sobota 14. února 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.2. 2015

Milí přátelé, 
letošní únor nám vynáší na povrch mnohé věci (hlavně ty nevyslovené nebo nepřiznané), ale to jen proto, abychom se zbavili překážek, které nám dosud bránily v uzdravení našich ran, a tedy i v postupu dál k větší lásce, hojnosti a svobodě. Andělé nám připomínají, že je důležité nestavět se těmto pocitům, myšlenkám, uvědoměním či změnám na odpor - máme si uvědomit, že vyvstávají a přicházejí kvůli tomu, aby nás posunuly dále, abychom jim dali pozornost, kterou potřebují, aby nám předaly důležitá uvědomění a poznání, a abychom se mohli vydat po své cestě dál - nezatíženi zbytečnými břemeny, které jsme s sebou dosud tahali. Záležitosti, které budou vyžadovat delší čas na své uzdravení nebo vyřešení, se také pohnou z místa, třebaže se zatím nevyřeší celé. Andělé nás však provázejí a připomínají nám, že každý pokrok je pokrokem a že máme být rádi za každou změnu, která nám přichází na pomoc. Radí nám, abychom měli po celý čas otevřené srdce a dovolili mu, aby z něj začalo odcházet vše, co toužilo odejít, a zároveň aby přijímalo všechno, co si přálo dostávat. Toto zdravé oboustranné proudění nám pomůže jak k léčení vlastních citových zranění, tak nám pomůže i rozproudit nehybné záležitosti v našem životě - a celý náš život tak popostrčit kupředu. Nezáleží přitom na čase nebo na rychlosti našich změn. Záleží jen na naší ochotě je přijmout a nechat si jimi pomoci. Žádná změna nás nijak neohrožuje a andělé nám nyní pomáhají se tohoto mylného přesvědčení a strachu zbavit. Jsou neustále s námi a nikdy by nedovolili, aby k nám přišlo něco, co by nám mělo uškodit. A přestože některé změny nebývají příjemné, jsou pro nás dobré a nápomocné, třebaže se jejich smysl projeví až časem. Mějme tedy srdce otevřené a plné víry. Právě to nám nyní nejvíce pomůže k míru a lásce, a to jak ve vlastním nitru, tak i v nejbližším okolí.
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Nejsou řazeny chronologicky - všechny mohou platit v průběhu celého týdne. Každá z karet má kromě obecného významu i nějaký význam pro vás osobně, a tak prosím vnímejte i svůj vlastní dojem, který z každé karty máte, a vnímejte, co vás napadne, co pocítíte, uvidíte nebo uslyšíte, protože to může představovat vedení od vašich vlastních strážných andělů, kteří vám tento obecný výklad individuálně doplní speciálně pro vás a vaši situaci.

- Magda

* * *

První kartou pro tento týden je Strážce Citů. Tato karta může představovat konkrétní osobu, která se vyznačuje hlubokým cítěním, vnímavostí, otevřeným srdcem a štědrostí, která vždy ráda pomůže a poradí, a to velmi účinně, neboť disponuje velkou schopností empatie. Je důvěryhodná a je na ni vždy spolehnutí. Karta může rovněž zosobňovat nás samé nebo nás vyzývat k zaujetí právě tohoto postoje a využívání právě těchto vlastností ve svém životě i v situacích, jimiž procházíme. Je to tedy znamení, že jsme nyní obklopeni důvěryhodnými přáteli, ale také jimi máme být i my sami.
Co se týká situací, tato karta nám říká, že je třeba řešit jakékoli těžkosti soucitnou cestou. Může být vhodné seznámit se i s tím, jak danou věc vnímají další zúčastnění, a brát větší ohled i na jejich pocity. Přesto je to však hlavně o nás a našem přístupu, a tak tedy mějme otevřené srdce, buďme štědří a dávejme na své pocity, které nás vždy vedou správně.

Další kartou pro tento týden je Eso Hojnosti. Je to velmi pozitivní oznámení o nečekaných zdrojích, které se objeví, ať už finančních, materiálních, citových, energetických, informačních nebo dalších. Obecně nám říká, že se nám nabízí něco nového a že se nám k tomu dostane všeho, co budeme potřebovat. Je to karta změn a nových začátků vedoucích k hojnosti, a to i co se týká dlouhodobých plánů nebo investic, jako je např. nový domov nebo nová kariéra. Andělé říkají, že velké obohacení pro nás v tomto období mohou představovat i informace a zjištění, kterých se nám dostane během našich prožitků a situací v životě, nebo ze strany druhých lidí - důvěryhodných rádců (viz. výše) a vnímavých, intuitivních pomocníků. Berme tedy jako obohacení i to, co k nám přichází během našich životních zkoušek :)

Poslední kartou pro tento týden je Úspěšné dokončení. Je to opravdu krásná karta, protože nám říká, že všechno zvládneme a že všechno dopadne dobře! Budeme se cítit naplnění, spokojení a určitě i hrdí na to, co se nám podařilo. Andělé říkají, že to velmi souvisí i s našimi zkouškami, které nyní budeme mít za sebou. Mohou to být staré i čerstvé záležitosti, jež nyní dospěly ke svému vyřešení a které již můžeme ponechat minulosti. Mohou to být úspěchy v práci nebo studiu, nebo i v soukromém životě, kde se nám podaří zvládnout něco, čím jsme si dosud nebyli jistí a o čem jsme mohli mít mnoho pochybností. Bude to období, kdy si budeme užívat plodů své práce, a vychutnávat si dobré pocity ze sebe samých.

SHRNUTÍ
Tento týden bude pěkný, ale bude třeba přistupovat k sobě samým, k druhým lidem i k našim životním lekcím a situacím s otevřeným a láskyplným srdcem. Dostane se nám příjemné podpory ze strany spolehlivých a srdečných pomocníků a sami možná dostaneme příležitost být takovými pomocníky pro druhé. Čím více lásky budeme nosit sami v sobě a čím více jí dokážeme vidět i v našich každodenních situacích a vztazích, tím větší léčivý účinek na nás a náš život bude mít. 

Vše, co budeme potřebovat ke zvládnutí svých záležitostí, dostaneme. Mohou to být jak vnější zdroje, tak i naše vnitřní zdroje - kdy si uvědomíme, že něco dokážeme, že na něco máme, že jsme schopní a chytří, že můžeme měnit svůj život a odvážíme se k tomu, apod. Buďme otevřeni všemu, co nám přichází na pomoc. Jsme-li vedeni k nějakým novým začátkům, nastal k nim nyní vhodný čas. Nebesa nám přejí a láskyplně nás podporují na naší cestě vším, co potřebujeme nebo co si přejeme. Rovněž je zde příslib pozitivního vývoje dlouhodobějších záležitostí, které přesahují časový rámec tohoto týdne. 

Na všechno, co nám přichází do života, stačíme. A v tomto období se o tom i na vlastní kůži přesvědčíme. Může se nám podařit něco, co by nás nikdy nenapadlo, že to dokážeme. Můžeme úspěšně dokončit zdánlivě nekonečné záležitosti nebo dosáhnout něčeho, o co jsme se dosud snažili. Tak či tak, máme se nyní těšit z dobrých pocitů, které máme sami ze sebe i ze svého života, a nechat se odměňovat za to, co všechno jsme vykonali a zvládli. Můžeme se poplácat po zádech a poblahopřát si. Bez ohledu na to, jaký pokrok učiníme (to, zda je "malý" nebo "velký" soudí pouze naše ego), je třeba se za něj pochválit a povzbudit se. Stejně tak můžeme podporovat i druhé, kteří se snaží o změny a třeba jim to zatím nejde tak, jak by chtěli. Každý krok je důležitý a posunuje nás dál než tam, kde jsme byli. Těšme se tedy z této skutečnosti a vydejme se s důvěrou a otevřeným srdcem vpřed. Protože všechno je a bude dobré ;) 

* * *Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.