé: Nebojte se toho, co končí, protože něco nového začíná a čeká to na vás. A také: Nebojte se to ukončit sami, pokud to tak cítíte a pokud to samo nekončí. Nemusí to být nutně hned, ale v pravý čas, který každý z nás sám pozná nejlépe. Pro začátek máme být OCHOTNI tuto změnu připustit a případně ji sami uskutečnit.
Tyto karty nám připomínají, že máme svou cenu a že si ji máme uvědomit. Možná jsme na ni dlouho zapomínali a dávali přednost a prioritu všem ostatním (a všemu ostatnímu). Kdykoli jednáme z pozice "méně důležitých", pak se jimi také stáváme. Abychom to napravili, máme se sami k sobě začít chovat s větší úctou a dovolit si uspořádat si svůj život tak, abychom sami sebe neokrádali o věci, které nás těší, abychom nedávali svou energii tam, kam ji ve skutečnosti dávat nechceme, a abychom prostřednictvím svých činů vědomě projevovali sami sobě, že jsme hodnotní a že si zasloužíme naplněný život.
Nenechme se odradit vydíráním, manipulací nebo pocity viny. Budeme-li sami spokojení, můžeme pak snadno pomáhat ostatním k dosažení tohotéž. A hlavně - nebudeme na své cestě životem neustále brzděni a rozptylováni. Dovolíme-li si být svým pravým Já a stát se těmi, kým být chceme a máme, prospěje to nejen nám, ale i všem ostatním.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.