neděle 24. dubna 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25.4. do 1.5. 2016

Milí přátelé,

pro tento týden nám andělé radí, abychom se věnovali činnostem, které nám pomáhají zůstat klidní a v míru. Dělejme si nyní hodně času na sebe, na péči o své tělo, na meditace, čtení uklidňujících knih, na spánek či cokoli jiného, co nám pomůže cítit se dobře bez ohledu na vnější okolnosti nebo na množství povinností v našem životě. Když se toto naučíme, snadno pak projdeme jakýmkoli obdobím, ať už snazším či náročnějším, aniž by nás to vnitřně rozhodilo a odvedlo od naší cesty plné světla. Vnější okolnosti se mění jako počasí a na nás je, abychom se naučili obdobným způsobem procházet i životem - bude-li v něm pršet, vezmeme si deštník, bude-li velké horko, osvěžíme se vodou, bude-li mráz, oblečeme si něco teplého. Prostředky, které nám pomohou zůstat klidní a vyrovnaní bez ohledu na okolnosti, se mohou u každého z nás lišit v závislosti na tom, co komu z nás pomáhá. Někomu stačí si uvědomit Božský řád skrytý za každou okolností, který zajišťuje, že je všechno vždy tak, jak má být. Někomu zase pomáhá poslech klidné hudby, která mu udržuje dobrou náladu. Jinému zase pomáhají veselé barvy nebo opakování manter. Bez ohledu na to, jaký způsob nám vyhovuje, jsme nyní vedeni k tomu, abychom tyto metody využívali a udržovali se ve stavu vnitřního míru.
Je třeba se také chránit před negativitou našeho okolí, ale stejně tak důležité je neuchovávat negativitu v sobě samých, ve svých myšlenkách, v srdci, v našich slovech či postojích, protože právě ty k nám obvykle vnější negativitu přitahují. Péče o sebe v nás podporuje energii lásky, která k nám pak přitahuje ještě více lásky zvenčí a pomáhá nám léčit následky předchozí negativity, stejně jako zůstat odolní vůči negativitě, která může být kolem nás i v přítomnosti. Držet si zdravý odstup od lidí, kteří nás zbytečně zahlcují svou negativitou, je jedna věc, ale sami nebýt negativní je věc druhá. Jako citliví lidé jsme snadno ovlivnitelní energiemi druhých, zejména pak těmi hrubějšími, agresivními a intenzivními jako je energie hněvu, strachu nebo jakákoli jiná forma nelásky. Můžeme mít sklon, ať už vědomě či nevědomě, uzavírat své srdce vůči cítění obecně - pak nejsme schopni cítit štěstí ani lásku, stejně tak jako své tělo obalujeme nadbytečnou váhou, abychom se ochránili před tím, co k nám všechno proudí - a zatěžujeme se zbytečnou tíhou ve fyzické formě. Mezi způsoby, jakými si můžeme zajistit citové bezpečí, patří například štítování, modlitby, užívání krystalů, očisty v přírodě s pomocí rostlin, koupele s mořskou solí, pití očistných čajů, apod. (Více o energetické ochraně např. zde: http://www.nakridlechandelu.cz/andelske-leceni/bile-svetlo-barevna-ochrana , http://andelskydenik.blogspot.cz/2014/07/zachazeni-s-energiemi-pro-empaticke.html )
Tím, že se chráníme, se od druhých neizolujeme, ani se nestáváme necitlivými. Naše ochrana je důležitá právě proto, abychom mohli druhým pomáhat. Dokud budeme bojovat sami se sebou a s negativními energiemi, které jsme na sebe přejali, nemůžeme se pořád nikomu ani ničemu věnovat. Vlastní ochranou a péčí o sebe nikomu nic nebereme ani neupíráme, nestáváme se sobeckými, ani tím nerozdělujeme pouta, která s druhými lidmi máme. Očištěním se od negativity a ochranou před ní právě naopak pomáháme všem, protože díky tomu můžeme dobře fungovat, aniž bychom ztráceli čas a energii zbytečným bojem s tíhou negativity. 
Dovolit si být v pohodě, i když ostatní lidé nebo vnější podmínky v pohodě nejsou, to není žádný luxus, je to nezbytnost. Chceme-li všemu a všem co nejvíce pomoci, uděláme nejlépe, zůstaneme-li klidní, budeme naslouchat svému vnitřnímu vedení a to pak budeme následovat, jakmile budeme mít jasno v tom, co máme udělat. Nedělat si starosti neznamená být nezodpovědní nebo lehkomyslní, ale udržet si svou mysl jasnou a čistou, tak aby co nejlépe přijímala Božské vedení, které se - na rozdíl od naší mysli - nikdy nemýlí. Je tedy nanejvýš zodpovědné nekalit si mysl starostmi, ale naopak ji udržovat klidnou a otevřenou. Naši andělé nám rádi pomohou tohoto stavu dosáhnout a také si ho udržet.
 
- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Trojka Činu. Je to karta, která vypovídá o příznivé budoucnosti a přichází k nám v jistém smyslu jako útěcha, máme-li strach kvůli tomu, jak se co v budoucnu vyvine. I když zatím nemusíme mít pevninu na dohled, naše loď pluje přesně tam, kam potřebuje doplout, a na nás je, abychom důvěřovali jak svým schopnostem řídit vlastní loď, tak i vlnám, které nám na cestě pomáhají. Tato karta vypovídá o tom, že naše plavba bude nyní klidnější a že si máme mezitím odpočinout, nejsme-li vyloženě vedeni k nějaké aktivitě (to záleží na individuálním vedení každého z nás). Každopádně si však nemusíme dělat starosti. To je hlavním poselstvím této karty. Říká nám, že všechno bude dobré a že si nemáme ubližovat vlastním strachem.

Druhou kartou je Posel Citů. Je to krásná karta, která říká, že se nám dostane nějaké milé zprávy nebo impulsu zvenčí, který v nás probudí milé city. Můžeme také dostat pozvánku na nějakou akci. 
Tato karta může znamenat také osobu - někoho něžného a hodného, kdo má ty nejčistší úmysly, je citlivý, umělecky nadaný a kdo může být také trochu ostýchavý a může mít problém své city projevovat. To může také poukazovat na to, jak se nyní cítíme my sami a jak jsme citliví - a v souvislosti s první kartou je to pro nás zpráva, že je v pořádku takoví být a že máme tuto svou schopnost silně cítit a prožívat láskyplně přijmout. Toto sebepřijetí podpoří lásku v nás a bude k nám následně přitahovat obdobně láskyplné osoby a prožitky. Rovněž znamená, že se podle toho máme k sobě chovat - a dopřát si potřebnou péči, potřebujeme-li si odpočinout nebo uzdravit své srdce.

Třetí karta, Pomocník Myšlenek, vyšla společně se čtvrtou, Desítkou Myšlenek - jsou tedy v úzké souvislosti. Společně vypovídají o ukončeních, která nám přinesou úlevu, a urychleném vývoji situací. Jsou to přitom záležitosti, u nichž jsme již dlouho věděli, že potřebují změnu, a nyní tato změna přichází. Pokud jsme odmítali cokoli dělat, nejčastěji ze strachu, že bychom mohli udělat chybu, změní se daná situace sama. Andělé nám přitom připomínají, že se nejedná o nic negativního a že nic z toho, co dospěje ke svému konci nebo co z našeho života odejde, doopravdy nepotřebujeme a bude nám bez toho lépe. Jsou věci, o kterých si myslíme, že je nutně potřebujeme, abychom mohli být šťastní, ale přitom nám právě tyto věci a okolnosti v cestě ke štěstí brání. My to tak možná nevidíme, protože máme jen velmi omezený úhel pohledu, ale protože máme ve svých srdcích jasná přání, touhu po lásce a radosti, zdraví a hojnosti, a míru v duši i na Zemi, přirozeně se pak všechno přetváří tak, aby nám k tomu bylo dopomoženo. Andělé říkají, že pro většinu z nás tyto nastalé změny nebudou žádným zvláštním překvapením a že se ani nejedná o nic radikálního, co by nás úplně rozhodilo. Spíše jde jen o to, že přirozený dosavadní průběh některých nefunkčních záležitostí se uspíší, aby se nám ulevilo co nejdříve a abychom se mohli co nejdříve pohnout dál - bez zbytečných břemen. Nikdy nepřijdeme o nic, co opravdu potřebujeme a co nás opravdu může činit šťastnými - a bez břemen se určitě obejdeme. Je to konec problémů, nikoli hezkých věcí.

SHRNUTÍ
Přestože nás v tomto týdnu čekají nějaké změny, zároveň je nám ze strany našich andělů dáváno jasně najevo, že můžeme být zcela klidní a že se nám také dostane láskyplné podpory a potěšujících impulsů zvenčí. Rovněž však potřebujeme být láskyplní sami k sobě. S láskou k sobě samým je přitom spojeno i to, že se odmítneme rozčilovat nebo trápit. I to je projev lásky k sobě. "Mám se natolik rád/a, že se prostě nebudu trápit." Naše budoucnost je příznivá a vody klidné, takže ať už projdeme jakýmikoli změnami, nezmění to nic na našem vnitřním míru a na tom, že na závěr bude všechno dobré. I když možná nevíme, kam nás vítr zavane a jak se věci nakonec vyvinou, můžeme si být jisti tím, že to pro nás i pro druhé bude to nejlepší. Je to stejné, jako když si koupíme jízdenku z místa A do místa B. Existuje nespočet tras, kudy se do místa B můžeme dostat, ani nemusíme trasu znát - ale víme, že nakonec se dostaneme přesně tam, kam potřebujeme. A to je to jediné, na čem záleží. Ať se nakonec dostaneme kamkoli, bude to přesně takové místo, které je pro nás to nejlepší a které nám přinese ta největší požehnání.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.