sobota 23. ledna 2016

Andělské poselství pro setkání spřízněných duší

Žijete v období, které poskytuje nádherné příležitosti pro setkávání spřízněných duší. Tento svět potřebuje lásku - čím více lásky a radosti ze sdíleného štěstí mezi partnery bude ve světě, tím větší mír na něm bude vládnout - a to je přímou součástí vašeho i našeho poslání. Celý Vesmír vám pomáhá ke štěstí, které si tolik přejete! Důvodem, proč tolik z vás stále pouze zklamaně čeká na svého vytouženého partnera, jsou vaše vlastní omezení a bloky, kterých se odmítáte vzdát.
Vesmír-Bůh-Nejvyšší Moudrost udělá všechno proto, aby vám pomohla se zbavit toho, co vám v cestě ke štěstí překáží. Sesílá vám proto všechny možné pomůcky a pomocníky, které by vás přiměly učinit to, co je třeba, abyste mohli být šťastní. Rozhodnout se ke změnám však můžete pouze vy sami - na základě Zákona svobodné vůle, do níž nesmí zasahovat ani Bůh. Žel, mnozí z vás, místo aby využili příležitostí ke změně, se vystrašeně stáhne a uzavře a postaví se do pozice ukřivděných obětí, jimž se "nějaká zlá změna" snaží ublížit. Strach ze změn, k nimž vás vede sám život, je přitom absurdní, protože nic není ve větším zájmu samotného Vesmíru, než pomoci vám k lásce a štěstí, které svět tolik potřebuje. Nikdy byste nebyli vedeni ke změnám, které by nevedly k lásce a štěstí!

V momentě, kdy jste vedeni k nějaké změně v životě a vy jí z jakéhokoli důvodu odporujete, stavíte si sami do cesty ke štěstí zátaras. Každá změna, k níž jste životem vedeni, má za úkol zbavit vás toho, kým nejste, toho, co vám ubližuje, co není v souladu s vaším pravým, skutečným, autentickým já, kterým jste a jímž máte být. Ve světě čeká člověk, který touží po takové duši, jíž jste právě vy; po duši, jíž hluboko pod povrchem doopravdy jste. Avšak pokud se schováváte pod vrstvy falešných masek, předstírání, snahy se zalíbit a mnohého dalšího, čím nejste, pak vás tento člověk prostě nemůže vidět. Nemůže vás najít, protože vás nevidí. Vaše masky; to, kým opravdu nejste, ale kým se přesto tolik snažíte být, se možná bude líbit - ale jiným lidem než tomu, kdo by miloval skutečně vás - tu pravou osobu, jíž jste doopravdy pod tím vším. Ano, možná se zalíbíte, možná navážete vztahy, ale nikdy nebudou šťastné, protože jste je získali jako někdo jiný - ten, jímž jste předstírali, že jste. A lidé, kteří milují vaši masku - byť upřímně - nikdy nebudou milovat vás. Je nesmysl snažit se být někým jiným, abyste našli šťastný vztah, protože v takto založeném vztahu bude vždy milován ten někdo jiný
Spousta změn ve vašem životě vás vede právě k rozbití falešných masek a marných snah se zalíbit a zavděčovat, protože právě ty skrývají vaši tvář člověku, který by vás mohl milovat. Vaše ego a mysl s naučeným omezením vás však straší scénáři osamělosti, namlouvá vám, že nikdo pravý neexistuje a že věříte neskutečným pohádkám nebo že krásné vztahy mohou mít druzí, ale vy ne, snaží se vás přimět, abyste se spokojili s málem, někdy dokonce se zlým vztahem plným utrpení, a ponižuje vás řečmi o tom, jak nejste dost dobří a hodni lásky, když jste sami sebou. Chyby a nedostatky v rovině osobnosti mají všichni lidé. Jistě nečekáte, že váš partner či partnerka budou bezchybní. Již umíte tolerovat nedostatky druhých, odpouštět jim a soucítit s nimi, někdy dokonce až do nezdravé míry. Ale proč to tedy nedokážete i vůči sobě? Proč druhým odpouštíte a sobě ne? Proč byste měli být tak strašně špatní, že byste si neměli zasloužit stejnou lásku, která právem náleží každé bytosti ve světě - protože už samotná existence každé bytosti má sloužit lásce? Proč byste se měli tyranizovat a ponižovat jen proto, že máte stránky osobnosti, na nichž je třeba zapracovat, tak jako každý jiný? Změny, které vám do života přicházejí, vás vedou k odpuštění si a přijetí svého skutečného já se všemi jeho stránkami - abyste se jím přestali bát být. Neboť odpuštění z lásky k sobě je ta jediná cesta, jak probourat zatvrzelé zdi ega, které dělá všechno proto, aby vás od lásky odvedlo a zabránilo vám skutečně zářit - být svým skutečným já. Avšak když to dokážete - a vy to dokážete! - stanete se konečně těmi nádhernými svobodnými a krásnými majáky lásky, které svět tolik potřebuje... a jejichž světlo je tolik přitažlivé pro ty, kteří právě takové světlo hledají.

Proto v momentě, kdy odmítáte změnu, která by vám pomohla být více sami sebou a vyzařovat to, kým skutečně jste - a co by k vám tudíž přitáhlo člověka, který by miloval právě toho, kým skutečně jste -, sami zabraňujete tomu, aby k vám mohl přijít, najít vás, poznat vás nebo si vás vůbec všimnout. Není to chyba Vesmíru, není to nepřejícnost osudu, ani to není něco, čím byste si měli omlouvat a podkládat své pochybnosti o lásce a možnosti existence skutečně krásného vztahu. Jde o vás a vaše nešťastné rozhodnutí neměnit se. Nechcete se měnit, nechcete se vzdát svých masek, nechcete se pustit svých pohodlných omezení, na které jste si tolik zvykli a které vám dávají falešný pocit jistoty. V tom je ten problém. Nejste-li sami sebou, skrýváte-li své skutečné pocity, říkáte-li něco jiného, než co si skutečně myslíte či cítíte, nasazujete-li si masky ve snaze se zalíbit či zapadnout, děláte-li ze sebe někoho jiného a předstíráte, že se vám líbí něco, co se vám nelíbí, nebo když si jakkoli bráníte v naprosto čistém a jasném vyzařování a projevování svého skutečného já, partner, jehož by přitahovalo právě to, vás neuvidí. 
Nevšimne si vás. Nepozná vás. Nemůže vás najít. Jak by také mohl, když se schováváte za vrstvy strachu, obav, omezených přesvědčení, sebepodceňování nebo energií vzteku, ukřivděnosti, nepřejícnosti, závisti a frustrace?  
Jak byste mohli přitáhnout partnera, jenž by přesně zrcadlil a miloval vaše skutečné já, když nejste svým skutečným já? A jak byste mohli být svým skutečným já, když zarputile odmítáte všechno, co vám přichází na pomoc, abyste se zbavili toho, co vám brání být svým skutečným já?

Jste to jen a jen vy, kdo má v rukou potřebné nástroje k tomu, abyste si svého milujícího partnera přitáhli. Abyste však mohli přitáhnout toho, s kým budete skutečně v souladu, tedy toho, kdo bude přitahován vaším skutečným já, musíte nejprve být svým skutečným já a toto já do světa vyzařovat a ukazovat ho. Znamená to přestat se přizpůsobovat názorům druhých, přestat poslouchat jejich diktáty o tom, jací byste měli být nebo co byste měli dělat, přestat se podřizovat lidem, kteří vás straší odmítáním, opuštěním nebo odsouzením, přestat poslouchat pesimistické názory o tom, jak něco tak krásného jako milující naplněný vztah není možné, otevřít se novým myšlenkám, vizím a způsobům vnímání, a přestat se bát, že by vám kdokoli jiný mohl nějak bránit v tom, abyste byli šťastní. 
Vaše vlastní pochybnosti a víra v omezení jsou čistě vaše volba a nikdo jiný za ni nemůže. Nemůžete obviňovat jiné lidi za to, že vás omezují, když jim to vy sami dovolujete a když jste se vy sami rozhodli, že jejich názory jsou pro vás prioritnější než vaše vlastní. Nemůžete ukazovat prstem na druhé lidi nebo okolnosti a hněvat se, že vás ovládají, když vy sami jste se rozhodli, že jim to dovolíte a že na jejich postoji bude záviset vaše sebejistota nebo že jejich názory rozhodují o tom, jaká je vaše hodnota, co můžete či nemůžete mít nebo co si zasloužíte či nezasloužíte. Sami máte v rukou moc nad svým životem i ohromné množství energie, kterou můžete využít k přitáhnutí spřízněných duší, avšak dokud tuto energii budete marnit na zhmotňování omezení a frustrace, na vztekání se a obviňování ostatních lidí či osudu, těžko budete přitažliví pro někoho, kdo v sobě nosí štěstí a je přitahován štěstím. Neznamená to, že byste nesměli být smutní, když se vám něco nedaří nebo když zrovna nemáte to, co byste si přáli - jen je důležité, abyste i přitom pamatovali na lásku a na to, že Vesmír dělá, co může, aby vám pomohl. Spolupracujte s ním, plyňte s proudem změn, ať už se cítíte jakkoli, noste lásku a štěstí ve svých myšlenkách i srdci už teď a uvidíte, že bez ohledu na vaše ostatní pocity či naladění budete vibracemi lásky a touhy po ní stále přitažliví.

My všichni vaši andělé si vroucně přejeme, abyste své milující partnery a partnerky našli! Vždyť mír na tomto světě, který vytváří láska, je podstatou naší i vaší existence! Proto vás prosíme, přestaňte si bránit v tom, co vás vede k vašemu štěstí! Přestaňte dovolovat svému egu nebo egu jiných lidí, aby rozhodovalo o tom, co máte dělat nebo kým máte být, a už vůbec ne ze strachu, že byste jinak nebyli milováni! Vaše srdce přesně ví, co potřebuje, a také přesně cítí, kudy je třeba jít, abyste to našli. Přestaňte se tedy prosím nechávat omezovat strachem a rozhodněte se ponechat srdci volnou ruku bez ohledu na to, k čemu vás povede nebo co si o tom bude myslet někdo jiný.

Učiňte ze své touhy po lásce a s ní spojených důležitých změn naprostou prioritu! Je to ušlechtilé přání! Rozhodněte se, že chcete být šťastní a milovaní a že TO je pro vás prioritní! Ne to, co na vaše změny kdo řekne, ne to, jestli se to někomu líbí nebo jestli s vámi souhlasí - je to jen a jen VAŠE věc! Nikdo jiný není vámi! Každý z vás je unikátní a proto může jedině sám vědět, jaký má být a jak je mu nejlépe. Nejste-li ve své kůži, pak tu svou pravou kůži běžte oprášit a s úctou si ji oblečte. Je úplně jedno, co si o tom kdo pomyslí. Je-li vaší prioritou přitáhnout k sobě partnera, jenž bude milovat vaše skutečné já, pak MUSÍTE být skutečným já, neomezeným a nepodřizujícím se názorům druhých nebo strachu a podrývajícím pochybnostem svého ega.

Nemějte strach, že byste jednali špatně, budete-li následovat lásku. Láska nikdy neubližuje. Bez ohledu na to, kolik lidí může proti vašim změnám protestovat, kolik lidí vás může nemít rádo a kolik lidí se na vás bude dívat skrz prsty svého nízkého ega, láska se nikdy nemýlí! A kdykoli vycházíte z lásky, pak vše, co děláte, podporuje a šíří lásku! Netrapte se, pokud se někdo odmítá dívat na krásu lásky ze stejné perspektivy. Nejste zodpovědní za to, jak se kdo rozhodne dívat na vaše změny. Cítíte-li, že je to to pravé, co potřebujete udělat, je úplně jedno, kdo si co myslí, protože samotný Bůh - ta nejvyšší a nejmoudřejší autorita, která existuje a která všechny vede výhradně k nejvyšší a nejhlubší lásce - vám to odsouhlasil. Bůh je láska a nikdy vás nevede k ničemu jinému než k ještě větší lásce. Bránit si v lásce a ve štěstí znamená upírat ho sobě i světu, který ji tolik potřebuje! Jste tady, abyste lásku prožívali, vyzařovali, a tím ji vysílali do světa coby hojivou energii, která pomáhá všem bez rozdílu a která je tou jedinou skutečnou silou, která dokáže konat zázraky. Nebraňte si prosím ve své svobodě a nepřistupujte na omezení, která se vám druzí lidé ovládaní strachem a pochybnostmi snaží vnutit. Váš cíl - upřímná láska - je mnohem důležitější než všechno ostatní. Právě láska totiž může všechno to ostatní uzdravit, neboť tam, kde nejsou lidé šťastní, chybí právě láska. Svým rozhodnutím nepodlehnout nátlaku a omezujícím představám a jít za láskou pomůžete nejen sami sobě ke štěstí ve své osobní rovině, ale zároveň napomůžete i všem ostatním, protože na světě bude hned více lásky.

Pokud si upřímně přejete najít svého partnera či partnerku, není nic jednoduššího, než se upřímně rozhodnout, že každou změnu, která je k tomu nutná, přijmete a uskutečníte. Jen tak můžete rozbít to matné sklo, jímž jste se zakryli a skrze které vás vaše spřízněná duše nemůže vidět. Podnikejte změny, které přirozeně toužíte udělat - a které jsou tedy v souladu s vaším srdcem a tudíž i s tou Nejvyšší Moudrostí a Láskou -, a my vám slibujeme, že toto vaše nové, svobodné a krásné vyzařování sebe samých, svých skutečných já, k vám přitáhne v ten nejlepší čas duše, které vás dokonale doplní a které vás v tomto nádherném vyzařování a sdílení krás lásky šťastně podpoří, protože samy budou takové.

* * *

(Poselství andělů, M.T.) 


 * * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.