sobota 21. února 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23.2. do 1.3. 2015

Milí přátelé,
máme tady poslední únorový týden a spolu s ním bude nadále pokračovat naše citové očišťování a otevírání srdcí. Andělé říkají, že je to důležité jak pro naše osobní životy, tak i pro náš svět a jeho ulehčení. Zdůrazňují, že čím více se zaměříme na lásku a mír, tím pozitivněji můžeme ovlivnit VŠE, bez ohledu na to, jak "bezvýznamný" se nám náš díl může zdát vůči všemu, co se odehrává. Andělé chtějí, abychom nepodceňovali moc svých modliteb, své lásky, svých citů, krásných myšlenek a vlastního vnitřního míru. Fyzické činy totiž nejsou to jediné, co dokáže dění ve světě ovlivnit, třebaže jsou také důležité. Naše modlitby a míruplné vyzařování má velký vliv na energii Země, a ta je celistvá, je jedním celkem, jedním tělesem, na němž všichni žijeme a působíme, a ať už se tedy cokoli děje v jakékoli zemi ve světě, míruplná energie vyzařovaná na jakémkoli místě ve světě působí na celou planetu a pomáhá léčit ji i její obyvatele. Když se modlíme doma, neznamená to tedy, že bychom šířili mír jen u nás doma, popř. ve svém blízkém okolí. Energie, která z nás vyzařuje, putuje také do Země pod námi, a jejím fyzickým tělem se šíří také do všech ostatních míst na jejím povrchu. Tato energie nemá fyzická omezení, jaká známe ze svého pozemského života, jako třeba omezení časem nebo prostorem. Proto je vždy nápomocná a vždy se dostane všude, kde bude potřebná. Na každé modlitbě, míruplné myšlence, nádherné vizi i láskyplném pocitu velmi záleží. Není to jen o nás, je to i o našem světě. Mír na světě začíná mírem každého z nás. A cokoli ke svému míru potřebujeme, toho se nám dostává. Pokud se nám toho nedostává, pak nejprve musíme odstranit a propustit něco, co dané věci bránilo k nám přijít (neochota přijímat, pocit nezasloužení si, strach, odpor ke změnám, apod.) Opravdu vždy však všechno v našich životech směřuje k míru a lásce. Má-li být tato planeta vyléčena, je k tomu třeba velké lásky, soucitu, míruplné energie a energie bezpečí. Když z nás toto všechno vyzařuje, doslova přitom léčíme planetu a pomáháme jí i jejím obyvatelům k léčení. Kdykoli také následujeme své vnitřní vedení a aktivně jednáme na základě těchto krásných hodnot a energií, rovněž tím posilujeme mír a lásku a přispíváme k jejich růstu a šíření ve světě. Nemějme tedy strach, neupadejme do depresí nebo zoufalství a místo toho se modleme, vizualizujme a vyzařujme to, co si tolik přejeme prožívat my sami i ostatní - lásku, mír, pozitivitu, souznění, pochopení, pravdivost, radost, energii bezpečí, energii hojnosti, a všechno další, co si myslíme, že ve světě chybí. Není-li v našich možnostech udělat něco fyzicky v rámci dané oblasti, naše modlitby a pozitivní energie budou vyslány k těm, kteří to udělat mohou. Všichni jsme jeden celek a všichni jsme důležití i jako jednotlivci. Každý díl se počítá! Ať už tedy řešíme cokoli ve svých životech nebo ve světě, andělé nás vyzývají k tomu, abychom si vždy zvolili takový postoj, názor a přístup, který v nás podpoří a posílí lásku, mír, pocity bezpečí a hojnosti, i všechno to ostatní. Nemáme se nechat klamat představami, že s něčím nic nezmůžeme nebo že nad námi má někdo moc, nebo že na ničem z toho, co uděláme, nezáleží. Záleží - vždyť právě proto jsme tady! Držme se tedy své cesty pozemských andělů a pomozme sami sobě i našemu světu tím, že se vzdáme potřeby prožívat dramata, stěžovat si, být pesimističtí a skeptičtí, hněvat se, neodpouštět, trápit se minulostí nebo čehokoli jiného, co nám v našem míru brání. Dovolme si být šťastní už kvůli tomu, abychom tyto krásné energie mohli vysílat do světa a pomáhat tak k nim i ostatním. Není to nic sobeckého, vycházíme-li přitom z vlastního srdce a jeho upřímných přání. Tato přání totiž představují Boží vedení - a to vždy zařídí všechno ve prospěch všech. 

- Magda

* * *

I pro tento týden budu vykládat s Tarotovými kartami strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Budou celkem tři a všechny platí v průběhu celého týdne. I když má každá své vlastní poselství, společně dávají také jedno. Při čtení výkladu vnímejte svou vlastní intuici a cokoli vás k tomu ještě napadne, může být individuálním poselství speciálně pro vás. Vaši andělé jsou s vámi a pomáhají vám lépe porozumět nejen obecným významům karet, ale také tomu, co přesně znamenají pro vás a vaši situaci. Dejte tedy na toto vedení a následujte ho.

První kartou pro tento týden je Intuice a vhledy. Tato karta vychází v posledních týdnech poměrně často, ale není to žádné překvapení. V únoru se hodně zabýváme sami sebou a svými pocity a jistě mnozí z nás pocítili větší potřebu být raději o samotě než s lidmi, kteří se nám neustále snaží podsouvat, co bychom měli nebo neměli dělat, cítit nebo si myslet. Tato karta je potvrzením, že je nyní moudré dávat především na své vlastní vedení, místo abychom si nechali něco namlouvat jinými lidmi. Přestože to mohou myslet dobře, momentálně je pro nás důležité věnovat se sami sobě a svému nitru - a k tomu nepotřebujeme nikoho jiného než sebe samé. Kromě jiných lidí nás od našeho nitra může odvádět také náš strach nebo starosti. Strach a starosti nemají nic společného s realitou - pouze vytvářejí iluze, které mohou být pravděpodobné, ale ani nemusí. Jsou to falešné obrazy vycházející z našeho ega, které se nás neustále snaží před něčím varovat a neustále nás udržuje v napětí a pocitech nebezpečí, probouzí v nás potřebu mít nade vším kontrolu a znát jasný výsledek té které volby, všechno vědět a hlavně všechno chápat rozumem.
Vnitřní vedení logické není. Vede nás k tomu, abychom žili v klidu a míru, zatímco ve světě i v našem vlastním životě se přitom třeba dějí dramatické a nešťastné věci. Ego a rozum v takové chvíli začnou hulákat, jak jsme strašně naivní, neopatrní a jak za to zaplatíme. Straší nás všemi možnými negativními scénáři a namlouvají nám, že snažit se o mír je naprosto nereálné a že věřit v něco takového, jako je míruplné vyřešení situací, je přece absurdní, "když všude kolem přece vidíme, že mír není". Když se však nenecháme ovládat logickými argumenty rozumu, jimiž se naše intuice neřídí, snadno se na své cestě míru udržíme - a v konečném důsledku tak k míru přímo přispějeme. Pamatujme, že panikařením a strachováním neposílíme nic jiného než další strach a situace, které ho vyvolávají. Přejeme-li si tedy ukončit nebo změnit věci, které se nám nelíbí, je třeba vnést do nich mír a lásku - energii bezpečí namísto energie strachu a ohrožení.
Své vlastní naladění si volíme my sami, nevnucuje nám ho vnější svět. Můžeme na to reagovat jakýmkoli způsobem, kterým si zvolíme. Avšak kdo něco změní tím, že se bude bát? Jen tím potlačí svou vlastní sílu, kterou by přitom mohl využít k posílení dobra. Jen se tím schová do stínu místo aby vystoupil a vyzařoval do světa další světlo. Nepodléhejme tedy strachu ani jeho iluzím, ať už se jedná o světové dění nebo vývoj nějaké situace v našem osobním životě. Strach nikdy nic nevyřeší, ani nás před ničím neochrání. Je to naše vnitřní vedení, které ví, co kdy a jak potřebujeme. Vidí mnohem dál než náš rozum, a o to lépe nás dokáže zavčasu dovést do bezpečí a ke zdrojům všeho, co potřebujeme. Není logické, ale to neznamená, že není spolehlivé. JE spolehlivé. A tak se ho držme, nenechme si ho vymlouvat, a všechno bude v pořádku.

Druhou kartou pro tento týden je Buďte otevřeni úspěchu. Tato karta přímo říká, že díky následování svého vnitřního vedení jsme dosáhli mnoha úžasných věcí! Je to tedy potvrzení, že naše vedení nás vede naprosto správně, a že ať máme sebevíc pochybností, nemáme se bát ho následovat. Je to karta vypovídající o důvěře, kterou nyní potřebujeme o to více, když tolik lidí kolem nás věřit přestává. Nenecháme-li se ovlivnit jimi nebo nějakými vnějšími vlivy, a zůstaneme-li věrni sami sobě i svému vedení, pomůžeme tím k zachování stability mezi námi i druhými lidmi, a tím také přispějeme ke stabilitě ve světě. 
Rovněž nám říká, že se nemáme bát být úspěšní. Nemáme se bát veřejnosti. Nemáme se bát kritiky nebo něčích názorů. Máme vyjít ven a být pro druhé inspirací. Nikdy nás nebudou mít rádi úplně všichni, ale některé můžeme pozitivně povzbudit a pomoci jim tak posunout se vpřed na jejich vlastní cestě. My všichni a naše cesty společně tvoříme jednu velkou síť, na které cestujeme různými směry, různými krajinami a různými způsoby, tím hlavním poselstvím však je, že jdeme-li po své cestě s láskou a mírem, zanecháváme za sebou pozitivní stopy všem, kteří kráčí za námi. Vše, co kdy uděláme pro dobro své i pro dobro druhých, je důležité, protože to v této krásné a dokonalé síti zanechává energii dobra, která dále povzbuzuje a podporuje ty, kdo se k ní připojili po nás a kteří svou cestu třeba sotva započali. Čím více budeme vidět, tím většímu množství lidí můžeme předat své dobro. Není nic špatného na tom být úspěšní. Pokud jste si úspěšné lidi spojili s něčím negativním, zbavte se tohoto přesvědčení, protože si tím sami bráníte v úspěchu. Věříte-li, že úspěšní lidé jsou špatní, pak si přirozeně v úspěchu bráníte, protože nechcete být špatní. Máte-li tedy nějaký problém s vystupováním před lidmi nebo s úspěchem v nějaké oblasti, podívejte se na svá přesvědčení a možné negativní vzory, které vás mohou podvědomě ovlivňovat. 
Jeden dodatek andělů se týká i oblasti lásky a našich vztahů. Někdy se bojíme nechat se druhými milovat, protože máme pocit, že si to nezasloužíme. Tento pocit může vycházet z mnoha příčin, avšak oni nás nyní vedou k tomu, abychom dobrovolně a svobodně řekli:

"Omlouvám se sám/sama sobě, že jsem si bránil/a být milován/a. Odpouštím si a nyní si dovoluji propustit všechno, co ve mně probouzelo potřebu trestat se, nechat si ubližovat nebo se ponižovat [nebo cokoli jiného, co vás ještě napadne]. Toužím po lásce a chci být milován/a a dovoluji sobě i Vesmíru tuto mou touhu naplnit, protože vím, že tak budu šťastný/á nejen já, ale i další lidé a náš svět, v němž tímto posílím lásku. Pro to nejvyšší dobro každého z nás i našeho světa se nyní dobrovolně vzdávám všeho, co mi působilo utrpení a co mě udržovalo ve starých, nefunkčních vzorcích chování, jež bránily mému světlu zářit do světa, a ochotně přijímám všechnu lásku, štěstí, hojnost, mír a bezpečí do svého srdce. Nechť je mé srdce zářivým majákem pro každého, kdo na svou cestu nevidí, a nechť toto světlo napomáhá k léčení mě i celého našeho světa. Tak se staň. Amen."

Když propustíme všechny tyto bloky, které nás udržovaly ve stínech a temnotě, nebude nám nic bránit v tom, abychom svobodně vyzařovali-dávali i přijímali lásku a mír. Protože je osobní mír každého z nás základním dílem míru ve světě, andělé nám s radostí budou pomáhat se vším, co k tomu budeme potřebovat. Otevřeme se jejich vedení i darům, otevřeme své srdce, dovolme si ho nechat léčit a nechat se jím vést tam, kde se nám dostane všeho potřebného.

Poslední kartou je Čtyřka Citů, která vypovídá o tom, že se zaměřujeme na to negativní místo toho pozitivního. V souvislosti se světovými událostmi nás varuje před přílišným pesimismem, skepsí, strachem, odsuzováním, nedůvěrou, pochybnostmi a přehlížením dobra, které rozhodně NEMIZÍ ani NEPROHRÁVÁ, jen je v médiích neustále přebíjeno negativními zprávami, které zvyšují jejich sledovanost - a které jsou mnohdy ještě zbytečně dramatizovány a zkreslovány. Andělé po nás nechtějí, abychom je brali na lehkou váhu, ale ani nechtějí, abychom se jimi děsili a stavěli se do pozicí bezmocných obětí, kterými rozhodně nejsme! Je v pořádku brát na vědomí, co se kde děje, ale když už tyto informace máme, využijme je k tomu, abychom věděli, za co se modlit, kde pomáhat, kam vysílat svou energii, namísto toho, abychom upadali do zoufalství nebo pocitů bezmoci a jen tak ubírali světu své světlo. I když se tedy dějí mnohé negativní věci, neposilujme je ještě svou energií. Pomozme rozpustit temnotu ve světě tím, že se soustředíme na vlastní světlo a jeho vyzařování všude, kde je potřebné.
Co se týká našich osobních životů, karta varuje před pocity nespokojenosti a nenaplnění, které se v nás probouzejí tehdy, když se zaměřujeme jen na to, co se nám nedaří, co není tak, jak chceme, co se nevyvíjí podle našich představ a co se nám nelíbí. Říká, že se nám dostává mnohých dobrých věcí, ale když je přehlížíme a neoceňujeme je, přirozeně upadáme do pesimismu a nespokojenosti, protože pak vidíme jen to špatné. Andělé jsou s námi a pomáhají nám tomu předejít. Pokud už něco takového prožíváme, budou nám nyní pomáhat posilovat naše zaměření na hezké, pozitivní věci. S tím souvisí i to, že nebudeme negativitu VYHLEDÁVAT. Možná to zní zvláštně, ale někdy skutečně podvědomě vyhledáváme všechno špatné, často proto, abychom uspokojili své ego, které touží po dramatech, které nás chce odvádět od toho, co je skutečně důležité, a které chce, abychom žili ve strachu a neustále si potvrzovali, že je oprávněný. Ať tedy v životě prožíváme cokoli, nenechme se nalákat do této pasti, a raději se rozhodněme změnit směr a vybrat si zaměření, které nám přinese radost a pocity spokojenosti. Vždy se dá najít něco dobrého, čeho se nám dostává a za co můžeme být neskonale vděční. 

SHRNUTÍ
Tento týden budeme odstraňovat svá negativní přesvědčení a postoje, které nám mohou působit problémy v životě a které by také mohly negativně přispívat k dění ve světě, jež má svůj původ právě v negativitě a lidském egu. Navzdory veškerému tlaku společnosti, médií nebo i vlastního strachu budeme potřebovat zůstat věrní sami sobě a vedení, které nás vede k míru a lásce a k jejich posilování. Nedovolíme-li negativitě, aby se usadila v našich srdcích, nebude skrze nás působit na svět a nebude tak moci rozšířit svůj vliv naším prostřednictvím. Je jen na nás, zda se rozhodneme být Božím nástrojem míru a lásky nebo nástrojem ega a jeho šíření strachu, hněvu a temnoty. Už z tohoto principu nelze považovat volbu míruplnosti za naivní nebo sobeckou. Rozhodneme-li se žít míruplně navzdory všemu negativnímu, co se kde děje nebo co sami zažíváme, zabráníme tak dalšímu šíření negativity - a to samo o sobě je velká pomoc! Jak pro nás a náš osobní život, tak i pro životy druhých a pro vývoj dění ve světě.
Andělé nás vyzývají k důvěře v mír i v to, že nás naše Božské vnitřní vedení vede přesně tam, kde můžeme nějak pomoci. Vede nás v první řadě k pozitivním změnám nás samých, neboť mír každého z nás tvoří podíl na míru ve světě. Cokoli, co potřebujeme k vyzařování míru a lásky, vždy dostaneme. Pokud nám něco brání, abychom to k sobě přitáhli a přijali to, budeme daný blok nebo zábranu nejprve odstraňovat. Toto všechno je však velmi láskyplný proces a nic z toho, co budeme prožívat, není nic špatného ani ohrožujícího. Cokoli, co k nám přichází, nám pomáhá léčit naše srdce a otevírat ho světu, abychom z něj mohli vysílat lásku, světlo a mír do všech míst i směrů času. Mějme tedy důvěru nejen v to, že mír je možný a zcela reálný, ale i v to, že cokoli, co se nyní děje v našich vlastních životech, má napomoci jak k tomuto světovému míru, tak i k míru nás samých. Nemějme strach dovolit si být šťastní a inspirovat tímto štěstím a mírem další. Vytvoříme tak mocný řetěz dobra, který bude mít pozitivní účinek na všechny a na všechno, a to možná i dlouho poté, co tuto planetu fyzicky opustíme.
Nenechme se odradit zdánlivými neúspěchy, neúčinností našich modliteb nebo nehezkými vyhlídkami. Přestože se některé věci nemusejí vyvíjet tak dobře, jak bychom si přáli, neznamená to, že se to zítra nemůže změnit. Pokud vidíme, že s některými věcmi momentálně nic neuděláme (nebo nevíme, co s nimi udělat), nechme je být, odevzdejme je do rukou andělů a soustřeďme se na něco hezkého, čeho se nám dostává. Buďme ochotni vzdát se své nespokojenosti, pesimismu, ukřivděnosti nebo jiných obdobných pocitů či přesvědčení, a obraťme svůj pohled tam, kde nalezneme štěstí a spokojenost. I kdyby to byla jen "maličkost", může v našem životě rozzářit nový plamínek radosti. A právě on je důležitý k tomu, abychom své světlo udržovali živé, jasné a silné.

Každý někdy zakolísá, každý někdy zapochybuje, každý se někdy zalekne a zaváhá, ale to je zkrátka součástí lidskosti a nikdy to nic nemění na tom, že jsme schopní, silní a nadaní a že máme moc nad sebou samými i nad svými životy. Nikdy bychom sem nepřišli, kdybychom nebyli schopni něco udělat nebo něco změnit, když je to třeba. Každý z nás může světu něčím přispět. Své dary, myšlenky, motivaci, nápady, vlastnosti a mnohé další věci jsme nedostali proto, abychom se za ně styděli, skrývali je nebo se za ně dokonce trestali. Máme je proto, že nám i světu mají nějak posloužit a naše vnitřní vedení nám rádo ukáže jak. Budeme-li mu věřit a následovat ho, brzy zjistíme, jak mnoho věcí můžeme ovlivnit a změnit, když máme otevřené srdce a držíme se cesty lásky a míru. Být majáky se silným světlem neznamená stát se sobeckými nebo se dělat "lepšími", ale vyzařovat své silné světlo do širého okolí a využívat ho k nejvyššímu prospěchu všech. Nebojme se tedy vlastního štěstí. Přijměme ho nejen jako své přirozené právo, ale také jako náš důležitý podíl, který pomůže tvořit štěstí ve světě. Cokoli si vytvoříme a posílíme sami u sebe, pomůžeme utvářet a posilovat také na naší planetě. A od toho jsme tady.

Takže už nic neodkládejme, v ničem si nebraňme a pojďme společně naplňovat náš nejvyšší úděl. JE to v našich silách. Ať uděláme cokoli, vždy se to počítá. Věřme si, nenechávejme se odrazovat a jděme kupředu. Jak se říká: "S chutí do toho, a půl je hotovo!" :)

* * *Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.