středa 9. dubna 2014

Poselství andělů pro období dubna-května 2014

Pokud jste v současné době pocítili zvýšený pocit tlaku, napětí, úzkosti a nebo se ve vašem životě nahromadilo mnoho nepříjemných situací, nejste sami. V současné době na Zemi probíhá mnoho velkých proměn. Vyplouvají na povrch dosud skrývané záležitosti, a to jak v globálním měřítku, tak i v osobním. Problémy, které jste si ve svém životě dosud neuvědomovali nebo si je odmítali připustit, vás udeřily pravdou tvrdě do očí podobně jako ostré světlo uprostřed noci. Vlivů, které toto všechno vyvolávají, je mnoho, ať už postavení planet nebo i energie jara, které je pro vás jedno z nejintenzivnějších období za poslední roky. Nemáte se však čeho bát, neboť mnoha zkouškami jste již skvěle prošli v předešlých letech, kdy jste objevovali svou sílu, uvědomili si, co všechno dokážete, a přesvědčili se o tom, že není nic, co byste nezvládli.

Pokud máte pocit, že ve vašem životě vyvstává jedna překážka za druhou, nenechte si tím zkazit náladu. Víme, že je vám to protivné a že věci, které se dějí, rozhodně neodpovídají vašim pozitivním očekáváním. Můžete být spokojení a klidní i přes momentální intenzivní energie. Je k tomu však potřeba, abyste tuto energii nejprve využili k jejímu pravému účelu – vyvolání skrytých záležitostí na povrch a jejich následnému vyřešení.
Všechny problémy, které jste se snažili nevidět nebo zlehčovat, nyní nekompromisně ukazují svou velikost a vyžadují řešení. Nenechte se však strhnout k unáhleným rozhodnutím, které by vycházely z vašeho strachu a nejistoty. Možností a cest máte mnoho, ať se jedná o jakýkoli problém. A rozhodně můžete dosáhnout úspěchu ve své snaze překážky překonat. Zkoumejte všechny své možnosti, vzdělávejte se, zjišťujte si informace, buďte otevření i novým, nevyzkoušeným cestám a nechte si poradit, když budete potřebovat. I přes intenzitu celého dění však setrvejte ve svém středu, ve stavu míru. Není kam spěchat.

Je vám nyní poněkud nelítostně ukazována pravda o tom, co se celou dobu dělo uvnitř vás a ve vašem vlastním osobním světě. Můžete si připadat, jako by vás někdo hodil do vody, abyste se naučili plavat – už proto, abyste se neutopili a mohli místo toho doplavat na břeh. Obdobně je to i ve vašem životě a v záležitostech, jimž nyní čelíte. Ale schopnost v tom všem plavat máte zcela přirozeně, jen ji potřebujete v sobě probudit a uvědomit si ji. Pak ji můžete začít používat a zdárně a bezpečně doplavat na pevnou zem. Než budete mít opět pevnou půdu pod nohama, bude to nějaký čas trvat. Záleží to na tom, zda využijete tuto příležitost a její energii k potřebným změnám a ke svému růstu – a naučíte se ve vodě plavat, a nebo začnete panikařit a mávat kolem sebe rukama - a potopíte se do vody o to více.
Nemusíte mít z ničeho strach. Vždy jsou vám k dispozici nebeští plavčíci – vaši andělé, kteří vás neustále ochraňují. Ale pokud se rozhodnete panikařit a utápět se ve svých negativních pocitech a dojmech, pak je to vaše svobodná volba, kterou musíme respektovat jako vaše přání. Žádejte nás tedy neustále o asistenci. Pomůžeme vám, abyste svou situaci správně pochopili, našli v ní to, co je třeba změnit, a aby celé toto období splnilo svůj účel – oprostit vás od věcí, lidí, vztahů, návyků a všeho, na čem jste dosud lpěli a čeho jste se odmítali vzdát, protože jste věřili, že je to pro vás dobré, i když vám to působilo jen bolest.

Jste obraceni do sebe samých a do svého nitra, abyste k sobě byli zcela upřímní a přiznali si pravdu. Je tato situace / tento vztah / tento návyk opravdu v pořádku? Opravdu vám přináší štěstí? Můžete opravdu upřímně říct, že jste naplnění a spokojení s tím, jak to je? A nebo hluboko uvnitř víte, že by to mohlo být jiné a lepší, ale bojíte se změn, abyste nepřišli o to málo, co máte jisté?

Pokud lpíte na něčem, co vám ubližuje, ze strachu z nejistoty, budete v tomto období čelit nejistotě. Pokud jste se poutali k lidem ze strachu z osamělosti, budete pravděpodobně postaveni tváří v tvář osamělosti. Pokud jste se báli opustit či změnit nějakou situaci ze strachu, že to nezvládnete a že na to nejste dost silní, budete se zřejmě potýkat s pocity vlastní slabosti a bezmoci. Pokud jste navazovali vztahy s lidmi a dělali se na nich závislými, protože se sami nemáte dost rádi a vyžadujete tedy lásku a uznání od nich, protože je považujete za svůj zdroj, budete možná čelit odmítnutím ze strany druhých a pocítíte tak skutečný nedostatek vlastní sebelásky, který pod tím vším leží. Pokud jste se snažili mít kontrolu nad lidmi či okolnostmi ze strachu, že jinak skončíte jako oběť, budete možná čelit situacím, v nichž se ocitnete v pozici oběti.

Tyto věci vám mají POMOCI. Uvědomte si prosím, že pokud máte uzdravit svůj život a vyřešit všechno, co vám dosud bránilo ve štěstí, je v první řadě nejdůležitější si tyto problémy vůbec uvědomit a rozpoznat je. Pokud o nich nevíte a nebo je nepovažujete za problém, přirozeně je neřešíte. Právě proto teď toto všechno vyplouvá na povrch, abyste to uviděli a mohli s tím začít něco dělat. Jako vždy máte k dispozici všechno, co k tomu potřebujete. Nebojte se toho. Přiznat si pravdu je důležité a je to projevem vaší úcty k sobě samým i k životu. To, co vám dnes připadá jako blok, je ve skutečnosti místem, které potřebuje vaše léčení a lásku a které když vyléčíte, stane se otevřeným stavidlem, skrze něž bude moci volně proudit energie.

Čím zatvrzelejší budete a čím více se budete plnit odporem nebo vztekem, tím déle bude trvat celý tento proces. Chápeme, že se cítíte tak, jak se cítíte. Na své pocity máte plné právo. A není dobré je potlačovat. Ale jakmile dosáhnete úlevy po jejich projevení, je důležité nesklouznout k negativitě a pesimismu. Když ze sebe dostanete dlouho potlačované pocity, můžete pocítit zvláštní pocit prázdnoty. A velice často se toto prázdné pročištěné místo snažíte ihned zaplnit něčím novým, intenzivním. Ale po pocitovém uvolnění je důležité setrvat nějaký čas v klidu a míru. Nežeňte se do žádné akce ani se nesnažte hned najít nové vzrušení. Dopřejte si čas na to, aby se vaše nová hladina energie ustálila. Když se zbavíte tíživých pocitů, které jste v sobě nosili, vaše energie stoupne a bude potřebovat chvíli na to, aby se ustálila. A tak si ji udržujte – meditacemi, modlitbami, čtením pěkných knížek, tvořením něčeho, co vám působí radost, apod.

Neignorujte nic, co se možná během procesu ještě vynoří na povrch. Ať se objeví cokoli, přijměte to jako příležitost k odstranění bloku, který vám bránil ve štěstí. Když budete umět využít toto období takto smysluplně, rozhodně nebudete litovat. I toto období zase odezní. Ale pokud ho jen přetrpíte, aniž byste s čímkoli hnuli a nenaplní se tak jeho smysl, pak si ani následné příjemnější období pořádně neužijete, protože vaše bloky vám zůstanou.

Rovněž se nenechte vyvádět z rovnováhy chováním druhých lidí. Stejně jako vy, i oni pociťují zvláštní pocity tlaku a napětí, a tak mohou být velmi podráždění, znepokojení a protivní, a mohou říkat a dělat věci, které by jinak nikdy neřekli ani neudělali. Je pravda, že v některých vztazích může vyjít najevo pravda, kterou druhý člověk dosud skrýval ve svém nitru, protože se ji bál vyjevit. Ale ve spoustě případů se jedná pouze o potlačované pocity frustrace druhého člověka, které ani nemusejí souviset s vámi. A tak si prosím neberte chování druhých osobně, hlavně v tomto období. Pokud objevíte nějaký problém v některém ze svých vztahů, můžete ho společně řešit. Možná vám také druhý člověk pomůže k uvědomění si něčeho, co jste sami vidět nedokázali. Ale nepřipouštějte si žádné pocity viny nebo jiné negativní pocity, které by ve vás druzí lidé mohli chtít vyvolávat. Je rozdíl mezi tím, když vyjde najevo důležitá pravda, která vám pomůže k pozitivním změnám, a tím, když se vám někdo snaží něco namluvit nebo s vámi manipulovat, protože je o něčem skálopevně přesvědčen nebo si potřebuje někde vylít svou frustraci. Dejte na svou intuici a naslouchejte jí. Pokud si nebudete něčím jistí, požádejte o jasné vedení, a my vám ho poskytneme.

Nebojte se propustit to, co už vám neprospívá. Ať je to cokoli, pokud to již splnilo svůj účel, můžete to ze života nechat v míru odejít. A pokud to ještě nějaký smysl má, pak se zcela jistě naplní. Nyní máte možnost zbavit se všeho, co vás blokovalo. Můžete změnit všechno, co jste dosud měnit nemuseli, protože to nebylo bezpodmínečně nutné. Ignorované problémy mají tendenci narůstat až do svého zviditelnění. Současná energie vám ale může napomoci nenechat tyto problémy narůst až do takové míry. Ukazuje vám je teď hned, abyste si je uvědomili a podle vlastní intuice a uvážení je začali řešit.

A tak se připojte ke všem ostatním, kteří nyní propouštějí ze svého života všechno, co jim působilo bolest a bloky, a uvolněte ze svého nitra vše, co neodpovídá vašim nejvyšším záměrům a přáním. Pokud si přejete mít v životě více lásky, mít milujícího partnera, mít láskyplný domov a rodinu, pak v první řadě potřebujete vyřešit problémy s láskou vůči sobě samým a odstranit bloky, které vám v ní bránily – mohou to být staré výčitky svědomí, sebeobviňování, sebelítost, hra na oběť, agrese, hněv, sklony k závislosti na druhých, obviňování a mnoho a mnoho všelijakých myšlenkových návyků či návyků v chování, které vám brání plně milovat sebe samé a které od vás rovněž odhánějí milující osoby s čistým srdcem. Tyto problémy se mohou také odrážet na konfliktních situacích ve vašem domově nebo vašich vztazích, protože vaše vztahy vám takto zrcadlí vaše nitro a navádějí vás k místu, kde se nachází příčina problému. Pokud si třeba přejete přitáhnout do svého života více hojnosti, budete taktéž vedeni k tomu, abyste si uvědomili a následně odstranili vše, co vám proud hojnosti do vašeho života blokovalo. Mohou to být nezdravá přesvědčení o tom, že lidé jen kradou, že mít peníze není bezpečné, že se dají vydělat jen při zaměstnání, a další omezující názory.
Namísto abyste se snažili rozebírat to všechno, co se děje okolo vás, ve vašem vnějším světě, pohlédněte do svého vlastního nitra, protože právě tam můžete najít původ těchto problémů a právě tam můžete všechno potřebné zpracovat, změnit či propustit. Jakmile uvidíte, co všechno nosíte vy sami ve svém nitru a vykonáte potřebné změny uvnitř sebe samých, změny ve vašem vnějším světě budou přirozeně následovat. A tak se nebojte zrcadla, které je vám prostřednictvím těchto lidí, okolností a situací nastavováno. Má vám to pomoci.

Ať je vaším blokem či problémem cokoli, vyvstává nyní na povrch, aby byl rozpoznán a vyřešen. Nebojte se přiznat si to. Jste lidé jako všichni ostatní a je naprosto v pořádku, že objevíte mnoho nemocných oblasti, které potřebují „rehabilitaci“. Současná energie vám v tom napomáhá tím, že vám nastavuje zrcadlo a ukazuje vám, co všechno byste potřebovali změnit, abyste mohli snáze žít. Nebraňte si v tom a otevřete se těmto možnostem. Nemusíte teď hned dělat radikální změny. Ale upřímně si přiznejte, kde je potřebujete udělat. Jakým způsobem je změníte, na to přijdete v pravý čas. Naslouchejte svému srdci a nechte se vést i námi, svými anděli a průvodci.

Nesklouzávejte prosím k přílišné vážnosti. Vyhledávejte příležitosti k pobavení se, uvolnění a smíchu. Uvědomit si své problémy neznamená, že musíte začít všechno brát strašně vážně. Je třeba vzít to na vědomí, ale není třeba si k tomu ještě přidávat další stres. Právě uvolněním a schopností bavit se napomůžete snazšímu průběhu věcí. Pokuste se být co nejoptimističtější. I když nevidíte cíl své plavby, věřte, že jednoho dne se před vámi objeví pevnina a vy opět pocítíte pevnou půdu pod nohama – a to velmi úrodnou půdu. Čím ochotněji využijete toto období ke zdravým a důležitým změnám, tím úrodnější půdu si vytváříte pro svou budoucnost. Když vykopete plevel, velmi usnadníte svým novým semínkům uchytit se, vyklíčit a vyrůst do krásy a potěšujících plodů.

Mějte na paměti, že cokoli pro sebe uděláte nyní, děláte zároveň i pro svou budoucnost. Když se nyní vypořádáte s lekcemi, které před vámi stojí, nebudete se s nimi už v budoucnu potýkat. Ničeho se nebojte a pamatujte, že nejste sami a nikdy nebudete. Vždy jsme tu pro vás a vždy je vám také k dispozici všechno, co potřebujete na své cestě životem. Řekněte si kdykoliv o cokoliv a my vám pomůžeme.

Je však velmi důležité, abyste naši pomoc dokázali také přijmout. Je jen na vás, zda si necháte pomoci, a je jen na vás, abyste učinili upřímné rozhodnutí zbavit se toho, co vám ubližovalo, uzdravili to, co nebylo zdravé, a změnili to, co jste se změnit báli. Toto rozhodnutí nemůžeme udělat za vás. A nemůže ho za vás udělat ani nikdo jiný. Všechno máte ve svých rukou a jen vy můžete rozhodovat o tom, jak se ke svým záležitostem postavíte a co s nimi uděláte. My vám můžeme radit, můžeme vám posílat lidské pomocníky, potřebné materiály a informace, můžeme vám dodat odvahu a očišťovat vás od negativních energií, ale je jen na vás, zda se rozhodnete ke změně a nebo budete stále sklouzávat zpátky do zaběhnutých vzorů a navyklých způsobů. Pokud tedy požádáte o pomoc, buďte otevření této pomoci. Může přijít i v nečekané podobě. Zůstanete-li uzavření, nic s tím nenaděláme. Vždy respektujeme vaši volbu, ať je jakákoli. Pokud máte z něčeho strach, požádejte nás, archanděla Michaela a další spřízněné bytosti, abychom vám pomohli ho uvolnit. Požádejte o znamení, zda cesta, kterou si volíte, je ta pravá, pokud si nejste něčím jistí. Na každý problém existuje řešení a z naší perspektivy je vám k dispozici nespočet různých cest, jimiž se můžete vydat. Rádi vás povedeme, budete-li ochotni nechat se vést. Rádi vám pomůžeme, budete-li ochotni nechat si pomoci, třebaže se to uskuteční způsoby, které jste nečekali. Pamatujte na to, že Božská Moudrost nezná hranic a má pro vás vždy skvělé řešení, které vám pomůže ke štěstí. Někdy to není na první pohled vidět, a tak se tím necháte odradit, protože nevidíte přímou souvislost s výsledky. Ale máte-li ve svém srdci víru v tuto úžasnou nekonečnou Moudrost, pak víte, že se nemáte čeho bát a že ať už cesta povede jakýmkoli směrem, zcela jistě vás přivede k vytouženému cíli.

I když se možná cítíte nejistí, vždy máte jistotu v tom, že všechno se děje pro vaše nejvyšší dobro. I když vám to tak mnohdy vůbec nepřipadá, věci vám připadají nespravedlivé nebo přesně opačné, než jaké jste je chtěli mít, i přesto je to všechno pro vás dobré. Za nějaký čas budete rádi, že jste prošli těmito změnami a že jste nechali ze svého života odejít to, co vám působilo bolest, nebo co by vám bolest působit začalo, kdyby to ve vašem životě zůstalo i nadále. Budete zase o něco moudřejší, zralejší a soucitnější. S odstupem času uvidíte všechny tyto věci z mnohem většího nadhledu. A sami si poděkujete za ten dar, který jste si věnovali - dar úžasných proměn, které do vašeho života přinesly krásná požehnání.

Mějte trpělivost sami se sebou i s průběhem věcí. Nevyvíjejte na nic nátlak a uvolněte se. I když je důležité, abyste se postavili tváří v tvář problémům, které se objevily, není nutné cítit stres ani strach. Jednejte vždy až v okamžiku, kdy si budete zcela jistí, že jste se rozhodli tak, jak vám radilo vaše nitro. Pokud si jistí nejste, je naprosto v pořádku počkat. Pokud cítíte, že potřebujete více informací, je to vaše Božské vedení, které vás takto vede k lepšímu načasování a vhodnějším podmínkám.

Pamatujte na to, že jsme stále s vámi a halíme vás do energií lásky, míru a spokojenosti. Kdykoli se na tyto energie můžete naladit. Poslouchejte také příjemnou hudbu, která vám pomůže ke klidnějšímu naladění. Své rozjařené pocity uvolňujte tvořivými cestami jako je malování, psaní, sportování, šití nebo něco dalšího, co vám pomůže je dostat bezpečnou cestou ven z vašeho nitra. Veďte si deník, v němž můžete zaznamenávat všechny myšlenky, které vás napadnou. Věnujte se aktivitám, které vám pomohou zvýšit pocity míru a klidu. Očišťujte svůj prostor, v němž pobýváte, ať už modlitbou, svícemi, krystaly nebo jinými způsoby. Pobývejte často v přírodě a dopřejte si léčivou energii, kterou vám s láskou poskytuje. Pokud cítíte potřebu pobývat více o samotě, následujte tento pocit. K vykonání vnitřních proměn a dosažení nových uvědomění je pobyt o samotě velmi důležitý a nápomocný. Můžete cítit zvýšenou vnímavost, kvůli které se možná budete chtít vyhýbat kontaktu s určitými lidmi, s nimiž se necítíte dobře. I to je v pořádku. Když čistíte svou energii, může být pro vás velmi nepříjemné cítit ještě k tomu energie cizí, zvlášť když jsou to lidé, kteří na vás chrlí své problémy a stížnosti. Dopřejte si tedy čas k těmto proměnám o samotě, popř. s lidmi, s nimiž se cítíte dobře a v jejichž přítomnosti se můžete uvolnit. Nemá cenu se do něčeho nutit nebo násilím překonávat svůj odpor. Nechte se vést svou intuicí, neboť ta vám vždy řekne popravdě, co je pro vás dobré a co naopak není, přestože rozum na to může mít jiný názor.

Všechno zvládnete. Vždy tomu tak bylo, vždy tomu tak je a vždy tomu tak bude. Nikdy se nestane nic, co byste nemohli zvládnout. Všechno, co se děje, se odehrává v Božském pořádku a to pro nejvyšší dobro každého z vás. I když některým věcem sami nerozumíte, důvěřujte, že Bůh/Vesmír a Nekonečná Moudrost jim rozumí a vede vás po té nejlepší cestě. Uvolněte se a otevřete svou náruč všem těm úžasným proměnám. V Božské pravdě je již teď všechno v pořádku.

* * *

(Poselství andělů, M.T.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.