neděle 1. ledna 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 2. do 8.1. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 2. do 8.ledna 2017! Šťastný Nový rok! Byla jsem vedena k tomu, abych před výkladem karet řekla něco o znameních. Například peříčka znamenají, že vaše modlitby byly vyslyšeny a že andělé pracují v zákulisí na tom, aby byla naplněna ta nejvyšší Boží vůle tím nejlepším možným způsobem. Když se modlíte, nemusí se stát přesně to, co si představujete, ale to, co je nejlepší pro všechny. Natočila jsem teď roční karetní výklad pro rok 2017 a celý výklad má jedno hlavní téma - horskou dráhu, na níž se střídají dramata ve světě a na druhé straně spousta Božích zásahů. Jako když ve filmu graduje napětí, a pak bum! - přijde Boží zásah díky vašim modlitbám i našim společným modlitbám. Bůh, Ježíš, archanděl Michael i všichni naši strážní andělé dohlížejí na naši planetu a chrání ji - stejně jako i ostatní planety. Je to jedna velká nebeská záležitost. Když najdete tedy pírko nebo podobné znamení, je to známka toho, že jsme milováni, chráněni a podporováni. Takže neupadejte do dramat - místo toho dělejte to, k čemu jste vedeni, abyste dané situaci pomohli! Neupadejte do strachu. 
Pro tento týden jsem byla jasně vedena k vykládání s kartami Andělé a svatí, a protože se odehrává mnoho změn, na konci výkladu vytáhnu ještě jednu kartu ze sady Motýlích karet pro životní změny. Ještě bych však chtěla popřát všechno nejlepší k narozeninám dvěma výjimečným lidem - Robertu Reevesovi, který slaví narozeniny 4.ledna, a své mamince, která slaví 6.ledna. Samozřejmě jinak přeji vše nejlepší vám všem, kdo nyní slavíte! Karty tedy nyní zamíchám a ptám se Boha, co potřebujeme vědět a jak můžeme v tomto týdnu nejvíce pomoci. 

Pro pondělí a úterý vyšla karta Zdravá výživa. Karty opravdu dokonale fungují na základě Zákona přitažlivosti! Nový rok je časem, kdy děláme novoroční předsevzetí a navracíme se zpět na cestu zdravého stravování a třeba úplně nového programu, i v kombinaci se cvičením. Obecně je to o péči o sebe samé. Nejste sami, pokud jste přes svátky něco přibrali. Navíc jste mohli hodně jíst i kvůli zajídání pocitů. Dále jste vyzýváni k tomu, abyste se stravovali organicky. Rovněž máte dávat pozor na to, abyste své tělo dobře vyživovali v průběhu celého dne. A kdo si není jistý tím, co je pro něj zdravé a co ne, má vyhledat odborníka přes výživu. Pamatujte prosím, že zdravá výživa je investice do zdraví, není to žádný předražený luxus! Když si zkazíte zdraví špatnou stravou, PAK to bude teprve drahé! Je lepší tomu předejít a raději peníze investovat do zdravého jídla. Můžete najít skvělé organické potraviny u svých místních farmářů a zemědělců, nebo si pěstovat své vlastní ovoce a zeleninu. Je to mimochodem skvělá činnost i pro děti! Když byli mí synové malí, pěstovali jsme na balkoně hrášek a jahody, protože tehdy jsme neměli zahrádku, a moc jim to pomohlo uvědomit si, odkud jejich jídlo pochází. 

Pro středu a čtvrtek tady máme kartu Vize. Pro nás všechny je to poselství o tom, že máte svým vizím věřit! To se týká i snů, které míváte, a také říkají, že se tento rok více otevře vaše schopnost jasnovidění a že vám to velmi pomůže. Že vaši vlastní andělé vám posílají vize a obrazy přímo od Boha, které vás k něčemu vedou. Vize nejsou halucinace! Při vizích dostáváte jasné posilující poselství o tom, co můžete udělat. Vize máte uvnitř své hlavy. Týká se to však i znamení, která vídáte ve svém okolí - možná proto chtěli, abych o nich mluvila - pírka, mince, číselné řady, duhy, záblesky světla, různě tvarované mraky na nebi... a spousta dalších. Chtějí, abyste si jich všímali, obzvláště těch vizuálních. Protože vaše vize jsou pro vás nouzovým kanálem, skrze který dostáváte i varování a vedení k bezpečí. Skrze vize dostáváte vedení ohledně toho, jak si zajistit svou podporu, ochranu a dostat potřebné odpovědi. Pokud jste se modlili za lásku, dostáváte vedení ohledně toho, jak si ji do života přitáhnout. Pokud jste se modlili za kariéru, dají vám vedení, co udělat, aby se vám v ní dařilo. Dokud budete následovat toto vedení svými činy, budete zajištěni.

Pro pátek, sobotu a neděli tu máme dvě karty. První z nich je Vyšší vzdělání. To znamená, že projdete duchovním růstem. Pro některé to také znamená, že se vracejí do školy, půjdou do kurzů, ať už fyzických, poslechových či videokurzů. Také silně vychází mentorování. Hlavně tím ale myslí způsob, jakým máte nahlížet na různé krize a problémy - jako na příležitosti se něco naučit. Říkají, že celý tento rok bude jedna velká lekce o odpouštění, nesouzení, zdravém rozlišování a učení se spoustě věcí. 
Druhou kartou je Manželství, karta svaté Kateřiny. To souvisí se vztahy spřízněných duší, které nyní můžete navázat, se zásnubami a svatbami, s léčením vašeho manželství a prací na něm, ale také léčení se z bývalých vztahů a manželství. Znamená to však také posvátný sňatek a jednotu mezi vaším Vyšším Já a vaším egem, abyste byli v souladu sami se sebou. Stejně tak je to o jednotě vás a Boha. Jste s Bohem zajedno. Nejste odděleni - jste spolu zajedno.

Chtějí, abychom se pomodlili. 

"Drahý Bože, žádáme, aby každý, kdo sleduje tento výklad, obdržel Tvá požehnání, podporu, léčení a rovnováhu. Žádáme Tě, abys dal spoustu podpory všem, kdo trpí, kdo procházejí bolestí a kdo tvou pomoc potřebují, kdo jsou nemocní, kdo si dělají starosti. Žádáme Tě, aby všichni, kdo se cítí osamělí, našli spřízněné duše, s nimi se budou cítit dobře, a aby se nebáli opustit svůj dům a vydat se mezi nové lidi, kteří budou hodní, milí a podobně naladění."

Kladou teď před vás koš, do kterého chtějí, abyste naházeli všechno, čeho se bojíte. Andělé pak tento koš odnesou k nebi, aby se tyto starosti mohly povznést a proměnit. Protože starosti nic neřeší! Ani nás před ničím nechrání! Ve skutečnosti jsou destruktivní a samy se pak naplňují. Všechny je tedy dejte do koše.. Nadechněte se... a spolu s výdechem to všechno odevzdejte Nebi.

Chtějí, abych vám připomněla, že strach je jen iluze ega, které vidí všechno buď černě nebo bíle, a v tomto fyzickém světě opravdu takto věci můžeme vnímat. Ale v duchovní rovině nic takového není. Nalaďte se tedy na Boží energii, kdykoli budete mít pocit, že se noříte do negativity.

Pojďme si ještě vytáhnout kartu z Motýlích karet pro životní změny. A je to karta, která se vám bude určitě líbit - Vlastní zaměstnání. Pokud jste uvažovali o tom, že se zaměstnáte sami, nyní je pro to vhodný čas! Nemusíte hned opouštět své původní zaměstnání - můžete se tomu začít věnovat zprvu jen na částečný úvazek. Jako někdo, kdo sám sebe zaměstnává už mnoho let, vám doporučuji začít s prací, která bude platit vaše výdaje, zatímco se ale budete zčásti věnovat své vlastní práci. Hlavně proto, abyste ve své práci, kterou máte milovat, nevyvíjeli tlak na to, aby platila účty. Vaši klienti a studenti z vás pak vycítí, že hlavně potřebujete jejich peníze, a to je odpudí. Potřebujete si svou mysl udržet otevřenou vůči tvořivým řešením a ne abyste tlačili na to, abyste vydělali peníze. Brzy nám skončí retrográdní fáze Merkuru, takže bude skvělý čas na to pustit se do toho, a zatím tedy meditujte o tom, co byste mohli udělat. Ale nezůstaňte jen u meditování - něco podnikněte! Budete-li svému snu věnovat alespoň půl hodiny denně, zhmotní se jako lusknutím prstu. Vesmír má spojovací systém - cokoli do něj vyšlete, to zase zpětně spojí s vámi. 

Bůh vám žehnej! Posílám vám mnoho andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/NnX3wXq4lZE
překlad: Magda Techetová

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.