pátek 3. dubna 2015

Astrologická předpověď na duben 2015

Tento měsíc oplývá volbami a vzduch je přetížen potenciálem a možnostmi. Všude je plno vzrušení, jež je poháněno nově objevenou svobodou po boku úzkosti, stesku po domově a někdy také velké dávky strachu. Jsme studenti a život je naše univerzita. Zatmění Slunce minulý měsíc přetvořilo naši budoucnost tím, že nám sebralo všechny cesty, které jsme si nezvolili, i potenciál, který jsme nevyužili, avšak nikoli jako trest za to, že jsme neutrhli jablíčko, ale proto, že sám život musí plynout v cyklech zrození, naplnění a úmrtí, ať už se připojíme a nebo nikoli. Co jsme dříve měli jako možnost, je nyní již mimo náš dosah, nenaplněné naděje se začínají vytrácet, potenciál, který byl plný energie, nyní vyhasíná.

Minulý měsíc se dokončil cyklus, který začal v roce 1997. V tomto měsíci začíná nový a vydává se na cestu. Kam nás zavede? Kým se staneme? Co od nás bude žádat a co nám nabídne? Duben 2015 je měsíc otázek a naučit se s nimi žít je klíčem k tomu, aby se odhalil každému z nás. Pluto a Uran budou na nás mít vliv již v začátku měsíce. Připomínají nám, že ať už se nacházíme kdekoli, tam zanecháváme stopu toho, kdo jsme. Astrologie učí, že život, který proudí kolem nás, je charakteristikou života, který pramení uvnitř nás. Každý z nás si nese svůj vlastní unikátní energetický otisk, který můžeme nabízet životu a zase od života přijímat. Čím lépe známe onen klíč, podle něhož se odehrává hudba našeho života, tím více budeme schopni utvářet své zážitky tak, aby nás skutečně naplňovaly. Musíme znát každou notu a každý tón, abychom byli v souladu s posvátným polem, které svýma rukama hraje na naše struny a přivádí k životu jejich melodii. Objevení a osvojení si své vlastní harmonie našeho unikátního klíče je hlavním úkolem lidské inkarnace. Vnést do vědomí každý jemný harmonický záchvěv i každý falešný tón. Tak se stáváme ještě hlouběji ponořeni do zvláštní melodie našeho života a hrajeme ji s bystrým záměrem, nikoli kvůli zoufalé potřebě obléhání našeho ega. 

První dubnový týden je vhodný čas pro přehodnocení krajiny našeho života: materiálních okolností, vztahů, aktivit, čehokoli a všeho, co vyplňuje prostor naší každodenní existence. Když tak učiníme, můžeme se sami sebe zeptat: "Co ze mě samé/ho se v tomto všem odráží?" Už nestačí prostě ukazovat prstem ven, ať už na jiné lidi, osud nebo smůlu a vzdávat se moci nad rozvrhem svého vlastního života. To, co vidíme venku, odráží aspekty toho, co vidíme sami v sobě. Čím ochotnější jsme k tomuto zkoumání, tím větší vhled do tohoto nového cyklu získáme. Bude to po nás žádat i v následujících letech. 
V životě nenarážíme na nic, co by nemělo schopnost nás probudit k vědomí toho, kým jsme, odhalit a odkrýt aspekt našeho falešného i našeho skutečného já. Ať už se setkáváme s čímkoli, ať už je to vítané nebo ne, můžeme to využít jako zrcadlo, které nám ukazuje něco z toho, kým jsme a jak můžeme vkročit ještě hlouběji do posvátného pole, v němž spočívá naše skutečná síla. Síla vzdát se všeho, co nám bránilo projevovat své skutečné já a dovolit také druhým učinit totéž. 

Měsíční zatmění ve Vahách, k němuž dojde 4. dubna, nás vede k tomu, abychom spíše přemítali než jednali. Klade důraz na instinktivní chování zrozené ze starých návyků a minulých zážitků. Nepohodlí z nevědění toho, kam směřujeme, prázdnota nevyužitých možností nebo pocit roztěkanosti, který vyžaduje odezvu, nás mohou tlačit do akce, které bychom však vzápětí litovali. Je velmi důležitá střídmost, trpělivost a ochota dovolit životu, aby plynul podle svého načasování. Toto je čas pro hluboké naslouchání a nikoli uspěchaná rozhodnutí. Je to čas na sezení v tichosti a umožnění své vnitřní moudrosti vybublat na povrch, neboť ona ví vše, co potřebujeme, a je tím nejsoucitnějším rozhodčím našeho života. Tento nový cyklus, tak čerstvý ve své dětinskosti, bude vyžadovat hlubší a trvalý vztah s vlastním vnitřním mudrcem a toto zatmění je naší první příležitostí předvést, jak moc jsme zavázáni své straně smlouvy.

Jupiter se 8.dubna vrátí přímo do znamení Lva po čtyřech měsících retrogrády. Tento čas nám dává příležitost zkoumat sebe samé, jak své ego, tak i své božství, přijmout skutečnost jich obou a objevit svou skutečnou identitu coby fúzi: ego smíšené s božskou podstatou, posvátná přítomnost prosetá skrze naše já ve všem jejím unikátním bohatství osobnosti a identity. Zatímco se Jupiter připravuje k pohybu kupředu, můžeme svá egoistická já ještě mocněji zavázat k posvátné službě. Nejde nám o vyhlazení ega, ale o jeho očištění a jeho přivedení do souladu s hlubším zdrojem své moudrosti, který utváří jeho vyjadřování a aktivitu pro lepší a mnohem více transformační konec. Tento sjednocující aspekt vědomé evoluce bude ozářen stále se zesilujícím jasným světlem tohoto nového tvořivého cyklu. Příliš dlouho ego vládlo a vedlo nás k vlastním závěrům a příliš dlouho samo sebe tlouklo k poslušnosti! Vývojový důraz je nyní kladen na to, abychom ego nabídli posvátné službě a dovolili mu zářit na cestu kupředu a umožňovat nám tak kráčet pospolu.

V tomto měsíci můžeme narážet na vnitřní odpor ke změně, přičemž naše vnitřní naléhání nás nabádá právě k tomu! Tento paradoxní stav nám ukazuje, jak naše mysl funguje, když nevíme jistě, co se děje! Chceme, aby věci zůstaly při starém, abychom mohli setrvat v pohodlné jistotě toho, co známe, a nebo naopak chceme v konečném důsledku procesu změny být plně vtaženi do nového života. Necítíme se však příliš nadšeni, nacházíme-li si ve fázi mezi těmito dvěma stavy! Mate nás to. Cítím se ztraceni, obzvláště na začátku, když staré způsoby již nefungují, ale nové cesty se nám ještě neodkryly. Je nám nepříjemně v rozdělané práci, když nevíme, jak tato práce bude vůbec nakonec vypadat. Problémem je, že nyní to ani nemůžeme vědět. Je zkrátka příliš brzy na to, abychom si představili, kam odsud směřujeme. A tak navzdory zmatení a nevědění musíme setrvat na tomto místě v plné víře a dovolit otázkám, úzkostem a strachům zrozeným z nejistoty, aby vyvstaly a promluvily, ještě než se jednou provždy vytratí do ticha.

Mezi 12. a 15.dubnem se vytvoří Yod (druh astrologického uspořádání planet - pozn. překl.) mezi Neptunem, Marsem, Severním Uzlem a Černou Lunou, který nás upozorní na moc, která je nám k dispozici, když se ponoříme hlouběji do podstaty svého každodenního vědomí. Společně nás Neptun a Mars nabádají k tomu, abychom se zavázali k dlouhodobému tažení za vědomým vývojem a nehledali nějakou zkratku, abychom unikli všem výzvám a změnám. Když plně přijmeme právě to, kde se nyní nacházíme, ať už má naše přítomnost jakoukoli podobu, vysíláme do kosmu svou ochotu udělat vše nezbytné k vyšším zájmům světové komunity jako celku; k uctění Matky Země a všech jejích obyvatel, a kráčet po této cestě společně za sebe samé i jeden za druhého. Naše síla nyní spočívá v uvědomění, že toto zkrátka nezvládneme sami a že musí každý z nás přispět svým dílem k tomu, aby mohlo pokračovat probouzení Posvátného Já každým dnem. Není nutné nikam odcházet, abychom si mohli uvědomit své božství. Můžeme si ho plně uvědomit tady a teď, ve fyzické podobě v materiálním světě. Dualita této paradoxní říše je palivem pro oheň probouzení, nikoli jeho překážkou. Jeho ostré hranice a ostré hrany nám slouží jako připomínky toho, kde je ještě třeba vykonat práci, odkrýt pravdy a prožívat a prodýchávat moudrost jako kyslík potřebný k přežití. 
Až Pluto 16.dubna vstoupí do pětiměsíční retrográdní fáze ve znamení Kozoroha, bude nám zcela jasné, že tendence utíkat nás nikam nedovede a že nejvyšším cílem je nyní uchopit svět, v němž žijeme a poprat se s jeho environmentálními problémy, mezilidskými problémy i praktickými paradoxy. 

18.-19.dubna nastane novoluní ve znamení Berana, které opět zdůrazní, jak je důležité znát svůj klíč, podle něhož se odehrává píseň našeho života a schopnost rozpoznat, kdo nebo co je s touto melodií v souladu. Toho můžeme docílit pouhým hlubokým nasloucháním během měsíčního zatmění. Toto cvičení plné pozornosti věnované našemu vnitřnímu vědění musí pokračovat jako součást našeho každodenního života, chceme-li být v následujících měsících jasně vedeni ke všemu potřebnému, co nám pomůže osvobodit naše Skutečné Já. Tento nový cyklus vyžaduje hluboké ponoření se do pozemské roviny a rozšíření svého vědění o mnoha dimenzích podstaty života. Schopnost poznat, kdo a co nám v tomto procesu pomůže, je zásadní. Identifikovat ta místa, okolnosti a osoby, které nás podpoří v opravdovosti namísto duchovní lži, nebylo nikdy důležitější než nyní.

Posledních deset dubnových dní nám poskytne příležitost postavit se opět nohama na zem, budeme-li to potřebovat. Se Sluncem, Merkurem a Marsem ve znamení Býka nastane čas pocítit své nohy opět na pevné půdě a uctít hlubokou a trvalou podporu, kterou nám poskytuje naše planetární matka každý den. Rozhodně to uděláme alespoň pro ni. To všechno. Protože když nedokážeme žít způsobem, který ctí a podporuje Matku Zemi, nemůžeme přežít, neboť nakonec se nám naše vykořisťování a neúcta vrátí a budou nás pronásledovat. A tak, i když možná na osobní úrovni nevíme, kam směřujeme, na planetární úrovni můžeme mít zcela jasno: budeme mířit dále do krize, jestliže si neuvědomíme svou roli v ochraně nebo naopak destrukci našeho nádherného domova. Když se v tomto čase nezaměříme na nic jiného, pak se zaměřme alespoň na toto: na lásku ke své Matce, vděčnost vůči ní, úctu k ní, uznání její úžasné síly a srdce uchvacující krásy. Když tak učiníme, přivedeme sami sebe domů, oproštěné od fantazie budoucnosti a sebeklamu, do zářivého pozemského vztahu s okolnostmi našich životů a všech bytostí v nich. Jakmile toto učiníme alespoň jednou, můžeme skutečně pochopit, jaké další kroky budou třeba, neboť právě v přítomném okamžiku, pozemském a uzemněném, můžeme přijmout to nejhlubší vedení od božství, které je uvnitř nás. 

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/april-2015-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová


astrology of April 2015, lunar eclipse April 2015, lunar eclipse in Libra, Pluto retrograde, Jupiter in Leo, New Moon in Aires April 2015, earthed spirituality, deep truth, inner listening, divine within, honouring Mother Earth , Black Moon Lilith

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.