úterý 16. února 2016

Nikdy se nebojte, že byste své anděly mohli unavit

Anděly nikdy nemůžete nijak otravovat nebo je volat příliš často, protože jsou andělé jsou čistou energií Boží Lásky. Slovo anděl znamená "Boží posel" a náš Stvořitel je stvořil, aby nám pomáhali slyšet poselství, jež nám sám posílá. Boží andělé jsou všudypřítomní, což znamená, že jsou neomezení. Nemají lidská těla, a tak se nemohou nikdy unavit.

Andělé nemají ego, tak jako ani Bůh. Proto nás andělé nikdy nesoudí, nestěžují si na nás, ani se nesnaží si mezi lidmi vybírat. 

Boží andělé - stejně jako Bůh - jsou neunavitelní. Energie se nikdy neunavuje, obzvláště pak ta Boží. Andělé jsou s námi lidmi, aby naplnili Boží vůli míru. Andělé vám pomohou se vším, co vám přinese skutečný mír (nikoli pouze dočasný). 
Jméno archanděla Michaela znamená "Ten, který je jako Bůh". A stejně jako Bůh, ani Michael nemá žádné ego a je stoprocentní energií. Je neunavitelný a neomezený. Archanděl Michael může pomáhat každému, kdo ho zavolá, a to současně, protože energie je multidimenzionální a holografická.

Nikdy se nebojte, že byste své anděly nebo archanděly svými prosbami otravovali. Andělé i archandělé si přejí, abychom je volali VÍCE. Kdykoli potřebujete pomoc, požádejte Boha, a on vám pošle anděly, aby vám byli po boku. 

Někteří lidé nebo náboženství založená na strachu tvrdí, že bychom neměli anděly zbytečně volat, jinak je unavíme. To je projekce lidského ega na Boha a anděly, která je naprosto falešná. Jak by se Bůh nebo jeho andělé mohli unavit?
Pro našeho Stvořitele je nemožné se unavit, neboť Boží energie je neomezená. Existuje-li anděl, který se unaví, pak to není skutečný Boží anděl. Andělé, kteří se "unavují", nejsou Božími skutečnými anděly.
Anděly neuctíváme, nemodlíme se k nim, ani z nich neděláme bohy. Jednoduše si uvědomujeme, že jsou to pro nás dary od našeho Božského Zdroje Stvořitele. A stejně jako si my sami přejeme, aby si druzí lidé užívali dárky, které jim dáváme, i Bůh si přeje, abychom se s anděly spojovali jako s jeho posly.

- Doreen Virtue

* * *

zdroj: http://www.angeltherapy.com/blog/never-worry-youre-bothering-angels
překlad: Magda Techetová

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.