neděle 15. listopadu 2015

4 doporučení k vyléčení se z tragédií a posttraumatického stresu

Pocity smutku, šoku, otupění, nízké energie a hněvu jsou symptomy posttraumatického stresu. Stejně tak jsou to i návyková chování jako nutkavé pití a jedení, snahy potlačit bolest z posttraumatického stresu.
Studie prokázaly, že naše těla nedokážou rozlišit stres, který se děje nám osobně, a stres, který se děje někomu jinému. Naše empatické tělesné systémy vypouštějí do našeho těla stresové hormony, kdykoli čteme, vidíme nebo slyšíme o traumatických situacích. Tomu se říká sekundární posttraumatická stresová porucha. 
V průběhu mých 57 let jsem zažila mnoho traumat včetně zemětřesení, výtržností, přepadení i osobních traumat. Rovněž jsem pomáhala lidem, kteří trpěli posttraumatickou stresovou poruchou a napsala o svém výzkumu v knize Nenechte nic zastínit vaše světlo, knize o zotavování se z posttraumatické stresové poruchy.

Zde jsou 4 metody k léčení posttraumatického stresu:

1. Vykonávejte tělesný pohyb, abyste rozptýlili stresové látky.
Když se stane něco traumatického, naší prvotní reakcí je zmrznout jako divoká zvěř před reflektory auta. Zadržujeme dech a naše svaly jsou v napětí. Mezitím jsou naše mozky zaplaveny stresovými hormony jako adrenalin, kortizol a histamin. Je životné důležité hýbat svým tělem, abychom tyto látky rozptýlili a trauma se "nevmrazilo" do paměti našich svalů. K zotavení se z úzkosti a strachu spojených s traumatickou událostí se jemně protahujte. To vám pomůže se uvolnit a znovu si vybudovat pocit vnitřního míru a pocitů bezpečí.

2. Zdržte se sledování zpráv.
Je snadné upadnout do pasti nutkavého čtení nebo sledování zpráv a snažit se najít smysl tragédie. Existuje také přesvědčení, že vám noviny dávají více kontroly, bezpečí a vědomí o tom, co očekávat dál. Výzkumy však prokazují, že zprávy o traumatických událostech zaplavují mozek i tělo stejným množstvím stresových hormonů jako kdyby se dané trauma stalo přímo vám osobně. To může vést k sekundární posttraumatické stresové poruše a symptomům posttraumatické stresové poruchy (vracení se k traumatu, úzkost, obavy o své bezpečí, pocity nejistoty a ohrožení, závislosti, atd.) Omezte své vystavování se zprávám a novinám. Pokud se cítíte úzkostně, posloucháte-li zprávy, zajistěte si strečinkové cvičení, abyste rozptýlili stresové látky.

3. Poslouchejte nežnou hudbu.
Uklidňující meditační hudba snižuje krevní tlak a srdeční tep a uklidňuje nás jako ukolébavka. Můžete si vyhledat skladby hudebních žánrů jako "meditační hudba", "lázeňská hudba" nebo "hudba k cvičení jógy" (v angličtině "meditation music, spa music, yoga music" najdete více odkazů - pozn. překl.) a pustit si ji do pozadí. Velmi doporučuji přehrávat si tuto hudbu doma, v práci a v autě.

4. Spiritualita.
Když se stane nějaká tragédie, vaše víra může kolísat. Přesto však studie dokazují, že ti, kdo mají duchovní či náboženskou víru, mají zdravější reakce na traumatické události. Víra v Boží ochranu a/nebo "že vše se děje z nějakého důvodu" vám pomáhá cítit se klidněji. Udržíte si pocit bezpečí, namísto abyste věřili, že svět je nebezpečný a nahodilý. Modlitby a meditace jsou okamžitě účinné způsoby, jak se vyléčit ze stresu a úzkosti.

Po prožití spousty tragédií a také studiu historie se zdá, že traumatické události jsou součástí pozemského života. Historické spisy, včetně Bible, ukazují, že náš svět prochází nepopsatelným násilím a zemskými změnami. Vím však jednu věc: naše duše mají svůj vnitřní kompas, který ukazuje cestu k míru a zdraví. Jsme naladěni k tomu, abychom byli míruplnými a šťastnými bytostmi. A kdykoli nám láme srdce nějaká tragédie, máme také příležitost svá srdce otevřít novým úrovním soucitu.

Můžeme si vybrat, zda nás tragédie porazí a nebo nás učiní silnějšími. Můžeme dovolit traumatickým událostem, aby nás učinily chladnými, nahněvanými, pomstychtivými lidmi. Nebo můžeme najít smysl a poslání v pomáhání druhým k uzdravení a růstu.

(Pokud posttraumatické symptomy pokračují nebo narušují vaše vztahy, práci či jiné funkce, vyhledejte prosím odbornou pomoc u specialisty na léčení traumat.

- Doreen Virtue

* * *

zdroj: http://www.angeltherapy.com/blog/4-ways-heal-tragedy-and-post-traumatic-stress
překlad: Magda TechetováŽádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.