pondělí 23. května 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.5. 2016

Milí přátelé,

pro tento týden nám andělé připomínají, že ať už si v životě přejeme cokoli, nemáme se nechat brzdit strachem, který v nás vyvolává myšlení nedostatku a nedůvěry. Vědí, že jsme již zažili mnohokrát zklamání z nesplněných přání, zároveň nás však vedou k uvědomění si, že to, co jsme si tehdy přáli, pro nás nebylo to nejlepší, i když jsme si to mysleli, a že tato nesplněná přání nám v konečném důsledku pomohla k něčemu ještě lepšímu, i ke zmoudření a k rozvinutí si důležitých schopností a dovedností. Přejeme-li si finanční bohatství, ale nejsme schopni si udržet ani menší obnos peněz, pak nám nesplněné přání napomůže přehodnotit vlastní zacházení s penězi, osvojení si nových, lepších návyků v této oblasti, a my zjistíme, že samotné finance vlastně vůbec nebyly problém a že už je ani tolik nepotřebujeme, protože jsme se naučili zacházet dobře s těmi, které máme. A pokud je potřebujeme, snadno k nám přijdou, protože jsme přijali lekci, kterou nás jejich nedostatek měl naučit. Přejeme-li si vztah s partnerem, s nímž bychom mohli souznít, ale přitom nesouzníme ani sami se sebou, máme sklony k závislosti nebo máme nějaký jiný rys či chování, které by ve vztahu mohly působit vážné problémy, potom vztah nepřijde, nikoli proto, že by nám Vesmír upíral naše přání, ale proto, abychom měli prostor a čas zapracovat na sobě samých a těch našich stránkách, které vyžadují pozitivní změny, aby nám onen vysněný vztah nekazily. Často jsme přitom vedeni k poznávání sebe samých skrze lidi v našem okolí, kteří nám nastavují zrcadlo, nebo i situace. Uvědomíme-li si, že máme sklon věšet se na druhé a chtít od nich, aby nás dělali šťastnými; že se často hněváme a obviňujeme; že v sobě nosíme pocity viny a nezasloužení si dobrých věcí; že závidíme štěstí druhým, protože jsme přesvědčeni o jeho nedostatku pro nás; že své štěstí děláme téměř zcela závislé na vztahu či na partnerovi a na tom, co dělá či nedělá; že máme srdce uzavřené a neschopné procítit lásku a radost, pak můžeme Vesmíru přímo děkovat za to, že nám náš vysněný vztah nedal, protože bychom přece nechtěli, aby nám do něj zasahovaly tyto naše nezpracované záležitosti. Stejně tak můžeme poděkovat i nemoci, která nám může pomoci k velkým uvědoměním a přehodnocením životních hodnot. Naši andělé nám připomínají, že všechna tato zklamání a nesplněná přání měla svůj účel a že tento účel byl dobrý, nikoli škodlivý či nepřejícný. Vesmír nemá žádný zájem na tom, aby kdokoli trpěl. Někdy si však utrpení lidé sami z vlastní vůle volí, a nebo pro svůj život potřebují lekci, kterou se nedokážou naučit jinak než přes bolest. Takové prožitky jsou potom v souladu s vůlí jejich vlastní duše a její vyšší moudrosti. Vesmír pak pouze hraje úlohu zprostředkovatele vůle naší duše. 
S tímto uvědoměním se zklamání z nesplněných přání můžeme přestat bát, protože budeme vědět, že všechno, co je pro nás dobré, se nám vždy splní, a co pro nás dobré není, to se nesplní, abychom mohli dostat to, co pro nás dobré opravdu je. Je k tomu zapotřebí vzdát se přesvědčení, že sami víme všechno nejlépe, a přiznat si, že Vesmír/Bůh může vidět dále než my a že pro to, co se děje či naopak neděje, může mít dobrý důvod, který JE v souladu s naším vlastním nejvyšším dobrem. Vesmír nám přeje a podporuje nás všemi prostředky - ať už věcmi, lidmi nebo změnami, které potřebujeme, a nebo tím, že nám něco nedá, a tím nás dovede k něčemu mnohem cennějšímu. Andělé chtějí, abychom se přestali bát zklamání a selhání, a dělali to, co dělat chceme, šli si za tím, co si přejeme, nepopírali svůj strach, ale ani ho nenechali o nás rozhodovat, a kráčeli dál s plnou vírou, že ať už vše dopadne jakkoli, bude to pro nás to nejlepší.
 
- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.
První kartou pro tento týden je Intuice a vhledy. Ta vypovídá o našich zesílených schopnostech intuice a naslouchání vnitřního vedení. Říká nám, že těmto svým schopnostem můžeme zcela věřit a že si jejich vedení nemáme nechat nikým vymlouvat, a to ani vlastním egem a jeho strachy. Říká nám, že bude nyní lepší nechat si své plány a záměry spíše pro sebe, popř. je sdílet se svými anděly nebo s opravdu důvěryhodnými a pozitivními přáteli, u kterých jistě víme, že nám nebudou nic vymlouvat a že v nás i naše vedení věří. Neznamená to uzavřít se před světem nebo uzavřít své srdce vůči druhým - je to jen o tom, že jsme si vědomi jejich obav a pochybností, a přestože by své názory a rady mysleli dobře, mohli by do našich plánů vnést negativní energii, a tím je pozdržet, zkomplikovat nebo nám je úplně vyvrátit, jsme-li snadno ovlivnitelní. Tím, že si chráníme svá tajemství a záměry, neříkáme, že druhým nevěříme, ale že zkrátka nechceme, aby jejich obavy zasáhly do toho, co cítíme naprosto jasně jako dobré. Můžeme si být jisti tím, že ani druzí by si nepřáli pokazit něco dobrého - uděláme tím tedy dobrou službu i jim.

Druhou kartou je Pětka Citů, karta žalu a oplakávání, která se může týkat jak událostí nedávných, tak i dávno minulých. Poukazuje na naše zklamání z minulosti, kvůli kterým nejsme schopni jít doopravdy kupředu a něco dobrého do svého života přijmout. Nevyléčené pocity jsou jako ucpávky v proudu naší energie, a tím i energie plynoucí v našem životě. Aby mohla energie námi i naším životem volně proudit, je třeba, abychom ze svého srdce propustili všechnu bolest, kterou jsme z něj ještě neuvolnili. Pokud nás v tomto období potká nějaký zážitek, který zasáhne naše srdce, můžeme si být jisti tím, že nám přišel pomoci, aby uzdravil naše srdce a očistil ho od staré bolesti. Nemusí to být nic nepříjemného - může nás něco hluboce dojmout, hluboce oslovit, hluboce se nás dotknout svou krásou a láskou. Ať je to cokoli, pomáhá nám to otevřít naše srdce a uvolnit z něj dosud svázané pocity, kvůli kterým jsme nebyli schopni být skutečně šťastní a prožívat své štěstí. Tato karta zároveň vypovídá o odpuštění, a to jak druhým, tak i sobě samým. Vztek na druhé či pohrdání sebou samými z jakéhokoli důvodu nejsou k ničemu dobré a jen nám ubližují. Přestože můžeme mít pocit, že vztekat se na druhé je spravedlivě trestá, nebo že sebetrýznění a odpírání si dobra je spravedlivým trestem pro nás, ve skutečnosti nás to jen brzdí na naší cestě, která má šířit lásku a dobro. Neodpuštění je specialitou ega, které nás takto udržuje uzavřené v sobě samých, místo abychom se otevřeli světu a dělali to, co v něm dělat máme. Víra, že se musíme trestat za každou chybu nebo lidskou nedokonalost, je velmi nešťastná, a naši andělé nás vedou k tomu, abychom ji změnili. Neznamená to popírat, že se něco negativního stalo, ale nedovolit tomu, aby nás to zastavilo a abychom kvůli tomu přestali konat své poslání, kterým je přinášet lásku a světlo jak našemu světu, tak i nám samým.

Třetí kartou pro tento týden je Léčitel Myšlenek, která nás vede k velkému úklidu ve vlastní hlavě, v srdci, v domově i v životě. Nabádá nás k tomu, abychom si ujasnili, co nám už neslouží, co ve svém životě nepotřebujeme nebo a co nám dokonce ubližuje, a neváhali to propustit ze svého života pryč. Tak jako skříň přeplněná věcmi, ani naše mysl přeplněná myšlenkami neposkytuje žádný prostor ničemu novému, ani naše srdce přehlcené starými emocemi nemůže přijmout novou lásku či štěstí. Pětka Citů poukázala na zablokovanou energii nevyléčenými, svázanými pocity, a tato karta k tomu dodává, že to není jen o pocitech. Říká nám, že je načase přestat se bát, co na to kdo řekne, nebo co by se mohlo stát, když uděláme to a to, a prostě to udělali. Je to karta spíše racionální a "chladná", která nám naznačuje, že ne vždy je na místě řídit svůj život podle pocitů - někdy je třeba postavit se k dané situaci čelem, pocity nepocity, a prostě udělat, co víme, že udělat máme. Tato karta znamená, že máme ve svém životě, ve své mysli, ve svém srdci či ve svém domově vytvořit volný prostor propuštěním toho, co nám už neslouží nebo nám i škodí. To zahrnuje myšlenkové návyky, staré zablokované pocity, staré nepoužívané věci, k nimž nemáme žádný vztah, nebo také činnosti, vztahy či osoby, které nám jen berou energii a nevracejí ji zpět. Je to karta úklidu a nového pořádku v našem životě, na němž se nyní máme spolupodílet a který nám přinese velkou úlevu.

SHRNUTÍ
Toto je týden spíše o nás než o našem vnějším životě - našich vztazích, naší práci apod. Jsme vedeni k odblokování svého nitra, jak myšlenkově, tak citově, a následně toto odblokování provést i v životě vnějším, budeme-li k tomu vedeni. Každý z nás přitom ví, co a jak potřebuje udělat, a Vesmír a andělé nás v tom podpoří. Je zapotřebí naše spolupráce - ochota uvědomit si, co potřebujeme změnit, ochota tyto změny provést, byť nám nemusejí být úplně příjemné, a konat své kroky v souladu s tím, jak to cítíme, přestože se jiným lidem nemusí líbit. Každý člověk má své ego a strachy, a tak jako se my někdy bojíme o své blízké, i oni se bojí o nás, když vidí, že se chystáme něco měnit. Lidské ego, bez ohledu na to, čí je, vždy vychází ze strachu a snahy zachovat všechno neměnné, protože tak má všechno pod svou kontrolou a v té podle něj spočívá "bezpečí". To je však jen iluze, protože život sám je neustálá změna a skutečně v bezpečí jsme vždy, plyneme-li s životem v souladu, tak jak nás vede naše vnitřní moudrost. Ve skutečnosti nikdy nemůžeme mít všechno pod kontrolou a ve smyslu ega bychom tedy nemohli být v bezpečí nikdy. Ego se nás snaží donutit získat všechno pod svou kontrolu, čímž nás uvrhává do nekonečného a vyčerpávajícího boje beze smyslu, který nás jen odvádí od našeho pravého poslání. Snaha bránit změnám a mít všechno pod svou kontrolou nám přináší jen bolest, a pak skutečné bezpečí, které si přejeme, je nám ještě více vzdálené. Poslouchat strach se nevyplácí, ať už vypadá sebevíc logicky. Přestože má rozum a logika v našem životě své místo, není dobré jim dávat příliš velké slovo a nechat je, aby se snažily řídit i věci, které do logiky nespadají. Skutečné bezpečí nám zajišťuje naše intuice, naše vnitřní vedení a nebeská ochrana. Pokud v našem životě opravdu existuje nějaké ohrožení, pak nám nepomůže strachová paralýza, ale naslouchání a následování svého vnitřního vedení, které nás jasně povede k tomu, co máme udělat pro svou ochranu. Velká část našich obav je však zcela neopodstatněná, přestože nám to může připadat zcela opačně. Ať už se bojíme čehokoli nebo o cokoli, v jádru každého strachu je strach o naše bezpečí. Když si však uvědomíme, v čem skutečné bezpečí spočívá, a budeme jednat v souladu se svým vnitřním vedením, nemusíme dávat strachu vůbec žádný prostor, protože budeme vědět, že v bezpečí jsme. Nenechme se tedy řídit strachem, ale umožněme své intuici, aby nám ukázala další kroky, které máme vykonat. Abychom ji mohli vnímat, je třeba jí odstranit z cesty staré emoce, myšlenkový humbuk, stimulující látky z těla a další věci, které nám v jejím vnímání brání. Jsme vedeni k očistě na mnoha úrovních, která nám umožní se osvobodit od strachu ega a žít náš život tak, jak jsme ho sem původně žít přišli - plně, nadšeně, láskyplně a radostně.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.