neděle 20. prosince 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.12. 2015

Milí přátelé,

máme tady vánoční týden a spolu s ním příležitost těšit se ze sváteční atmosféry se svými nejbližšími a také k velké pomoci všem, kteří v tomto období jakkoli strádají. Naši andělé vedou každého, kdo je šťastný a naplněný, aby vysílal svou krásnou léčivou energii do světa, kde se dostane ke každé bytosti, jíž bude moci pomoct. A lidé, kteří se z Vánoc netěší, ať už kvůli utrpěné ztrátě, stesku nebo strádání, jsou vyzýváni k modlitbám coby prostředku, skrze který se k nim může dostat energie, kterou potřebují, v té nejvhodnější podobě. Modlitba je jako pozvánka, kterou posíláme všemu a všem, jež si přejeme mít ve svých životech. Modlitba znamená "Jsem ochotný/á toto přijmout do svého života a dávám Vesmíru svolení jednat takovým způsobem, abych to mohl/a dostat." S tím je také spojena ochota změnit či propustit to, co žádoucím věcem brání k nám přijít. Mohou to být nepříjemné postoje, myšlenky či pocity plné odporu a hněvu, nebo i nějaký rys v našem jednání, který od nás to, co si ve skutečnosti přejeme, odhání. Jsme nyní vedeni k tomu, abychom rozvíjeli své štěstí - šťastní lidé nechť své štěstí násobí a šíří dále, nešťastní lidé nechť přispustí ve svých životech potřebné změny a otevřou svá srdce modlitbami a vírou.
Andělé a duchové přírody nám také říkají, že naše kolísavé naladění je velmi silně ovlivněno zemskými změnami, k nimž došlo zejména lidským přičiněním na různých místech ve světě, a přestože žijeme mezi čtyřmi stěnami, zůstáváme hluboko uvnitř stále spojeni s rytmy Matky Přírody, jež nás volá ke spolupráci na jejím uzdravení. Duchové přírody nás žádají, abychom se nebáli a co nejvíce se snažili pročišťovat vlastní energie - energii našich myšlenek, našich pocitů, názorů, postojů, vizí, slov i činů. Říkají nám, že každý z nás jako součást přírody přímo ovlivňuje její energii. Čím krásnější energií tedy budeme sami oplývat, tím více pomůžeme Matičce Zemi v jejím léčení. 
Co lidé pokazili, dokážou i napravit. Přestože mohou mít mnozí z nás pochybnosti o tom, zda má jejich snažení vůbec nějaký význam, KAŽDÝ díl se počítá! Přestože příroda velmi utrpěla, vždy a stále existují možnosti, jak jí pomáhat a nežádoucí jevy kompenzovat či eliminovat. Kdo se cítí být veden k aktivní službě v rámci životního prostředí, ať tak učiní a následuje vedení, kterého se mu dostává. Všichni ostatní mohou Matce Zemi pomáhat svými modlitbami a vysíláním hezké, hojivé energie. Čím více lidí uzdraví svá srdce a stane se zdrojem léčivé energie, tím větší kus Země bude uzdravený. I my sami jsme Země. Přestože možná vnímáme svůj život odděleně, nesouvisle s přírodou a jejími rytmy, jsme a vždy budeme její přímou součástí. Cokoli se tedy mění na Zemi, vnímáme i my, a to tím více, čím více jsme s ní v souladu. Tento soulad nás nijak neohrožuje - právě naopak, díky tomu, že jsme schopni vnímat výkyvy zemské energie, jsme také schopni rychle zasáhnout a začít jí pomáhat, ať už přímo fyzickými činy ve vnějším světě, a nebo prací na sobě samých, abychom do světa nešířili "špinavou" energii a nepřispívali k energetické tíze Země. Cokoli uděláme pro sebe samé a své vlastní uzdravení, děláme zároveň i pro Zemi.
Využijme tento čas k vytvoření míru a pokoje ve vlastním nitru. Tam všechno začíná. Jakmile naladíme své nitro na jemné, klidné a laskavé vibrace, začnou se tyto vibrace objevovat i v našem vnějším životě a budou nás zpětně uklidňovat a těšit. Není nic špatného na tom odložit přebytečnou tíhu, kterou jsme si na sebe mnohdy sami nakladli, aniž by to po nás kdokoli jiný žádal. Nejen tíhu úkolů, kterými jsme se zahrnuli, ale i tíhou vlastních myšlenek, které nám ubližují a které k ničemu užitečnému neslouží. S čistým svědomím tedy propusťme všechno, co nás zbytečně přetěžuje, uvolněme prostor tomu, co nám přinese léčení a klid a věnujme se péči o vlastní duši a tělo. Velmi nám za to poděkují a my sami budeme díky tomu mnohem šťastnější.

- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Posel Myšlenek. Je to pro nás taková připomínka, abychom si dávali pozor na své smýšlení, které může být velmi kritické, soudící a odměřené. Varuje nás před tím, abychom si kazili náladu vlastním způsobem myšlení a uvažování. Andělé vnímají, že spousta lidí navzdory svátkům lásky a radosti postrádá vřelost a zůstávají zahořklí, ukřivdění a uzavření. Kdokoli z nás má nějaký takový problém, je touto kartou veden k přehodnocení svého postoje a jeho změně. Není třeba se na kohokoli nebo na cokoli zlobit, rozebírat něco, co se nám nelíbí, nebo jinak zbytečně plýtvat svou energií. Naše myšlenky mají velkou moc, ovlivňují naše vibrace a tím také to, co vyzařujeme a co následně přitahujeme zpět k sobě. Mnohdy také myslíme až přehnaně negativně, vymýšlíme si přehnané dramatické scénáře, jsme pesimističtí a sami sebe okrádáme o veškerou radost a potěšení. Věnujme se tedy v tomto období činnostem, které nám pomohou cítit se lépe a myslet pozitivněji. Někomu pomůže velký úklid v domácnosti, kterou se tak rozproudí nová, čerstvá energie, jiným pomohou meditace, čtení pozitivních knih, rozhovor s kamarády, pěkné filmy nebo prostý spánek a lepší péče o vlastní tělo a jeho potřeby. Místo zaměřování se na to negativní a jeho nekonečné rozebírání se zaměřme přímo na řešení a dělejme něco pro to, abychom se sami cítili lépe, a to bez ohledu na to, co se kolem nás děje. JE to možné a naši andělé nás rádi přivedou k tomu, co nám pomůže, budeme-li ochotni svůj stav změnit.

Druhou kartou je Strážce Činu, která může vypovídat o konkrétní osobě nebo situaci. Ohledně situace je toto karta vůdcovství, vedení a uchopení věcí do vlastních rukou. V podstatě tato karta navazuje na tu předchozí a říká nám, že pokud se nám něco nelíbí, je jen a jen na nás, abychom s tím něco udělali. Nemáme se stavět do pozice obětí, ale chopit se vlastní síly a uvést věci do pohybu. I když třeba nemusíme vědět jistě, kam naše kroky povedou, jistě cítíme nevyhnutelnost změny v určitých oblastech - a k těm jsme touto kartou vedeni. Chceme-li mít krásnější život, je důležité pro to také něco dělat.
Tato karta může představovat nápomocnou osobu, která je charismatická, inspirativní a která ráda pomáhá ostatním. Je to člověk, který svým vlastním jednáním a vyzařováním inspiruje druhé k jejich změnám. Může to však také znamenat výzvu pro nás, abychom se takovými lidmi stali a povzbuzovali druhé skrze vlastní příklad. Změny, které vykonáme sami na sobě, mohou tedy významně přispět i druhým.

Třetí kartou pro tento týden je Oboustranně vítězné řešení. Je to karta míru a rovnováhy a říká nám, že se nyní nemáme nechat ničím vzrušovat nebo rozptylovat, ale že se máme soustředit na to, aby nám bylo dobře a abychom měli klid, který potřebujeme. V souvislosti s předchozími kartami to znamená, že když opustíme (zejména myšlenkové) návyky, které nám dříve ubližovaly a snižovaly naši energii, velmi se nám uleví a dosáhneme vytouženého míru a klidu. Je to také důkaz, že naše meditace nebo jiné způsoby uzdravování našeho myšlení zafungují. Tato karta nám říká, že všechno bude v pořádku a všichni budou spokojení, když se o sebe budeme dobře starat a nebudeme se bát změnit to, co víme, že změnit potřebujeme. Je to také v jistém smyslu rada, abychom se nenechali vánočními svátky stresovat a rozčilovat se kvůli nedostatku peněz na dárky, přemíře domácích prací nebo jiným věcem, ale naopak je využít k vlastnímu uvolnění a odpočinku. Péče o tělo je v tomto ohledu velmi významná, protože když se o sebe dobře staráme, jak duševně, tak fyzicky, cítíme se sami o sobě mnohem lépe bez ohledu na okolnosti v našem životě. Pokud jsme své tělo zanedbávali kvůli jiným aktivitám a povinnostem, je více než pravděpodobné, že náš stres a vyčerpání pochází právě z nenaplněných potřeb našeho těla. Bez těla nemůžeme pořádně fungovat, a tak se nyní věnujme jeho opečovávání bez ohledu na to, co všechno nám hlava říká, že "bychom měli" dělat místo toho.

SHRNUTÍ
Tyto Vánoce jsou z části ovlivněny energií Země, která působí i na nás, zejména jsme-li na různé energie vysoce citliví. Je důležité se šetřit, a to jak v ohledu duševním, tak tělesném. Karty pro tento týden vypovídají o našem sklonu věci hrotit a stresovat se, a následně se cítit špatně a stěžovat si na druhé lidi nebo vnější podmínky. Jsme tedy vedeni k jakýmkoli činnostem, které eliminují náš stres. Je nutné zklidnit a utišit svou mysl. Uhasit ohnivé emoce dříve, než přerostou v požár. Věnujme se tomu, co nám pomůže cítit se lépe a co naši mysl usměrní nějakým užitečným způsobem. Nezabývejme se věcmi, které neovlivníme a které teď nevyřešíme. Nerozebírejme věci, které rozebírat nemusíme. Zjednodušme svůj život co nejvíce, abychom ulevili své mysli, srdci i tělu. Pečujme o své duševní i tělesné potřeby tak, jak cítíme, že potřebujeme. Naše duše i tělo si samy říkají, co potřebují, a tak jim prostě naslouchejme a jednejme podle toho, co nám říkají. Nemějme strach ani výčitky kvůli věcem, které teď odsuneme stranou a kterými se nebudeme zabývat. Je to v pořádku. Hoďme si nohy na stůl a pusťme si pohádky. Hrajme si s dětmi nebo s domácími mazlíčky. Přečtěme si hezkou knihu nebo si poslechněme příjemnou hudbu. Ukliďme si doma a rozmístěme ve svém domově léčivé krystaly. Je mnoho činností, které naši energii dokážou změnit a přesměrovat zaměření naší mysli na něco pozitivního. Každý nechť si sám vybere, co nejvíce potřebuje.  
Naši andělé nás podpoří ve všem, co je pro nás dobré. Nezapomínejme si je volat na pomoc, pokud cítíme, že věci sami nezvládneme. Jejich pomoc přitom může přijít ve spoustě různých podob, včetně andělů na Zemi (jiných lidí, zvířat nebo i rostlin). Nechme na nich, jak se rozhodnou nám pomoci. Naši andělé pro nás vždy chtějí jen to nejlepší a na nás je, abychom si to pro sebe přáli také. Čím šťastnější sami budeme, tím šťastnějším uděláme svět a tím více přispějeme k léčení naší planety, která ho tolik potřebuje. Věnujme tyto Vánoce vlastnímu klidu a štěstí, a to nejen kvůli sobě samým a našim nejbližším, ale i kvůli celému světu, který společně všichni tvoříme.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
 
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
 
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI JIŽ POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.