neděle 17. dubna 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.4. 2016

Milí přátelé,

tento týden nám přináší bohaté příležitosti k převzetí zodpovědnosti za svůj život a opětovné přijetí vlastní moci nad sebou a svým prožíváním. Ať už pocítíme "nakopnutí" nové energie a nebo v nás vyvrcholí nějaká dlouhodobá frustrace či trápení, každopádně se nám dostane možností konečně něco udělat a změnit onen dlouhotrvající nepříjemný stav, proti kterému jsme dosud nic moc nezmohli. 
Andělé nám připomínají, že je v pořádku chtít také něco pro sebe, že je v pořádku mít i vlastní potřeby a že není vůbec nic špatného na tom uvědomit si svou vlastní cenu. Mnohdy se trápíme kvůli druhým lidem nebo kvůli okolnostem, ale myslíme přitom také na sebe? Je paradoxní, že nás trápí tolik věcí, a přitom nás vlastní trápení netrápí. Nehledíme na to, že si ubližujeme - hlavně že myslíme na ty všechny nebo na to všechno a stresujeme se pro ně! Toto utrpení, které bychom přitom vůbec nemuseli prožívat, je nám už tak blízké a tak jsme si na něho navykli, že ho ani nevidíme jako problém. Ale trápení se trápí naši duši i tělo, a to nám může začít dávat najevo, že bychom s tím měli přestat.  
Pocítit akutní stres nebo jiný intenzivní pocit tváří v tvář těžké situaci je lidské a přirozené. Něco jiného však je, když se v tomto stavu trvale udržujeme. Naše srdce je schopné zvládnout všelijaké výkyvy i zásahy, a potom se z nich zase otřepat, zesílit a bít dál. Není ale stavěné na to, abychom v něm onu tíhu udržovali trvale. Jakýkoli stres, jakýkoli pocit strachu, úzkosti, hněvu nebo něčeho jiného, co nám znemožňuje být šťastní, je třeba propustit, jakmile si ho uvědomíme. Většina z nás si mylně myslí, že se tím chrání, protože když se přece "preventivně" bojíme a "preventivně" nevěříme, tak nás pak ony (přirozeně se dostavující) negativní zkušenosti tolik nezasáhnou! Avšak permanentní lpění na stresu a jeho neustálé vyživování pojídá naši energii i chuť do života a naše neustálé očekávání nějakého ohrožení či zklamání k nám pouze přirozeně přitahuje přesně to, čeho se bojíme, čímž si potvrzujeme svůj strach i pochybnosti, a celý koloběh zbytečného trápení se uzavírá a znovu opakuje. Není to tedy žádná ochrana - ve skutečnosti je naše stresování se přesně to, co k nám přitahuje všechny ty negativní zkušenosti! Sami sebe trápíme a svým trápením k sobě přivoláváme další trápení, kvůli kterému se trápíme.
Naši andělé nám chtějí pomoci z tohoto kruhu ven a žádají nás, abychom si uvědomili, že nikdo a nic nám nestojí za marnění života stresem a trápením se. Život jsme dostali proto, abychom ho žili a abychom skrze něj dali světu to nejlepší, co dokážeme. Všechno to, co milujeme a co chceme dělat, všechny naše sny a přání, to všechno jsme dostali proto, abychom radostně prožili svůj život, a TÍM naplnili své poslání ve světě, které je ku prospěchu všem. Ano, samozřejmě, vždy budou na světě lidé nebo události, které nás mohou zranit, ale nikdy to nebude takové neštěstí, jako kdybychom prošli celým svým životem s uzavřeným srdcem neschopným radosti či prožívání lásky. Stojíme za to, abychom byli šťastní a spokojení! Jsme vedení k tomu, abychom si uvědomili svou cenu a hodnotu vlastního života, který nám byl dán. Kdo dosud obětoval svůj čas a energii něčemu jinému než lásce, radosti a tomu, co ho dělá šťastným, ať to změní! Nechť je v našem životě více radosti! Dovolme si rozkvést a dávat a přijímat lásku a krásu bez starostí o cokoli, bez ohledu na to, jaké je zrovna v našem životě počasí. Nakonec, pro život květin je déšť stejně tak důležitý jako svit slunce.
 
- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Buďte otevřeni úspěchu. Vypovídá o tom, že si zasloužíme být úspěšní, a to nejen kvůli sobě samým a vlastnímu pocitu naplnění a dostatku, ale i kvůli dalším lidem, kterým náš úspěch přinese mnoho dobra a užitečných věcí či informací. Každý z nás je tu proto, aby dělal to, co ho baví, protože právě tento pocit naplnění a zábavy je signálem, že se jedná o činnost související s naším posláním na tomto světě, skrze kterou do světa vnášíme nové věci, radost, moudrost a mnoho dalšího. Jde o to, abychom se nebáli "jít s kůží na trh", ukázat ze sebe to nejlepší, dát ze sebe to všechno, co chceme dát, a zejména abychom si nebránili být úspěšní z přesvědčení, že to je špatné, že budeme pyšní nebo že nám "takový přepych" nenáleží. Přehnaná skromnost, podceňování se a potlačování svých potřeb pod nálepkou šlechetnosti a skromnosti nemá nic společného se zdravou pokorou. To, že si šlapeme po štěstí a nedovolujeme si zvýšit svůj standard, nevypovídá nic o tom, jak jsme šlechetní a "jak jsme si vědomi toho, co je skutečně důležité". Toho si můžeme být vědomi i jako úspěšní. V naší společnosti bohužel vládnou dosud mnohé předsudky, které ubližují lidem, udržují je v jejich "malosti" a brání jim v rozkvětu skrze zastrašování a vyhrožování, že budou souzeni a neoblíbení za svůj úspěch. Mnozí lidé závidí úspěšným a ubližují jim, protože jim přijde nespravedlivé, aby se měl někdo lépe než oni - přitom však každý člověk může svůj život změnit, a pokud to někdo nedělá, nemůže se divit, že tomu výsledky odpovídají, a nemůže z toho ani obviňovat nikoho jiného. Jsme tedy vedeni k tomu, abychom se nenechali nikým a ničím brzdit a dovolili si být úspěšní pro dobro nás i všech ostatních.
Tato karta je o víře v sebe samé, o pevné vůli a vytrvalosti. Ať už se tedy jedná o jakoukoli záležitost v našem životě, kde jsou tyto vlastnosti potřebné, jsme vyzýváni k tomu, abych si je udrželi a nenechali se vystrnadit z cesty. Náš úspěch je pro všechny prospěšný a naplňování našeho životního poslání je mnohem důležitější než to, co si o nás někdo myslí nebo co kdo říká. Úspěch není žádný přepych - je to samozřejmost! Děláme-li to, co jsme sem přišli dělat, tzn. své poslání, všechno to, co nás naplňuje, je úspěch zcela nevyhnutelný a přirozený - Nebesa samozřejmě podporují každého v jeho poslání! Aby mohl světu předat to nejlepší, MUSÍ uspět! Není to nic špatného, ani to není žádná výsada - je to přirozený následek toho, že děláme to, co milujeme, a že kráčíme po cestě, po které jít máme. Pokud úspěšní nejsme, buď jdeme po špatné cestě a Nebesa se nás takto snaží přesměrovat a navést na tu pravou, a nebo - a to je velmi časté - si sami kazíme úspěch svými negativními přesvědčeními a navyklými omezenými způsoby myšlení. Víme-li, že jdeme po té pravé cestě, a přesto nejsme úspěšní, jsme tímto vedeni k odstranění či změnění všeho, čím si sami úspěch kazíme. Naši andělé nám rádi pomohou objevit a pochopit všechny příčiny a najít řešení i pomoc.

Druhou kartou je Pětka Činu a dokonale poukazuje na část poselství karty předchozí. Je to karta konfliktů a výzev, která vypovídá o nesouhlasných názorech či postojích, o situacích, kdy se musíme postavit sami za sebe, a v případě potřeby se bránit. Nevypovídá o žádném ohrožení, neříká nic takového, že by nám něco hrozilo - připomíná nám však, že máme-li být v životě spokojení, musíme si nejprve přiznat, že máme také svou cenu, že i na nás záleží, a rozhodnout se, že už svůj život nebudeme přizpůsobovat omezeným názorům druhých lidí. Nejde tady o ignorování moudrých rad nebo vedení - ale o poznámky, soudy a postoje lidí, kteří sami nejsou spokojení a kteří nám mohou chtít bránit v naší spokojenosti, čistě z pocitu jakési spravedlnosti, který pramení z jejich ega. Lidem nepomůžeme tím, že se sami stáhneme a nedovolíme si být šťastní - právě naopak! Jen je utvrdíme v jejich negativním jednání, podpoříme jejich falešný pocit kontroly a moci, a ve světě tím utvrdíme moc strachu a negativity, kterou nad námi má. Proto tu nejsme. Na nás je, abychom všechny tyto negativní vzorce prolomili a nadále jim nedovolovali ovládat náš život. Je to výzva k postavení se sami za sebe, za svou sebeúctu, a to nikoli z pocitů hněvu nebo něčeho negativního, ale z čistého vědomí si vlastní hodnoty - a hlavně hodnoty svého poslání. Nenechme vystrašené a nespokojené lidi bránit nám v šíření dobra, jen proto, že oni si myslí, že je jim křivděno. Když poslechneme tyto lidi a podřídíme se jim (resp. jejich egu), uděláme pravý opak toho, co jsme sem přišli udělat. Máme svět uzdravovat a měnit k lepšímu, ne ho udržovat nemocný ještě svým vlastním podílem. Druhým nejlépe pomůžeme právě tím, že se od nich nenecháme zastrašovat, postavíme se jim, bude-li to třeba, a obhájíme svou pozici, o které svým srdcem jasně cítíme, že je naprosto v pořádku a správná. Naši andělé a zejména pak archanděl Michael nás podpoří, jakkoli budeme potřebovat. Hájit sebe samé a stát si sami za sebou a svou vlastní cestou neznamená být zlí, agresivní či bezohlední, ale brát v potaz to, co je skutečně důležité - a to je léčení světa a šíření dobra. Je to poselství o "láskyplných, ale zároveň striktních Ne". Nemusíme být na druhé oškliví, abychom se dokázali sami za sebe postavit. Líbit se jim to nemusí, ale když víme, že děláme to, co nám srdce radí, jednoho dne pochopí, že to tak bylo lepší. S tímto vědomím můžeme kráčet po cestě dál bez jakýchkoli obav nebo pochybností.

Poslední kartou pro tento týden je Strážce Činu, karta vůdcovství a autority, která říká, že máme být sebevědomí a stát se pány svého rozvrhu a života. Nenechme rozhodovat ostatní o tom, co kdy jak máme dělat. Lidé budou mít vždycky spoustu požadavků a představ a vždy bude mnoho věcí, které je třeba zařídit. Stále jsme to však my, kdo určuje, co kdy jak budeme dělat, a je třeba, abychom si to uvědomili. Dokud se necháme vláčet jinými lidmi a jejich názory, budou to vždy oni, kdo rozhodují o našem životě a našich pocitech a my budeme jejich oběťmi. Jsme to však opět my, kdo jim to dovoluje. Kdo upřednostňuje cizí názory a soudy před vlastním vědomím a cítěním. Kdo se raději ustrašeně podřídí někomu jinému, místo aby následoval vlastní srdce a konal to, co opravdu chce. Toto je karta vlastní autority - říká, že je načase začít o sobě rozhodovat sami, a to bez nezdravých kompromisů. Ohleduplnost vůči druhým je dobrá, ale klanění se jim a zanedbávání vlastních potřeb ve snaze vyhovovat těm jejich, to není ohleduplnost, ale sprosté sebeponižování. Kvůli ničemu takovému jsme sem nepřišli a nikdo ani nemá právo to po nás chtít. Staňme se tedy vlastními pány a nenechme druhé rozhodovat o nás. Rozhodovat může každý jen sám za sebe. Ohleduplní být můžeme, aniž bychom přitom komukoli podřizovali svůj život. Dělat kompromisy je někdy v pořádku, ale stejně tak jsou věci, v nichž kompromisy na místě nejsou. A právě tehdy je třeba zakročit a jednat v souladu se zdravou sebeúctou a respektem vůči všem, tedy včetně nás, nikoli všech ostatních na náš úkor.

SHRNUTÍ
Všechny karty spolu souvisí a společně říkají, že máme být sami svými pány a už nenechat ostatní lidi a jejich názory nebo jiné vnější okolnosti, aby určovaly, co máme dělat nebo jak se máme cítit. Jsme vedeni k uspořádání svého života takovým způsobem, jakým to chceme udělat my, a ne ti ostatní. Přitom se nejedná jen o problém s druhými lidmi, ale i s naším vlastním egem, které nám chce diktovat, co máme jak dělat, pod všelijakými výhrůžkami: "Udělej to a to / Tohle nedělej, jinak....(budeme špatní, nedostateční, odsouzení, ohrožení, nezodpovědní atd.)" Tím se ale nesmíme nechat ovládat.
Pochybnosti budeme mít v jistém smyslu vždy. Vždy budou existovat věci, které budeme potřebovat zohlednit a brát v úvahu. Jde však o to, abychom se všemi těmito argumenty nenechali brzdit, natož úplně zastavit, a nechali si zdánlivou nedokonalostí či nedostatečností bránit v pokroku, růstu a úspěchu. Nikdo z úspěšných lidí není dokonalý, nikdo z nich nemůže říct, že nedělá žádné kopance a že se mu vždycky všechno daří. Všichni ale dělají to, co je naplňuje, bez ohledu na to, jak dobře byli či nebyli připravení, bez ohledu na to, jak moc se báli. Prostě to udělali a dokázali to. A málokdo přitom uspěl hned napoprvé. Zůstali vytrvalí a věřili ve svůj záměr. Ať už máme tedy jakékoli přání nebo cíle, je třeba následovat své vedení, zbavit se negativních přesvědčení a návyků, které nám stojí v cestě, nevzdávat se ve svém úsilí, nečekat od sebe přitom nereálné věci a dělat to nejlepší, co dokážeme, bez ohledu na cokoli. Úspěch závisí pouze na tom, zda následujeme své srdce a vytrváváme na své cestě. Pokud to děláme, úspěch zcela přirozeně přijde, v ten nejlepší okamžik. Do té doby se těšme z cesty, která k němu vede, užívejme si svůj růst a nechme život svobodně plynout. Jednejme zcela v souladu s tím, co cítíme jako to pravé. Všechno bude tak, jak má být.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.