sobota 31. ledna 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.2. 2015

Milí přátelé, máme tady první únorový týden a spolu s ním také stále trvající retrográdní fázi Merkuru, která bývá obvykle spojena s problémy v komunikaci. Andělé nám radí brát případné mezilidské konflikty spíše zlehka, nebrat si chování druhých osobně a nenechat se jimi vytáčet. Abychom toho byli lépe schopni, je třeba vypěstovat si v sobě vnitřní mír - a to i tím, že si sami v sobě vyřešíme záležitosti, kvůli kterým se v míru být necítíme. Ať se jedná o cokoli, co se právě děje v našich životech, nebo o události z minulosti, které stále ještě řešíme, jako bychom je prožívali nyní, a které možná stále dokola znovu otevíráme, je třeba se s tím nyní vypořádat. Nejen, že se díky tomu uleví naší duši i našemu tělu, ale zároveň v nás tyto nevyřešené pocity a záležitosti nebudou vyprovokovávat druzí svým chováním. Pamatujme, že druzí v nás nemohou vyvolat nic, co už bychom v sobě sami neměli. A tak, pokud v sobě nosíme nějaké obavy, strach, bolest, hněv nebo pesimistické myšlenky, v tomto období bude toto všechno v nás rezonovat s vnějším světem. Pokud si to nepřejeme, vyřešme to v sobě, a nebude se nám to odrážet v okolí ;)
Dále jsou poměrně zajímavá čísla v datech, např. 2.2. Dvojky vypovídají o naší potřebě víry, hlavně v bezútěšných situacích, kdy máme problém věřit v pozitivní výsledky. Ať tedy budeme prožívat cokoli, mějme přesto v srdci víru, že vše dopadne dobře ve prospěch všech, jichž se to týká.
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám celkem tři, které nejsou chronologicky řazeny a platí tedy všechny v průběhu celého týdne. Vždy se vzájemně doplňují a kromě výkladu, který zde poskytnu, je dobré věnovat také pozornost svým vlastním dojmům, pocitům, vizím, nápadům, myšlenkám apod., které se při jeho čtení mohou dostavit a které vám poskytují dodatečné informace konkrétně pro vás a vaše individuální situace.

- Magda

* * *

První kartou pro tento týden je Otevřete své srdce. Je to krásná karta, v tradičním tarotu je to karta Milenců. Vypovídá o hluboké lásce a vztazích, které jsou pro nás důležité. Poukazuje na to, jak naše vlastní otevřené srdce ovlivňuje tyto vztahy i naše vlastní štěstí. Říká, že nemáme své srdce uzavírat kvůli některým možným negativním zkušenostem z minulosti, a naopak se od nich oprostit a pokračovat dál jako noví, moudřejší a láskyplnější lidé. Stejně tak si tím můžeme napomoci k přitáhnutí té pravé osoby do našeho života, s níž bychom se mohli spojit v milostném vztahu.
Andělé říkají, že konkrétní význam této karty s ohledem na tento týden, je ten, že si máme dávat pozor na to, abychom se nevzdávali sami sebe a svých snů jen kvůli našim vztahům. Přestože nám na těchto vztazích velmi záleží a dané osoby velmi milujeme, stále je třeba zůstávat věrni především sami sobě a svému vlastnímu srdci. Máme pamatovat na to, že když jdeme po cestě, která nás činí šťastnými a naplňuje nás, pak tím přispíváme ohromnou měrou i ke zdraví těchto našich vztahů. Vztahy s lidmi, kteří nás skutečně milují, v takovém případě jedině ještě rozkvetou a budou nám přinášet ještě více potěšení. Jen když jsme vnitřně svobodní a jsme-li milováni takoví, jací opravdu jsme, i se všemi našimi sny a pravdami, můžeme být skutečně šťastní a jen tehdy mohou být naše vztahy skutečně naplňující. Naopak, vzdáváme-li se sami sebe nebo některých svých potřeb a přání, jen abychom se zavděčili druhému člověku nebo ze strachu, že bychom na našem vztahu něco pokazili, přispějeme tím jen k větší nespokojenosti a pocitům omezení a nesvobody. 

(Andělé se zde ještě vyjadřují k těm z vás, kteří býváte zklamaní, když ve výkladu vyjde láska či partnerství, a pak během týdne nikoho úžasného nepotkáte. Neznamená to, že by výklad neplatil. Znamená to, že se v průběhu daného času budou dít takové věci, které vám k lásce a partnerství pomohou. Ne vždy je však tato souvislost jasná. Můžete prožívat situace, které vás třeba moc netěší, ale které vám pomáhají k otevření srdce, pomáhají vám budovat si svou sebedůvěru nezávisle na druhých, vedou vás k důležitým osobním změnám a proměnám, k očištění a uzdravení svých ran z minulosti, a tak dále. Když si těmito situacemi - zdánlivě nesouvisejícími s láskou - projdete a prožijete to, co potřebujete, odstraníte tak bloky a překážky, které vám stály v cestě k lásce a partnerství. Andělé vědí, co potřebujete změnit, abyste svůj vysněný vztah našli a udrželi si ho. Problém není v tom, že se nikdo neobjevuje, ale v tom, že v sobě třeba nosíte stará negativní přesvědčení, že nemáte tu správnou přitažlivou energii nebo že od sebe lidi odháníte kvůli vnitřní nejistotě nebo nedůvěře v lásku. Takových věcí můžete mít v sobě spoustu a nemusíte si je uvědomovat. Situace, které pak přicházejí, vám tedy pomáhají na těchto věcech zapracovat - a to pak PŘÍMO souvisí s láskou i zdravým partnerstvím, které se naplní, jakmile bude vaše dílo hotové. Když vám tedy vycházejí karty lásky a partnerství, vězte, že rozhodně platí! Jen to nemusí vždy znamenat, že hned někoho potkáte (i když může), ale že k lásce putujete prostřednictvím práce na sobě a odstranění všeho, co vám v tomto štěstí brání. Stále to znamená, že míříte k lásce a partnerství a že se vaše přání plní! Jakmile to vše bude vyřízené, bude k vám mít ta pravá osoba volnou cestu a vy budete mít tu správnou přitažlivou energii i správné postoje v rámci vztahu, které jste si potřebovali rozvinout, abyste spolu mohli být šťastní a aby vám tento krásný vztah také vydržel.)

Další kartou pro tento týden je Intuice a vhledy. Je to další karta Velké Arkány a vypovídá o zesílených psychických schopnostech a intenzivnějším vnímání. Mohou se zesílit i naše vlastní obavy a vnitřní nejistoty. Nemáme se toho však bát. Je třeba k sobě přistupovat jemně a zlehka. Tato naše zvýšená citlivost a vnímavost souvisí také s již zmíněnou retrográdou Merkuru. Můžeme být více citliví nejen sami o sobě, ale i vůči druhým, jejich chování, slovům nebo reakcím. Tato karta přímo říká, že máme v tomto období dávat více na svou vlastní intuici a své vnitřní vedení, než na rady a doporučení druhých. Neznamená to, že bychom jim neměli věřit, ale spíše že si nemáme nechat druhými vymlouvat své vlastní a zcela spolehlivé pocity naladěné na pravdu. Zvláště pokud druzí nejsou tak vnímaví jako my, nemusejí vidět situaci do takové hloubky a jejich názory mohou tedy vycházet jen z omezeného úhlu pohledu. Víme-li tedy, kde je pravda a co je třeba udělat, pak se tím řiďme, i kdyby s námi nikdo nesouhlasil. Můžeme s tím mít problém - s ohledem na předchozí i tuto kartu je jasné, že budeme váhat mezi následováním vlastního srdce a vlastních přání a touze zavděčit se druhým, aby se na nás nezlobili, abychom je něčím nezklamali nebo aby se kvůli nám třeba neurazili. Za reakce druhých však nezodpovídáme. Zodpovědní jsme za sebe a za to, co děláme se svým životem, za to, jak přistupujeme sami k sobě a za to, kolik lásky si dáváme - i prostřednictvím svých činů. Vycházíme-li při svých volbách a jednání z lásky a úcty k sobě a svému vnitřnímu vedení, je to správně a prokazujeme tak sami sobě lásku a úctu. Kdykoli jednáme na základě vlastní vnitřní integrity (tzn. že se zachováme v souladu s tím, co sami cítíme jako to správné), budujeme si vnitřní jistotu a sebedůvěru - protože víme, že se na sebe můžeme spolehnout. To je velmi důležité, zvláště pokud často trpíme strachem z toho, že nás druzí nebudou mít rádi, když budeme jednat tak, jak chceme a jak to skutečně cítíme. Naše závislost na přijetí a souhlasu druhých totiž z velké části pramení z toho, že sami sobě nevěříme, zanedbáváme se, ponižujeme se, zrazujeme se a upřednostňujeme druhé před sebou samými. Když si takto neustále prokazujeme nelásku a neúctu, pak ji vyžadujeme a potřebujeme od druhých a stáváme se na nich závislými. Pak končíme jako oběti, nad kterými mají druzí a jejich chování moc. V tomto období to můžeme změnit a zapracovat na vlastní vnitřní sebejistotě. Nebojme se toho ;) Je to v pořádku. Nikomu nemůžeme ublížit, když budeme sami sebe milovat. Neznamená to povyšovat se nad druhé nebo nebýt ohleduplní, ale vybudovat si k sobě samým zdravý vztah a důvěru právě tak, abychom mohli mít zdravé vztahy a vzájemnou důvěru i s druhými.

Poslední kartou je Otevřete se úspěchu, která rovněž patří do Velké Arkány. Tento výklad vypovídá o velkých - a v našem případě hlavně vnitřních - změnách a proměnách. Je pro nás příslibem velké podpory, uznání, vítězství, nových uvědomění a naší vlastní vděčnosti. Vypovídá o tom, že máme mít důvěru sami v sebe a nebát se vyjít na veřejnost takoví, jací skutečně jsme a jací chceme být. Andělé říkají, že s ohledem na tento výklad to konkrétně znamená, že se přestaneme přizpůsobovat tomu, co od nás očekávají druzí (často s velmi omezenými názory a náhledy) a budeme tím, kým jsme a chceme být, i když s námi nebudou souhlasit. Je možné, že v rámci svých vztahů tento týden budeme pociťovat určitou zesílenou frustraci kvůli neustálému potlačování toho, kým jsme. Avšak právě tato frustrace nás přiměje k tomu, abychom s tím něco udělali. Ne abychom se hádali s druhými nebo je obviňovali za to, jak se k nám chovají nebo že nás chtějí mít jiné, ale abychom se soustředili na sebe, na vztah, který k sobě máme my sami, na to, jak se sami k sobě chováme, jak sami sebe utlačujeme - ať už kvůli vztahům nebo jiným věcem, na to, z čeho vlastně pramení náš nedostatečný pocit milovanosti a přijetí... a všechno to začali měnit. Tato karta říká, že se není čeho bát a že máme jít s důvěrou vpřed. V souvislosti s těmi předchozími to znamená, že s čistým srdcem a vlastní vnitřní pravdou půjdeme správně a neomylně, a to bez ohledu na možný nesouhlas nebo odpor druhých lidí. Neděláme nic špatného, když sami sobě věříme. Jen my sami můžeme vědět, co je pro nás nejlepší. Nechat si poradit je moudré, ale zrazovat vlastní vnitřní pravdu není. Ať se tedy vydáme kamkoli, je třeba tak učinit na základě vlastní vnitřní pravdy, na základě svého vlastního čistého a milujícího srdce, a s neochvějnou vírou, že kráčíme správně. Máme-li čisté srdce a nasloucháme svému vnitřnímu vedení, nikdy se nezmýlíme a nikdy nezabloudíme. A tak si věřme ;)

SHRNUTÍ
Tento týden bude obnášet velké a důležité vnitřní změny. Budeme se hodně zabývat svým nitrem a pracovat na svých vnitřních záležitostech. Je třeba nenechat se rozptylovat vnějšími záležitostmi a děním kolem nás, protože to jen odráží náš vlastní vnitřní zmatek a nejistoty. Když vyléčíme své nitro a vybudujeme si dobrý vztah k sobě samým, vnější svět pak bude přirozeně odrážet tuto naši vnitřní jistotu a lásku. A i pokud se v něm budou odehrávat věci, které se nám nelíbí, nebudou se nás tolik dotýkat. Budeme vědět, že dramata druhých lidí jsou jejich vlastní volbou, nikoli naší, a že se do nich nemusíme nechat zatahovat. Budeme vědět, že druhým nejlépe pomůžeme tím, že zůstaneme sami soustředěni ve svém nitru plném míru, namísto toho, abychom se k nim připojovali v jejich dramatickém prožívání. Jsme-li sami v pořádku a v míru, můžeme být pro druhé mnohem lepší a pevnější oporou, než kdybychom se nechávali lámat tíhou negativity. V tomto čase je tedy pro naše i jejich dobro nejlepší, když upřednostníme sami sebe a svůj vnitřní klid před vším ostatním. Není to bezohlednost nebo nezájem, ale jen jiný přístup přispívající k odlehčení tíhy situací a k většímu míru našemu i míru druhých. Posilujme lásku a mír, ne dramata a strach. Máme právo odmítnout se stresovat!

Důvěřujme vlastní intuici a nenechme si namlouvat něco, o čem víme, že to není pravda. I když to může být pravdou pro druhé, pro nás to pravda není, pokud to tak necítíme. A je v pořádku pak tyto "pravdy" odmítnout a zařídit se podle té, která platí pro nás. Když budeme jednat v souladu s tím, co cítíme jako nejlepší, dáme si tak najevo, že ano, že na sebe můžeme spoléhat, že se nezradíme ani nezklameme a že se tedy nemusíme bát, že bychom se snad zmýlili nebo někam zabloudili. Když si vypěstujeme důvěru k sobě samým, nebude nás tolik vyvádět z míry nedůvěra jiných lidí. Sami máme velkou moc nad tím, do jaké míry nás budou druzí lidé a jejich chování ovlivňovat. Všechno to spočívá v naší vlastní vnitřní jistotě a důvěře. Když se tedy místo problémů ve vztazích a našem vnějším okolí soustředíme na vlastní vnitřní problémy, které ty vnější jen vyvolávají na povrch a rezonují s nimi, začneme konečně měnit to, co je třeba - tedy to, kde leží skutečný problém. Naše ego vždy ukazuje prstem na vnější okolnosti a namlouvá nám, že jsme jejich obětí a že nad ničím z toho nemáme moc. Je pravda, že nemůžeme zasahovat do svobodné vůle druhých lidí (to nemůže ani Bůh!), ale můžeme zasáhnout do toho, jak se sami stavíme k sobě, k nim i k okolnostem. Možná nemáme moc nad druhými nebo nad některými situacemi, ale máme moc sami nad sebou a nad tím, jak tyto věci prožíváme a čím se do nich rozhodneme přispívat. A tak toho využijme a rozhodněme se jednat tak, jak to cítíme jako nejlepší. Věřme si!

Nedostatečná víra v sebe samé nebo i ve Vesmír může být příčinou mnohých našich dosud nesplněných přání. Možná jsme opakovaně vedeni k tomu, abychom něco udělali, možná opakovaně prožíváme situace, které se nás snaží dovést k důležité vnitřní změně, ale my to neustále přecházíme, aniž bychom si z toho vzali to důležité - a ono se to pak stále opakuje dokola bez jakýchkoli viditelných výsledků. I když v naplňování našich přání hraje velkou roli Božské načasování a mnohdy také svobodná vůle dalších lidí, na nás je, abychom mezitím přijímali změny, k nimž se cítíme vedeni, abychom se nebáli vyjít sami ze sebe a ze svých ulit, a ukázali světu, kdo skutečně jsme, co skutečně chceme, co si přejeme, co máme opravdu rádi a co bychom chtěli ve světě posilovat. Je jedno, že se to někomu nelíbí. Nijak to nevypovídá o nás ani o tom, že by s námi nebo našimi záměry bylo něco špatně. Vycházíme-li z lásky a upřímných přání, nikdy to není špatně. 
Lidé, kteří se dosud nenaučili poslouchat své srdce a jsou tedy dosud ovládáni svým strachem, se přirozeně snaží také ovládat nás a vnější okolnosti, protože neznají jiný způsob. Tím, že se jim poddáme, jim nepomůžeme. Jen v nich podpoříme falešný dojem, že nás svým strachem mohou ovládat a že to je cesta k jejich jistotě a bezpečí. Není. Podporováním někoho, kdo jedná ze strachu, pouze posílíme moc, kterou nad ním strach má. Naopak když se bát nebudeme a ukážeme mu, jak vypadá šťastná a svobodná cesta srdce, dáme mu cenný příklad a inspiraci, kterou bude moci využít, bude-li chtít. My nejsme těmi, kdo dělají druhé šťastnými nebo nešťastnými. Nezodpovídáme za jejich štěstí ani neštěstí. Zodpovídáme za svoje. Právě svým štěstím můžeme druhým pomáhat. Jedině když jsme sami šťastní, můžeme být pozitivním a nikoli negativním příkladem a pomáhat tak světu k rozvoji. Druzí mohou kdykoli přijít a říci si o pomoc nebo radu, budou-li chtít. To je však jejich rozhodnutí a dokud se tak sami nerozhodnou, nemůžeme jim do toho zasahovat. Místo toho se tedy soustřeďme sami na sebe a na to, abychom se sami cítili dobře a sebejistě. Budujme si dobrý vztah sami se sebou a zapracujme na důvěře ve své vlastní vedení. Dostane se nám k tomu mnohých příležitostí, které nám poslouží jako trenažér. Cokoli se nyní naučíme a cokoli si osvojíme, to nám bude navždy sloužit. Je to investice do celého našeho života. Nemějme tedy strach a pracujme na sobě. Vyplatí se to bohatě nejen nám, ale i ostatním, naší společnosti a také světu.

* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.