neděle 6. ledna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.1. 2019

Milí přátelé,

s novým rokem mě napadlo pojmout novým způsobem i své výklady. Kromě toho, že se místo měsíčních výkladů vrátím k týdenním, chtěla bych zkusit vykládat v kombinaci více druhů karet. Vedle mých nejoblíbenějších karet (Tarotu strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea) budu tedy používat i další sady, které si budu volit podle aktuální energie. 

Pro nadcházející týden od 7. do 13.ledna 2019 jsem si tedy vybrala tyto sady:
* Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea
* Karty andělů hojnosti od Doreen a Granta Virtue
* Energy oracle cards (Karty energie) od Sandry Anne Taylor

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Osmička Hojnosti, která nás vyzývá k učení se novým věcem a zdokonalování svých schopností a dovedností. Možná cítíme nutkání udělat si nějaký kurz nebo zkoušku, a nebo si prostudovat knihy, které máme doma a které nám v současné době mohou přinést nové náhledy. I kdyby to byla kniha, kterou máme třeba desetkrát přečtenou, můžeme její obsah uvidět najednou novýma očima a znovu nás tak obohatí. 
Vedle učení se vypovídá tato karta obecně o poznávání, rozšiřování svých obzorů a také vyhledávání informací - čímž nám mimo jiné doporučuje, abychom si nedělali předčasné závěry, dokud nemáme o dané situaci, osobě, vztahu aj. dostatek informací. Přestože je nám nepříjemné, když o něčem nemáme jasný a pevný názor, je stále lepší žít nějaký čas s nejasným názorem, než si ho udělat teď hned, ale mylně. Nikam nespěchejme a raději si pozjišťujme více informací, než abychom si vytvořili zbytečné problémy předčasnými závěry.
V neposlední řadě je to také poselství o tom, že určitá záležitost v našem životě vyžaduje svůj čas a také práci na ní, protože se nezmění sama od sebe. Buďme tedy trpěliví a také ochotní vynaložit potřebné úsilí tam, kde je to třeba. Možná výsledky neuvidíme hned, ale až se tak stane, budou stát za to - a budou vystavěny na důkladných a trvalých stabilních základech.

Od Andělů hojnosti nám pro tento týden vychází karta s názvem Propusťte své pocity viny. Říká nám, že spousta věcí, které bychom si v životě přáli mít nebo dělat, se nám neplní, protože máme někde uvnitř pocit, že si to nezasloužíme - a že bychom měli trpět a být trestáni. Zeptejme se tedy sami sebe: Co jsme udělali tak špatného, že si to nedokážeme odpustit? Proč máme pocit, že jsme špatní a nezasloužíme si nic jiného než trest? Existuje konkrétní věc, kterou jsme udělali a kvůli které máme dosud pocit viny? 
Ať se jedná o cokoli, naši andělé nám připomínají, že jako lidé zkrátka BUDEME dělat chyby, ať se jim snažíme sebevíc předcházet. Nikdo z nás neví všechno a všichni se učíme - proto jsme sem přišli. Sice to nic nemění na tom, že jsme možná něco pokazili nebo někomu ublížili, přesto je však důležité se s touto skutečností prostě smířit a naučit se přijímat sebe samé jako lidi - i se svými stinnými stránkami. Je třeba se ze svých chyb prostě poučit a už je neopakovat - je nám k ničemu na nich lpět a pořád si připomínat, jak jsme co pokazili. Tím se jen zasekneme na místě a ničemu tím nepomůžeme. Čím více se bojíme vlastních stínů a čím více se jim snažíme vyhýbat, tím více na sebe budou upozorňovat. Jejich přijetím a "zvědoměním" dosáhneme velké svobody, protože když o svých stinných stránkách víme, můžeme s nimi snáze pracovat a kultivovat je. Máme-li nějaký opravdu závažný problém, který ubližuje nám či našim blízkým, vyhledejme odbornou pomoc - v dnešní době je nám k dispozici ve větší míře než kdy předtím. 
Velmi často vychází tento pocit i z nezdravého zacházení s vlastním tělem a duší. Zanedbáváme nějak sami sebe? Dáváme sami sebe vždycky na poslední místo až po všech ostatních a po všech úkolech? Dovolujeme někomu druhému, aby nás využíval a bral si od nás to, co chce, aniž bychom s tím doopravdy souhlasili? Pokud ano, je načase to změnit a začít být zdravě asertivní. To může být těžké, zvlášť když máme svou vlastní hodnotu pošlapanou (ať už vlastníma nebo cizíma nohama). O to více je však třeba se vzchopit a postavit se za tu zraněnou osobu, která žije v nás, protože my jsme ti jediní, kdo o tom rozhoduje. Neřešme, co si o tom kdo pomyslí. Praví přátelé nebudou nic namítat proti tomu, že se o sebe chceme dobře starat... a na názoru těch falešných nezáleží.

Z Karet energie nám vyšla Sedmá čakra, což je energetické centrum, které se nachází na temeni naší hlavy a které souvisí s naším spojením s Vesmírem a Božstvím. Je to kanál, jímž přijímáme božské vedení a inspiraci. Pro některé z nás je toto povzbuzení k tvořivosti a k předávání námi přijímaných informací a poselství druhým. Vypovídá o našem vysokém naladění a zesílené intuici.
Pokud má někdo tuto čakru zablokovanou, pak má obvykle problém s důvěrou v Božství. Přihodilo se nám něco, co nám nabouralo naši víru? Zavrhli jsme Boha/Vesmír, když se nám nesplnilo něco, co jsme chtěli, nebo když se nám v životě i přes všechnu dobrou víru stala nějaká tragédie? 
Je normální cítit tyto pocity. Hledání viníka je normálním projevem žalu, který má ve svém srdci každý člověk, jenž utržil velkou ránu (a že jich mnohdy nebývá málo). Nemusíme proti těmto pocitům a myšlenkám bojovat - nechme jim jejich čas. Na vzteku, který vychází z našeho zranění, není nic špatného. Zaslouží si svůj prostor tak jako jakýkoli jiný pocit. Pokud si však nechceme způsobit další zbytečnou bolest, je lepší, když své pocity budeme vyjadřovat do deníku nebo nějakému opravdu dobrému příteli, který naše pocity chápe a nijak je nesoudí. Ne všichni lidé mají bohužel toto pochopení. Otevírejme tedy své zraněné srdce jen tam, kde jsme opravdu v bezpečí - třeba i našim andělům, ať už je vnímáme nebo ne. Můžeme jim napsat i dopis, který si můžeme někam uschovat nebo ho spálit, podle toho, jak to budeme cítit. Hlavní je, abychom nepotlačovali své pocity ani svou lidskost, ale namísto toho si dopřáli potřebnou péči. Tím vším si pomůžeme k co nejdřívějšímu uzdravení a obnovení své schopnosti věřit. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se budeme učit tomu, že ne všechno je tak, jak to vypadá, a že mnohé věci jsme možná vnímali zkresleně a rozčilovali se kvůli nim zbytečně. Jsme vyzýváni k tomu, abychom si nejprve nasbírali potřebné informace, než začneme dělat závěry. Máme se také věnovat odpouštění, jak vůči druhým, tak vůči sobě samým, abychom osvobodili svá srdce od staré špíny, která nám neumožňuje přijímat nové dobré věci, protože lpíme na své minulosti. A v rámci tohoto odpouštění rovněž začneme vypouštět pocity křivdy a zklamání, které možná máme kvůli některým událostem, jež nás potkaly a které nabouraly naši víru a pocity bezpečí. Naši andělé nám rádi pomohou se vším, s čím budeme potřebovat, budeme-li ochotni je požádat a dovolit jim, aby nás vedli tak, jak je to pro nás nejlepší. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.