sobota 6. prosince 2014

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.12. 2014

Blíží se nám další prosincový týden a spolu s ním se nám také dostává nových informací a vedení, které potřebujeme k tomu, abychom si mohli tento čas vychutnat a využít ho k tomu největšímu dobru pro všechny. Přináším vám tedy další výklad s Tarotovými kartami strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea, mými oblíbenými, jemnými a citlivými kartami, které člověka těší a hladí už při pouhém pohledu :) U nás zatím k dispozici nejsou, ale věřím, že brzy budou.
Karty vykládám tři na celý týden. Nejsou rozděleny podle dnů. Všechny tři společně tvoří jedno celé poselství pro celý týden jako jedno období. Můžeme je tedy brát jako odpovídající všechny zároveň :)
Přeji vám krásnou adventní neděli!

- Magda

* * *

Jako první zde máme kartu Duchovní učitel. V tradičním tarotu je to karta Poustevníka. Poukazuje na to, že s koncem roku nám nastává období kontemplace a přemítání. Ohlížíme se za uplynulým rokem, díváme se, kam jsme se za tu dobu dostali, popř. nedostali, a ptáme se proč. Zabýváme se sami sebou a svým životem a hledáme odpovědi, abychom se mohli následně rozhodnout, co udělat dál a kam se vydat. Karta nám radí ponořit se do hloubky svého nitra, poznávat, co v sobě nosíme, a spíše než aktivně něco dělat, jen pozorovat a zkoumat své nitro. Právě tím si můžeme napomoci k jasné a neomylné akci do budoucna. Když si uděláme pořádek sami v sobě a lépe se poznáme, budeme pak moci lépe posoudit, co bude nejlepší udělat.

Druhou kartou je Sedmička Emocí, která vypovídá o tom, že odkládáme nějaké rozhodnutí ze strachu, co na to řekne někdo druhý. Zdráháme se vydat se dál, protože v sobě máme zmatek, a to především kvůli strachu o své vztahy. Možná se také nemůžeme rozhodnout proto, že je až příliš mnoho cest, kterými bychom se chtěli vydat, a nebo se nám naopak nelíbí vůbec žádná. Je moudré ponechat si čas na svá rozhodnutí, avšak je důležité neupadat do prokrastinace, kdy svá rozhodnutí (a často víme, jaká jsou ta pravá) pouze odkládáme. Popřemýšlejme tedy nad tím, zda si skutečně pouze ponecháváme moudře čas, který potřebujeme, a nebo zda neustále odkládáme jedno jasné rozhodnutí, o němž víme, že je to pravé, ale které se bojíme udělat ze strachu z okolních reakcí nebo zahájených změn.

Třetí kartou je Dvojka Myšlenek, která stejně jako Sedmička Emocí upozorňuje na naši nerozhodnost. Vzhledem k tomu, že obě nesou podobné poselství, je na tento problém kladen velký důraz. Tato karta na rozdíl od té předchozí představuje myšlenky. Kromě citového zmatku máme tedy problém se rozhodnout i v oblasti svého rozumu, protože nás uvádí do více směrů zároveň a nebo nás ode všech odrazuje. Myšlenkový zmatek ve spojení se zmatkem citovým je opravdu velmi silná kombinace, a my ji nyní potřebujeme pořádně rozebrat. Právě proto bychom se měli důkladně zabývat sami sebou (viz. první karta) a svým nitrem, abychom si ujasnili, kdo jsme, co chceme, co nechceme, čeho se bojíme, v čem vidíme problém, zda věci, které za problém pokládáme, opravdu problémy jsou a nebo si je z nich pouze děláme, co si myslíme, že nás omezuje... a tak dále.

SHRNUTÍ
Je třeba se podívat sami do sebe. Je-li nyní náš život plný zmatků a nahodilých situací, nad nimiž nemáme kontrolu, pak je velmi pravděpodobné, že se nám tím pouze zrcadlí navenek naše vlastní nerozhodnost a nejasné záměry. Máme-li dojem, že věci v našem životě "se nám dějí" než že bychom si je sami přivolávali, pak je důležité zaměřit se na to, co nosíme ve svém vlastním nitru. Když máme pocit, že děláme všechno správně, a přitom se všechno děje úplně jinak, než jak bychom chtěli, jedná se pravděpodobně o myšlenky, pocity či záměry, které jsme někde v sobě utlačili do pozadí, odkud nás a naši přitažlivost skrytě ovlivňují. Divíme se pak, co všechno se děje, protože si těchto potlačených energií nejsme vědomi. Karta Duchovního učitele nás proto vede k tomu, abychom se hluboce obrátili do svého vlastního nitra a upřednostnili tento proces před vším ostatním. Tento týden neřešme vztahy ani žádné jiné problémy svého vnějšího světa, ale obraťme se do toho vnitřního, odkud mnohé z těchto problémů pramení. Soustřeďme se na to, abychom si věci ujasnili sami v sobě, a navenek se pak věci uvedou do souladu s touto naší nově nabytou jasností.

Andělé říkají, že na svá rozhodnutí nemáme spěchat, nemáme na nic vyvíjet nátlak a nemáme se na sebe zlobit za to, že se neumíme rozhodnout. Tento hněv a frustrace nám nijak nepomohou. Přesto je důležité, abychom byli otevřeni změnám a vedení, které nás dovedou k tomu správnému rozhodnutí v pravý čas. Nemusíme vědět kdy ani jak. Neřešme, co jak bude. Svou budoucnost si utvoříme sami. Teď je důležité soustředit se na přítomnost a na to, abychom si sami v sobě udělali pořádek. Abychom utřídili své citové i myšlenkové zmatky, uvolnili city i myšlenky, které nás zraňovaly, objevili ty, které nás nejvíce blokují a začali pracovat na jejich očištění. Abychom mohli svůj život znovu správně nasměrovat a cítili se lépe, je třeba dopřát si nyní čas na vnitřní přemítání a sebezkoumání. Tento čas se nám bohatě vyplatí. Podívejme se sami sobě do tváře. Nenamlouvejme si, že je všechno dobré, když není. Buďme k sobě upřímní, protože právě skrze upřímnost a lásku k sobě samým můžeme dosáhnout skutečného štěstí.

Přestože chceme brát ohledy na druhé, obzvláště na své milované blízké, nemůžeme je neustále upřednostňovat před sebou. I když jsme laskaví lidé a chceme pro všechny jen to nejlepší, nyní toto všechno musí jít stranou. Teď jsme důležití my. Je třeba udělat si čas sami na sebe a opravdu si udělat vnitřní inventuru a ujasnit si, co chceme MY. Utlačování našich vlastních přání ve jménu přání dobra pro druhé se může zdát na první pohled šlechetná oběť, ale ve skutečnosti tím ubíjíme nejen sebe, ale i své vztahy, které kvůli naší frustraci nemohou naplnit svůj nejhlubší potenciál. Když si dopřejeme čas sami pro sebe a budeme se díky tomu v budoucnost rozhodovat jasně, aniž bychom byli ovlivněni vystrašenými myšlenkami či city, zajistíme si tak ten nejlepší možný výsledek pro nás i pro druhé. V konečném důsledku je tato vnitřní péče investicí nejen do nás samých, ale i do našich vzájemných vztahů s lidmi, které budou mnohem jasnější, upřímnější a harmoničtější, když v sobě nebudeme nosit tíhu citových a myšlenkových zmatků a nerozhodnosti, ani frustrace, která z našeho sebeutlačování vycházela.

Dopřejme si tento čas a projděme tímto vnitřním procesem. Rozhodovat se nyní ještě nemusíme, ale jednou ten čas přijde. A až přijde, bude nejlepší, když na to budeme dobře připravení ;)

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.