neděle 2. dubna 2017

Karetní výklad strážných andělů pro duben 2017

Milí přátelé,

duben pro nás všechny bude o něco snesitelnější než předchozí měsíce, přestože ještě stále můžeme pociťovat dozvuk dosavadních zlomů a zásadních životních změn, kterými jsme prošli. Andělé nám radí, abychom na nic netlačili, nikam nespěchali, neočekávali od sebe ani od druhých více, než je v našich silách, a brali vše zlehka, tak jak jen to půjde. Připomínají nám, že jsme lidé a že stejně jako všechno ostatní, i náš růst přirozeně vyžaduje svůj čas. Strom ze semínka nevyroste ze dne na den, i kdybychom se na hlavu postavili. Některé věci v našem životě jsou zrovna takovým stromem. Mnohdy máme sklon pověsit svou snahu i víru na hřebík, když nevidíme okamžité výsledky nebo alespoň malý náznak toho, že naše snaha někam vede. Naše mysl chce mít důkaz, že věřit něčemu je bezpečné a že je pro tuto víru logické opodstatnění. Naše srdce to nepotřebuje. Jsme-li však příliš zajetí ve své vlastní mysli, pak na to zapomínáme a snažíme si ve svém životě všechno pojišťovat - děláme si starosti s tím, zda nás mají druzí rádi, zda se naše záležitosti vyvíjejí tak, jak my chceme, zda se náhodou nechystá něco špatného, a tak podobně, a chceme být na toto všechno potenciálně připraveni. Přestože má naše logická mysl své nezastupitelné místo v mnoha životních oblastech, ne vždy jsou její racionální pochody k dobru věci. Někdy se stáváme až příliš závislými na snaze mít všechno potvrzené, pojištěné, slíbené a jisté. Plynout volně s proměnlivým proudem života je pro nás pak nemyslitelné. Kdykoli se pak život se svou proměnlivostí a přirozeným vývojem ohlásí, upadáme do stavu panického strachu o své bezpečí, neboť věříme, že bezpečí je mít všechno jisté a neměnné. Nepřichází v úvahu, že by se mělo něco měnit, natož bez našeho vlastního rozhodnutí. Chceme mít všechno pod kontrolou, tak, aby všechno záviselo na nás, protože tak získáváme pocit, že jsme v bezpečí - když si všechno zajišťujeme sami logickými postupy. Život tak ale nefunguje. Vše, co jsme doposud prožili, nám mělo mimo jiné také připomenout tuto pravdu - že skutečně v bezpečí jsme vždy, posloucháme-li své srdce a plyneme s jeho vedením dál, bez ohledu na to, zda je jeho vedení logické či nikoli. A že naučíme-li se věřit proměnlivosti namísto neměnnosti, ušetříme si tím spoustu zbytečné bolesti a strachu. 
Duben bude pro nás klidnější, ale stále po nás bude vyžadovat, abychom se učili přijímat život se vší jeho nestálostí a překvapeními, která - jak můžeme zjistit - nemusejí být tragická a hrozná, jak nás straší naše ego, ale naopak nádherná a kouzelná.
 
- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.


Kartou pro první dubnový týden je Eso Citů. Tato karta nám vyšla úplně stejně pro první týden v březnu. Znamená, že pocítíme příliv nové lásky, ať už v jakékoli formě - milostné, přátelské, kolegiální, rodinné, lásky ke zvířatům či přírodě, nebo obecně lásky k životu. Je to známka otevírání našeho srdce, a tím tedy i známka opadání strachu a úzkosti. Březen byl hodně o ukončování nefunkčních záležitostí a jejich opouštění; byl o tlustých čarách, které jsme dělali za tím, co už jsme přerostli a co jsme, byť s těžkým srdcem, museli opustit, protože už to jinak nešlo. S vědomím, že jsme udělali všechno, co bylo v našich silách, se nyní můžeme pohnout dál a přijmout do svého života nové štěstí. U každého z nás se podoba tohoto štěstí může lišit, ale každopádně je před námi krásné období plné nových potěšení a nových začátků v oblasti našich citů.Pro druhý dubnový týden je tady Posel Hojnosti. Tato karta může představovat osobu, která nám bude v tomto období nápomocná, zejména co se týká pozemských záležitostí jako je kariéra nebo finance. Je to člověk zábavný, mladistvý, optimistický a velmi bystrý. Rovněž to pro nás může být ponoukání, abychom tyto vlastnosti v sobě sami rozvinuli a využili je pro dobro své situace.
Obecně pro situaci je tato karta znamením, že jsme připraveni postoupit na novou úroveň. Říká nám, že jsme toho už hodně zvládli a že jsme nyní připravení na všechno, co je před námi. Mimo jiné je to pro nás připomínka, že se nemáme čeho bát, protože všechno zvládneme. Tato karta znamená také nové učení nebo vzdělávání, ať už přímo v nějaké škole nebo kurzu a nebo osvojení si životních zkušeností a zmoudření na jejich základě. Můžeme také obdržet pozitivní zprávy ohledně své kariéry, financí či jiných hmotných záležitostí
Tato karta v každém případě vypovídá o posunu vpřed, o postupu vzhůru a o tom, že spoustu dosavadních problémů už necháme za sebou, protože jsme vyrostli natolik, že už pro nás problémem nebudou.

Třetí týden v dubnu se ponese ve znamení tvořivosti, jak nám našeptává Trojka Hojnosti. Ta představuje tvořivé činnosti jako psaní, malování, focení, dekoraci, sochaření nebo cokoli jiného, při čem něco vytváříme a necháváme svou duši se vyjádřit. Mimo to je tato karta také symbolem obrovského duchovního růstu a zvládnutí lekcí, které před nás život postavil. Je to velmi pozitivní znamení, i ve spojení s předchozími kartami, že jsme se opravdu hnuli z místa, přestože ne všechno budeme mít dořešené a ne ve všem budeme mít pocit, že je to skutečně za námi. I když můžeme mít dokonce dojem, že jsme se nehnuli vůbec nikam, tyto karty nám říkají, že jsme ohromně zmoudřeli a zesílili a že si tento posun časem sami uvědomíme, možná i zcela znenadání.
Tvořivé činnnosti jsou pro nás prostředkem, jak ze sebe dostat emoce, které se bojíme projevit, a tak je tato karta také poselstvím o detoxikaci našich emocí - budeme ze sebe dostávat vše, co jsme v sobě zadusili, aby nás to už zevnitř nesvazovalo. K tomu patří také např. psaní deníku - fyzického nebo elektronického (elektronický se dá zaheslovat, pokud by měl někdo obavy, že by jeho fyzický deník někdo našel). Pravidelně dávat průchod svým zcela lidským pocitům a myšlenkám je součást zdravé psychohygieny.

Pro poslední dubnový týden je tady Sedmička Citů, která vypovídá o tom, že si možná nebudeme jistí, čemu můžeme a nemůžeme věřit. To může být spojeno s absencí viditelných výsledků a důkazů opodstatněnosti naší víry. Můžeme být nerozhodní a váhat, zda má opravdu smysl pokračovat dál, nebo zda je ta či ona možnost skutečně dobrá či nikoli. Z části nás tedy tato karta varuje před tím, abychom nepřešlapovali na místě jen proto, že nemáme někým jiným potvrzené, že to, co si volíme, je opravdu to správné. Pak začínáme stagnovat a nikam se neposunujeme. 
Naše váhání může být rovněž ovlivněno strachem, že když projevíme svou vlastní svobodnou vůli a rozhodneme se tak, jak opravdu chceme, tak tím někomu ublížíme. Naši andělé nám tímto připomínají, že i když je samozřejmě důležité brát ohled na druhé, na sebe samé musíme brát ohled zrovna tak. A že pokud cítíme, že něco upřímně chceme nebo potřebujeme, pak i přesto, že se to někomu jinému nemusí zamlouvat, jedná se o Božské vedení, které v konečném důsledku povede k tomu nejvyššímu dobru VŠECH, tedy i těch, kterým se to zpočátku nelíbilo. 
Tato karta nás také varuje před tím, abychom nezůstávali jen u představ a u snů. Přestože je krásné vizualizovat si svůj život naplněný, představy zůstanou pouze představami, pokud pro ně nic neuděláme a nepodnikneme změny, ke kterým jsme vedeni (a nerozhodneme se). Vizualizace je důležitá a pozitivní, ale sama o sobě k naplnění našich přání nestačí. Zapracujme tedy na tom, na čem zapracovat můžeme, netrapme se kvůli věcem, které ovlivnit nemůžeme, vyšleme pro ně své modlitby a soustřeďme se na to, co JE v našich rukou. To ostatní se o sebe postará samo.


* * *

SHRNUTÍ
Duben nám přinese mnohé příležitosti k tomu, abychom si vychutnávali život i s jeho radostmi, vedle série všelijakých lekcí a změn. Přestože stále budeme zpracovávat své emoce a možná i následky citového utrpení z předešlých období, pocítíme v tomto měsíci pozitivní povznes. Necháme za sebou to, co už jsme překonali, a otevřeme se něčemu novému, co je nyní na cestě k nám, ať už v jakékoli oblasti - oblasti milostných vztahů, kariéry, financí, zdraví, duchovního rozvoje aj. Naši andělé nám radí, abychom měli sami se sebou i s celým procesem trpělivost, pokud hned neuvidíme výsledky svého snažení, protože i přesto, že jsme se zdánlivě neposunuli mnoho (jestli vůbec), opravdu se tak stalo. 
Tvořivé činnosti nám budou v tomto měsíci velmi prospěšné nejen proto, že nám umožní uvolnit a projevit své emoce konstruktivní cestou, ale také nám pomohou ponořit se do nějaké činnosti natolik, že přestaneme přebývat v pekle svých myšlenek a místo toho svou energii soustředíme na něco užitečného. Pokud nás něco rozčiluje, můžeme například napsat článek, který by mohl pomoci nám nebo jiným lidem se stejným problémem. Můžeme nafotit spoustu krásných fotek, které nám i ostatním lidem pomohou zaměřovat se více na krásu světa než na to, co je v něm ošklivé. Andělé nám připomínají, že nemyslet na problémy neznamená, že nám na nich nezáleží a že je nebereme vážně nebo že jsme nezodpovědní. Varují nás před naším návykem brát život přehnaně vážně a působit si tak zbytečné utrpení. Kdo dlouhodobě prodlévá v zaměření se na negativní stránky života, snadno skončí v depresi a v pocitech beznaděje, což nikomu nijak nepomůže a nic to nevyřeší. To se netýká případů, kdy opravdu utrpíme nějakou ztrátu nebo se nás něco opravdu dotkne. Pokud prožijeme nějaké neštěstí, je naprosto přirozené cítit smutek a truchlit, bez ohledu na čas, který k tomu potřebujeme. Je ale něco jiného, když se v něčem sami z vlastní vůle dobrovolně topíme a trvale se v tomto stavu udržujeme. V takovém případě nám bude duben připomínat, že na tento svět jsme nepřišli proto, abychom svůj život prozoufali a prostěžovali (a ještě se tak přidali ke všem ostatním, kdo světem šíří beznaděj a zoufalství), ale právě naopak, abychom mu pomohli tuto bolest uzdravit a uvolnit a nahradit ji láskou a nadějí. Chceme-li, aby se svět kolem nás změnil, staňme se sami tou změnou, kterou si přejeme vidět. Nakonec jediný člověk, nad kterým máme moc a kterého můžeme změnit, jsme my sami.  

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.