neděle 14. července 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.7. 2019

Milí přátelé,

máme před sebou týden, během něhož nastává úplněk a současně i měsíční zatmění ve znamení Kozoroha. Jako každý úplněk může i tento působit na ty z nás, kdo jsou na jeho vliv citliví, a vyvolávat nespavost nebo naopak nadměrnou potřebou spánku, nechuť či přílišnou chuť k jídlu, podrážděnost, pocity, že všechno jen zkazíme, a silnou emocionalitu. Přitom však citlivost vůči vlivu úplňku nemusí nijak souviset s citlivostí konkrétních lidí. I ti, kdo jsou obvykle tvrdí a nic je nerozhází, se mohou v tomto období potýkat s tímto vlivem, a to svým vlastním způsobem, i když nemusí navenek dávat nic najevo.
Měsíční zatmění, které úplněk provází, ještě zesílí naši emocionalitu a povede nás do našeho nitra, zejména do těch míst, do nichž stále ještě odmítáme vpustit světlo, které si nechceme přiznat, které bolí, když se jich dotkneme, které nechceme řešit a kterých se bojíme, často proto, že skrývají opravdu silné energie, zejména ty myšlenkové a emoční. Toto zatmění nás bude vést k tomu, abychom se přece jen podívali tam, kam jsme se dívat nechtěli, a dovolili si vypustit ven to, co jsme tam věznili. Je naprosto na místě vyhledat i odbornou pomoc terapeuta, pokud cítíme, že to sami nezvládneme a pokud máme strach, že nás potlačené pocity uvnitř nás přemohou. 
Téma vnitřní očisty nás provází už několik týdnů, a to je v pořádku. Čistíme své nitro od věcí, které jsou nebo byly hluboce zakořeněné a vyžadují opravdu dlouhotrvající trpělivý přístup a soucit. 
Nadále tedy propouštějme ze svého nitra to, co z něj chce vyjít ven, a nedělejme si žádné závěry o tom, jaké naše situace jsou nebo nejsou, ani nečiňme žádná rozhodnutí, jestliže opravdu nemáme jasnou mysl a klidné emoce. Stále platí, že můžeme realitu vidět značně pokřivenou a zkreslenou, když na ni pohlížíme přes masu vlastního strachu nebo bolesti. Bude-li třeba se o něčem rozhodovat, i když se na to necítíme, požádejme o čas navíc, je-li to možné, a pokud není, požádejme své anděly o jasná znamení a vedení. Je-li naše nitro bolavé nebo plné strachu, vnímat vlastní intuici může být problém, a tak nevnímáme ani vedení svých andělů. Tehdy nastupuje význam vnějších znamení - musíme si jich však všímat. Mohou to být nápisy na billboardech, autech nebo třeba oblečení, úryvek písně, kterou zaslechneme v rádiu, číselné sekvence, které nás zaujmou a často se opakují, to, že vyjde sluníčko i uprostřed temných mraků, nalezení peříček, mincí nebo jiných "pokladů", opakovaně svítí červená/zelená na semaforu a mnohé a mnohé další věci, kterými nám naši andělé dávají vědět o své přítomnosti a vedou nás k tomu, co je třeba udělat. 
Není třeba mít z ničeho strach, protože toto všechno zase odplyne. Na nás je, abychom toto období využili plně k jeho účelu, a to je očista našeho nitra ode všeho, co nám ubližuje, co nás tíží a co není láskou. Nechme si pomoct svými pomocníky na Nebesích i na Zemi a buďme si jistí, že na nic nemusíme být nikdy sami.  

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Andělské karty (Doreen Virtue)
  • Karty skryté moudrosti (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta s názvem Přehodnocení a přemítání. To jsou věci, které jsou samotnou podstatou a účelem každé retrográdní fáze Merkuru, a tedy i tohoto týdne. Slouží nám k introspekci, k udělání si pořádku v životě i ve vlastním nitru, k přehodnocení toho, co si s sebou chceme brát do dalších dnů a co již naopak nepotřebujeme, co by bylo třeba změnit či uzdravit, co by bylo třeba odstranit či alespoň omezit, a na základě tohoto přehodnocení se pak také zařídili. Jedná se však o změny uvnitř nás. 
Celkově toto období má být obrácené dovnitř a nikoli ven. Nemáme řešit ostatní, ale sebe. Nemáme hledat odpovědi, příčiny a řešení venku, ale tím, že ze svého vlastního nitra uděláme vzorek toho, co si přejeme vidět venku. Vnější svět nám zrcadlí náš svět vnitřní. Tento čas máme věnovat úpravě vlastního vnitřního světa - přemítat nad sebou a nad tím, co v sobě nosíme, přehodnotit to, udělat si v sobě inventuru, propustit to nepotřebné nebo zraňující, a naopak se naplnit tím, co si přejeme ve svém vnějším světě - láskou, přijetím, ohleduplností, mírem, podpůrnou energií, jasností, pořádkem, apod. 
Nacházíme se na rozcestí a můžeme si vybrat z několika cest, avšak pouze jednu. Která to bude? Cesta, která vede stejným směrem jako doposud? Pokud jsme byli na dosavadní cestě tímto směrem byli šťastní, můžeme klidně pokračovat tímtéž směrem dál. Pokud se nám však směr nelíbil, máme nyní možnost zvolit si jiný a pokračovat jinudy. Musíme se ale oprostit od svého strachu ze změn a z neznáma, který naši volbu ovlivňuje. Jak se říká: Chceme-li něco, co jsme nikdy neměli, musíme udělat něco, co jsme nikdy neudělali. Naše ego hraje výhradně jen na známé a pro něj "bezpečné" věci, protože jsou předvídatelné a dá se spolehnout na to, že takové budou i nadále - a to i tehdy, kdy nám škodí. Raději nás vede do toho stejného utrpení, protože to máme jisté a spolehlivé, než aby nás pustilo do něčeho nového a neznámého. Bez našeho odhodlání to však nepůjde. Nemusíme spěchat. Můžeme na svém rozcestí zůstat stát libovolně dlouho, dokud si v sobě opravdu nevyjasníme všechno, co je třeba. Rozhodnutí pak přijde samo a bude nám naprosto jasné. K tomu však potřebujeme využít ono období vnitřního úklidu, přemítání a přehodnocování a nezavírat oči před tím, co je třeba uklidit a vyčistit.

Z Andělských karet nám vyšlo Božské vedení. Tou nám andělé vzkazují, že jsou s námi, že se o ně můžeme opřít a že jim také můžeme věřit, když jim odevzdáváme do rukou situace, s nimiž si sami nevíme rady. Jsou to naši pomocníci, kteří nás bez výhrad milují a přijímají a kteří nám svítí na cestu i v té největší temnotě. Dávají nám najevo svou přítomnost a jsou připraveni nás vést, jsme-li ztraceni nebo potřebujeme poradit. Musíme si však o jejich pomoc říct, a pak ji také umožnit, protože často dochází k tomu, že jakmile začnou napomáhat pozitivním změnám v našem životě, my těmto změnám začneme ihned bránit, protože dostaneme strach. Je to pak naše svobodná volba, se kterou však přichází i odpovědnost za to, že se nic nezmění.
V tomto týdnu si tedy všímejme znamení a vzkazů, které nám posílají, ať už ve formě již zmíněných nápisů, slov, úkazů nebo v nějaké jiné, a nebo prostřednictvím jiných lidí, které nám sešlou jako pomocníky a rádce. Božského vedení se nám může dostat ve spoustě různých podob, a tak je dobré nemít žádné očekávání, co se týká zdroje tohoto vedení. Mějme otevřenou mysl a všímejme si všeho, co nám přichází do cesty. 
Karta Božské vedení obvykle souvisí také s kartami, které ji obklopují, a podporuje tedy jejich poselství s tím, že se jedná opravdu o vedení Nebes. 

Z Karet skryté moudrosti zde máme kartu Sestry ročních období. Představuje přirozené cykly, kterými procházíme společně s přírodou, neboť jsme její součástí. Je normální, že někdy hýříme energií a jindy jsme v útlumu. Stejně tak je v pořádku, že některé věci končí a jiné začínají. Že někdy se daří a máme život plný hojnosti, a jindy se příliš nedaří a my prožíváme období nedostatku a strádání. To všechno je přirozené a patří to k našemu životu. To všechno je v pořádku. 
Tato karta nám tedy dává své ujištění, že bez ohledu na to, co všechno nyní prožíváme a jak děsivě to může vypadat, jedná se o přirozený cyklus, který má nás i náš život uvést do rovnováhy.
Pokud něco naplnilo svůj účel, můžeme to nechat jít. Pokud nás něco zranilo, potřebujeme se uzdravit. Pokud jsme už příliš dlouho v útlumu, nastal čas se otevřít a vyjít ven. Pokud jsme naopak neustále v pohybu, máme se nyní zastavit nebo alespoň zpomalit. V přírodě všechno směřuje k rovnováze. A protože jsme součástí přírody, i my v sobě potřebujeme udržovat zdravou rovnováhu v mnoha ohledech. Nynější dění nám k tomu napomáhá. Vše, co naši rovnováhu narušuje, je napravováno či odstraňováno. To, čeho jsme měli nezdravou přemíru, je nyní redukováno, a to, čeho jsme měli nedostatek, je naplňováno. Musíme však s tímto procesem spolupracovat, protože pokud se těmto změnám bráníme, nemohou se uskutečnit tak, jak potřebují. Často je odmítáme, protože nevidíme předem výsledek nebo protože máme strach, že všechno bude ještě horší než teď. Máme samozřejmě právo rozhodovat se sami za sebe, protože máme svobodnou vůli a je na nás, jak se k procesu postavíme - zda proti němu budeme bojovat, abychom si všechno udrželi tak, jak to bylo, (byť nám to ubližuje) a nebo poplujeme s proudem a dovolíme změnám, aby se odehrály tak, jak potřebují, zatímco my se budeme starat sami o sebe a uděláme si pořádek ve svém nitru. 
Udělejme si čas na pobyt v přírodě, i kdyby měl být jen krátký. Obnovme své spojení s ní a vnímejme její klid a léčivou sílu. Velká část naší frustrace z nás opadne právě díky tomu, že byla způsobena nedostatečným kontaktem s přírodou. Tak jako má příroda a celá planeta své cykly, i my je máme. A v tomto období si je máme společně sladit.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy pokračujeme v očišťování a uzdravování svého nitra. Věci, které se dějí v našem životě, v nás vyvolávají staré rány a skrývané obavy, abychom je mohli propustit, spíše než kvůli tomu, že by opravdu nastal nějaký problém. Vnější svět nám nyní slouží jako zrcadlo, které nám má pomoci uvědomit si, co všechno v sobě nosíme a přechováváme, přehodnotili tento obsah svého nitra a podle svého přání ho začali měnit. 
Toto období je citlivé, podpořené energií úplňku a měsíčního zatmění, a tak se o sebe dobře starejme, jak fyzicky, tak duševně. Buďme raději sami než s lidmi, kteří nám nerozumí nebo nejsou dostatečně vnímaví. Naše nitro je v tomto období otevřené dokořán, a tak si dávejme pozor, s čím přijde do kontaktu, ať už se jedná o osoby, situace nebo třeba zprávy a pořady, které sledujeme v televizi. Vytvořme si alespoň na toto období kolem sebe atmosféru bezpečí, ve které budeme moci zůstat otevření a léčit své nitro. Vyhněme se také závislostem a sklonu své emoce a myšlenky zahánět prostřednictvím návykových látek, jídla, úniku do sledování filmů či hraní her, apod. Nesnažme se odvracet svou pozornost a pohled od toho, co MÁ BÝT VIDĚNO A ŘEŠENO. Čím více se budeme snažit něco nevidět, tím větší silou nám to bude stavěno přímo pod nos.
Přivítejme tento proces jako přirozenou součást životních cyklů, nechme odejít vše, co již naplnilo svůj smysl, změňme to, co cítíme, že je třeba změnit, ošetřujme své rány hojivým balzámem v jakékoli formě, která nám pomáhá, a vytvořme si zcela nový obsah svého nitra, který nám pak bude ve vnějším světě přitahovat a zrcadlit totéž. 
Buďme ochotni si říct o pomoc svým andělům nebo druhým lidem, když víme, že ji potřebujeme. Není na tom nic špatného, ani to neznamená, že jsme neschopní nebo slabí. Nikdo nezvládne všechno sám. Toto období zamává i s mnohými "skálami" a jsme-li vysoce citliví a máme v sobě spoustu bolesti, je naprosto pochopitelné, že na své pocity a prožívání nemusíme sami stačit. 
Využijeme-li toto období k účelu, kvůli němuž nastalo, tedy k přeuspořádání, očištění a uzdravování svého nitra, brzy na nás přestane tolik působit a náš život se opět projasní. Budeme-li ochotni spolupracovat a vykonávat změny, které jsou potřebné (i když třeba zatím nevíme proč), začneme brzy sklízet plody své práce a v našem nitru nastane mír - který se pak přirozeně projeví i v našem životě. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.