pátek 3. března 2017

Karetní výklad strážných andělů pro březen 2017

Milí přátelé,

máme tady březen a spolu s ním začínající jarní období, během kterého se probouzí nový život nejen v přírodě, ale i v nás. Vyplouvá nyní na povrch mnoho "zamrzlých" pocitů či záležitostí a na nás je, abychom nynější čerstvé energii dovolili toto všechno rozproudit, nepotřebné odnést pryč a potřebné uzdravit. Protože se mnozí z nás potýkají se spoustou emocí vyplavených náhle na povrch, ať už zdánlivě bez příčiny a nebo skrze nějaký vnější impuls, je třeba být k sobě laskaví a přistupovat k sobě jemně. 
Naši andělé nám doporučují dát v tomto období na první místo dobrou péči o sebe samé, a to i před povinnostmi. Přestože by to mělo být samozřejmé, spousta lidí má sklon sebe samé zanedbávat, jakmile se na ně navalí větší množství věcí, které je třeba vyřídit, a neuvědomují si, že nebudou-li sami v pořádku, těžko se postarají o to všechno, co se snaží vyřešit. Bez ohledu na to, jak urgentní se budou naše záležitosti zdát, NEMÁME jim dávat přednost před sebou samými. I tehdy, kdy je třeba je opravdu hned řešit, můžeme tak konat s láskou a úctou k sobě samým, odmítnout na sebe vyvíjet nátlak (a stejně tak to nedovolit ani druhým lidem nebo vnějším okolnostem) a bez zbytečného stresu. Stres na dané záležitosti nezmění vůbec nic - bude pořád stejná, jen nám bude ještě hůř a vytvoříme si tak další problém navíc.
Andělé chtějí, abychom se konečně naučili, že i my máme svou cenu a že i my máme potřeby, o které je třeba se starat. Zanedbat děti nebo zaplacení účtů bychom si nikdy nedovolili - tak proč to děláme sami sobě? Mějme na paměti, že když sami sebe dáváme na poslední místo, vysíláme tak Vesmíru zprávu: "Všechno je důležitější než já" a Vesmír na ni přirozeně odpovídá. Nemůžeme se pak divit, že nám naše vztahy, stav financí, sebedůvěra nebo zážitky zrcadlí přesně to - že jsme nedůležití, bezcenní a nehodni lásky ani pozornosti. Pokud toto prožíváme, využijme tento měsíc jako příležitost k tomu to změnit a začít s tím pěkně u kořene problému: v přístupu k sobě samým. Dokud se my sami vědomě a jasně nerozhodneme, že už se nebudeme stavět na poslední místo, pak budeme na posledním místě - a nikdo a nic to nezmění. Závisí to na nás a na tom, zda konečně začneme uznávat i svou vlastní hodnotu a ne jen hodnotu všech ostatních nebo svých záležitostí a povinností.  
Přejeme-li si být milováni, musíme se nejprve sami začít milovat a prokazovat si lásku prostřednictvím svých činů, aby nám právě toto mohl Vesmír odrážet a vracet nazpátek v těch nejrozmanitějších formách. A jednou z věcí, kterými si můžeme prokázat lásku v tomto měsíci, je umožnit svému srdci, aby se začalo léčit.

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první březnový týden nám vyšlo Eso Citů, které vypovídá o otevírání srdce, o nové lásce a o citovém naplnění. Pro mnohé z nás to může znamenat příležitosti k uzdravení vztahu a nebo k nalezení nové lásky ve formě partnera. Pro většinu je toto poselství o léčení srdce, neboť právě jeho zranění nebo uzavření může být překážkou k nalezení či uzdravení vztahu. 
(Kdykoli se ve výkladu objeví karta lásky, nemusí to znamenat nutně PARTNERA. Přestože mají karty lásky a vztahů i tento význam, často se místo romantického setkání uskuteční něco jiného, co s tím souvisí - např. otevření starých ran, aby se konečně uzdravily a přestaly nám v nalezení vztahu překážet. Bohužel někdy dochází k tomu, že lidé přestanou poselstvím věřit, "protože v kartách přece vyšel partner a nikdo se pak neobjevil", aniž by si uvědomili, že dané poselství vypovídá o tom, že se stane NĚCO, co je povede k vytouženému vztahu - byť to nemusí být samotné navázání vztahu - což je velmi pozitivní! Andělé zde poukazují na to, abychom nezahořkli, jakmile se něco nestane tak, jak jsme čekali, protože kdybychom dostali nejprve partnera místo léčení srdce, velmi brzy bychom si celý vztah zkazili nevyléčenou nedůvěrou, pocity zrady nebo čímkoli jiným, co by v nás zůstalo z předchozích období - a čím bychom si v daném vztahu začali vytvářet znovu totéž. Máme mít v tomto ohledu důvěru v Božské načasování a plynout s proudem života, který nás donese tam, kam potřebujeme, tou nejlepší možnou cestou.)
Tato karta vedle citového probuzení a otevření srdce znamená také zvýšenou intuici, a tak jí věřme, ať už nás povede k jakýmkoli krokům. Rovněž dejme na svůj pocit, kdykoli se nám někdo či něco nebude pozdávat - a stejně tak i tehdy, kdy nás bude naše intuice k něčemu naopak silně ponoukat.


Pro druhý březnový týden je tady Pomocník Myšlenek, což je karta, která může představovat osobu a nebo situaci. Jako osoba je to někdo velmi bystrý, sebevědomý, odvážný a statečně se chápe výzvy. Může to být přitom někdo, kdo nám bude nápomocný a kdo má tyto vlastnosti, a nebo my sami můžeme být v tomto období vyzýváni k tomu, abychom tyto vlastnosti v sobě rozvinuli a využívali je. 
Ohledně situace nám tato karta říká, že se něco dá do pohybu a my budeme nuceni s tím udržet krok. (Zde andělé připomínají úvodní poselství - abychom při všem tom dění nezapomínali sami na sebe!) Máme si také dát pozor na to, abychom se nenechali strhávat do hádek, dramat, agresivního hájení svých názorů nebo svého ega a také na své myšlenky, ve kterých máme sklon věci přehánět a vybičovávat tak své emoce na maximum.  
Andělé nám doporučují, abychom v tomto období poslouchali klidnou, meditační hudbu, nosili s sebou uklidňující obrázky nebo barvy, krystaly, amulety nebo používali cokoli jiného, co nám pomáhá zůstat klidní a soustředění na to, co je opravdu důležité. I když mohou být některé záležitosti opravdu vážné, nemáme je stavět na první místo nad sebe samé! V první řadě pečujme o svůj klid, a teprve s tímto klidem řešme své záležitosti.


Pro třetí březnový týden je tady Desítka Myšlenek, karta konců, které nám přinášejí úlevu. Společně s předchozími kartami nám říká, že díky nově probuzené lásce v našem srdci a našim nově probuzeným touhám (Eso Citů) se dá mnoho věcí do pohybu (Pomocník Myšlenek), tak aby z našeho života mohlo odejít vše, co nám stálo v cestě za tím, po čem opravdu toužíme. (S ohledem na kartu Myšlenek budeme ze života pouštět pravděpodobně zejména negativní či omezené způsoby myšlení, díky čemuž pak z našeho života začnou mizet i produkty tohoto myšlení - tedy všechny problémy, které jsme si tímto myšlením vytvořili.) Nemusí to přitom znamenat, že nás někdo opustí nebo že něco ztratíme. Konec může znamenat i to, že se jednoduše přestaneme ponižovat a stavět na poslední místo. Konec může mít podobu šťastné úlevy, kdy se konečně rozhodneme k něčemu, co jsme dlouho odkládali (tedy konec odkládání). Konec může mít podobu informace, kterou dostaneme a díky které se hneme z místa. 
Konec není žádná tragédie! Andělé si přejí, abychom přestali brát konce ve svém životě jako něco strašného, z čeho je třeba mít strach, a naučili se spoléhat sami na sebe a mít víru ve své vlastní srdce. Chtějí nám pomoci k uvědomění, že konce nám ve skutečnosti otevírají moře nových příležitostí, z nichž většina svým potenciálem naprosto překonává naši minulost. Ať už tedy ve svém životě uzavíráme cokoli, je to pozitivní krok a rozhodně to nám i všem ostatním, kterých se to týká, přinese mnoho dobrého.


Karta pro poslední březnový týden krásně potvrzuje poselství předchozích karet: Pryč se starým, sem s novým. V podstatě nám dává ujištění, že propuštěním nefunkčních věcí ze svého života (vztahů, návyků, způsobů myšlení, starých zranění atd.) vytváříme volné místo, které bude následně zaplněno něčím novým a mnohem krásnějším. Říká nám, že ať jsme prožili jakékoli otřesy, náhlá zjištění, prolili slzy bolesti a mnohé vytrpěli, všechno bude zase dobré, nebudeme-li však na všem tom starém lpět a držet se toho. (Pak nás bude život přirozeně nutit se toho pustit a nebude to příjemné.) Těchto změn se nemáme bát a máme je všechny volně připustit, protože ať z našeho života odejde cokoli, můžeme za to být rádi, protože to už nepotřebujeme - byť to mohou být změny vskutku nečekané a nebo se uskuteční v nečekané formě. 
Andělé přírody nám zde připomínají přirovnání k životu stromů, když jim prudký vítr pročesává koruny - nikdy nesebere listí, které je zdravé a zelené a které je v souladu s životem stromu. Odletí pouze ty, které už s ním nemají zdravou vazbu a které s jeho životem v souladu nejsou. U nás je to stejné - v našem životě přirozeně setrvává to, co je v souladu s námi, s našimi přáními a přesvědčeními a co podporuje naši životní cestu. Co v tomto souladu není, přirozeně odchází. Naším největším přáním je "být šťastní" - a bez ohledu na to, co konkrétního to pro nás jednotlivě znamená, všem nám ze života odchází to, co nám ve štěstí brání a co v našem životě pouze zabírá místo. Když sami vědomě něco ze života propouštíme, neznamená to, že jsme nevděční nebo sobečtí, ale že zkrátka přirozeně plyneme s proudem a dáváme tak svobodu i tomu, co propouštíme, aby se mohlo vydat svou cestou.

* * *

SHRNUTÍ
Březnový měsíc bude především o našem OSVOBOZOVÁNÍ SE od všeho, co nás dosud svazovalo, tížilo, omezovalo a bránilo nám v naplnění našich přání. Pokud toužíme po dosažení trvalé hojnosti, šťastného a naplněného milostného vztahu nebo jiného "velkého" cíle, je třeba mít na vědomí, že k těmto cílům může vést dlouhá cesta a že na ní bude zapotřebí naší trpělivosti a ochoty vzdát se toho, co nám do ní klade překážky (způsob myšlení, přístup, návyky..) Zvlášť pokud je toto naše přání ve velkém kontrastu s tím, co jsme prožívali doposud (finanční strádání X trvalá hojnost, citové strádání X citové naplnění, dysfunkční vztahy X šťastné, zdravé vztahy), je třeba mít trpělivost sami se sebou i s celým procesem proměn, kterými musíme projít, mají-li se naše životy proměnit o takový skok. Neznamená to, že tyto proměny musejí trvat dlouho nebo že budou těžké - to vše závisí pouze na nás a na tom, jak moc budeme ochotni těmito proměnami projít a jaký čas budeme individuálně potřebovat k jejich zpracování. Někdo jimi projde rychle a radikálně, ale jinému takový postup vyhovovat nemusí a nebyl by v jeho případě efektivní. 
Naši andělé nás našimi proměnami provedou tím nejlepším možným způsobem a tou nejlepší cestou pro nás. Radí nám, abychom se těšili z každého pokroku, který se nám povede, místo abychom si stěžovali, že se náš život nemění dost rychle, nebo že se dějí jiné věci, než které jsme chtěli (ale které nám přitom pomáhají právě k vytouženým cílům). Dosažení cíle je samozřejmě úžasné, ale cesta k němu je zrovna tak důležitá, neboť právě během ní získáváme schopnosti, dovednosti a vlastnosti, které nám pak budou sloužit po celý zbytek života.
* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.