neděle 3. dubna 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4.4. do 10.4. 2016

Milí přátelé,

v průběhu posledních několika týdnů spousta z nás bojovala s výkyvy emocí, závislostmi všeho druhu, i s tělesnou váhou. Vlny energie, které proudí po světě, aby ho očistily (a které byly vyvolány i našimi vlastními modlitbami za více lásky a míru ve světě - jež začínají u nás samých), z nás chtějí smýt všechno, co nám znemožňuje být šťastní a plní lásky - kvůli čemuž jsme na tento svět přišli, abychom ho pozvedli vlastním prostřednictvím. Abychom však mohli být očištěni, musí všechna ta tíha, bolest, strach a další překážky vyplavat na povrch. Proto tato energie proniká tak hluboko do našeho srdce a rezonuje s jeho bolestí a strachy tak silně - aby je dostala ven. Čím více s tím bojujeme - závislostmi, přejídáním, snahou jakkoli své pocity potlačit - tím těžší pro nás všechno je, protože nechápeme, že nám tato současná energie přišla pomoci a nikoli nám škodit. Bolest a strach, které cítíme, nejsou doopravdy zapříčiněny tím, co se nám nyní v životě děje; je to stará bolest a starý strach, které vznikly ještě dávno předtím, než se toto všechno začalo dít, a které jsou pouze vyvolávány na povrch tím, co se děje teď. A ne proto, abychom trpěli, ale abychom právě trpět přestali - tím, že všechno to bolestné pustíme ze svého nitra ven a necháme to jít. Nepřijdeme o nic, co bychom potřebovali. Nikdy neztratíme to, co by nás mohlo dělat šťastnými. Můžeme jedině získat - a to teprve tehdy, až přestaneme lpět na starých zraněních a nedůvěře, a uvolníme novému štěstí místo ve svém srdci, mysli i v životě. 
Jsme vedeni k tomu, abychom plynuli s proudem a nechali současné vlny energie odnést všechno, co nám dosud jen působilo bolest. Jako bychom si lehli do potoka a nechali proudící vodu z nás smýt všechen nános prachu, který se na nás po cestě zachytil, ale i vnitřní bolesti a obavy, které necháme vyplavat na povrch. Je to podobný proces, jako když se naše tělo potí, aby škodliviny z vnitřního prostředí dostalo ven a my je mohli smýt. Kdo mívá teplotu, ať už z důvodu nemoci nebo i zdánlivě bez důvodu, je takto podporován vlastním tělem ve vnitřní očistě, a to nejen z fyzického, ale i z energetického hlediska. Obdobně nám pomáhá také fyzické cvičení, a tak si najděme půlhodinku na libovolný fyzický pohyb, protože i to nám pomůže se více uvolnit a nechat vše plynout tak, jak je třeba. Navíc se budeme cítit lépe díky endorfinům, které nám navodí pocity štěstí a spokojenosti. Trávíme-li většinu času pouze sezením mezi čtyřmi stěnami, snáze upadáme do depresí nebo nešťastných nálad. Pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu pro nás tedy v tomto období bude ještě prospěšnější než jindy. 
Naši andělé nám připomínají, že nikdy nejsme na nic sami, ale že právě v těžkých obdobích tento pocit můžeme mít, a pak je zapomínáme žádat o pomoc. Také se stává, že jak jsme zapletení do sítě negativních myšlenek a pocitů, tak příchozí pomoc ve všelijakých formách nevidíme a nevšímáme si jí. Mohou nám přitom pomoci se vším - i s tím, abychom jejich pomoc dokázali vidět i přese všechno, co právě prožíváme, a přijali ji. To souvisí i s ochotou andělům dovolit zasáhnout do naší situace, z čehož můžeme mít strach, protože nevíme, jak se jejich pomoc na dané situaci projeví. I když pak žádáme o pomoc, ve skutečnosti ji nechceme dovolit, protože se bojíme, co bude, a oni pak pomoci nemohou, protože vždy musejí respektovat naše svobodná rozhodnutí. Andělé nás přitom ujišťují, že se nikdy nestane nic špatného, že Nebesa nemají žádný zájem nám něco brát nebo nám škodit, už proto, že by to bylo v naprostém rozporu se zákony lásky, a že vždy se všechno děje tak, aby to všem co nejvíce pomohlo a přineslo co nejvíce lásky a míru. Dočasnými turbulencemi se tedy nemusíme nijak zvlášť znepokojovat, protože důležitý je výsledek, nikoli způsob, jakým se k němu dojde. Výsledek je vždy plný lásky a míru. A pokud tento pocit zatím nemáme, můžeme si být jisti tím, že to ještě není výsledek, ale pouhé přeuspořádávání okolností, které k výsledku plnému lásky a míru vede. Přejeme-li si tento výsledek, musíme umožnit to, co je k jeho naplnění potřebné. Čím méně budeme sami sobě i andělům bránit ve změnách důležitých ke krásnému výsledku, tím dříve a snáze k němu dojdeme, a tím dříve se nám uleví.
Proud života nikdy neodnáší nic, co je pro nás dobré, a nikdy nepřináší nic, co je pro nás špatné. Přináší nám výživu, moudrost a růst v jakékoli formě, kterou zrovna potřebujeme, abychom mohli kráčet dál na cestě za láskou a mírem. Jsme ti jediní, kteří mu to znemožňují. A tak se rozhodněme nechat Nebesa i život sám, aby všechno, co musí ven z našeho nitra, dostaly ven a odnesly to pryč. Uvolněme své srdce pro krásnější a láskyplnější pocity. Tím nic neztratíme - jen získáme.
 
- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Šestka Hojnosti. Je to právě poselství vypovídající o tom, že nikdy nejsme na nic sami a že se nám vždy dostává všeho, co potřebujeme. Je to karta podpory ve všech formách, ať už finanční, materiální, citové, myšlenkové, duchovní či jiné, kterou právě potřebujeme. Je však na nás, abychom tuto pomoc přijali s otevřenou náručí, ať už přijde v jakékoli podobě.
Karty vypovídá také o rovnováze mezi dáváním a přijímáním. Po dlouhém období vydávání energie, ať už v rámci pomoci druhým nebo vynakládání energie na řešení vlastních problémů, je třeba energii zase načerpat. Kdo dosáhl svého dna, jasně cítí, že nemůže dál pokračovat, aniž by nezačal konečně brát ohled i na sebe. Často upřednostňujeme své či cizí problémy před potřebami nás samých. Ztotožňujeme se se svými problémy a donekonečna je řešíme a strachujeme se, zatímco na sebe samé zapomínáme - na svou duši i na své tělo. Je to tedy i vedení k lepšímu starání se o sebe a dopřání si času na to, co cítíme, že musíme udělat sami pro sebe. Po dlouhém soustředění na vnější problémy je třeba začít řešit ty, které v důsledku toho vznikly utvnitř - naše vnitřní strádání, z něhož vychází všechna únava, pocity bezmoci a vyčerpání a další. Dopřejme si vše, co potřebujeme pro výživu a posílení své duše i svého těla. Nebesa nás v tomto bohatě podpoří ve všech směrech.

Druhou kartou pro tento týden je Devítka Činu, která nás nabádá k důkladné ochraně toho, co je nám drahé. V kontextu celého výkladu je to zejména naše duševní a fyzické zdraví, které je prvořadé před vším ostatním - nejsme-li sami zdraví, nemůžeme pro nikoho pořádně nic udělat. Máme-li dobře sloužit světu a být přitažliví pro svá přání, je důležité, abychom sami měli všechno, co potřebujeme, a byli zdraví. Pokud jsme kvůli nějakým problémům zanedbávali sami sebe nebo třeba i naši rodinu, přátele, své blízké, popř. domov nebo něco jiného, co je pro nás důležité, je načase s tím hnout a něco s tím udělat. Svět se nezboří, když na chvíli přestaneme řešit problémy a pobydeme nějaký čas se svými drahými a sami se sebou. Nenechme se vydírat názory druhých ani vlastního ega, kteří nám mohou naznačovat, že jsme nezodpovědní, když si neustále neděláme starosti. Energie starostí je velmi nízká a vychází z omezení, která vidíme právě díky pohledu našeho ega nebo ega jiných lidí. Dovolme svým andělům, aby naši perspektivu pozvedli a pomohli nám vidět hojnost řešení namísto omezení.

Třetí kartou pro tento týden je Eso Citů, nádherná karta lásky, zamilovanosti a naplnění. Vypovídá o tom, že když se o sebe začneme dobře starat a budeme věnovat čas těm/tomu, co je pro nás důležité, namísto problémů, naše srdce se začne otevírat a přirozeně léčit. Otevřené a uzdravené srdce je pak tím nejlákavějším místečkem pro příchod nové lásky, ať už romantické, v podobě nového vztahu nebo obnovení v tom současném, a nebo rodinné, přátelské či jiné. Láska probuzená v našem vlastním srdci k nám bude přirozeně přitahovat lásku v různých podobách i z vnějšího světa. A abychom tuto lásku mohli cítit a vyzařovat (a přitahovat), je důležité umožnit ono energetické očištění a léčení, o němž andělé mluví v úvodní promluvě. Tato karta nám v souvislosti s tím říká, že toto všechno, co se nyní děje, opravdu slouží k tomu, abychom měli ve svém životě více lásky, a že se tedy nemáme bát toho, co bude a jak to bude, protože všechno směřuje ke šťastnému naplnění. Nezáleží na průběhu cesty, ale na tom, že konec bude hezký.
Je to také poselství pro ty, kdo si přejí miminko - aby, než budou řešit cokoli jiného, začali u lásky, a to jak v sobě samých, tak i u partnerů či partnerek. Duše, které si přejí přijít na tento svět, jsou přitahovány láskou a vřelým podnebím mezi lidmi ve vztahu, a tak umožnění otevření srdce a uvolnění všeho, co do něj nepatří, v průběhu tohoto období může napomoci i v tomto ohledu.

SHRNUTÍ
V tomto týdnu na nás Nebesa naléhají, abychom se o sebe dobře starali, a to jak po duševní, tak fyzické stránce. Naše vnitřní i vnější strádání mohou být totiž způsobena tím, že se zanedbáváme, protože své problémy či něco jiného mimo nás považujeme za důležitější, než jsme my sami. To je přitom absurdní, protože abychom mohli vůbec něco řešit, musíme být sami v pořádku a fungovat. Péče o sebe a své duševní i fyzické potřeby stojí vždy na prvním místě před vším ostatním, a pokud to tak nemáme, jsme vedeni k tomu, abychom to napravili a dopřáli si všechno, co jsme si zapomněli nebo odmítali dát.
Přehodnocení priorit souvisí nejen s námi samými, ale i se vším, co je nám drahé a co milujeme. V tomto čase jsme vedeni k vyrovnání našich potřeb v rámci vztahů, domova a dalších oblastí důležitých pro náš život a naše srdce. Péče o tyto oblasti a vztahy se nám bohatě vyplatí, protože se budeme cítit lépe, a tyto pocity pak přivolají další dobré věci do našeho života. Mnohé problémy, které jsme se neustále a bezvýsledně snažili řešit, se pak mohou zázračně vyřešit samy, čistě díky tomu, že jsme začali cítit a vyzařovat jinou energii. Některé problémy přitom mohly vzniknout právě proto, že jsme sami sebe a naše drahé zanedbávali, a když s tímto negativním návykem přestaneme, zmizí i problémy, které z toho vznikly.
Všechno, co se děje, nás vede k větší lásce a naplnění, tak abychom mohli zprostředkovávat mír a lásku v tomto světě. Sami ho z velké části tvoříme a na každém z nás záleží. Čím více z nás nechá odejít bolest a strach ze svého nitra a naplní se láskou, tím méně bolesti a strachu bude ve světě, a tím více v něm bude lásky. Nebesa si přejí, abychom byli šťastní a netrápili se, a pomáhají nám tedy všemi možnými způsoby zbavovat se bolest a strachu a otevírat se více lásce. Každý z nás toto prožívá individuálně a potřebuje změnit jiné věci, nemůžeme se proto nijak srovnávat nebo posuzovat, co by měl kdo udělat. Každý může vědět jedině sám, co nejvíce potřebuje a k čemu je veden, a tak následujme především své vlastní vedení a nenechme si do toho nikým mluvit. Přijímejme rady, ale jen tehdy, jsou-li v souladu s tím, co sami cítíme jako správné pro nás.
Přijměme pomoc a podporu v jakékoli formě, ve které k nám přijde, a nemějme strach z ničeho, co se nyní děje. Na konci bude všechno dobré, a pokud to zatím dobré není, pak to ještě není konec.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
 
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.