neděle 27. října 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 28.10. do 3.11. 2019

Milí přátelé,

máme tady dušičkový týden, který je zasvěcený našim zesnulým blízkým a který zahrnuje také keltský svátek Samhain, během něhož se ztenčuje hranice mezi hmotným a nehmotným světem, a tak je nám usnadněna vzájemná komunikace a spojení. Můžeme být v tomto období citlivější a je proto důležité být k sobě vlídní a mít také pochopení pro citlivost druhých. Je to čas, který představuje mezník mezi obdobím úrody a obdobím odpočinku. Dny se krátí, noci se prodlužují a my jsme vedeni do vlastního nitra. Podzimní a zimní čas nám mají posloužit k tomu, abychom si uvědomili, co ve svém nitru nosíme, abychom to sami v sobě urovnali, uzdravili nejrůznější rány a dopřáli si péči a odpočinek po dlouhém aktivním období. 
Přestože se však budeme zabývat svou introspekcí, čeká nás vlna nové energie, částečně díky novoluní 27. října, které nás vybízí k osvobození se od nezdravých pout a k projevení sebe samých a své jedinečnosti. Bude to tedy skvělé období pro sebevyjádření, zdravou komunikaci ve vztazích (ve spojení s empatií a soucitem) a ke kreativním činnostem. 
Tento týden krásně navazuje na ten předchozí, kdy jsme otevírali svá srdce, a díky tomu můžeme nynější novou energii přijmout a dovolit jí v našem životě působit. Všechno je přesně tak, jak má být.

- Magda

Protože jsem momentálně mimo domov, použila jsem k výkladu pro tento týden pouze jednu sadu, a to Andělský tarot od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. 
Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * * 

První kartou pro tento týden je Eso Země, které vypovídá o nových nadějných začátcích, ať už se jedná o jakoukoli oblast našeho života. Karty Země se sice týkají hlavně hmotných záležitostí (finance, domov, materiální zabezpečení..), ale obecně vypovídají o hojnosti, a ta zahrnuje i další naše pozemské potřeby, jako jsou vztahy, citové naplnění, životní poslání, životní styl, zdraví, atd. 
Eso Země nám říká, že se nám otevírají nové zdroje toho, co potřebujeme. Naši andělé nám touto kartou vzkazují, že i když třeba zatím nevíme, jak se některá naše záležitost vyřeší, je řešení na cestě a brzy se objeví. Je to karta nových šancí, regenerace, nové životní fáze, nové příležitosti a přílivu nové hojnosti v jakékoli podobě. Je to vždy šťastné znamení. 

Druhou kartou je Trojka Země, která nás vybízí k tomu, abychom se v tomto období věnovali nějaké tvořivé činnosti, ať už je to psaní, malování, vyšívání, pletení, vaření, fotografování, modelování nebo cokoli jiného, co nám dá prostor se kreativně vyjádřit. Každý z nás je tvůrčí, přestože ne každý se svou tvorbou živí. Hlavním smyslem tvoření je radost a svoboda, kterou při něm cítíme - nic jiného. I když někteří z nás mají tvorbu jako zdroj obživy (a ve spojitosti s předchozí kartou to může být znamení i pro ty, kdo o tom zatím neuvažovali, že by si mohli tím, co tvoří, přivydělávat nebo si založit živnost), v tomto období je to zejména prostředek k vyjádření a zpracování našich pocitů, které jsme v sobě nosili a nevěděli, co s nimi. Dále nám tvoření pomáhá usměrnit naši mysl a zaměřit ji na něco užitečného místo panických scénářů, nekonečného analyzování situací nebo ubližování našemu tělu stresem a úzkostí. To, co tvoříme, nám takto slouží jako terapie a je úplně jedno, jak bude výsledek vypadat nebo jestli se bude někomu líbit. 
Tato karta někdy také znamená duchovní růst, postup na vyšší úroveň uvědomění a zvládnutí zkoušek, které nám život nachystal. Symbolizuje novou moudrost, kterou jsme díky své zkušenosti získali, a která nás posune dál a usnadní nám náš další život.

Třetí karta, Osmička Země, si s sebou vybrala doprovodnou kartu, Krále Ohně. Kdykoli vyjdou dvě karty společně, znamená to, že se navzájem doplňují. 
Osmička Země nás vybízí k práci na sobě samých, ke vzdělávání, studiu, čtení knih, a zdokonalování svých duševních i fyzických schopností prostřednictvím jejich procvičování. Stejně tak je pro nás poselstvím o tom, že některé věci vyžadují čas a průběžnou, vytrvalou práci (včetně našich vztahů, duchovního růstu, atd.) Nevadí, že se věci nemění hned nebo že hned nevidíme výsledky. Tato karta nám dodává víru v budoucnost a říká nám, že je v pořádku, když něco trvá a když je třeba na tom vytrvale déle pracovat. Na rozdíl od naší mysli, která chce teď hned vidět, že to k něčemu bude nebo že nám bude ten či onen výsledek zajištěn - a když se tak neděje, svádí nás do strachu či paniky. Rovněž nám dává najevo, že nevadí, když zatím nevíme, jak něco udělat, nebo když nám naše schopnosti a dovednosti nepřipadají dostatečně dobré. Zdůrazňuje nám, že abychom se zlepšili, musíme danou věc dělat a praktikovat. Pokud budeme čekat, až budeme dané umění ovládat dostatečně dobře, nemusíme se dočkat, neboť se učíme právě tím, že toto umění praktikujeme. 
Král Ohně je pak dynamickou silou, která nás postrkuje ke konání a aktivní práci na tom, co si přejeme. Máme vzít věci do svých rukou a přestože existují takové, se kterými momentálně nemůžeme hnout, máme se soustředit na jiné, které ovlivnit můžeme. Často se stává, že když se zaměříme na něco jiného než na záležitost, se kterou se nám nedaří hnout, pak se právě díky tomu daná záležitost rozhýbe, protože ji nesvazuje naše neustálá pozornost a snaha o kontrolu nad jejím vývojem. Král Ohně nás vybízí k aktivitě a k sebedůvěře - stejně jako k důvěře v Život a jeho dokonalý plán. 
Společně nám tyto karty sdělují, že i když se necítíme připraveni/dost dobří/dost zkušení/..., máme se pustit do práce na projektu, záležitosti, vztahu, vlastním duchovním růstu, tvorbě či nějaké změně, k nimž se cítíme vedeni.

* * *

SHRNUTÍ
Téměř celý tento výklad je ve znamení karet Země, což znamení, že budeme v tomto období řešit hlavně naplňování našich pozemských potřeb a budeme konat fyzické kroky k tomu, abychom si plnili svá přání a abychom se pohnuli na své cestě dál. Podaří se nám osvojit si nová poznání a moudrost, které nám pomohou projít některými situacemi snáze a které nám budou nadále sloužit i do budoucna. 
Jsme vybízeni k tomu, abychom hodně tvořili, ať už v jakékoli formě - včetně utváření našeho vlastního života. Dostane se nám všeho, co potřebujeme, a to i ze zdrojů, o kterých jsme nevěděli a které se nám postupně odhalí. Kreativní činnost a studium nám pomohou usměrnit a zkrotit naši mysl, která možná vyvádí kvůli záležitostem, jež prozatím vypadají bezvýchodně nebo nepříznivě. Naši andělé nám však připomínají, že tyto záležitosti vyžadují čas a průběžnou vytrvalou práci, a že je v pořádku, když nevidíme hned výsledek. Nemáme se tím nechat odradit.
Tímto výkladem nám vzkazují, že máme svůj život ve svých rukou a že se nemáme cítit bezmocní. Máme si věřit a stejně tak máme věřit, že i věci, které momentálně nemůžeme aktivně ovlivnit, dopadnou dobře, v zájmu nejvyššího dobra všech, kterých se situace týkají. 
Jsme spolutvůrci svého života a nyní jsme vyzýváni k tomu, abychom se této role chopili a začali ji naplňovat.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.