neděle 19. června 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.6. 2016

Milí přátelé,

mnozí z nás se nyní nacházejí v situacích, ve kterých se cítíme být pod tlakem a které bychom rádi co nejdříve vyřešili, ale jako by to prostě nebylo možné. Jsou to různé situace, ale společné mají to, že se v nich necítíme dobře a zároveň zdánlivě neexistuje nic, co by nám z nich mohlo pomoci nebo co bychom mohli udělat. Chceme to co nejdříve vyřešit, abychom si mohli vydechnout, ale ať děláme, co děláme, nic nám vlastně doopravdy nepomáhá, protože na dané situaci se nic nemění.
Snažíme se své podmínky v životě ovlivnit tak, abychom se mohli cítit dobře - avšak smyslem těchto situací může být právě to, naučit se cítit se dobře bez ohledu na podmínky - a místo změny svého okolí začít změnou svého nitra. Naučit se, jak se uvolnit i přesto, že něco vyřešené není a nebo nevíme, jak to udělat.
Je nám to protivné, protože bychom toto "ohrožení" rádi co nejdříve zažehnali. Je to v podstatě naše přirozená instinktivní reakce. Jenže velká většina strachu, který nyní prožíváme a který nemusí mít přímo s touto konkrétní situací nic společného, ovlivňuje naši mysl i emoce natolik, že rozhodovat se nebo cokoli dělat v tomto šíleném paralyzujícím zmatku by do našeho života vtáhlo jen ještě více zmatku. Naše myšlenky, představy i emoce mohou být tak dramatické, že nakonec mohou být úplně mimo skutečnost.
To, že nevíme, co udělat, i když bychom to tak rádi co nejdříve udělali, má svůj smysl. Naše vnitřní vedení, vedení našeho srdce, ví, co dělá. Pokud nás jasně nenabádá k nějakým konkrétním krokům, o nichž jistě víme, že jsou pro nás ty správné, pak je pro nás lepší, abychom se uvolnili a počkali, až se nám takového jasného pokynu dostane. Ne vždy nám totiž pomůže "něco udělat", aby se situace zlepšila. Mnohdy, a zvláště v době, kdy jsme pod velkým emočním či myšlenkovým tlakem, bychom svou akcí celé situaci ještě více uškodili. 
V tomto období (neříká-li nám naše vlastní individuální vnitřní vedení něco jiného) jsme vedeni k práci se svým nitrem namísto konání a jednání ve svém vnějším životě - tj. v kariéře, vztazích, financích, domově atd. Cítíme-li vnitřní neklid a žádné ujišťování ani potvrzení zvenčí na něm nic moc nemění, je to jasné znamení, že tento neklid nesouvisí s naším okolím, ale pouze a jedině s naším vlastním nitrem. Propusťme tedy svou potřebu za každou cenu něco udělat, abychom změnili svět kolem sebe, a tím dosáhli vnitřního klidu, ale naopak, najděme vnitřní klid sami, bez ohledu na to, co se v našem životě děje, poodstupme od všeho toho dění, a přijměme současný stav bez naléhavé potřeby ho měnit a dostat věci honem pod svou kontrolu.
Všechno, co potřebujeme vědět, se vždy v pravý čas dozvíme, a máme-li na něco přijít sami, přijdeme na to. Můžeme se uvolnit. Nemusíme hned znát odpovědi na každou otázku, nemusíme hned znát řešení na každý problém. Když se naučíme udržet si vnitřní mír i přesto, že podmínky v našem životě nejsou právě dokonalé, získáme tím obrovskou svobodu, protože tyto vnější podmínky už na nás nebudou mít takový vliv a naše štěstí a spokojenost na nich nebudou závislé - čímž rovněž zmizí i naše úzkostlivá snaha všechno kontrolovat a na všechno dohlížet, abychom si ovládáním vnějších okolností pojistili svůj vnitřní mír. Vnitřní mír není o tom, zda jde všechno tak, jak chceme, zda přesně víme, co a jak bude, ani o tom, zda máme splněné všechny úkoly a vyřešené všechny problémy. Spousta lidí, ze kterých mír a pokoj přímo vyvěrá, má ve svých životech mnoho nedořešených věcí, a přesto jsou spokojení. Naučili se své nedokonalé podmínky přijímat a nacházet pokoj v duši bez ohledu na ně. Když využijeme současné příležitosti k tomu, abychom se to naučili také, velmi nám to pomůže, a to nejen v aktuální situaci, ale i v celé naší budoucnosti.
 
- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Devítka Činu, která nás vyzývá, abychom se nyní chránili, a to zejména energeticky. Kdykoli se potýkáme s vlastními emocemi a myšlenkami, které nám dávají zabrat, jsme obzvláště citliví vůči podobným myšlenkovým a emočním energiím jiných lidí, neboť s námi silně rezonují. Cokoli pocítíme, že je třeba udělat, abychom si zajistili klidné prostředí pro práci s vlastním nitrem, máme udělat. Může to znamenat, že odmítneme setkání s některými lidmi, nepřijmeme žádosti o další vydávání energie, necítíme-li se na to, že budeme pracovat s vizualizací, modlitbami a meditacemi či jinými technikami ochrany, budeme poslouchat klidnou a krásnou hudbu, která očistí nejen nás, ale i náš domov či jiné místo, v němž pobýváme, atd. Hlavním poselstím této karty pro nás na toto období je, že se máme postarat o vlastní klid a potřeby, a nenabírat si žádnou další zátěž, neřešit nic, co opravdu nemusíme, a dobře o sebe pečovat.

Druhou kartou je Pomocník Citů. Tato karta znamená především spoustu lásky, ať už romantické nebo v jiné formě, a také to, že se jí otevíráme. Symbolizuje otevírání našeho srdce a jeho očišťování od starých nánosů "špíny" jako je strach, pochybnosti, stará zranění a cokoli dalšího, co nám v lásce brání. Vypovídá o tom, že si nyní řešíme své citové záležitosti, ale že se nemusíme nechat svými emocemi unášet. Máme je přijmout - prostě je vzít, že jsou takové, jaké jsou, dát jim prostor k jejich projevení (např. do deníku nebo uměleckým způsobem) a nechat je zase jít. Naši andělé nám rádi pomohou, i archanděl Rafael, který je na léčení všeho druhu dokonalým pomocníkem.
Tato karta může představovat také nějakou osobu, která je citlivá, snivá a romantická, s citem vůči umění, která nám v tomto období může být nápomocná. Rovněž však může nabádat nás, abychom v sobě tyto vlastnosti probudili a projevovali je.

Poslední kartou pro tento týden je Posel Citů, karta milostných dopisů a láskyplných pozitivních zpráv. Přináší nám poselství, že se nám od někoho dostane laskavého gesta, nebo že v nás někdo probudí milé, laskavé city. Sami můžeme být vedeni k vyjadřování pocitů (viz. předchozí karta) a naučit se využívat svůj dar slova k šíření lásky. Je to také připomínka naší potřeby vztahů s podobně citlivými a vnímavými lidmi, se kterými se cítíme dobře, a toho, jak důležité je ctít tuto svou potřebu a naplňovat ji. 
I tato karta může představovat nápomocnou osobu, která je citlivá, zdrženlivá a velmi něžná, stejně jako může nabádat nás samé k projevování těchto vlastností.

SHRNUTÍ
Toto je týden práce s vlastními emocemi a také myšlenkami a způsoby vnímání, které v nás emoce vyvolávají. Můžeme během tohoto období lecos přehodnotit, začít se na věci dívat jinak a nevztahovat si životní události příliš na sebe, abychom si tím zbytečně neubližovali. V tomto čase máme být vůči sobě jemní a vnímaví, dopřát si vnitřní péči, kterou potřebujeme, a zajistit si pro tuto péči potřebné podmínky. Je třeba dát sebe samé a svá srdce na první místo. Pusťme všechno, co pustit můžeme, odevzdejme své záležitosti Bohu, neumíme-li je momentálně vyřešit, a dopřejme své duši i tělu potřebné léčení a klid. Stresování se ještě nikdy nic nevyřešilo - jen nás blokuje a ubližuje nám. Ani snaha co nejrychleji všechno vyřešit a vyřídit nám zrovna nepomáhá. Pokud se vyloženě necítíme vedeni k nějakým konkrétním a jasným krokům (neboť naše individuální vedení se může v některých věcech od hromadného výkladu lišit - a má před ním přednost!), bude pro nás nyní vhodnější se všeho pustit, oddechnout si, dovolit si aspoň na chvíli se ničím netrápit a umožnit potřebnému léčení, aby mohlo proběhnout. Nesnažme se na všechno dohlížet a všechno ovládat. Soustřeďme se místo toho na své vlastní nitro, které když uzdravíme a naplníme láskou a vírou, přirozeně ovlivní i náš vnější svět, který se tímto "kouzlem" zázračně promění. Všechno, co budeme potřebovat, ke svému léčení dostaneme. Pokud v nás něco vyvolá silné emoce, mějme na paměti, že nám to přišlo pomoci, nikoli uškodit. Očištěním svých srdcí budeme mít větší schopnost dávat i přijímat lásku a hlavně ji vůbec cítit. Srdce plné bolesti a strachu se jen těžko bude opravdu těšit z něčeho hezkého, i kdyby toho bylo sebevíc. 
Všechno probíhá přesně tak, jak má, a i když se možná necítíme dobře, můžeme si být jisti, že toto období pomine, jakmile splní svůj účel. Záleží jen na nás a na tom, jak budeme ochotni se léčení otevřít. Naši andělé jsou s námi v každém okamžiku, vždy připraveni nás vyslechnout a pomoci nám tím nejlepším možným způsobem.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.