neděle 1. ledna 2017

Karetní výklad strážných andělů pro leden 2017

Milí přátelé,

vítám vás u prvního měsíčního výkladu pro tento rok. Rozhodla jsem se ho pojmout tak, že pro každý týden v tomto měsíci vyberu jednu kartu a celkem tedy budeme mít čtyři pro celý měsíc. Ráda bych podotkla, že jednotlivá časová období se mohou překrývat a vzájemně prolínat, mohou spolu tedy souviset karta aktuálního týdne i karty týdnů předchozích a následujících. Karty pro daný měsíc vypovídají o hlavních tématech, která budeme všichni řešit, je však také důležité naslouchat vlastnímu individuálnímu vedení, které vám budou poskytovat vaši andělé a vaše intuice konkrétně pro vás. Nebojte se tedy přizpůsobit si obecný výklad na míru a vybrat si z něj to, co s vámi osobně rezonuje. Vaše srdce ví nejlépe, co je pro vás dobré :)
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

- Magda

* * *

2.-8.1. 2017
Pro první lednový týden je tu Dvojka Hojnosti, která vypovídá o naší schopnosti být flexibilní, k ničemu se příliš nepoutat, na ničem nelpět a upravovat své plány dle aktuální potřeby. Andělé říkají, že můžeme být v tomto období více unavení, nebo naopak dostávat více podnětů k aktivitám - důležité je však to, že jsou to věci neplánované, nepředvídané a neodkladné, a je tedy třeba být přizpůsobiví a co nejlehčím způsobem vybalancovat své dosavadní plány s tím, co přijde nečekaně. V tomto týdnu bude třeba zvládat více věcí najednou a průběžně se tomu přizpůsobovat. Nemusí to být tedy nejvhodnější čas pro "pevně dané" plány.
Tato karta také podotýká, že nemáme zapomínat na hravost, smysl pro humor, zábavu a milé hovory s přáteli. Je to víceméně varování před tím, abychom nezatvrdli v přehnané vážnosti a nepodceňovali roli, kterou hravost a uvolnění v našem životě hrají. Mnozí z nás berou zábavu jako něco, co si bohužel nemůžeme dovolit, vzhledem k tomu, že jsou "důležitější věci". Koho se to týká, bude veden k přehodnocení tohoto svého názoru a postoje, ať už mírnějším či méně mírným způsobem. Kdo to s "vážností" v životě přehání, může onemocnět, nebo být nějak jinak zastaven, aby se konečně zamyslel a vše přehodnotil. Brzdy a překážky vyvstávají na naší cestě tehdy, jdeme-li špatným směrem a je třeba ho změnit, a nebo tehdy, kdy sice jdeme správným směrem, ale ne zrovna nejlepším způsobem. Ať tak či tak, pozvolný, flexibilní přístup nám bude v tomto týdnu nejprospěšnější - a to se týká i postoje vůči nám samým. Nebuďme na sebe tvrdí - toho jsme si už užili dost. Máme se o sebe dobře starat a mít se sebou soucit. Úcta k vlastním potřebám a jejich respektování zvýší naši energii, a ta k nám zpětně bude přitahovat příjemnější zážitky a podmínky zvenčí. Není to tedy žádný "luxus, který si nemůžeme dovolit", ale "nezbytnost, která má stát na prvním místě" - pro dobro všeho a všech.

9.-15.1. 2017
Druhý týden nám charakterizuje Desítka Činu, karta přetížení a břemen. Ta nám říká, že toho na nás bude hodně, ale že ne všechno, co na svých zádech taháme, tam nutně musí být. Zahoďme tedy všechno, co nemusíme nést, zbavme se zbytečné zátěže, vyškrtněme z rozvrhu aktivity, které nejsou právě nutné, a vytvořme si prostor a čas pro zdravou péči o svou duši a tělo, na které v zápalu povinností a starostí často zapomínáme. Zdravotní a jiné problémy, které v tomto týdnu vyvstanou, mohou být zapříčiněny právě zanedbáváním nás samých a našich potřeb, ve snaze vyhovět všem ostatním a splnit všechny úkoly. Je sice dobré být zodpovědní a důslední, co se týká plnění našich povinností, ale péče o naše duševní a fyzické potřeby jsou jednou z nich. Jestliže odvádíme prvotřídní práci, ale žaludek se nám přitom svírá v křečích hladu, protože jsme si nedali najíst, nedá se naše jednání nazvat právě zodpovědným. Jestliže dokonale pomáháme druhým, ale sami na sebe si nejsme ochotni udělat ani pět minut času, nedá se naše chování považovat za ušlechtilé. I my sami jsme jedni z lidí, kterým je třeba pomáhat, a péče o nás samé je jednou z povinností, které bychom si neměli dovolit odkládat či zanedbávat. Naučíme-li se zdravému přístupu k sobě samým, přirozeně pak z našeho života vymizí všechny problémy, které byly naším sebezanedbáváním způsobeny. A problémy, které s tím nesouvisejí a které nám zůstanou, mnohem snáze vyřešíme, budeme-li se cítit dobře a nebudeme na svých bedrech vláčet zbytečnou zátěž.
V souvislosti s touto zátěží andělé poukazují na náš sklon neustále řešit, co si o nás kdo myslí, a zda nás náhodou někdo nepřestal mít rád. Naše neustálé soustředění na druhé a na naše vzájemné vztahy nám může v přemíře způsobovat zbytečné ztráty energie, zatímco naše naladění na strach a úzkost od nás začne druhé lidi opravdu odhánět, a ještě nám tím potvrdí, že se skutečně máme čeho bát. I to je tedy jedno ze zbytečných břemen, kterých se máme vzdát - přehnané starosti o to, zda se správně zavděčujeme všem okolo, abychom si udrželi jejich přízeň. Skuteční přátelé nás budou mít rádi pořád, falešné přátele nepotřebujeme. 
Zvláštní poselství zde mají andělé pro ty, kdo se příliš obětují pro svou rodinu a všechno jí podřizují. Připomínají nám, že i když je důležité starat se o naše děti, domov a celou rodinu, MY jsme také rodina a i o NÁS je třeba se starat. Postoj "budu šťastný/á, když bude moje rodina šťastná" ve smyslu "na mně nezáleží, hlavně že rodina se má dobře" nepovede nikoho k opravdovému štěstí.

16.-22.1. 2017
Pro třetí lednový týden je tady Čtyřka Hojnosti, která může vypovídat o dvou extrémech - buď přílišné opatrnosti a uzavřenosti, která nám brání být si s druhými lidmi blízcí a svobodně dávat lásku, a nebo naopak přehnanému rozdávání se a absenci vlastních hranic. Tato karta vypovídá především o financích a hmotných záležitostech - že je buď třeba dávat si více pozor, za co a jak moc utrácíme, a získat lepší kontrolu nad svými příjmy a výdají, a nebo že jsme zbytečně velcí "škrti" a držíme se příliš zkrátka. Je na každém z nás, který z těchto dvou případů se ho týká, a v jaké oblasti - zda se to týká peněz, a nebo třeba času, kterého buď věnuje přespříliš druhým, a nebo jim naopak nevěnuje žádný. 
Pro spoustu lidí, kteří byli dříve, ať už dávno či nedávno, citově zraněni, je tato karta varováním, aby nezatvrdli ve vlastním vězení, ve kterém se zavřeli, aby jim zase někdo neublížil. Andělé vědí, že žít mezi lidmi, kteří někdy ubližují, je těžké, ale také vědí, že uzavřít se úplně před lidmi a izolovat se, to nevyřeší a nezmění. Chtějí nám tedy pomoci v první řadě uzdravit naše citové rány a zklamání, a pak pokračovat v učení se naslouchání vlastní intuici (kdy říci Ano a kdy říci Ne), vymezování osobních hranic (opravdu říct Ano/ opravdu říct Ne) a zdravé sebedůvěře (když víme, že umíme říct Ano/Ne, tehdy, kdy je třeba, můžeme sami sobě věřit a spolehnout se na sebe, že si vždy zajistíme veškeré potřebné bezpečí = tj. nebudeme se už neustále bát, že zase někdo překročí naše hranice, protože už budeme vědět, že si s tím umíme poradit a zabránit tomu). Obecně má tedy tato karta dvojí význam - buď že jsme příliš uzavření a měli bychom se uvolnit, a nebo že jsme naopak příliš otevření a měli bychom být opatrnější na to, jak se svou energií (časem, financemi..) zacházíme.

23.-29.1. 2017
Pro poslední lednový týden je tu karta Zhmotněte si své sny, která zvěstuje nové nadšení a nové začátky v našem životě. Pokud jsme se předchozí tři týdny věnovali rozvoji zdravé sebeúcty a dobře se o sebe starali, vzrostla díky tomu naše sebedůvěra a my se nyní můžeme pustit do věcí, které jsme chtěli začít, ale na které jsme si předtím netroufali. Nemusí se přitom jednat pouze o nové projekty nebo podnikání, ale třeba i to, že sami sobě dovolíme změnit se způsobem, jakým jsme chtěli. Protože jsme se naučili věřit své intuici a sami sobě, jsme nyní ponoukáni k tomu, abychom se projevili a začali uskutečňovat aktivní kroky vedoucí k plnění našich snů a cílů. Podstatou této karty je poselství, že máme všechny potřebné schopnosti a dovednosti, abychom si svá přání mohli splnit. Je to velmi povzbudivá karta, která pro nás představuje příjemnou změnu po předchozích týdnech útlumu a vnitřní práce se sebou samými. 

SHRNUTÍ
Leden 2017 je hodně o nás samých a našich osobních hranicích. Mnozí z nás byli učeni tomu, že ostatní jsou přednější, že povinnosti mají přednost před zábavou, a spoustě dalších nezdravých názorů a přístupů, kvůli kterým nyní strádají, neumějí přijímat, ani se těšit ze života a berou si na sebe příliš velkou tíhu. SAMI necháváme druhé lidi a vlastní povinnosti přešlapovat naše hranice a brát nám náš čas. V tomto období se tedy budeme učit, jak už druhým lidem nedovolovat brát si náš čas a energii bez zeptání, nedovolovat jim zacházet s námi neuctivě, a jak ani sami sobě nedovolovat vlastní zanedbávání se a upírání si svých přání a potřeb. Je to měsíc plný lekcí na téma "zacházení s vlastní energií a časem", ruku v ruce s tématem sebelásky a sebeúcty. Bude se toho na nás hodně valit - jak už to dobře známe. Ale protože takovéto návaly nároků a žádostí nás budou provázet celý život, uděláme si velkou službu, když se UŽ TEĎ naučíme odmítat ty nepodstatné, nepřijímat ty, ke kterým nejsme opravdu vedeni, uznávat svou vlastní cenu a brát ohled na sebe stejně jako na ostatní. Nastavíme-li si zdravé hranice, naučíme se říkat Ano/Ne tehdy, kdy je třeba, a nestavět už na první místo všechny a všechno ostatní, naučíme se velmi cenné schopnosti, která nám pak bude v obdobných situacích sloužit celý život. Je to investice do nás samých i naší budoucnosti. Bude to však mít velký přínos i pro druhé, protože je tím naučíme, že i laskavý člověk si může pevně chránit své hranice, aniž by ze své laskavosti cokoli ztratil.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.