pondělí 15. července 2019

Úplněk a měsíční zatmění v Kozorohu 16.7. 2019

Se Sluncem v Severním Uzlu a Měsícem v Jižním Uzlu se nám během nynějšího zatmění dostává varování, abychom nepřehlíželi své vnitřní vědění kvůli vnějším autoritám. Pluto v konjunkci s Měsícem a se Saturnem v Kozorohu zdůrazňuje moc a vliv získaných zkušeností, které nás drží uvězněné ve starých přesvědčeních a chování. 

Když spolu pracují Saturn a Pluto, dostává se nám ohromné síly autority a moci, které jsou nám k dispozici. Cesta Pluta znamením Kozoroha, která trvá již od roku 2008, však odhalila, jaký máme strach ze své vlastní autority a vlivu na svět. Při konjunkci Saturnu a Pluta je důležité, abychom nynějšího zatmění využili k odhalení a překonání strachu vést své vlastní životy podle sebe a začali naplňovat svůj osud nezávisle na mainstreamové propagandě. Musíme být připraveni dělat to, co víme, že je správné, i tehdy, kdy nám všichni ostatní říkají, že to je špatně. Je to velká výzva, která vyžaduje odvahu a sílu. Potřebujeme se spojit se svými spřízněnými dušemi, které jsou příznivě nakloněny novým cestám, a to i tehdy, kdy nám svět říká, jací jsme šílení, nezodpovědní, nezralí a ignorantští. 

Saturn a Pluto v Kozorohu vypovídají o tom, že pojem "zralost" potřebuje být redefinován. Už to není o tom, nakolik je člověk ekonomicky samostatný, kolik vydělává peněz, kolik věcí vlastní a jaký má status - ve zkratce o tom "být NĚKDO". Zralým se člověk stává, je-li připraven žít zodpovědně nejen vůči sobě, ale i vůči většímu celku. Je-li připraven se obětovat, tak aby tím všichni mohli získat - vyrovnáním bohatství, moci a vlivu. Nynější zatmění nás učí, že to, co vnímáme jako oběť, je ve skutečnosti ohromné a dlouhodobě prospěšné osvobození se od všeho, co nás svazovalo.

V konjunkci s Plutem nám toto zatmění připomíná, že když se něco nebeského odehrává v Kozorohu, potřebujeme si najít něco jiného než svůj sociální status či stav bankovního konta k určení své ceny. Pokud tedy momentálně věci nevypadají příliš příznivě z vaší současné pozice a výsledky, v které jste doufali v posledních letech se nedostavují, je pro vás toto zatmění budíčkem. Darem. Neboť v podmínkách, které nám přinášejí zklamání, se rodí nový život a čerstvé nové možnosti. Může však být těžké si jich všimnout! Stačí zapnout televizi a poslouchat všechny ty negativní zprávy a předzvěsti zkáz plné zkreslených informací a strachu. Můžeme mít pocit, že nemáme skoro žádnou naději. Jakmile se naše mysl a srdce zapletou do strachu, začneme si rozvíjet "bunkrovou mentalitu" (stav, kdy je člověk přehnaně defenzivní a někdy až bezohledný vůči druhým s pocitem, že je v právu - pozn. překl.) Na to je teď třeba si dát pozor a nestahovat se sami do sebe. Přestože se může zdát, jako by se všechno rozpadalo, máme dál hledat skutečnou pravdu a být připraveni chránit to, na čem opravdu záleží, a pustit vše, co bylo dlouho mylně považováno za střed všeho. 

Naštěstí máme na své straně mocnou planetu Eris, která nám nyní pomáhá. V trigonu, který vytváří se Sluncem a Plutem během tohoto zatmění, vede všechny, kdo záměrně skrývali či zkreslovali pravdu ve svůj prospěch, ke zúčtování. 
Rovněž nás vyvádí z mylného přesvědčení, že život je boj či soutěž, ve které musíme neustále všechno chránit, jinak určitě o něco přijdeme. Ve skutečnosti nemůžeme nikdy přijít o nic, na čem skutečně záleží, neboť je to samotnou naší podstatou: je to substance, ze které jsme stvořeni. Všechno ostatní je jen iluze.
Kdybychom všichni znali svou Božskou podstatu, války by přes noc skončily, muži i ženy by byli osvobozeni z patriarchální nadvlády, rovnoměrné rozdělení zdrojů by se stalo prioritou, nikdo by nehladověl, zatímco jiní soutěží o to, kdo sní největší hamburger, a Matka Země by byla ctěna coby dechberoucí překrásná bytost, kterou je. 

Netřeba říkat, že k tomu má lidstvo ještě daleko! Naše základní nastavení nám říká, že musíme chránit svou pověst, bojovat v bitvách, bránit se a ovládat druhé lidi a zdroje. Eris nám připomíná, jak hluboce jsme naprogramováni k polarizování světa a bojování proti "druhé straně", bez ohledu na to, kdo nebo co tou druhou stranou je. V následujících měsících se budeme setkávat s nepředvídatelností tohoto pohledu na svět. Když si vytvoříme "druhou stranu", začne žít sama svým vlastním životem. Nebudeme moci mít kontrolu nad tím, jaká se rozhodne být, jak bude odpovídat na naše výzvy nebo jaký bude její osud. To, jak se nyní na věci díváme, může ohromně ovlivnit budoucnost. Pokud vidíme svět jako místo plné nepřátel, budou přicházet na svět další nepřátelé a zcela jistě nám dají nezpochybnitelné důkazy toho, že jsme měli pravdu. Pokud se však ponoříme hlouběji do zdroje všech těchto současných konfliktů, zjistíme, že žijeme v tisíciletí strachu, potlačení a nenávisti, která stále vysává lidskou mysl jako parazit. V následujících měsících máme možnost to zvrátit, začít vycházet ze svého lidského srdce a přetvořit budoucnost v něco jiného než to, co stále dokola vidíme. 

Venuše v Raku, která je současně v Severním Uzlu, zdůrazňuje, jaké požehnání nám dávají vztahy, v nichž se cítíme v bezpečí, milovaní a přijímaní takoví, jací skutečně jsme. Mnozí z nás takové vztahy nikdy neměli, avšak v následujících měsících budeme mít velkou příležitost si je najít a stejně tak je poskytovat i druhým. Bude to však vyžadovat úsilí! Nestane se to samo od sebe jen tak. Je snadné obviňovat druhé lidi a vyčítat jim, že nenaplňují naše potřeby, když přitom my sami děláme úplně to stejné lidem ve svém životě. Během tohoto zatmění nás Venuše vyzývá, abychom se povznesli nad všechna ta "já" a "ty" a začali vnímat "my" - hledat společnou půdu. Připomíná nám, že laskavost je ve světě založeném na konfliktu a lžích revoluční silou. 

Musíme však také být připraveni čelit tvrdým pravdám, jsou-li naše vztahy toxické pro naše vlastní dobro. Venuše si pro nás přeje mír a bezpečí, a ne zoufalou existenci schovanou někde v koutě! Mnozí z nás pocítí potřebu hnout se dál, odejít od lidí, kteří byli klíčoví v jejich minulosti, ale nemají co dělat v jejich budoucnosti. Totéž platí o místech. Těmto lidem Eris nabízí odvahu a prostředky k uskutečnění toho, co je třeba udělat, zatímco Venuše je jemně podporuje v nalezení skutečných spřízněných duší.

Toto zatmění představuje čas zúčtování: v osobních vztazích, politických hnutích a globálních souvislostech. Nic a nikdo teď nemůže být brán jako samozřejmost. S retrográdní fází Merkuru ve Lvu během tohoto zatmění je třeba odolat pokušení stavět své vlastní zájmy nad zájmy kolektivní, neboť by se nám to mohlo velmi vymstít. V našich individuálních životech se energie zatmění projeví výzvou k tomu, abychom se stali ztělesněním svého nejmoudřejšího a nejlaskavějšího já, a to i tehdy, když budeme pevně stát a odmítneme se účastnit jiných cest. Naučit se, jak říkat "Ne" s otevřeným srdcem může být radikálním činem, který začne vyvracet dosavadní přesvědčení, že "nesouhlas = konflikt". Nic není dále od pravdy! Neboť jedině tehdy, když se budeme snažit hlouběji porozumět rozdílům, můžeme skutečně pochopit cestu k míru. 

* * *

zdroj: https://astro-awakenings.co.uk/16th-july-2019-lunar-eclipse-in-25th-degree-of-capricorn
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.