neděle 3. ledna 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.1. 2016

Milí přátelé,

přeji vám krásný start do nového roku, který je pro mnohé z nás spíše pozvolnější, pomalejší a nepříliš aktivní. Naši andělé nás podporují v naší relaxaci a i když nám po svátečním období opět začínají všední dny plné povinností, úkolů a práce, radí nám setrvat v uvolněném stavu a nestresovat se. Svou práci můžeme udělat i s mírem v srdci, povinnostem můžeme dostát beze stresu. Chtějí, abychom nic nehrotili a aby nám mezitím mohli pomáhat se vším, s čím si sami rady nevíme. Nejsme-li pod tlakem a nevyvíjíme tlak na naše záležitosti, poskytujeme tak andělům potřebný prostor pro jejich působení, kterým napomohou věcem k pozitivnímu rozvoji, do něhož se pak budeme moci sami zapojit s jasným vědomím, co udělat. 
Sváteční období bylo hodně o dávání a péči o druhé, o jejich pohoštění, obdarovávání i řešení některých problémů. Nyní je čas na to, abychom se postarali zase o sebe a dopřáli si to, co potřebujeme pro opětovné dobití energie a nebo pro utišení ran, které jsme možná v citové oblasti utrpěli. Naši andělé nás vedou k tomu, abychom trávili více času ve zdravé samotě, kdy v klidu a tichosti pobydeme sami se sebou, promluvíme si se svými anděly či se svým Vyšším Já, které je zajedno s Božskou moudrostí, a dopřáli si čas na rozmyšlení a rozhodnutí, co uděláme později. 
Poselstvím andělů pro tento týden je prostě klid jako takový, sám o sobě hovoří za vše. Cokoli potřebujeme udělat, abychom měli více klidu, udělejme to. Můžeme na nějaký čas opustit sociální média, která nás dennodenně zahlcují nespočtem informací, zpráv a žádostí, které nikdy neustanou, a je tedy jen na nás, zda si sami dovolíme dát si od nich přestávku. Je-li to v našich možnostech, můžeme si vzít dovolenou v práci, popř. i v domácnosti, pokud jsme zvyklí běhat v jednom kole domácích prací. Je v pořádku dopřát si chvíli pro sebe a věnovat se činnostem, které nám pomohou udržet si vnitřní klid. Naši andělé zařídí vše, i to, co se nám může zdát být nemožné, pokud jim to umožníme a o pomoc je požádáme. Nikdy nemohou jednat, pokud to není v souladu s naší svobodnou vůlí, a tu musíme jednoznačně projevit svou žádostí a souhlasem.

- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Vnitřní síla. Je to karta Velké Arkány, která souvisí s našimi životními změnami. V souvislosti se začátkem nového roku je to poselství o tom, že někdy tu nejlepší změnu učiníme tím, že budeme trpěliví a nebudeme na nic tlačit. Vypovídá o tom, že je v našich silách i schopnostech dosáhnout toho, co si přejeme, ale je třeba nic nehrotit, nevztekat se, když nám něco nejde, nenechat se unášet netrpělivostí a pěkně v klidu přijmout vše, co ve svém životě máme, byť se nám některé věci nemusejí líbit. Je to také karta soucitu, který si nyní potřebujeme dopřát. Tak jako jsme pečovali o druhé (a stále pečujeme), je důležité dopřát stejnou péči sami sobě. Tato karta říká, že své změny nejlépe uskutečníme tehdy, dokážeme-li se ovládnout a zůstat v klidu i přesto, že nás něco rozčiluje nebo že se něco neplní tak rychle, jak bychom chtěli.

Druhou kartou je Dvojka Myšlenek, která vypovídá o naší nerozhodnosti či nechuti cokoli dělat. Říká, že stojíme na místě a nechce se nám jít dál, možná i proto, že vlastně nevíme, kudy bychom se měli vydat. Hluboko uvnitř víme, kam se chceme dostat, ale těžko si vybíráme mezi cestami, které k našemu cíli vedou. Dost možná nás také brzdí pochybnosti o tom, že na to máme nebo že si zasloužíme, abychom svých cílů dosáhli. Tato karta nerozhodnosti a pochybností nám říká, že příliš přemýšlíme a že ze svého rozhodování vynecháváme hlas svého srdce. Naši andělé nás tedy vedou k opětovnému spojení se svým srdcem, ať už prostřednictvím meditace, pobytu v tichosti o samotě nebo něčeho jiného. Spojíme-li se znovu se svým vlastním nitrem, s tím, kým opravdu jsme, s tím, co je naší součástí a naším posláním, s tím, co si skutečně přejeme, ale k čemu si nedovolujeme jít ("kvůli tomu, tamtomu, tamté a tamtěm" :)) , pak velmi snadno rozpoznáme, co by bylo nejlepší učinit, a nemusíme přitom řešit, co bude dál. Stačí udělat jeden malý krok - a další kousek cesty se už odhalí sám. Máme na to! Pokud pochybujeme nebo jsme nerozhodní, předchozí karta Vnitřní síly je pro nás povzbuzením, že všechno se hne kupředu, jakmile se znovu spojíme sami se sebou. Neřešme tedy vnější okolnosti, ale obraťme se do svého nitra.

Třetí kartou pro tento týden je Trojka Hojnosti, která říká, že se máme pustit do činností, které nás těší, a třeba si skrze ně i vydělat nějaké peníze nebo získat přátele, popř. něco jiného, co si přejeme. Je to karta tvořivosti, která nás vybízí k činnostem, v nichž něco vytvoříme - čistě z radosti, ze zaujetí, z nadšení nebo pro vyjádření pocitů. Kdykoli nám chybí slova, můžeme něco namalovat, napsat, ušít nebo vytvořit něco jiného, do čeho své srdce plně vložíme a u čeho se necháme unést proudem kreativity. Nápaditosti se meze nekladou. Navíc, pokud jde o nápady, je možné (v souvislosti s předchozími dvěma kartami), že naše nápady byly zablokovány a omezeny našimi pochybnostmi, netrpělivostí a nátlakem, který jsme možná na své záležitosti vyvíjeli. Tato karta nás tedy vybízí k tomu, abychom dělali něco, nad čím nemusíme přemýšlet - tím dáme mysli pohov a zatím poskytneme vytoužený prostor srdci, které nás povede dál prostřednictvím radosti a jasné intuice. Tvořivé činnosti nám v tomto kontextu slouží jako prostředek k odstranění bloků, které nám bránily být v kontaktu se svým srdcem - a tento kontakt a jeho obnovení je hlavním tématem tohoto týdne.

SHRNUTÍ
Toto je týden péče o sebe a vnitřního i vnějšího klidu. Jsme vedeni spíše k pobytu o samotě a v tichosti než v rušné společnosti jiných lidí. Jsme vedeni k práci se svým nitrem, sebezkoumání a meditacím, namísto snahy řešit vnější problémy, kterých je vždy bezedný měšec a které stejně nemůžeme všechny vyřešit. Namísto plýtvání energií na věci, které náš život nijak zásadně nemění, je pro nás nyní efektivnější věnovat tuto energii svému nitru, práci na sobě, a přijímání nové energie namísto frustrujícího vydávání té poslední, která nám zbyla. To nám pomůže nejen díky načerpání energie, ale také z dlouhodobého hlediska investujeme do umění sebelásky.
Je důležité vymezit hranice druhým, kteří si nárokují náš čas i energii a kteří si nemusejí naše potřeby uvědomovat. Je třeba jasně říct, že potřebujeme klid a že si nyní děláme období pro to, abychom se o sebe postarali. Je možné to udělat láskyplně a přitom bez ústupků. Své potřeby nemusíme nikomu vysvětlovat ani obhajovat - je to naše přirozené právo a pro samotný život i zdraví je NUTNÉ se o sebe starat. Neřešme tedy vůbec, co si o našem rozhodnutí a hranicích pomyslí druzí; učiňme rozhodnutí, oznamme ho těm, kdo o něm potřebují vědět, a víc nic neřešme. 
Věnujme se aktivitám, které nám pomohou být více v souladu sami se sebou a být v kontaktu s vlastním srdcem. Dělejme to, co nás těší, co chceme od srdce opravdu dělat, nechme prostor tvořivosti a inspiraci ve chvílích ticha a klidu, kdy nám nevládne naše věčně vystresovaná mysl žijící v iluzi, že musí mít vždy a všechno pod kontrolou. Vysvoboďme se z jejího sevření skrze "nemyšlení" - což je stav, v němž se nacházíme, necháme-li se pohltit nějakou zajímavou, poutavou a fascinující činností. V těchto chvílích prostě žijeme, nepřemýšlíme, co bylo nebo bude, žijeme v přítomnosti. A právě bytí v přítomnosti a její radostné prožívání je důležité, chceme-li využít její potenciál ke zhmotnění toho, co si přejeme, aniž by nám do toho mluvila naše mysl, která nám předhazuje výmluvy, proč co nemůžeme udělat. 
Máme v tomto týdnu svolení nenechat mysl určovat, co a jak bychom měli či neměli dělat, a naopak dát prostor srdci a jeho radostné existenci, jež je mu přirozená. Tak se dostaneme do přirozeného proudu hojnosti dřív, než bychom čekali :) 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.