čtvrtek 19. února 2015

Únorové otevírání srdce

"Mnohé vaše vnitřní bloky se v tomto období začínají rozpouštět. Bez ohledu na to, co se vám kdy stalo, jak je to dávno, nebo zda si vůbec uvědomujete, že se něco stalo; vše, co vám působí vnitřní bolest, nyní začíná odcházet, a to v souladu s vašimi přáními a modlitbami. Rádi bychom vás tedy vyzvali k tomu, abyste nyní nechali své srdce určovat si, co chce pouštět ven a co chce naopak přijímat. Nechte ho, aby vedlo vás i samo sebe, a věřte mu. Je velmi moudré. Ví, co potřebuje odejít nebo přijít, i když vy to třeba nevíte. V této věci vůbec nehraje roli váš rozum nebo rozumové chápání toho, co se děje nebo co cítíte. Jednoduše nechte své city, aby šly, kam chtějí. Nesuďte se, nehodnoťte, co je nebo není dobré či vhodné, nic neřešte. Prostě to nechte všechno plynout, ať už cokoli bude chtít ven a nebo dovnitř. Jako vaši andělé vám při tom pomůžeme a zajistíme vám neustálou citovou i jakoukoli jinou ochranu.

Tento proces je velmi citlivý, ale také velmi důležitý. I když máte jistě mnoho věcí na práci, toto vnitřní léčení má nyní nejvyšší prioritu. Když si dovolíte nechat své city plynout tam, kam chtějí, vaše srdce se samo zbaví toho, co vám působí bolest, a zároveň si samo přivolá všechno, co je pro vás i pro něj potřebné. Nemusíte přesně nic vědět, ani tomu nemusíte rozumět. Jednoduše nechte své srdce, aby si samo vybralo, co chce propustit a co chce přijmout. Dovolte mu také, aby to tak mohlo udělat. Nekontrolujte a nesnažte se prosím ovládat proces, který je sám řízen tou Nejvyšší Moudrostí a který vám nikdy nepřinese nic jiného než léčení, lásku, hojnost a svobodu bytí. Dovolte sami sobě dopřát si čas na vyplakání, budete-li to potřebovat. Budete-li se potřebovat vyvztekat, učiňte tak také - nedestruktivním způsobem, např. vysportováním, trháním starých novin, vypsáním do deníku či na papír (který můžete později spálit) apod. Zcela respektujte potřeby svého srdce a nebojte se ho postavit na první místo. Bude-li třeba, pomůžeme vám všechno ostatní zařídit tak, abyste tento potřebný čas pro sebe dostali i během pracovně či jinak vytíženého dne.

Naslouchejte svému srdci a nechte ho, aby si samo vybralo, co potřebuje, a aby následně mohlo i propouštět nebo přijímat to, co uznalo za nejdůležitější. Toto oboustranné proudění je možné jedině tehdy, je-li vaše srdce neustále otevřené, bez ohledu na vnější okolnosti. A tak se toho nebojte a uvolněte se. Jedná se o proces léčení a otevírání se, během něhož budete neustále pod ochranou. Projevte sami sobě lásku a úctu tím, že se oddáte léčení, které pro vás připravilo vaše vlastní srdce ve spojení s Nebesy a Vesmírem. Je to úžasné, dobré a láskyplné dílo, které nakonec přinese to nejvyšší dobro každému, jehož života se dotknete, včetně vás samých. Děkujeme vám."

* * *

(Poselství andělů, M.T.)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.