neděle 11. září 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.9. 2016

Milí přátelé,

ať už z důvodu vlivu planety Merkur ve své retrográdní fázi a nebo jiných energií je toto období nabité tou nejrozmanitější nabídkou různých poruch, nedopatření a menších či větších konfliktů. Na povrch je vyvolávána naše stará frustrace, nedoléčené rány a nevyjádřené pocity, a to proto, abychom se s tím konečně vypořádali a nekazili si tím svou budoucnost. Věci, které se v našem životě tudíž dějí, mají za úkol v nás tyto zamrzlé, stagnující nepříznivé energie probudit, a na nás je, abychom je k jejich pravému účelu využili - místo abychom se postavili do pozice oběti a své vnitřní bloky, omezující přesvědčení nebo emoční bolest ještě posílili. 
Andělé nás žádají o určitý odstup. Vědí, že nám pomůže nebrat si tyto okolnosti a události osobně, byť se jich osobně účastníme. Žádají nás, abychom si udržovali vnitřní klid a nadhled, a nebáli se také využívat svůj smysl pro humor. Rovněž nemáme zapomínat na to hezké, co v životě máme a co do něj každý den přichází. Možná jsme pokazili hromadu věcí, ale jedna se nám opravdu povedla; možná jsme se pohádali s deseti lidmi, ale s jedním člověkem jsme si opravdu porozuměli; možná máme dvacet zdravotních problémů, ale mnoho dalších částí našeho těla je zdravých a fungujících; atd. atd. Je jen na nás, na co zaměříme svou pozornost. Přestože nemůžeme popřít, že některé okolnosti či události jsou vskutku téměř katastrofální, není to nic, co by se zase nemohlo dát do pořádku a co by se časem nemohlo zase zklidnit. 
V tomto období můžeme trpět značnou únavou, zejména psychickou, ale i fyzickou, zdravotními problémy související s ústy, krkem a dýchacím ústrojím - nebo-li s těmi částmi těla, které souvisejí s naším vyjadřováním - ale i s nervy, srdcem či trávením (v případě, že špatně "trávíme" změny). Můžeme častěji zapomínat, mít problém si na něco vzpomenout nebo něco vyjádřit. Je to kvůli probíhajícímu vnitřnímu léčení. Nemocný sval nemůže plně fungovat, dokud se nedá do pořádku, a my to od něj nemůžeme čekat. S námi je to stejné. Pokud jsme v minulosti, ať už dávné či nedávné, prošli nějakými zraněními a potřebujeme čas na rekonvalescenci, je logické, že nefungujeme tak, jak bychom jinak fungovali. Nemáme si za to tedy spílat, ponižovat se nebo se do plného fungování nutit. Místo toho nám pomůže mít se sebou soucit, a tím si pomůžeme v efektivnějším a rychlejším uzdravení.
Pod tlakem návalu všelijakých problémů můžeme snadno upadnout do dojmu, že VŠECHNO je špatně a že NIC nefunguje. To ale není pravda a naši andělé nás vedou k tomu, abychom nezapomínali na světlé oblasti našeho života, kterých je hodně a které si zaslouží naše uznání. Svou pozornost můžeme snadno přesměrovat sledováním hezkých filmů, poslechem příjemné hudby nebo nějakou tvořivou činností, kdy na svůj každodenní život a starosti zapomeneme, i kdyby jen na chvíli. Je to velmi příjemné osvěžení pro naši mysl, která najednou nebude tak pesimistická a začne si všímat i těch světlých stránek našich dní. To pak přímo ovlivní naše pocity a způsob vnímání, které zase dál ovlivní naše postoje, chování a jednání. A když se toto změní, pozitivně to ovlivní naše vztahy a další oblasti v životě. Všechno to ale začíná v nás a v našem rozhodnutí, a tak si přestaňme stěžovat a obviňovat, a místo toho se nalaďme na své srdce, které nám jasně říká, co by bylo nejlepší udělat, aby i konečné výsledky současného léčení byly co nejlepší pro všechny zúčastněné. Mluví k nám - jen mu musíme naslouchat :)
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Dvojka Citů, která vypovídá o blízkosti, navazování a prohlubování vztahů. Říká nám, že nejsme sami a že se máme přimknout k lidem, které milujeme, abychom společně sdíleli svou lásku a třeba si i navzájem pomohli od trápení. Zvěstuje také novou lásku nezadaným lidem, ať už přímo setkání s někým novým, a nebo léčení bloků, které jim v nalezení nového vztahu dosud bránily. Hlavní poselství této karty pro nynější období však je, že nemáme ztrácet naději, pokud v našem vztahu (nebo vztazích) nastaly problémy, a to i tehdy, zdá-li se nám situace bezvýchodná. Tato karta říká, že nemáme házet flintu do žita, protože i když možná nevíme, co bychom s danou situací mohli dělat, řešení existuje, jen ho ještě nevidíme. Pokud se někdo cítí být jasně veden z nějakého vztahu odejít (individuální vedení každého z nás má vždy přednost!), je pro něj tato karta znamením, že nezůstane sám a že najde nový, zdravý a naplňující vztah.

Druhá karta je Devítka Myšlenek, která poukazuje na velký vliv našeho negativního myšlení a pesimistických náhledů na naše prožívání skutečnosti. V podstatě nám říká, že věci rozhodně nejsou tak tragické, jak je vnímáme, a že bychom si k nepříznivým okolnostem neměli ještě sami přisazovat. Rovněž nás vede k oproštění se od pocitů viny nebo jiných tíživých pocitů a myšlenek, které nic neřeší a nám ani nikomu jinému nepomáhají. Je to karta temnoty mysli, ze které máme vystoupit a vnést do ní světlo. Je na nás, na co se budeme zaměřovat a co budeme živit svou energií - a tím to také přitahovat a posilovat. 
Andělé také říkají, že mnozí lidé si představují to nejhorší, co se může stát, a nechávají se tím odrazovat od pozitivních změn, ke kterým jsou vedeni. Je to taktika ega, které za žádnou cenu nic měnit nechce, protože v neměnnosti spatřuje "bezpečí". Největší bezpečí však máme, plyneme-li přirozeně s proudem života, který nám vždy zajistí všechno, co v daném okamžiku potřebujeme. Ego je ztělesněním strachu, nedůvěry a pochybností, ale teprve my sami mu dáváme moc, když ho necháváme rozhodovat o našem jednání. Místo strašení se tím nejhorším a hledání si důvodů, proč změnu nedělat, se soustřeďme na to, co chceme, a co je třeba udělat nebo změnit, abychom toho dosáhli. Strach nás ovládá jen tehdy, když ho necháme. Je to tedy na nás a na naší volbě.

Třetí karta je Čtyřka Činu, která nás povzbuzuje v našich změnách a našem konání. Vypovídá o odměnách a příznivých výsledcích naší tvrdé práce - zejména v překonávání obav. Andělé nám připomínají, že strach bývá obvykle mnohem větší problém, než samotná změna, obdobně jako čekání na vyšetření u zubaře bývá stokrát horší než samotné vyšetření. Toto je karta oslav a radosti, příjemné společnosti a těšení se z toho dobrého, co život nabízí. Znamená pro nás dobré konce a rovněž vřelé přijetí lidmi kolem nás. 

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden nás nabádá k tomu, abychom nedělali z komára velblouda a nenechali se strhávat k unáhleným rozhodnutím pod tlakem dramatických emocí, které v nás mohly nedávné okolnosti vyvolat. Naši andělé nám říkají, že situace, které v našem životě vyvstaly a které jsou problematické, nejsou zdaleka tak hrozné, jak je vnímáme a jak o nich smýšlíme. Vedou nás k práci s naší myslí, k jejímu uklidňování (např. meditacemi, čtením pozitivních knih atd.) a k vytvoření si citového odstupu od všeho, co se děje, protože se nás to ve skutečnosti netýká - týká se to jen léčení našich někdejších ran, prolomení bloků, vyjádření dosud nevyjádřeného a dořešení dosud nedořešeného. Všechno nám to jen pomáhá zbavit se zbytečné tíhy, tak abychom mohli do svých zítřků vykročit s čistým štítem. 
Velmi nám v tomto období pomůže láska ve všech svých podobách - nejen partnerská, přátelská či rodinná, ale také láska k přírodě, láska ke kráse a umění, láska k sobě samým nebo láska k nějaké naší oblíbené činnosti. Na srdci i na mysli nám hned bude líp, a tím se také usnadni vyplavení toho nežádoucího, co tam ještě zůstalo. Soustřeďujme se tedy na to, co nás těší a co v nás vyvolává pocity lásky, neberme si současné dění osobně, a všechno proběhne snadno a rychle.   
Pokud nevíme, co přesně bychom měli udělat, aby měl tento uzdravující proces co nejlepší výsledky, požádejme své anděly o pomoc a vedení. Rádi nás navedou ke všem prostředkům, informacím a pomoci, které k tomu budeme potřebovat - musíme však jejich vedení vnímat a následovat svými lidskými fyzickými kroky. Je třeba vnímat vize, nápady, pocity, slova, sny či znamení, která nám posílají, a neodbývat je. Pokud se nám opakovaně vrací pocit, že máme něco udělat, nebo naopak že něco dělat nemáme, je to jasné andělské vedení, které když poslechneme, pak všechno dopadne tím nejlepším možným způsobem pro všechny, kterých se to týká.

* * *

 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.