čtvrtek 4. prosince 2014

Věřte sami v sebe


"Jednou z důležitých věcí napomáhajících vám k vnitřní svobodě je vaše víra v sebe samé. Víte-li, že se můžete spolehnout na svou schopnost postavit se sami za sebe, hovořit za sebe, odmítnout něco akceptovat a nedovolit si nikým ubližovat, máte pocit jistoty i bezpečí sami v sobě. V takovém případě nemáte strach z nikoho ani ničeho jiného, protože víte, že se umíte ke všemu zdravě postavit a jednat tak, jak uznáte za nejlepší. Vycházíte z pozice síly a lásky a úcty k sobě i k druhým. Víte, že jste to VY, kdo rozhoduje o tom, co připustíte a co nikoli.

Lidé, kteří nechávají o svém štěstí rozhodovat ostatní, mají přirozeně neustálý strach, pocity nejistoty a především potřebu neustále se snažit kontrolovat druhé lidi a vnější okolnosti. Nevěříte-li si a nevěříte-li svým schopnostem mít se rádi, postavit se sami za sebe a jednat, když je to třeba, pak předáváte moc nad sebou i svým životem druhým lidem, jejich chování či slovům, i vnějším okolnostem. Stavíte se do pozice oběti a podle toho se pak také cítíte. Přirozeným následkem je pak vaše snaha "předejít nebezpečí", kvůli které se chováte takovým způsobem, abyste se zavděčili druhým, abyste se jim zdáli být bezchybní a nemohli vám nic vyčíst, díváte se na všechna možná ohrožení a celý svůj život přizpůsobujete tomu, abyste si zajistili "bezpečí".

Skutečné bezpečí však spočívá ve vás samých a vaší sebedůvěře. Když víte, že se můžete sami na sebe spolehnout, že se nezradíte, když se budete potřebovat postavit za sebe a své dobro, když víte, že umíte vzít věci do vlastních rukou a jednat, že umíte hovořit od srdce a na rovinu a nenechat si líbit nic nepřijatelného, pak nemáte strach a ani nemáte potřebu mít kontrolu nad věcmi či osobami ve svém životě. Víte, že ať nastane jakákoli situace, poradíte si s ní.
A přesně k tomu bychom vás nyní chtěli dovést - abyste si uvědomili, že na světě není nic, s čím byste si neporadili. Pokud na něco nebudete stačit sami, přijdou pomocníci, kteří přidají ruku k dílu a společně daný úkol zvládnete. Není třeba mít z ničeho strach. Není třeba snažit se mít vládu nad okolnostmi nebo chováním druhých lidí. Taková snaha je forma manipulace a ta neslouží vám ani jim. Místo toho se soustřeďte sami na sebe a rozvíjejte si schopnosti, které potřebujete, ať už je to schopnost asertivity, vyjadřování svých pocitů, upřímnosti, zbavení se strachu z reakcí druhých, která vychází z vaší nejistoty, a nebo schopnost uvést své myšlenky v činy.

Nemějte strach z druhých, protože tím jim jen dáváte moc nad sebou i vlastním životem. Často tento strach vychází z vašeho raného dětství, kdy jste museli všechno dělat tak, jak to vašim dospělým blízkým připadalo správné, a když jste to tak neudělali, byli jste potrestáni, ať už fyzickými tresty, odepřením něčeho dobrého, odmítáním, nepozorností nebo neláskou. Naučili vás, že se musíte zavděčovat ostatním, protože na jejich uznání a přijetí záviselo naplnění vašich potřeb a vaše bezpečí. Teď už je to ale jinak. Teď jste dospělí a zodpovídáte sami za sebe. Vezměte tedy svůj život do vlastních rukou a aktivně ho utvářejte tak, jak ho chcete mít. Nebojte se toho. Rozvíjejte se, učte se a vybudujte si jistotu v sobě samých. Když budete vědět, že se na sebe můžete vždycky spolehnout, nebudete mít z ničeho strach. Vždycky všechno zvládnete!

Pamatujte, že jako vaši andělé vás můžeme podpořit, ale nemůžeme za vás rozhodovat. Rozhodnete-li se zůstat vystrašení a nadále se stavět do pozice oběti, musíme vaše rozhodnutí respektovat. I když si pak vytváříte negativní zážitky, nemůžeme vám v tom bránit, když jste se tak rozhodli. Zasahovali bychom tak do vaší svobodné vůle, a to nemůžeme ani my, ani Bůh/Vesmír. Jste sami pány svého života, a tak si s sebou neste toto vědomí každým dnem, obzvláště tehdy, budete-li mít pocit, že vaše štěstí či neštěstí závisí na někom nebo na něčem jiném. Jednejte z lásky nejen k druhým, ale i k sobě samým. Jakmile se naučíte sami sebe milovat, nebudete mít strach z nelásky jiných lidí. A to je jeden z hlavních klíčů k vaší vnitřní svobodě, a tím i k vašim pocitům jistoty a bezpečí."

* * *

(Poselství andělů, M.T.)
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.