neděle 23. srpna 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24. do 30.8. 2020

Milí přátelé,

končí nám srpen a letní období dosahuje svého vrcholu. Bylo (a stále je) to období velmi intenzivní a ještě nějakou dobu to takto potrvá. Procházíme hlubokými proměnami stejně jako náš svět. Jsme vystavováni situacím, kdy si mnozí z nás sahají na dno a kdy bychom se na všechno nejraději vykašlali. Ale nejde to. Jdeme dál, ať chceme nebo ne, protože nám nic jiného nezbývá. Právě v těchto situacích však poznáváme svou sílu a tato síla nám pomáhá k uzdravení, zotavení se ze všeho, co jsme utrpěli, a k nalezení nového štěstí. Přijmeme-li tyto důležité proměny a lekce, které na své cestě dostáváme, splní tak tyto situace svůj účel a přirozeně odplynou. Naopak, čím více s nimi bojujeme a odmítáme je, tím větší tlak na nás budou vyvíjet, dokud je konečně nepřijmeme. To platí jak v osobní, tak i v globální rovině. Tento rok je v některých věcech zcela nevybíravý a v mnoha ohledech průlomový. Vše, co se děje, však má svůj význam, a na nás je, abychom neztráceli svou víru a chopili se své role poslů světla a lásky. Udržíme-li si světlo a lásku ve svém srdci i v mysli, přispějeme tak k tomu nejlepšímu možnému vývoji ve světě i v našem vlastním osobním životě.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

První kartou pro tento týden je Odchod starého, příchod nového. Tato karta často značí nějakou velmi důležitou a zásadní změnu, hluboký průlom a rozbourání starých nefunkčních základů, které napomůže k vystavění nových a pevnějších. Tento proces mohli někteří z nás začít prožívat již během předchozích dnů či týdnů. Celý tento rok je vysoce transformativní. Odhaluje problémy, které se nyní musí řešit a které již nelze přehlížet ani odkládat. Vyvolává na povrch otázky, na které je nutné bezodkladně najít odpovědi. Předkládá nám zkoušky, kterým se nemůžeme nijak vyhnout a kterými musíme projít. Toto všechno nás vede k důležitým proměnám, jak jako jednotlivce, tak i jako společnost. Změny ve společnosti začínají změnou každého jejího účastníka. Každý z nás dostává na své cestě lekce, které se potřebujeme naučit a které nám mají pomoci rozpomenout se na svou skutečnou podstatu - na světlo a lásku, kterými hluboko uvnitř jsme. Každý, kdo se stane svítícím majákem pro ostatní, napomáhá léčit společnost, a tím i svět, ve kterém se odehrává mnoho znepokojujících událostí. Jako poslové světla a lásky napomáháme světu k tomu, aby se vyvíjel pozitivnějším a zdravějším způsobem. Přestože si můžeme připadat bezmocní, když vidíme svět plný násilí a tragédií, ve skutečnosti konáme ohromně důležité poslání už tím, že my sami k těmto věcem nepřispíváme. Každý, kdo zůstává láskyplný navzdory neštěstím, zlu a temnotě, koná pro sebe i pro všechny ostatní obrovskou službu.
Naši andělé nám připomínají, že tyto osobní či globální průlomové události, ač jsou mnohdy nešťastné a nepříjemné, jsou velmi důležité, i když nevíme proč nebo jaký by mohl být jejich smysl. Tento smysl skrytý v našich prožitcích a událostech často zjistíme až po nějaké době, když si uvědomíme, jak moc nás ovlivnily, jak moc nás změnily a co všechno jsme díky nim přehodnotili. Naši andělé nás tímto povzbuzují v dobré práci, projevují nám svou podporu, chválí nás za všechno, co jsme zvládli, i za to, co stále zvládáme, a vědí, že toho ještě mnoho dokážeme. Je jen třeba, abychom si udrželi svou víru, že vše, co se děje, má svůj důležitý význam, a přispívat svým prostřednictvím k lásce a světlu.

Druhou kartou pro tento týden je Léčitel Hojnosti. Tato karta představuje buď osobu nebo situaci. Jako osoba je to zosobnění někoho, kdo je velmi pečující, laskavý, trpělivý, kreativní a také praktický. Může se jednat o osobu s těmito vlastnostmi, která nám bude v tomto období nápomocná a jejíž podporu máme přijmout. Rovněž však může vybízet nás samotné, abychom tyto vlastnosti sami využili k co nejlepšímu zvládnutí svých záležitostí - abychom byli trpěliví, vytrvalí, klidní a přistupovali k věcem prakticky, rozumně a laskavě.
Pokud jde o situaci, říká nám tato karta, že máme zůstat v klidu bez ohledu na to, co se děje, a zůstali stát nohama na zemi. Toto "uzemnění" znamená především nenechat se strhnout vlnami strachu a negativních představ, ale naopak se ukotvit v sobě samých a ve svém vědomí, že všechno zvládneme, i když zatím nevíme jak, a že všechno je a bude v pořádku. Existuje spousta technik, které nám v tomto ohledu mohou pomoci - meditace, poslech relaxační hudby, fyzické cvičení a kontakt s vlastním tělem prostřednictvím příjemné péče, soustředění se na nějakou činnost (ať již intelektuální nebo manuální), psaní deníku, a mnohé další.
Dále tato karta říká, že jsme schopni utvářet ve svém životě hojnost všeho, co potřebujeme, že máme této své schopnosti věřit a využívat ji. Hojnost se přitom netýká pouze financí a hmotných záležitostí, ale i citového naplnění, aj. Současně nám připomíná také skutečnost, že se svým prostřednictvím aktivně podílíme na utváření světové energie a že je v naší moci ji ovlivňovat k lepšímu.
Je dobré dát si pozor na zajídání emocí jídlem nebo potlačování emocí návykovými látkami či jinými nezdravými způsoby. S emocemi je třeba pracovat, jemně je uvolňovat, vyjadřovat je, dávat jim pravidelně svůj prostor a přijímat je takové, jaké jsou.
Pokud je náš život pohodový a momentálně neřešíme žádné nepříjemnosti, je tato karta znamením, že svou klidnou a stabilní energií můžeme někomu pomoci a poskytnout mu pevnou oporu.

Třetí karta pro tento týden je Trojka Činu, která je pro nás povzbuzením, neboť symbolizuje pozitivní a optimistické vyhlídky. Bez ohledu na to, jak hrozné nám věci připadají a jak skepticky se můžeme stavět k budoucnosti, touto kartou nám andělé říkají, že vše bude dobré, a to i díky našemu vlastnímu přičinění. Opět se nám zde připomíná, že nic není tak špatné, jak se zdá, a že ať se některé situace zdají být sebevíc beznadějné, VŽDY je naděje. Máme si udržet svou víru a s její pomocí procházet dál vším, čím projít musíme. Již brzy to bude za námi, ale je třeba, abychom vytrvali a zůstali věrní sami sobě a své cestě poslů světla a lásky.
Kromě toho karta také znamená vhodný čas pro plánování dlouhodobých cílů, vytyčování svých záměrů, přemítání o tom, co bychom si přáli, a tvořivé činnosti, jako je například vytvoření nástěnky vizí, seznamů přání, obnovení nějakého projektu či započetí nového. I když možná zatím nevíme, jak svých záměrů a přání dosáhnout, můžeme si být jisti, že konkrétní cesta se v pravý čas objeví.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je nám připomínáno, že i když nám mnohé události v našem životě či ve světě působí bolest a jsou pro nás děsivé, mají svůj význam a jako takové jsou pro nás i pro svět důležité. Jistě si vzpomeneme na spoustu případů, kdy jsme byli v životě nešťastní, ale přitom nás toto neštěstí hluboce ovlivnilo a pomohlo nám žít svůj život s větším uvědoměním, větším soucitem, novou moudrostí nebo nově rozvinutými schopnostmi. Přestože to samozřejmě nic nemění na tom, že byly tyto události nešťastné, byly pro nás a naši životní cestu důležité. Pokud nyní něco takového prožíváme nebo jsme zasaženi děním ve světě, přijměme tyto události se stejnou vírou a pokorou. Odevzdejme je do rukou andělům a vysílejme svou energii všem, kdo ji potřebují. A pokud sami potřebujeme pomoc, otevřeme se jí.
Vše, co se děje, bude mít i mnoho pozitivních dopadů a povede k důležitým prospěšným změnám. My sami můžeme napomoci k co nejpříznivějšímu vývoji i výsledkům všeho dění, a to tím, že zůstaneme plni lásky, soucitu, klidu a trpělivosti. Tím, že zůstaneme stát pevně nohama na zemi, nenecháme se ovládat strachem či jinými ochromujícími emocemi, a budeme se dobře starat o sebe i o své blízké. Každý z nás je důležitý a na našich činech záleží. To je hlavní poselství pro toto období a naši andělé nám to nyní připomínají coby naši pomocníci při posilování a šíření míru. Společně se tak podílíme na uzdravování našeho světa.

* * *

 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.