neděle 21. června 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.6. 2015

Milí přátelé,

v posledním červnovém týdnu se budeme věnovat nadále svým srdcím a jejich léčení, nyní však s paprsky nového světla, které je prozáří. Mnozí z nás již jistě pocítili povznes energie - a jestliže byli otevřeni změnám, které potřebovali, a podnikli to, k čemu se cítili vedeni, pak jim tato nová energie přispěla k pocitům radosti a úlevy po celém tom těžkém období, které máme za sebou. Ti z nás, kteří zatím úlevu nepocítili, ale naopak vnímají jakýsi zvláštní, nepříjemný tlak, jsou touto novou energií vedeni k tomu, aby ze svého nitra i ze svého vnějšího života propustili to, co je do nynějška trápilo a bránilo jim ve štěstí a čeho se odmítali pustit. Často býváme přesvědčeni, že ke svému štěstí potřebujeme ty a ty lidi, ty a ty podmínky, ty a ty věci, ty a ty události... ale Vesmír vidí dál než my a může tak vidět i to, že naše představy by nás nemusely přivést ke štěstí. Pomáhá nám tedy uvolnit naše lpění, otevřít svou mysl novým myšlenkám a představám, otevřít své srdce léčení navzdory bolesti, kterou při vyplavování starých energií můžeme pociťovat, a uvést tak své životy do souladu s tím, co je pro nás skutečně dobré. Naše srdce ví, co je třeba dělat, ale rozum s tím nemusí souhlasit - vždyť je na určité věci, lidi, podmínky zvyklý! A protože do rozumových úvah přímo zasahuje naše ego, které se snaží držet nás v iluzích strachu a omezení (právě přesvědčeními, že vše musí být "tak a tak", abychom se mohli cítit bezpečně), pak náš strach z nejistoty a ohrožení, za které naše ego změny považuje, bývá velkou konkurencí pro vedení srdce, které nám prostě nedá odpověď na to, co a jak bude, neřekne nám, jestli to bude tak, jak si představujeme, nebude nám říkat vůbec nic. Prostě nás povede. Srdce ví, že změna není ohrožení, ale spíše otevření brány do krásného nového světa. Kráčíme-li však dlouho temným tunelem, zvykneme si na tmu tak, že když se pak objeví světlo na jeho konci, jsme jím tak oslněni, že se bojíme jít dál, protože za něj nevidíme. Na co se však můžeme spolehnout, je fakt, že ať nás tam čeká cokoli, je to plné světla. I když tam nevidíme, i když nevíme, co a jak bude, i když netušíme, kam nás srdce přesně vede, víme, že jdeme ke světlu. A to je jediné, na čem záleží.
Andělé chtějí, abychom se nesnažili mít kontrolu nad budoucností a vzdali se svého nutkání zjišťovat, co jak přesně bude. Rádi nám dávají své vedení, rady a doporučení prostřednictvím různých předpovědí (i karet), to však neznamená snažit se zjistit, kdy a kde se co a jak stane. To důležité, co nám výklady a naše vlastní intuice říkají, jsou jen základní vodítka, která si potřebujeme uvědomit, základní body, které nám pomohou přijmout následné dění s pokorou, s vděčností v srdci a s otevřenou myslí. Neříkají, že předvídání budoucnosti je špatné, to ne, ale nelíbí se jim, když se snažíme mít přesně nalinkované, kdy a jaký krok máme udělat, protože od toho máme svou vlastní intuici, která nás vždy vede v pravý čas na pravé místo. A jsme-li úzkostně soustředěni na snahu zjistit, co a jak bude, jsme vůči své intuici hluší. Jsou rádi, když si necháváme skrze karty a jiné metody radit nebo skrze ně přijímáme základní vedení či nasměrování, ale nechtějí, abychom se k předvídání budoucnosti začali z vlastního strachu upínat. Karty i jiné metody věštění nám mohou nastínit pravděpodobný vývoj situací na základě současného stavu, mohou nám poradit, co by bylo dobré udělat nebo naopak nebylo, mohou nám pomoci rozšířit náš zorný úhel, ale neměli bychom se k nim poutat v domnění, že když zjistíme, co a jak bude, že nám to poskytne bezpečí. Andělé chtějí, abychom si uvědomili, že v bezpečí jsme vždy, jak díky Božské ochraně, tak i díky naší intuici, která nás v každém okamžiku přesně vede, nezačneme-li dobrovolně poslouchat strach. V bezpečí jsme vždy a neseme-li si tuto pravdu každým svým dnem i nocí, neobracíme se pak ke kartám nebo jiným metodám předvídání z podnětů paniky a snahy si pojistit budoucnost, ale s čistým srdcem a jasnou myslí, s klidným záměrem nechat si poradit, otevřít svou mysl novým náhledům, najít řešení, která třeba sami nevidíme a nejsme na nich závislí.
Srdce nám nikdy neřekne "Zítra budou žít všichni v naprostém míru" nebo "Zítra přiběhne tisíc válečníků a všichni zemřete", ani nic takového, co chce slyšet náš rozum a naše ego v domnění, že to musíme vědět pro své vlastní bezpečí. Řekne nám: "Udělej to a to, a budeš v pořádku.", což přímo posiluje mír v našem životě  a je to také přímý podíl na řešení daného problému, a to nejen u nás, ale i v globálním měřítku. Srdce nás vždy vede tak, aby naše konání přispívalo ke všeobecnému dobru, dobru všech. Cítí, kam je třeba jít a co je třeba učinit. Na rozdíl od rozumu tedy nemá potřebu analyzovat problémy, hledat logické souvislosti a snažit se předvídat důsledky a budoucnost, ale soustřeďuje se přímo na řešení, aniž by se staralo o to, proč to tak je nebo co by se asi mohlo stát. Řeší to, co teď můžeme udělat. A právě tím můžeme ovlivnit svou budoucnost i budoucnost lidstva - tím, co teď děláme, tím, co aktivně měníme a jak aktivně působíme. Jestliže jen stojíme na místě a snažíme se hádat, co a jak bude, utíká nám čas, který bychom místo toho mohli využít k vytváření dobra a přímému řešení problémů namísto jejich nekonečného rozebírání. Přijímat tedy určité vedení do dalšího období je naprosto v pořádku, ale neměli bychom se k předvídání budoucnosti uchylovat ze strachu a ve snaze zajistit si bezpečí informacemi o tom, co jak přesně bude. Naše budoucnost se neustále mění podle toho, jak se měníme my teď. V každém okamžiku můžeme udělat věci jinak - a už to mění i naši budoucnost.  
Základním poselstvím andělů pro nás tedy je, že vše bude takové, jaké si to uděláme. Jsme mocní tvůrci a záleží jen na nás, co budeme ve světě posilovat a čemu naopak svou sílu přestaneme dávat. Změnou sebe samých přímo měníme i část světa, kterou tvoříme. Kdykoli změníme sami sebe, své postoje, názory, návyky, naladění či své volby, změníme tím také směr, jímž se bude ubírat náš život a k němuž pomůžeme i světu. Je v pořádku nechat si poradit, když nevíme, kudy kam, je však třeba tak učinit s čistým srdcem a jasnou myslí a nezapomínat přitom na vlastní intuici, která je tu pro nás vždy, přestože ji ne vždy vnímáme. I když si můžeme nechat poradit ohledně základního směru, kterým pro nás bude dobré se vydat, naše konkrétní kroky a rozhodnutí musejí vycházet z našeho vlastního srdce a vlastního intuitivního vedení. Vždy jsme a budeme v bezpečí, budeme-li se řídit svou intuicí a následovat ji takovými kroky, o nichž víme a cítíme, že jsou to ty pravé.

- Magda

* * *

Pro tento týden nám andělé vybrali ne tři, ale čtyři karty. Můžeme to chápat jako detailnější informace, které jsou pro nás nyní důležité a které se navzájem doplňují a souvisí spolu. Při čtení výkladu vnímejte vlastní pocity, myšlenky, nápady, vize, představy nebo slova, které vás přitom napadnou. Mohou představovat osobní vedení vašich andělů konkrétně pro vás a vaši situaci. K výkladu používám karetní sadu Guardian Angels Tarot Cards (Tarot strážných andělů), které společně vytvořili Doreen Virtue a Radleigh Valentine. Všechny karty mohou platit v průběhu celého týdne, nejsou tedy řazeny chronologicky. Jejich významy se navzájem doplňují a společně nám dávají doporučení, na co se v tomto období zaměřit, tak abychom plně využili jeho energii a možnosti.

První kartou pro tento týden je Devítka Hojnosti. Andělé nám jejím prostřednictvím připomínají, jak málo si dovolujeme se radovat a opravdu se těšit ze života, a to hlavně kvůli tomu, jak neustále jen řešíme samé problémy. Chtějí, abychom si udělali čas na to, co nás skutečně těší, a všechny starosti pomyslně "spláchli do záchodu". Zatemňujeme-li si totiž svou mysl negativitou, pesimistickými vizemi a jiným jedovatým nepořádkem, vázneme pak ve vlastní hlavě namísto abychom konali něco dobrého pro sebe a pro svět. Andělé nám touto kartou říkají, že nemyslet pořád na problémy je úplně v pořádku!! Je úplně v pořádku prostě zapomenout, že něco řešíme, nebo si myslet, že bychom měli žít v úzkosti, když máme ty a ty problémy. Problémy můžeme brát na vědomí a přitom si jimi nenechat otravovat mysl. A přesně k tomu nás andělé vedou - abychom se naučili nežít v neustálé úzkosti, která nám svazuje ruce, kazí naše zdraví, ničí naše vztahy, odpuzuje od nás hojnost ve všech formách, ale kterou naše ego považuje za samozřejmou součást každého problému. Vzdejme se přesvědčení, že musíme být vyděšení, máme-li nějaký problém a nevíme, co s ním, nebo nevíme, co jak dopadne. I když si s něčím nevíme rady nebo nevíme, jak něco dopadne, neznamená to, že musíme nutně prožívat úzkost a dělat si starosti. Je to jen návyk. Naučili jsme se a zvykli jsme si spojovat problémy s bolestí a strachem a snahou vše kontrolovat. Neumíme si představit, že bychom měli problém a přitom necítili strach. Je to ale jen tím, že máme tento návyk natolik zakořeněný a zajetý, že nám připadá zcela normální a samozřejmý. Jako každý návyk se dá ale odstranit a změnit. Naše problémy nám v jistém smyslu pomáhají - jsou tady, abychom skrze ně rostli, abychom si díky nim uvědomili, co všechno ještě můžeme změnit, aby nám i druhým bytostem bylo na světě lépe, a mnoho a mnoho dalšího. Je třeba, abychom se naučili nebrát životní změny jako ohrožení (jak nám je podává naše ego ve snaze udržet nás v našich omezeních), ale jako příležitosti se oprostit od starých návyků a omezení, která se tak dlouho předávala z generace na generaci a která nám tyto problémy v životě vytvářela, a osvojit si nové, prospěšné a efektivnější návyky, které napomohou k prospěšným změnám jak nám, tak i ostatním bytostem, jak v osobní, tak i v globální perspektivě.

Druhou kartou je Posel Citů. Je to krásná karta vypovídající o láskyplných novinách, milých zjištění, milostných dopisech, pozvánkách na příjemné akce a informacích, které probouzejí naše srdce k životu. Ať už v našich jednotlivých životech bude mít tento impuls jakoukoli podobu, přijměme to jako výzvu k přijetí lásky do svého srdce. Dostane se nám něčeho velmi pěkného, a tak buďme otevření, bez ohledu na to, odkud to přijde.
Andělé také říkají, že tato karta se týká i láskyplných zpráv, které předáváme druhým my sami. Připomínají nám, jakou moc mají naše slova, a přejí si, abychom se soustředili na šíření lásky svými slovy, namísto strachu. Říkejme něco pěkného, když budeme mít příležitost, pišme a sdílejme hezké, povzbudivé příspěvky, a sami se soustřeďujme na lásku. Tím vším můžeme inspirovat ostatní k tomutéž a společně tak vyvoláme vlnu lásky, kterou pošleme do světa.

Třetí kartou je Osmička Hojnosti, která vypovídá o učení a sbírání informací. V souvislosti s ostatními kartami pro tento týden je to symbol duchovního růstu, který však nepochází z bolesti, ale z lásky a radosti, z otevřeného srdce a otevřené mysli. Mnozí z nás jsou přesvědčeni, že aby duchovně rostli, musí trpět. Není to však podmínkou. Je pravda, že ve chvílích bolesti můžeme najít velká požehnání, která bychom jinak neobjevili. Často je to však bolestivé jen proto, že my sami odmítáme přijímat změny bez nátlaku a necháváme se do nich donucovat bolestí. Neměníme danou situaci a neměníme.. až do chvíle, kdy nám působí už tak nesnesitelnou bolest, že z ní odejdeme... a pak začneme zjišťovat, jak dobré to pro nás bylo, co všechno jsme díky tomu získali... Ale toto všechno bychom získali i bez bolesti, kdybychom jen více naslouchali svému srdci a kdybychom byli ochotni podniknout ony změny již dříve, kdy jsme se k nim začali cítit vedeni. Naše bolest je naše volba. Duchovní růst není podmíněn bolestí - my sami si ho bolestí podmiňujeme. Vnímáme to tak, že dokud to není opravdu nesnesitelné, není třeba nic dělat a je to tak pořád lepší než vykročit úplně do neznáma. Odmítáme věřit vedení srdce, které ještě není zcela intenzivní a které ještě zoufale nekřičí po změně tak, že by ho nešlo přeslechnout. Bojíme se, že uděláme chybu, nedůvěřujeme svému vedení, a pak končíme v bolestech, protože teprve ty nás přimějí k oněm krokům, k nimž jsme se bez bolesti nechtěli odhodlat.
Nyní tedy přicházíme na to, jak krásně se dá duchovně růst skrze štěstí, radost, upřímnou péči o sebe a své potřeby, dávání i přijímání lásky, léčení svého srdce, otevření své mysli a vzdání se lpění a strachu.

Čtvrtou kartou pro tento týden je Léčitel Činu, což je karta akce, která nám říká, že máme vše ve svých rukou a že jsme povoláni k tomu, abychom začali využívat svou vlastní moc a sílu. Ne agresivně, ne bojovně, ne na základě strachu. Ale s láskou a mírem v srdci, s jasnou myslí v hlavě a s neochvějnou vírou v Boží vedení, kterého se nám dostává neustále. Tato karta vypovídá o konání, které přímo něco mění a přímo k něčemu pomáhá. Jedná se o konkrétní činy a rozhodnutí, kterými věcem pomůžeme k pohybu kupředu a sami se budeme díky své odvaze cítit více sebevědomí a budeme na sebe pyšní. Je v pořádku cítit štěstí a hrdost za změny, které jsme si dovolili udělat. Tento týden je ve znamení potěšení a takového jednání, které nám k této radosti budou pomáhat. Takže ať už toužíme učinit cokoli, nyní je vhodný čas. Jen do toho!

SHRNUTÍ
Máme se radovat ze života a naučit se nerozebírat neustále problémy. Neznamená to neřešit je vůbec a přehlížet je, ale naučit se mít k nim zdravý odstup, tak aby na nich nezáleželo naše štěstí nebo naše zdraví. Můžeme být šťastní a spokojení, i když nemáme všechny problémy vyřešené. To je úplně v pořádku. Nijak nás to neohrožuje, nedělá nás to nijak méně moudrými, nedělá nás to nezodpovědnými ani přehlížejícími, je to zkrátka nezbytná nutnost pro naše přežití, protože přemíra stresu ničí naše tělo i naši psychiku - a to jsou posvátné nástroje, které nám pomáhají v konání našeho poslání a které jsme rozhodně nedostali proto, abychom je ničili úzkostí a stresem kvůli nějakým problémům. Přestože to může odporovat zažitému přesvědčení, žádné problémy nestojí za to, abychom si kvůli nim kazili své zdraví, ať už duševní nebo i fyzické. Žádný problém v našem životě není natolik velký, abychom kvůli němu měli marnit dar života, který nám byl dán jako příležitost ke krásným prožitkům, které nám náleží stejně přirozeně a stejně samozřejmě, jako občasné řešení problémů, skrze něž se učíme a rosteme.
Naše radost a umění neobětovat problémům celé dny a noci, to všechno bude tématem tohoto týdne a našeho učení. Z bolestivého donucení už jsme se růst naučili, nyní je načase naučit se růst bez něj. Naučme se růst s radostí! Naučme se růst ze svých snů, ze svých přání, z pozitivních vizí, láskyplných slov, upřímných modliteb, léčení a uzdravení a všeho, co nás hluboce těší!
Dostane se nám k tomu i podpory zvenčí. Přijměme jakoukoli příležitost potěšit své srdce, své tělo i svou mysl, a sami vycházejme vstříc těm, kteří ochotně a rádi přijmou naši lásku.
Chopme se vlastního života a přestaňme ho celý obětovat problémům. Žádný problém za to nestojí! Ať je to problém sebevíc vážný, náš stres ho nijak neřeší, jen ubíjí nás, naši duši i naše tělo. Stres je zbytečný. Jako styl života opravdu není přirozený. A i když jsme si navykli ho v sobě vyvolávat jako přirozenou reakci na problémy, můžeme se tohoto návyku vzdát a postupně ho přetvořit na pozitivnější a efektivnější návyk - zůstávat navzdory problémům ve stavu vnitřního míru, s vědomím, že jsme chráněni samotnými Nebesy a že jsou nám k dispozici všechny potřebné odpovědi vždy v pravý čas. Není třeba nikam spěchat, není třeba na nic tlačit, není třeba nic předvídat nebo všechno vědět. Náš mír je tím, co udrží naši mysl čistou a jasnou, stejně jako naše srdce klidné a vnímavé, a tak budeme snáze přijímat nebeské vedení a snáze pak vyřešíme problémy, kvůli kterým bychom se jinak zbytečně trápili.
Dovolme si také těšit se z různých forem lásky, ať už ze strany druhých lidí (nebo jiných bytostí) nebo ze své vlastní, z níž se můžeme radovat, když ji někomu dáváme. Poskytneme-li ve všem tom rušném dění prostor lásce a potěšení, přestaneme svou energií posilovat problémy ve svém životě i ve světě a místo toho ji začneme efektině využívat ke zhmotňování další lásky a radosti. Kdykoli něco tíží naše srdce a nevíme, co bychom mohli udělat pro zlepšení dané situace, můžeme se za situaci modlit a přizvat do ní anděly. Mocnou pravdou a zároveň silnou léčivou afirmací je říci: "Tady všude je Bůh. Ve všem a v každém, ve mně, v druhém člověku, ve světě, v té a té situaci, v minulosti, současnosti i budoucnosti, tam všude je Bůh. Kde je Bůh, tam je i léčení a uzdravení, mír, pokoj a láska. Tady všude je Bůh." Bůh je skutečně všudypřítomný a uvědomíme-li si, že se nachází i tam, kde si myslíme, že nás opustil, pomůže to nám samým k posílení vlastního vnitřního míru, a tím i k vysílání vibrací míru k druhým lidem, do daných situací nebo na určitá místa. A to je určitě mnohem lepší než vysílání strachu, úzkosti a starostí.
Využijme tedy tento týden k pozitivní proměně svých vibrací, a tím i toho, co jako mocní tvůrci vytváříme ve vlastním životě i ve světě. Převezměme zodpovědnost sami za sebe, za své myšlenky a pocity, za své naladění a postoje, a změňme je tak, jak cítíme, že to bude nejlepší. Naši andělé jsou neustále s námi a vždy jsou připraveni nám pomoci všemi prostředky, které na své cestě potřebujeme. Neváhejme se na ně tedy obracet a přijímat jejich podporu. Utváření sebe samých je jako práce na uměleckém díle - má nám přinášet potěšení, dobrý pocit a zdravou dávku hrdosti na sebe samé a své konání. Nová energie tohoto období nás v této tvořivosti hojně podporuje, a tak ji využijme k jejímu účelu a vydejme se na cestu, na kterou jsme se tak dlouho zdráhali vyjít. Čeká nás mnoho dobrých změn, a když rozfoukáme mraky pochybností a nedůvěry na své obloze, brzy z pozadí vysvitne slunce a ukáže nám, jak zbytečně jsme se všeho báli.

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.