úterý 2. června 2015

Nenechte se ovlivňovat médii

"Vedle vašich osobních změn probíhají samozřejmě také globální a společenské změny. Rádi bychom vás v této souvislosti upozornili na silně negativní vliv, který mají masmédia na vaše přesvědčení, naladění... a také vyzařování energie a její následné zhmotňování. Média často manipulují veřejným míněním a protože veřejné naladění vytváří velké vlny energie, jež se následně zhmotňují a působí na svět, představují zmanipulované zprávy jisté nebezpečí pro vaši společnost. Média sledují a monitorují celé národy a jejich naladění, a naladí-li se tyto národy hromadně na negativitu, pak ve světě vzejde vlna negativity, která se začne zhmotňovat. Nejste to jen vy, ale vy všichni jako celek máte obrovskou moc - kterou však využíváte z velké většiny negativně, k vlastní škodě. A posloucháte-li negativně laděná média a vstřebáváte hromadný strach, pak se připojujete ke všem, kteří ve světě vytvářejí a posilují strach.

Média vám často neříkají pravdu a nebo je tato pravda různě překroucená a upravená tak, aby určitým způsobem ovlivnila vaše naladění. Média jsou mocným prostředkem, který je však v této době hojně zneužíván a je důležité, abyste si to uvědomili. Jakýkoli náznak paniky nebo strachu vychází z nečistých informací, které nikdy nejsou zcela důvěryhodné. Informace jako takové jsou samy o sobě neutrální, jen je různě vnímáte podle toho, o jaké informace se jedná. Když jsou však přikresleny, překrouceny nebo médii jinak podány, mohou ve vás vyvolat hněv, strach, bolest nebo jiné emoce, přestože v původním znění by se vás třeba nijak nedotkly.

Když se podíváte na naladění národů, zjistíte, že lidé mají hlavně strach z chudoby, bezmoci a z ohrožení na životě. Co jiného tedy dát do večerních zpráv než informace o bankrotech, zdražování, zvyšování daní, o bohatých „prasetech v žitě“, která si žijí na váš účet, o nepřekonatelných omezeních, o nařízeních, s nimiž nic nenaděláte, apod.? Nebo zmínky o nedávných či starších vraždách, krádežích a tragédiích? Čím jiným by vás mohla média zmanipulovat lépe než zneužíváním vašeho strachu, který je tak silný a který sílí s každou další takovouto vstřebanou energií? Obranou proti této manipulaci je váš vnitřní mír. Nacházíte-li se skutečně v míru a zůstáváte soustředěni ve svém nitru, pak jakákoli informace může proplout vaším vědomím a nedotknout se vás přitom. Pokud cítíte, že toho ještě nejste schopni, pak prosím média nesledujte a nenechte se ovlivňovat ani veřejným míněním. To je velmi často jen absorbovaná energie a informace z předešlých zpráv překroucených médii.

Zvláště co se týká světového dění, politického a ekonomického, berte tyto informace s velkou rezervou!! Nezaplétejte se do diskuzí s tragicky a pesimisticky naladěnými lidmi, kteří v každém záchvěvu vidí hned katastrofu a války! To poslední, co potřebujeme, je ztratit vaši víru! Právě vaše víra napomáhá tomuto světu přežít a léčit se! Neztrácejte svou víru za žádnou cenu! Nepoddávejte se strachu, i kdyby vám vaše ego ukazovalo tisíce důvodů, proč to udělat! Tím ničemu nepomůžete! Sami si tím jen přitížíte a zablokujete tak léčivou energii, kterou byste jinak mohli světu poskytnout!

Nenechte se prosím vystrašit změnami, které na vaší planetě probíhají. Mají-li být postaveny nové základy, je třeba rozbourat ty staré, které se už rozpadají. Na tom se není čeho bát. To je úplně v pořádku a přirozené. Jste v bezpečí a my na vás neustále dohlížíme, tak jak si přejete. Vždy vás povedeme po bezpečných cestách, jen je třeba, abyste nám naslouchali a dovolili si nechat se vést svým srdcem, intuicí, vnitřním vedením. Strach vás vůči tomuto vedení činí hluchými, a tak vás snažně prosíme - neposlouchejte děsivé řeči, děsivé zprávy, děsivé filmy... místo toho šiřte mír a klid. Tím napomůžete i ostatním se zklidnit a lépe tak vnímat, co mohou pro svět i pro sebe samé udělat namísto zbytečného a vysilujícího panikaření. Být v klidu neznamená být lhostejní, znamená to být si vědomi situace, ale bez přibarvení zbytečnými emocemi nebo zmatení mlživými informacemi. Být klidní vás nijak neohrožuje. A obdobně být vystrašení vás nijak nechrání. Strach vás jen zbavuje vaší síly a brání vám slyšet své vnitřní vedení, které ví, kudy potřebujete jít, abyste byli v bezpečí a abyste naplnili vše, co můžete. Nebojte se!"

* * *

Poselství andělů pro rok 2015, M.T. http://uloz.to/xwsdTCbD/poselstvi-andelu-na-rok-2015-m-t-pdf

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.