středa 27. srpna 2014

Koutek míru

Mnoho lidí má vědomí oběti – věří, že jsou bezmocní a neschopní změnit okolnosti svého života. Tuto energii kolem sebe vyzařují tak silně, že se skutečně stávají oběťmi, jsou nešťastní a utlačovaní. Když pociťujete lítost k nějaké oběti, tak ji zbavujete její síly a moci. Energie vašich myšlenek a pocitů tohoto člověka oslabuje.

Když je někdo krutý, šikanuje druhé nebo je týrá, cítí se oddělený, nemilovaný a má sám ze sebe špatný pocit. Druhé lidi zbavuje jejich moci proto, aby se sám cítil lépe. Když je na vás někdo naštvaný nebo je k vám kritický, tak to vycítíte a automaticky se uzavřete. Tím se vám uzavře srdce a znemožní to láskyplný vztah či jakoukoli změnu. Násilníci a tyrani jsou také citliví na kritiku a hněv. Rovněž uzavírají své srdce, když je druzí odsuzují a tím se zablokovává cesta ke změně.

Tyrani si nevědomě vyhlížejí a přitahují k sobě lidi, kteří jim sami dovolí, aby z nich udělali své oběti a vyvolali v nich pocit bezmoci. Oběti si nevědomě hledají své tyrany, aby se naučily své lekce o získání síly a moci. Každý sám sebe postaví do takové pozice, která dokonale poslouží tomu, aby se v ní mohl naučit sebeúctě, sebevědomí, osobní síle a lásce.

To se děje také na globální úrovni. Když v novinách čteme o nějakých hrůzách, bojích nebo útlaku a cítíme lítost k utiskovaným a zlost na pachatele, tak toto masové odsouzení uzavírá možnost změny. Naše kolektivní energie tento problém podporuje a posiluje.

Jako jedinci i jako kolektiv máme moc a sílu vytvořit mír na Zemi.

* * * 

Vytvoření koutku míru

Vyberte si jeden kout ve svém domě (může to být místo, křeslo..), kde budete mít pouze myšlenky míru.
Pozvěte anděly míru, aby šířili svou energii celým vaším domovem.
Tvořte mosty Světla tím, že budete vysílat myšlenky míru k různým lidem, místům a situacím, díky čemuž andělé získají svolení tam vnést mír.

*** 

- Diana Cooper, Andělské inspirace

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.