čtvrtek 16. července 2015

Radujte se z pocitu sounáležitosti

Máte-li někdy pocit, že se příliš lišíte od ostatních a že mezi ně nezapadáte, vzpomeňte si v takových chvílích, že mezi námi anděly a vámi vládne vždycky harmonie. Vědomí sounáleži­tosti vychází z toho, že s druhými sdílíte společné zájmy a zvyky. Někdy to znamená, že je třeba se přihlásit do nějakého klubu nebo kurzu, který vám nabízí téma nebo činnost, jež vás zajímají, abyste si našli nové přátele podobného založení.
Navíc určitě patříte na tuto planetu, protože máte životní po­slání, které od vás tento svět potřebuje. Jste jedineční, podobně jako všechny ostatní lidské bytosti, přesto však máte s ostatními (včetně nás) mnoho společného. Tím se dnes budeme zabývat.
Abyste našli podobnosti mezi sebou a ostatními, musíte se sou­středit na přání vnímat společné rysy, jež sdílíte s druhými lidmi. Jakmile si dáte tento cíl, začnete si všímat věcí, které jste předtím přehlédli kvůli tomu, že jste se v myšlenkách zaměřovali na nalé­zání rozdílů mezi vámi a druhými.
Dnes si připomínejte, že jsme bez ustání s vámi. Jsme vašimi věrnými společníky a přáteli. A podobně, jako se my cítíme šťastni ve vaší přítomnosti, tak jsou na Zemi lidé, kteří budou mít z va­šeho přátelství podobný prospěch.

* * *

Myšlenka pro tento den
Zapadám mezi ostatní, protože s nimi cítím sounáleži­tost. Nové přátele získávám tím, že chodím do klubů nebo navštěvuji kurzy zaměřené na témata, která mě zajímají. Hledám to, co mám s druhými společného. Chovám se příjemně a sympaticky a druzí mě mají rádi.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue  


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.