pátek 27. února 2015

Vzdejte se potřeby, aby vám všichni rozuměli

"Propusťte prosím svou potřebu, aby vám všichni rozuměli. Chápeme, že je pro vás porozumění druhých důležité, avšak vaše spokojenost a štěstí by neměly být závislé na tom, zda vám někdo rozumí nebo nerozumí. Někdy druzí lidé ještě nedokážou něčemu rozumět, a nebo to ani nechtějí. Porozumění nelze nikomu nutit. Ale to je v pořádku.
Nenechte se prosím vykolejovat tím, že vám někdo nerozumí, byť je to člověk, na němž vám velmi záleží. Neznamená to, že přicházíte o jeho lásku. Láska nikdy není omezena tím, zda si rozumíte nebo ne. A když víte, že vás hluboko uvnitř spojuje láska, je všechno ostatní vedlejší. Tato láska má velkou léčivou moc a vycházíte-li z ní, nikdy nemůžete nic udělat špatně. 

Vzdejte se prosím své potřeby druhé přesvědčovat a snažit se o získání jejich porozumění, které si třeba sami nepřejí nebo kterého nejsou schopni. Místo toho se soustřeďte na lásku mezi vámi a také na lásku k sobě samým, jejíž nedostatek vás vede k honbě za projevy lásky druhých. Když budete neustále rozebírat, kdo vám nerozumí, a neustále se snažit o to, aby vám tito lidé rozuměli, zdržujete tak své životní poslání, které by vám i všem ostatním přineslo velký užitek a štěstí. Odevzdejte nám celou situaci do rukou a odpoutejte se od ní prosím. Na tom, zda vám někdo myšlenkově rozumí či nerozumí, nezáleží. Důležitější je láska mezi vámi, která vás spojuje navzdory jakýmkoli nedorozuměním a která není závislá na přijetí vašeho ega nebo vašich osobnostech. 

Čím více se budete soustřeďovat na tuto pravdu, tím snáze budete kráčet životem bez ohledu na to, kolik lidí vám rozumí a kolik ne. A to je pro vaše poslání velmi důležité, neboť jste průkopníky nových přístupů a změn, které v lidech mohou vyvolávat pochyby a strach ze změn, a tedy i nesouhlas a odmítání. Přestože budete lidem jistě rádi vysvětlovat, co a jak funguje a co by mohlo být dobré, stále se budete setkávat s těmi, kdo nebudou ochotni či schopni vám rozumět. Ale tím se nemůžete nechat odrazovat od svého poslání. Přemlouvat druhé není vaším úkolem. Poskytnete-li druhým své vysvětlení a oni ho přesto nepochopí a odmítnou, už jste udělali svou část práce a je třeba jít dál i s tím, že existují lidé, kteří vám neporozuměli. Kdybyste dovolili, aby vás tato skutečnost brzdila nebo dokonce úplně zastavila, nemohli byste naplnit své poslání a vy i váš svět byste kvůli tomu v mnohém strádali. Pamatujte, že vaše poslání je důležité a dobré pro všechny. Posilujete-li ve světě lásku, soucit, hojnost a mír, pak pomáháte jak světu, tak i sobě, protože se cítíte dobře. A nic z toho není závislé na tom, zda vám někdo rozumí nebo nerozumí. 

Soustřeďte se prosím na tuto pravdu - že jste Božské bytosti vtělené na tuto planetu, které jí mohou v mnohém napomoci a které mohou velmi pozitivně ovlivnit vývoj života na ní. Je to důležité a smysluplné poslání, které nemůže být brzděno jen proto, že s vámi někdo nesouhlasí nebo vám nerozumí. Až budou tito lidé schopni a ochotni vám porozumět, stane se tak. Ale to už je na nich, ne na vás. Vy se prosím starejte o sebe, o svůj život a o plnění svého poslání - šíření a posilování lásky a světla. Odpoutejte se od potřeby vydobývat si přijetí ze strany ostatních a nebraňte si ve štěstí jen proto, že toho nedosahujete. To, co dělají druzí, je jejich věc, ne vaše. Vaším úkolem je být šťastní, milující, milovaní, soucitní a plní světla. Jen tak můžete pomáhat dalším, aby toho dosáhli také a učinili tak společně s vámi svět krásnějším. A to je velmi důležité, neboť právě díky tomu budete naplněni vy i všichni ostatní."

* * *

(Poselství andělů, Magda Techetová)


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.