čtvrtek 31. října 2013

Jak si přát peníze

Touha po bohatství je zcela pochopitelná. S bohatstvím si spojujeme krásu, bezpečí, štěstí a radost. Ten, kdo je bohatý, má zdánlivě více ze života. Je obdivován, těší se úctě a uznání, vlastní přemíru všeho a jeho život probíhá s jakousi určitou lehkostí, na hony vzdálen existenčním potížím. Bohatství, jak se zdá, nám nejenom ulehčuje život, ale pro mnoho lidí teprve s bohatstvím začíná život, který stojí za to žít.
Proč ale takové množství lidí přesto nedokáže žít bohatším životem? Peníze představují jen směnný prostředek, je to oběživo, tedy vlastně něco, co bychom si mohli bez nějakých obtíží přát. A přesto to mnohým z nás činí velké problémy. Proč tomu tak je?

* * *

Chudoba je pouze blud v našich myšlenkách.

Zásadní příčinou úspěchu nebo ztroskotání je často jen jedna jediná myšlenka. Buď věříme, že: "Peníze si zasloužím", nebo: "Peníze si nezasloužím". "Samozřejmě, že si je zasloužím!" vykřikne teď spousta z vás. A máte naprostou pravdu. Každý z nás má právo na zdraví, blahobyt, štěstí a bohatství. Být bohatý je přirozený stav, kterého můžeme dosáhnout bez špatného svědomí nebo morálních pochybností. Chtít vést úspěšný život je přirozené. Koneckonců svou chudobou nikomu neposloužíme. Nikomu se díky tomu nepovede lépe nebo hůře. Proč bychom se tedy měli neustále omezovat a pohybovat se na hranici životního minima? Přání si bohatství je proto zcela v pořádku. Chceme se přece duševně a duchovně rozvíjet. To nicméně nejde, musíme-li neustále myslet na to, jak zaplatit nájem za byt, jak vyjít s penězi na jídlo a jak dokázat zaplatit ještě další věci.
Přát si peníze je docela jednoduché. Člověk si může dokonce přát přesnou částku. Proč to tedy nefunguje u všech lidí? Odpověď na tuto otázku je často nadmíru snadná.
Každý z nás si zaslouží peníze, připustíme to ale sami sobě?

Řekněte si několikrát za sebou: "Mám nárok na to, abych byl/a bohatý/á" a pozorujte, zda se ve vás o slovo nepříhlásí pár nenápadných myšlenek odporu.
Většina lidí totiž nevěří tomu, že by si peníze opravdu mohli zasloužit. Mnoho z nás nevyrůstalo s penězi a ještě pořád si pamatujeme na dobu, kdy panoval nedostatek. Proto v sobě máme hluboce zakořeněné utkvělé představy chudoby, které zpravidla brání, aby do našeho života pronikla hojnost peněz. Mnozí lidé mají - aniž by to věděli - k penězům velmi rozpolcený vztah. Peníze sice potřebujeme, ale nepovažujeme je za opravdu pozitivní věc.
Mnoho lidí si rovněž myslí, že usilovat o peníze je nemorální, neslučuje se to s jejich náboženstvím nebo je to zcela egoistické. Dokud jsme ale o takových věcech přesvědčeni, peníze do našeho života nevstoupí. Takto příliv peněz dokonce vyloženě odvracíme.

Peníze nejsou nic jiného než prostředek směny.
Peníze jsou zcela neutrální.
Peníze se "chovají" vždy jen podle toho, jak s nimi zacházíme my.

Celá věc je ve svém principu jednoduchá: Jestliže peníze pokládáme za pozitivní věc, budeme je vlastnit v hojném množství. Jestliže je proklínáme, budou se nám vyhýbat, i když si myslíme, že nutně potřebujeme.
 
Jestliže ve vašem případě přání si peněz nefunguje, přečtěte si následující věty a posuďte, které z nich by se mohly hodit i na vás.

 • Peníze přicházejí vždy jen k těm bohatým.
 • Ten, kdo má peníze, určitě šel přes mrtvoly.
 • Bohatý člověk je vždy jen vykořisťovatel.
 • Mít hodně peněz je nemorální.
 • Dokud se jiným špatně daří, nemůže se mně dařit dobře.
 • Peníze člověk vydělá jen tvrdou prací.
 • Peníze kazí charakter.
 • Peníze vyvolávají závislost.
 • Od té doby, co zbohatl, změnil se k horšímu.
 • Chudí lidé jsou šťastnější než bohatí.
 • Proti chudobě nejsou žádné morální námitky.
 • Peníze probouzejí chamtivost.
 • Peníze jsou ďáblův vynález, aby s jejich pomocí mohl manipulovat s lidmi.
 • Bohatí lidé si vše přihrávají mezi sebou, chudí lidé nemají vůbec žádné šance.

Věříme-li jen v jednu nebo dvě takovéto věty, nebudou peníze v našem životě nikdy příliš vítány. Lidé, kteří takovéto věty říkají nebo si je myslí, většinou při bližším prozkoumání sami moc peněz nemají a nežijí v dostatku.
Proč tomu tak je?
Za těmito myšlenkami se podprahově vždy nachází také nepřejícnost a závist. Člověk to ostatním nepřeje. A když člověk někomu něco nepřeje nebo mu to závidí, pak se zámožností, tedy stavem, kterého by sám rád dosáhl, spojuje negativní myšlenky. Nepřejícnost a závist znemožňují vysněné bohatství.

 • Proto mluvte o lidech, kteří mají peníze, jen v dobrém. Konečně, chcete být přece sami mezi nimi.
 • Zvykněte si na myšlenku, že i vy sami máte peníze. Nejlépe se vám to podaří, když budete mít radost z bohatství druhých, protože tak se rychle přesunete do pocitu radosti z blahobytu.
 • Na blahobyt jiných lidí pohlížejte jako na vlastní cíl, o který stojí za to usilovat, a proto o nich nepronášejte nic negativního. V opačném případě se budete od svého přání stále více vzdalovat, v podstatě totiž své přání odsuzujete. Přejete si sice bohatství, ale zároveň ho odsuzujete, protože blahobyt podle vašeho mínění není nikdy bez poskvrny.
 
Člověk ztrácí to, čeho si neváží.

Zpravidla se v našem každodenním životě objevují ještě další vžité představy a jejich afirmace, které rádi téměř denně vyslovujeme:

 • Jsem na mizině.
 • Nikdy nepřijdu k penězům.
 • Stav mého účtu v bance je většinou mizerný.
 • Jsem v úpadku.
 • Nedokážu zaplatit nájem.
 • Jsem outsider.
 • Nemůžu si to dovolit.
 • Svět je stále horší.
 • Nechci být nemajetný.
 • Nikdy to nedokážu.
 • Nemám peníze.
 • Jsem chudý.
 • Mám vždycky smůlu.
 • Když to půjde takhle dál, skončím na ulici.
 • Nikdy nic nevyhraji.
 • Neumím hospodařit s penězi.

To všechno jsou pro Universum "afirmace k vytlačení peněz z našeho života a upevnění chudoby a nedostatku". Většinou si vůbec neuvědomujeme, že si takovéto věty neustále myslíme a vyslovujeme je.
Nezřídka začínají lidé na mých přednáškách své otázky týkající se pěněz následovně: "Nemám peníze. Nikdy jsem žádné neměl. A když nějaké mám, vždycky hned zmizí. A tak to jde pořád. Většinu času jsem na mizině. Co proti tomu můžu dělat?"
Velmi často tedy lidé chtějí vědět, jak mohou něco ve svém životě změnit, ale nejprve manifestují zcela mocně svůj nepříjemný stav tím, že o něm znovu a znovu mluví. Tyto negativní afirmace působí na naše přání velmi silně. Proto se dobře zamyslete nad tím, které negativní myšlenky ohledně peněz chováte, protože se stávají vaší skutečností.
Naštěstí může člověk vyslanou negativní energii zpětně neutralizovat. Nejúčinněji se to dá udělat tak, že se člověk naladí pozitivně, čímž negativním myšlenkám odebere energii. Chceme-li se tedy zbavit všech svých negativních přesvědčení o sobě samých a o penězích, soustřeďme se na to, čeho chceme dosáhnout.

* * *

- z knihy Prostě si to přejte, a to s lehkostí; Pierre Franckh
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.