čtvrtek 2. července 2015

Naplňujte své poslání namísto paniky

"S ohledem na mnoho různých událostí, které vás ve světě i ve vlastní zemi znepokojují, bychom vám chtěli připomenout, že ne všechno, co vidíte a slyšíte, je opravdu tak. Ať už přijímáte informace z médií nebo od druhých lidí, mějte prosím na paměti, že posilování strachu a negativity nezmění vůbec nic, jen to podpoří další rozvoj vašeho i hromadného strachu a tragických scénářů, které se přitom nemusí nikdy naplnit. Neříkáme, že máte informace ignorovat a nic nedělat, ale prosíme vás, v první řadě NEPANIKAŘTE. Neposilujte masový strach svým vlastním a už vůbec ho nešiřte dál. Co změníte tím, že budete panikařit a rozsévat mezi ostatní strach svými slovy, příspěvky, představami nebo svým naladěním? To množství energie, které tak zapáleně věnujete vytváření a posilování strachu, stěžování si nebo setrvávání v úzkosti, můžete mnohem lépe využít k modlitbám, podpoře a pomoci, a k dalším činům, k nimž se cítíte vedeni svým srdcem! Prosíme vás, nerozpitvávejte neustále, co všechno nejhoršího a strašného by se mohlo kdy stát - tím nic nezměníte, nic tím neřešíte, nijak si tím nepomůžete, jen se zbytečně strašíte. Vaše intuice vás vždy povede po cestách, které pro vás budou ty pravé a budou pro vás bezpečné. Přejeme si, abyste byli v bezpečí a měli vše, co potřebujete, protože právě tak můžete světu nejlépe pomáhat - není tedy důvod pochybovat o svém bezpečí, svých schopnostech se o sebe postarat nebo o tom, zda vaše potřeby budou naplněny. Vaše intuice vás nikdy nepovede nikam, kde byste neměli získat potřebné věci pro své dobro. Přestože ve světě vidíte mnoho znepokojivých událostí, ručíme vám za to, že JE ve vaší moci vytvořit si bezpečí ve všech formách a PŘÍMO ovlivnit POZITIVNÍ vývoj situací do budoucna. To se ale nestane, když se přidáte k davu, který vyznává bezmoc a tragickou budoucnost a staví se do pozice obětí, které s ničím nemohou nic dělat, a tak jen očekávají to nejhorší, co si ve svých myslích vykreslily. Existuje mnoho věcí, které můžete pro dobro své i druhých učinit, od modliteb, přes šíření pozitivních a podpůrných slov, lásky a vlastního vnitřního míru, až k volbám do vlády vaší země nebo vlastní činnosti. Vaše intuice vám ráda řekne, co byste mohli udělat. Ale strachování se a panikaření vám s tím nepomůže, jen vás zablokuje a ve světě se objeví další člověk, který se vzdal vlastní moci utvářet dobro a mír. Neposilujte to, co se vám nelíbí, tím, že to budete rozebírat a stěžovat si na to. Jste tady jako poslové MÍRU, ne paniky nebo hněvu. Čím více z vás bude schopno setrvávat ve stavu míru a posilovat ho tak i v druhých, tím snáze budete všichni schopni naslouchat své intuici a následovat ji konkrétními činy, které přímo ovlivní místní či světové dění k lepšímu. A i pokud nevíte, jak konkrétně byste mohli pomoci, jednoduše se modlete, meditujte, posilujte mír ve světě tím, že sami budete v míru a budete vyzařovat míruplnou energii. Také můžete posílat energii lidem, kteří mohou do daných věcí přímo zasáhnout a jejichž prostřednictvím se vaše energie pozitivně uplatní. Lidé, kteří umožňují negativní vývoj událostí, často setrvávají v mocných pozicích jen proto, že na ně všichni nadávají a posílají jim svou energii. Zvolte si tedy posílat svou energii jiným lidem - těm, kteří nejsou vidět, protože je v médiích neustále zastiňují ti negativní.
Pamatujte prosím, že média chtějí hlavně prodávat, a tak se snaží neustále "hrát do noty" masovému naladění a uveřejňovat takové informace, které brnkají na struny vašeho strachu. Dokud bude váš národ naladěn pesimisticky, negativně a tragicky, budou v médiích právě takové zprávy, přestože se vedle nich děje spousta věcí pozitivních. Vybírejte si prosím dobře informace, které přijmete, a filtrujte je přes vlastní intuitivní vnímání. Ne všechno, co čtete a slyšíte, je skutečně pravda, a pokud ano, tak mnohdy přibarvená a zkreslená, aby oslovila publikum, které je médii zneužíváno pro svůj strach. Chcete-li znát objektivní informace, vyhledejte si prosím seriózní zdroje, které je podávají bez zbytečného dramatu, takové, jaké jsou. Informace jsou samy o sobě neutrální. Záleží na vás, do jaké pozice se postavíte po jejich přijetí. Buď je využijete k tomu, abyste zjistili, kam poslat léčivou energiil, za co se modlit a v jaké oblasti něco podniknout, a nebo k tomu, abyste se nechali paralyzovat strachem a každý den místo naplňování svého poslání marnili očekáváním nejhorší možné budoucnosti. Která možnost se vám zdá efektivnější?
Nezapomínejte prosím, že jsme za každých okolností s vámi a doprovázíme vás na celé vaší cestě pozitivního působení na Zemi. Nikdy byste sem nepřišli, kdybyste tady neměli nic změnit a ovlivnit vývoj této planety k lepšímu směru. Vaše planeta má velkou budoucnost, ale k té přispíváte i vy, a to skrze svou schopnost zůstat věrní sami sobě a následovat své vnitřní vedení. Vaše intuice vás nikdy nevede špatně. Je mnoho věcí, které můžete a budete moci udělat, abyste světu pomohli k lepšímu vývoji, a jste k nim jasně vedeni svým srdcem. Zklidněte tedy svou mysl, očistěte své srdce od vstřebaných negativních energií strachu, a vydejte se na cestu aktivního utváření míru."

* * *

(Poselství andělů, M.T.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.